Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?ng Tch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n ?u v?ng v?ng trn cao,
L?a chi soi bng C Lao tr??c thuy?n (2).
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 5798
V ai nn n?i s?u ny
Cha tin v?ng v? t? th?y theo nhau?
Th?ng Tch ??i Chng 9005
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 3028
V?ng ng?t nh? cha B anh Th?ng Tch Mi?n B?c 1960
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Th?ng Tch Mi?n Trung 2090
Trng ln hn thp Cnh Tin
C b M?u Thi?n, Ty khing m?t r?i (2)
T? Ngh?a, C?a ??i l ?y
Gnh Hu, ni Qu? ? xy nn cha.
D??i th?i bng sng n? ?ua,
Ng ln trn cha ? ??ng, ki?ng gi?ng.
Ng qua bn xm Tr??ng An,
Ng xu?ng Hn S?p, ct vng soi d??ng (3)
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 9498
Trn tr?i c ?m my vung
D??i sng n??c ch?y nh? chung cha Th?y.
Anh v? x? g? cho dy
B?c c?u sng Ci ?n th?y m? sang.
Chi?u hoa tr?i xu?ng s?p vng
G??ng tu m?t chi?c, thi?p chng soi chung.
Th?ng Tch ??i Chng 4958
Th lm h?t ct Tin Sa (*)
Cn h?n lm m?nh ? hoa trong cha
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 8369
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Th?ng Tch Mi?n B?c 5475
Th? nh?t l b?u Chi L?ng
Th? hai ?o Kh? ??ng ??ng K? L?a
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh
Ai ln X? L?ng cng anh
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em
Tay c?m b?u r??u n?m nem
M?ng vui quenht^ l?i em d?n d
Gnh vng ?i ?? sng Ng
?m n?m t? t??ng ?i m sng Th??ng
Vo cha th?p m?t tu?n h??ng
Mi?ng kh?n tay vi b?n ph??ng cha n?y
Cha n?y c B?t c th?y
C hn ? t?ng c cy ng ??ng
Cy ng ??ng khng tr?ng m m?c
R? ng ??ng r? d?c r? ngang
Tr?m n?m thi?p v?n theo chng
Th?ng Tch ??i Chng 2912
T?nh Khnh Ha ??m ? m?a n?ng,
Non ch?ng ngh?a n?ng, n??c ch?a tnh thm,
Ng?n gi bay ph?ng ph?t h?i tr?m,
My xy thp bt, tr?ng d?m b?n ngn.
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha 6265
T?nh Bnh ??nh c ba c?a thnh
Sng Tr Khc n??c ch?y quanh m?t vng
N??c Sng H??ng khi ??c khi trong
Ni Cha Non N??c trong lng c nhi?u hang
Cha B M? ? Ph? H?i An
Linh thing c ti?ng lan trn kh?p n?i
S?n Tr ni chu[ th?nh th?i
Khch no c ??n c?ng d?o ch?i m?t l?n
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 2826
R R? ?o u?n ch? chi (R R? ???ng...)
Anh ln ?o cho kho
K?o n?a c ?i m khng v?
Th?ng Tch Mi?n Trung, Nha Trang, Khnh Ha 9068
Qu ta c d?i sng Hn
C cha Non N??c c hang S?n Tr
Th?ng Tch Mi?n Trung, ? N?ng 876
Qu em c ni X??ng R?ng
C c?a M? c sng Th?y Tri?u
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 4877
Qu em c d?i sng Hn
C cha non N??c, c hang S?n Tr
Th?ng Tch ??i Chng 1024
Qu?n Tuy Ha c hn Thp Nh?n
Ch?n Sng C?u d?a mt bng rm
Ph Yn l?m c?nh danh lam
S?n Ha c su?i, ??ng Xun c r?ng
Tuy An n??c l?ng my d?ng
??t v??n m?u m? nn xun x? n?y
Th??ng chng t? thi?t n?i ?y
Ph yn tr ph thng ngy thong dong
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 3371
Qu?ng Nam s?n ph?m mun ngn
Tr Mi R?ng Qu?, kho vng B?ng Miu
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5169
R? nhau xem c?nh Ki?m H?
