Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Than Thn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Than Thn ??i Chng 2992
X?a kia ng?c ? tay ta;
B?i ta ch?nh m?ng, ng?c ra tay ng??i
Than Thn ??i Chng 7305
Trng tr?ng m th?n v?i tr?i
Soi g??ng m th?n v?i ng??i trong g??ng
Thn ny ?ng gi nghn vng
B?t ?em gi?i n?ng d?m s??ng b?y ch?y
Sao lng nhi?u n?i ??ng cay
B?y lu th?m ch?t s?u xy nn thnh
Than Thn ??i Chng 7746
Trng my my ko ngang tr?i
Trng tr?ng tr?ng khuy?t, trng ng??i ng??i xa.
Than Thn ??i Chng 7092
Trch ai tr?ng chu?i d??i bu
Tri ?n, l r?c, b? tu xc x?
Than Thn Mi?n Trung 2457
Trch ai ro ch?n ng sau
Khng cho tr?u l?n v?i cau m?n v??n
Than Thn Mi?n Trung 8180
Tr?i xanh con n??c c?ng xanh
?? ai bi?t ???c n tnh o le
Than Thn ??i Chng 9518
Trch thn ch?ng dm gi?n tr?i
Trch thn l?m l?m gi?n tr?i bao nhiu
Than Thn ??i Chng 6245
Tr?i ?i, n?ng mi?t khng m?a,
Lan kh, hu? ho th?m ch?a qu? tr?i?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 482
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
Than Thn Mi?n B?c 8618
Ti?n trinh mua v?i mua vng
Mua ph?i rau ho mua nng ng?n ng?.
Than Thn ??i Chng 7413
Thi?p than thn thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
- By gi? n?n n? ai binh,
L lay v b?i t?i mnh thu? x?a.
Than Thn Mi?n Nam, L?c T?nh 2695
Thi?p than thn ph?n thi?p cn th?,
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh.
Than Thn Mi?n Nam, Sc Tr?ng 5365
Thn em nh? cc m?c b? ro
K? qua ng?t nh?y, ng??i vo b? bng.
Than Thn Mi?n Nam, B?n Tre 4432
Thn em nh? bng cc trn trang
Thn anh nh? manh chi?u rch b?n hng b? qun
Than Thn ??i Chng 5522
Th??ng thay h?c lnh ???ng my
Chim bay m?i cnh bi?t ngy no thi
Than Thn ??i Chng 913
Tay c?m nhnh qu? m than
Tu?i xun xanh khng g?p b?n, h?i hoa tn g?p nhau
Than Thn ??i Chng 2925
T? phen ra t?i giang tn
S?m theo d?m tuy?t ?m l?n ngn m?a
Ti?c cng anh ch?a n??c ?an l?
?? cho con c v??t b? n ?i
Than Thn ??i Chng 1142
S? ph?n lao ?ao ph?i sao ch?u v?y
Ti s? ?n my b? g?y ph?i mang
Than Thn ??i Chng 802
Ru?ng g di l?i ?au l?ng,
Khng ai r??c m?i ti g?i x?ng b?ng ch?ng.
Ng?a tay, khuyn h?t n?u ??ng,
X?ng qu?n r??c m?i, tui lm ch?ng ???c ch?a?
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 7515
Ru con con ng? cho r?i
M? ra ch? v?ng, m? ng?i than thn
Than Thn ??i Chng 5488
Ra v? c?m qu?t che tr?ng
Lng th??ng em ?o ?? bi?t m?n r?ng h?i tr?i!
Than Thn Mi?n Trung 3135
R? nhau ra b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? nhnh m?u ??n.
Than Thn Mi?n Nam, Ti?n Giang 6727
Qua c?u l?t vn tho ?inh
Ng??i th??ng ? b?c v?i mnh khng hay
Than Thn Mi?n Trung 6646
Ph?i d h?i l?t ch?t tri
S?ng lm chi ph?i ch?u m? ci m?t mnh!
Than Thn Mi?n Trung, Ph Yn, 2057
Ni cao chi l?m ni ?i
Ni che m?t tr?i, ch?ng th?y ng??i th??ng
Than Thn ??i Chng 7782
Ni cao chi l?m ng??i ?i
Che c? m?t tr?i che c? ng??i th??ng!
Than Thn ??i Chng 5519
Nhn anh n??c m?t l?ng trng
Lm sao sum h?p ch?n loan phng v?i anh
Than Thn ??i Chng 6484
Nh giu tr?ng lau ha ma
Nh kh tr?ng c? ta ha nu!
