Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Than Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Than Thn ??i Chng 2971
X?a kia ng?c ? tay ta;
B?i ta ch?nh m?ng, ng?c ra tay ng??i
Than Thn ??i Chng 7284
Trng tr?ng m th?n v?i tr?i
Soi g??ng m th?n v?i ng??i trong g??ng
Thn ny ?ng gi nghn vng
B?t ?em gi?i n?ng d?m s??ng b?y ch?y
Sao lng nhi?u n?i ??ng cay
B?y lu th?m ch?t s?u xy nn thnh
Than Thn ??i Chng 7731
Trng my my ko ngang tr?i
Trng tr?ng tr?ng khuy?t, trng ng??i ng??i xa.
Than Thn ??i Chng 7068
Trch ai tr?ng chu?i d??i bu
Tri ?n, l r?c, b? tu xc x?
Than Thn Mi?n Trung 2437
Trch ai ro ch?n ng sau
Khng cho tr?u l?n v?i cau m?n v??n
Than Thn Mi?n Trung 8164
Tr?i xanh con n??c c?ng xanh
?? ai bi?t ???c n tnh o le
Than Thn ??i Chng 9497
Trch thn ch?ng dm gi?n tr?i
Trch thn l?m l?m gi?n tr?i bao nhiu
Than Thn ??i Chng 6225
Tr?i ?i, n?ng mi?t khng m?a,
Lan kh, hu? ho th?m ch?a qu? tr?i?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 463
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
Than Thn Mi?n B?c 8599
Ti?n trinh mua v?i mua vng
Mua ph?i rau ho mua nng ng?n ng?.
Than Thn ??i Chng 7395
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
Than Thn Mi?n Nam, L?c T?nh 2672
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
Than Thn Mi?n Nam, Sc Tr?ng 5349
Thn em nh? cc m?c b? ro
K? qua ng?t nh?y, ng??i vo b? bng.
Than Thn Mi?n Nam, B?n Tre 4412
Thn em nh? bng cc trn trang
Thn anh nh? manh chi?u rch b?n hng b? qun
Than Thn ??i Chng 5501
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi
Than Thn ??i Chng 894
Tay c?m nhnh qu? m than
Tu?i xun xanh khng g?p b?n, h?i hoa tn g?p nhau
Than Thn ??i Chng 2901
T? phen ra t?i giang tn
S?m theo d?m tuy?t ?m l?n ngn m?a
Ti?c cng anh ch?a n??c ?an l?
?? cho con c v??t b? n ?i
Than Thn ??i Chng 1124
S? ph?n lao ?ao ph?i sao ch?u v?y
Ti s? ?n my b? g?y ph?i mang
Than Thn ??i Chng 782
Ru?ng g di l?i ?au l?ng,
Khng ai r??c m?i ti g?i x?ng b?ng ch?ng.
Ng?a tay, khuyn h?t n?u ??ng,
X?ng qu?n r??c m?i, tui lm ch?ng ???c ch?a?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7496
Ru con con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn
Than Thn ??i Chng 5468
Ra v? c?m qu?t che tr?ng
Lng th??ng em ?o ?? bi?t m?n r?ng h?i tr?i!
Than Thn Mi?n Trung 3121
R? nhau ra b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? nhnh m?u ??n.
Than Thn Mi?n Nam, Ti?n Giang 6708
Qua c?u l?t vn tho ?inh
Ng??i th??ng ? b?c v?i mnh khng hay
Than Thn Mi?n Trung 6612
Ph?i d h?i l?t ch?t tri
S?ng lm chi ph?i ch?u m? ci m?t mnh!
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 2031
Ni cao chi l?m ni ?i
Ni che m?t tr?i, ch?ng th?y ng??i th??ng
Than Thn ??i Chng 7760
Ni cao chi l?m ng??i ?i
Che c? m?t tr?i che c? ng??i th??ng!
Than Thn ??i Chng 5493
Nhn anh n??c m?t l?ng trng
Lm sao sum h?p ch?n loan phng v?i anh
Than Thn ??i Chng 6468
Nh giu tr?ng lau ha ma
Nh kh tr?ng c? ta ha nu!
Than Thn ??i Chng 8861
Nh?c nh?n n? mu?n ?n khoai
N?u m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
?nh m?t ti?ng tng
C?a sng c?ng h?t
Than Thn ??i Chng 5728
Nh?c nh?n ch?ng mu?n ?n khoai
Lu?c m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
Than Thn ??i Chng 9912
Nh?n l?c b?y tm n?i n ?n
T? l?c th?y th? th?n, th?n th?