Xem c?u Th Hc xem cha Ng?c S?n.
?i Nghin Thp Bt ch?a mn
H?i ai xy d?ng nn non n??c ny
Th?ng Tch ??i Chng 675
Ni Chp Chi cao l?m b?y
Trong h?y trng hoi ch?ng th?y ng??i th??ng
Hay l l?u l?c b?n ph??ng
Hay l li?t chi?u li?t g??ng n?i ?u
Gi? ? d?o xm mua du
Gh th?m ng??i b?n nh?c ??u b?t ch?a
Th?ng Tch Mi?n Trung 9348
Non xanh n??c bi?c ?i?n ng?c ??n r?ng
Thp b?y t?ng, Thnh mi?u, cha ng
Th?ng Tch ??i Chng 8585
Non cao bi?n c?
Con chim tra tr? tm m?i
Khi m v?t ??i sao d?i
??t Qu?ng Nam h?t n??c m?i h?t ng??i ti hoa
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Nam 4395
Nha Trang ??n Ch?t khng xa
K? v mua n?m, ng??i ra bn bu?m
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha, Nha Trang 7783
Loan n??c l?ng nh? t?,
Th??ng ng??i chi?n s? d?ng c? C?n v??ng (1)
Tr?i bao g?i ??t n?m s??ng,
M?t lng v n??c nu g??ng anh hng.
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 4814
Nh?t trnh t? Ry ??n
By gi? ta k? duyn do cc lng
T? K? ? r rng
Trng ln l?i th?y m?t lng Php Vn
Trng xa r?i l?i trng g?n
??i T? tr??c m?t, sau l?ng Linh ???ng
Vang l?ng ch? St m?t bn
Qua c?u l?i th?y bn trn c cha
K? ?i ng??i l?i nh? ?ua
K? ?i gh nn, ng??i v ci ??u
Nhc trng lng Tm cng mu
Thin thanh con l?c, ??a ??u Tam Giang.
Th?ng Tch Mi?n B?c, H N?i 8407
Nh?t cao l ni Tn Vin (3)
Bnh yn v?n s? l tin trn ??i,
Th?ng Tch ??i Chng 5712
Nh?t cao l ni T?n Vin (2)
Nh?t thanh nh?t l?ch l tin trn ??i
C? nhn tm c? nhn ch?i
Sao c? nhn ch?ng nh? l?i c? nhn.
Ngh? xa r?i l?i ngh? g?n
Ph?i ch?ng duyn s? c ng?n ?y thi!
Trch thn trch ph?n ??n ci,
L?i ? g?n b, bung tri sao ?nh!Mong manh nh? s?
Th??ng nhau nn hy t? tnh cng nhau
Ni l?i, ph?i gi? tr??c sau
Th?ng Tch ??i Chng 9968
Nh?t cao l ni T?n Vin
Nh?t su l v?ng Th?y Tin c?a V?ng
Th?ng Tch ??i Chng 7917
Nh?t cao l ni Ba V (4)
N?m chu ti?n s?, ??ng qui ti?n tri?u
Th?ng Tch ??i Chng 6470
Nh?t cao l ni Ba V (3)
Anh cn leo ???c hu?ng g ??i con
Th?ng Tch ??i Chng 4671
Nh?t cao l ni Ba V (2)
Th? ba Tam ??o, th? nh ??c Tn.
Th?ng Tch ??i Chng 5593
Nh?t cao l ni Ba V
Nh?t l?ch, nh?t s?c Kinh K?, Th?ng Long.
Th?ng Tch ??i Chng 930
Nh?t cao l ni ?an N
Nh?t ?ng ch? B?n, nh?t vui ch? Cha
V?i ch? Cha n?m quan m?t t?m
Em mua v? di ph?m cho t??i
M?t n?m ???c m?y thng vui
Thng su l m?t, thng m??i l ha?
Th?ng Tch ??i Chng 6260
Nh?t ??p l gi Sng (Lng C?u) C?u (*)
Kho ?n kho ni kho h?u m? cha
Th?ng Tch ??i Chng 10058
Ng ra ngoi ??nh Xun ?i
Th?y hai "ng sng" n?m di gi?a trung
Th?ng Tch Mi?n Trung 4601
Nh? ngy m?ng b?y thng ba
Tr? v? h?i Lng tr? ra h?i Th?y
Nh?t vui l h?i cha Th?y
Vui th vui v?y ch?ng t?y cha M?.