Than Thn ??i Chng 8889
Nh?c nh?n n? mu?n ?n khoai
N?u m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
?nh m?t ti?ng tng
C?a sng c?ng h?t
Than Thn ??i Chng 5747
Nh?c nh?n ch?ng mu?n ?n khoai
Lu?c m?t n?i b?ng, l?a hai c? sng
Than Thn ??i Chng 9932
Nh?n l?c b?y tm n?i n ?n
T? l?c th?y th? th?n, th?n th?
Than Thn ??i Chng 4507
Ng ln h??ng t?t ?n l?
T?m thn ??n b?c bi?t nh? c?y ai
Than Thn ??i Chng 7430
Ngh? thn r?i l?i khc th?m
Hai tay o ch?t ??c d?m c? hai
Than Thn ??i Chng 736
Ngh? mnh l?i ngn cho mnh
Than thn r?ng ch? b?c tnh v?i ai!
Than Thn ??i Chng 1991
Ngy mai phn r? b tng
Ch?ng Nam, v? B?c ?au lng ai ?i
Than Thn ??i Chng 9636
Ngy ?m trng bng tr?ng tn
Mu?n ring v?i nguy?t m than m?t l?i
Than Thn ??i Chng 5300
Ngn thay ci ki?p phong tr?n
Bi?t bao gi? h?t n? n?n ? vay ?
Than Thn ??i Chng 8715
Ngn thay bu?i ch? tr?i m?a
Cho cho ti ? cho d?a ti n?ng.
Than Thn ??i Chng 9431
Ng? r?ng cnh c? bng cao
Em l?n mnh vo tr n?ng cng m?a
No ng? cy c? bng th?a,
Tr?i n?ng rt m?t, tr?i m?a ??t ??u
Than Thn ??i Chng 2728
Ng?i ?m trng bng tr?ng trn
Mu?n ?oan v?i nguy?t m than m?t l?i
Nguy?t r?ng: v?t ?? sao d?i
Thn n?y v?n ?? cho ng??i soi chung
Than Thn Mi?n Nam, 7861
Ng??i ta ln ni th vui
Sao ti ln ni nh?ng chui cng tro
G?p gh?nh hn ? cheo leo
Bi?t ?u qun t? m gieo mnh v?
Than Thn ??i Chng 2167
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
Than Thn ??i Chng 4007
Ng??i ta ?i ? c cng
Thn ti lm l?, cng trng cng bu?n.
T?i t?i ch? gi? l?y bu?ng,
Ch? cho m?nh chi?u, n?m sung chu?ng b.
Mong ch?ng, ch?ng ch?ng xu?ng cho,
??n khi ch?ng xu?ng, g ? o o gy d?n!
Cha m? con g kia my ? gy d?n,
My lm tao m?t va, kinh h?n v? n?i ch?ng con!
Than Thn ??i Chng 9306
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
Than Thn ??i Chng 647
No khi ln vng xu?ng d
Ku (G?i) dn dn d?, by gi? d? dn
Than Thn ??i Chng 7878
N?ng ln cho ?m ng ?i
Cho dn cy c?y
Cho ti ???c g?
Than Thn ??i Chng 2877
N?ng ?u n?ng mi th? n?y
N?ng su?t c? ngy, ch?ng g?p bng rm
H?i ng??i th?c n? tri m
C mu?n ??ng mt th c?m l?y !
Than Thn ??i Chng 8658
N??c trong xanh bn thnh con y?n tr?ng
Th?ng cnh c bay t?i ci xa x?m.
Anh ?i m khng bng khng t?m,
N?m canh em ??i ru?t t?m ho hon.
M?t v?ng n??c trong, m??i dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c, m?t ch?c ng??i thanh.
Bi?t bao gan ru?t g?i mnh?
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun
Thin sinh nh?n h nh?n v l?c,
??a sinh th?o, h th?o v c?n,
M?t mnh em ng?i gi?a lng thuy?n d??i n??c trn tr?ng.
Bi?t ai trao duyn g?i n? cho b?ng th? gian?
Nh?t mang mang h? b?t ki?n tiu t?c,
D? tr?m tr?m b?t ki?n vng lai,
Em c th??ng th ph?i nguy?n nh? ai;
Ch? c th?y non cao m s?p m?t,
Ch? c th?y bi?n r?ng sng di m s?p l?ng.
C?u Tr??ng Ti?n su vi m??i hai nh?p,
Anh qua khng k?p t?i l?m em ?i!
Ngh?a to khang ai m v?i d?t, ?m n?m t?m t?c lu? nh? tui r?i,
B?y lu ni ch?u ti?ng mang l?i
D?u c xa nhau ?i n?a, c?ng b?i ng Tr?i m ra.
Than Thn ??i Chng 3452
N??c nng ?? mi?ng bnh vi
Ti ng?i ti ngh? ta ti ti bu?n
Ta ti ? d?i d? khn
Say m tinh ch?n b? m? con ti
Than Thn ??i Chng 9392