Than Thn ??i Chng 4492
Ng ln h??ng t?t ?n l?
T?m thn ??n b?c bi?t nh? c?y ai
Than Thn ??i Chng 7410
Ngh? thn r?i l?i khc th?m
Hai tay o ch?t ??c d?m c? hai
Than Thn ??i Chng 716
Ngh? mnh l?i ngn cho mnh
Than thn r?ng ch? b?c tnh v?i ai!
Than Thn ??i Chng 1969
Ngy mai phn r? b tng
Ch?ng Nam, v? B?c ?au lng ai ?i
Than Thn ??i Chng 9613
Ngy ?m trng bng tr?ng tn
Mu?n ring v?i nguy?t m than m?t l?i
Than Thn ??i Chng 5281
Ngn thay ci ki?p phong tr?n
Bi?t bao gi? h?t n? n?n ? vay ?
Than Thn ??i Chng 8696
Ngn thay bu?i ch? tr?i m?a
Cho cho ti ? cho d?a ti n?ng.
Than Thn ??i Chng 9413
Ng? r?ng cnh c? bng cao
Em l?n mnh vo tr n?ng cng m?a
No ng? cy c? bng th?a,
Tr?i n?ng rt m?t, tr?i m?a ??t ??u
Than Thn ??i Chng 2702
Ng?i ?m trng bng tr?ng trn
Mu?n ?oan v?i nguy?t m than m?t l?i
Nguy?t r?ng: v?t ?? sao d?i
Thn n?y v?n ?? cho ng??i soi chung
Than Thn Mi?n Nam, 7838
Ng??i ta ln ni th vui
Sao ti ln ni nh?ng chui cng tro
G?p gh?nh hn ? cheo leo
Bi?t ?u qun t? m gieo mnh v?
Than Thn ??i Chng 2148
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
Than Thn ??i Chng 3988
Ng??i ta ?i ? c cng
Thn ti lm l?, cng trng cng bu?n.
T?i t?i ch? gi? l?y bu?ng,
Ch? cho m?nh chi?u, n?m sung chu?ng b.
Mong ch?ng, ch?ng ch?ng xu?ng cho,
??n khi ch?ng xu?ng, g ? o o gy d?n!
Cha m? con g kia my ? gy d?n,
My lm tao m?t va, kinh h?n v? n?i ch?ng con!
Than Thn ??i Chng 9287
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
Than Thn ??i Chng 628
No khi ln vng xu?ng d
Ku (G?i) dn dn d?, by gi? d? dn
Than Thn ??i Chng 7859
N?ng ln cho ?m ng ?i
Cho dn cy c?y
Cho ti ???c g?
Than Thn ??i Chng 2862
N?ng ?u n?ng mi th? n?y
N?ng su?t c? ngy, ch?ng g?p bng rm
H?i ng??i th?c n? tri m
C mu?n ??ng mt th c?m l?y !
Than Thn ??i Chng 8636
N??c trong xanh bn thnh con y?n tr?ng
Th?ng cnh c bay t?i ci xa x?m.
Anh ?i m khng bng khng t?m,
N?m canh em ??i ru?t t?m ho hon.
M?t v?ng n??c trong, m??i dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c, m?t ch?c ng??i thanh.
Bi?t bao gan ru?t g?i mnh?
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun
Thin sinh nh?n h nh?n v l?c,
??a sinh th?o, h th?o v c?n,
M?t mnh em ng?i gi?a lng thuy?n d??i n??c trn tr?ng.
Bi?t ai trao duyn g?i n? cho b?ng th? gian?
Nh?t mang mang h? b?t ki?n tiu t?c,
D? tr?m tr?m b?t ki?n vng lai,
Em c th??ng th ph?i nguy?n nh? ai;
Ch? c th?y non cao m s?p m?t,
Ch? c th?y bi?n r?ng sng di m s?p l?ng.
C?u Tr??ng Ti?n su vi m??i hai nh?p,
Anh qua khng k?p t?i l?m em ?i!
Ngh?a to khang ai m v?i d?t, ?m n?m t?m t?c lu? nh? tui r?i,
B?y lu ni ch?u ti?ng mang l?i
D?u c xa nhau ?i n?a, c?ng b?i ng Tr?i m ra.
Than Thn ??i Chng 3432
N??c nng ?? mi?ng bnh vi
Ti ng?i ti ngh? ta ti ti bu?n
Ta ti ? d?i d? khn
Say m tinh ch?n b? m? con ti
Than Thn ??i Chng 9372