Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?t Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo ra c?ng c m?t mnh,
D?u ?n m? v? th?t tnh c?ng h?.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 3951
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
Th?t Tnh ??i Chng 7599
Th?t tnh ch?ng bi?t lm sao
?? n??c vo d?a lm ao tr?m minh
Th?t Tnh Mi?n Trung 1213
T??ng gi?ng su ti n?i s?i dy di
Hay ?u gi?ng c?n ti?c hoi s?i dy
Th?t Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 2712
R?i ?y c k? th?t tnh
D?a mai mai g?y d?a ?nh ?nh xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 622
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng (3)
Ta v?, ta c? kh?ng kh?ng nh? mnh
Ng?n ng? nh? k? th?t tnh.
Trng ra ngoi l? th?y mnh kh?i kh?i
M?i tnh ta ?? trn c?i
N?p vng ??y l?i ?? n?i gi??ng th?.
?m hm qua ba b?n l?n m?
Chim bao th th?y d?y r? th khng.
Th?t Tnh ??i Chng 6701
M i con m th?t tnh
?n khay tr?u qu?, u?ng chnh r??u h??ng
Th?t Tnh ??i Chng 7526
L ?a r?ng xu?ng sn ?nh (2)
Lang thang c k? th?t tnh m h?
Th?t Tnh ??i Chng 10145
L?ng l? bng qu? d?i th?m
Chung ??a bt ngt cng thm b?n lng
Th?t Tnh ??i Chng 978
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Th?t Tnh Mi?n Trung, Hu? 4806
H?t h?i ch?ng th?y tr? l?i
Th?y trong tr?i ??t c ti ??ng go
Th?t Tnh ??i Chng 4209
Gi nam non th?i ln hang cc (2)
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5311
Gi nam non th?i ln hang cc
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 3998
Gi ??a ng ??i v? dinh,
B ??i th?t tnh xch nn ch?y theo.
Th?t Tnh Mi?n Trung 1463
G?m thay cho k? th?t tnh
D?a mai mai gy, d?a tng tng xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 955
D?n c?m ch?ng ??a ng?i nhn,
M?ng s?u ng??i ngh?a, th?t tnh qun ?n.
Th?t Tnh Mi?n Trung 8726
D? ku d??i ??ng phn r?m (2)
Tui xa ng??i ngh?a b?ng chn c?m khc rng
Th?t Tnh Mi?n Trung 10055
D? ku d??i ??ng phn r?m
Nghe em c ch?n, b?ng chn c?m anh khc rng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 1935
Chu?i no cao cho b?ng chu?i h?t,
B?t no tr?ng cho b?ng b?t m tinh,
Gi sao gi ? m?t mnh,
Trai nam nhn ?i c??i th?t tnh th thi.
Th?t Tnh Mi?n Nam, 3036
Chi?u nay c k? th?t tnh
T?a mai, mai ng, t?a ?nh, ?nh xiu
Th?t Tnh ??i Chng 4409
Chi?u chi?u ra ??ng ng sau (7)
Hai tay xui x? nh? tu chu?i te.
Ti?c cng anh vun bn cy m
M ch?a ra l con chim qu ??u ln
H?i no chng xu?ng thi?p ln
Mn ?ng ch?t c?, khng nn t?i tr?i
T??ng l ko c?t ? ??i
Hay ?u c?t r?, ko r?i hai ph??ng
H?i no thi?p ni thi?p th??ng
T??ng nh? tr?m ?? trong r??ng ch?c r?i
By gi? thi?p ni thi?p thi
R??ng kia m? n?p bay h?i mi tr?m
Em nghe l?i ai qu?ng l??c nm trm
Ai by cho b?n hoang dm d?t tnh
Th?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2770
Chi?u chi?u c k? th?t tnh
D?a mai, mai r?, d?a ?nh, ?nh xiu.
Th?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 3090
Cy kh r?ng l h ?nh
R?i ?y c k? th?t tnh ch?t oan
Th?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4065
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti, ?i ???ng nh? nhau.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2325
?m qua m? c?a ch? ai?
?m nay c?a ?ng then ci kh?ng kh?ng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 5682
?m n?m m gc tay qua,
Gi??ng khng chi?u l?nh, l?y sa hai hng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 8544
?m khuya ng?i d?a phng loan,
Th?t tnh nh? b?n hai hng l?y r?i.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 5655