Th?ng Tch ??i Chng 824
Nh? ai nh? nh? Ngh?a Hnh
Nh? phin Tam B?o khng ?nh khng ?i
Th?ng Tch Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6424
Ng ln d?c M?t, Cha L?u (*)
C?m th??ng ng??i b?n bu?i ??u thm n.
K? t? qua l?i m?y l?n
No ai kh?a l?p sng Ngn, su?i Vng.
G?m trong kim c? k? quan
B??m v v??n li?u, bng hoa tn v ai ?
Nhn xem nguy?t x? non ?oi
Bng tr?ng m? l?t khng ai n??ng cng.
X?a ry nhn ngh?a b?p bng
Xu?ng ln khng ??ng t? cng anh hay.
M?u kia, k? n? ai by
Lm cho chng thi?p m?i ngy m?i xa.
Th?ng Tch Mi?n Trung 3677
Ng?a L?ng, Tru ??ng, Gi?ng Xay
Kh?i ba tc ?y khoanh tay m ng?i
Th?ng Tch Mi?n Trung, Khnh Ha 3917
Ng? Mn n?m c?a chn l?u
C?t c? ba b?c, Ph V?n Lu hai t?ng
?i m c?ng nh? qu mnh
Nh? H??ng Giang gi mt, nh? Ng? Bnh tr?ng thanh
Th?ng Tch ??i Chng 5247
Nh?t vui l h?i Cha Thy
Vui th vui v?y ch?ng t?y cha M?.
Th?ng Tch Mi?n B?c, H N?i 597
Ng v V?ng L?m Sng C?u
C Lao ng X ??ng h?u m?t bn
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 2537
Ng v Linh ??ng my m? (2)
Nh? Mai nguyn soi d?ng c? ?nh Ty
Sng Cn khi c?n khi ??y
Kh thing ??t n??c n?i n?y cn ghi
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 3939
Ng v Linh ??ng my m?
Nh? Mai nguyn soi d?ng c? ?nh Ty
H?m H c? n??c cn ??y
Cn g??ng ph?n d?ng, cn ngy vinh quang
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh 5576
Ng?i r?i l?y th??c ra ?o
?o h?t ni S?, v? ?o cha Th?y,
Ln ngn, ?o gi ?o my
Xu?ng sng ?o n??c, v? ?y ?o ng??i,
?o ng??i m??i tm ?i m??i
M??i tm ch?ng ???c
?o ng??i m??i l?m!
Th?ng Tch ??i Chng 1213
Nay m??i t? mai l?i r?m
Ai mu?n ?n o?n th n?ng ln cha
Ln cha th?y ti?u m??i ba
Th?y s? m??i b?n vi gi m??i l?m
Mong sao m?t thng ?i r?m
Tr??c l l? Ph?t sau th?m vi gi
Th?ng Tch ??i Chng 3424
N??c gi?ng Vng v?a trong v?a mt
Nu Ch? Cha nhu?m l?i lu phai
C c?a Nh??ng, khoai M?c Bi
Khuyn ai v? Huy?n C?m k?o m?t mai ti?c th?m
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1937
Mi?n Trung cho ??n Mi?n Nam
No cha Thin M?,Tam Quan, Ch? C?n
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 5254
My Hn Ho
Heo ??t ??
M?a ??ng C?
Gi Tu Hoa
C?p ? G
Ma ??ng L?n
http://cadao.org/queta/honheo.htm
Th?ng Tch Mi?n Trung, Ph Yn 4676
Mng vui H??ng Th?y, Ng? Bnh
Ai v Bnh ??nh v?i mnh th v
Ch?ng l?ch b?ng ??t kinh ?
Nh?ng Bnh ??nh khng ??ng kh c? chy
Hai dng sng ch?y
Ba dy non cao
Bi?n ?ng sng v? d?t do
Thp x?a lm bt ghi ti?ng anh ho vo my xanh
Th?ng Tch Mi?n Trung, Bnh ??nh, Hu? 5963