Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?t Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo ra c?ng c m?t mnh,
D?u ?n m? v? th?t tnh c?ng h?.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 3968
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
Th?t Tnh ??i Chng 7615
Th?t tnh ch?ng bi?t lm sao
?? n??c vo d?a lm ao tr?m minh
Th?t Tnh Mi?n Trung 1230
T??ng gi?ng su ti n?i s?i dy di
Hay ?u gi?ng c?n ti?c hoi s?i dy
Th?t Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 2727
R?i ?y c k? th?t tnh
D?a mai mai g?y d?a ?nh ?nh xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 636
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng (3)
Ta v?, ta c? kh?ng kh?ng nh? mnh
Ng?n ng? nh? k? th?t tnh.
Trng ra ngoi l? th?y mnh kh?i kh?i
M?i tnh ta ?? trn c?i
N?p vng ??y l?i ?? n?i gi??ng th?.
?m hm qua ba b?n l?n m?
Chim bao th th?y d?y r? th khng.
Th?t Tnh ??i Chng 6716
M i con m th?t tnh
?n khay tr?u qu?, u?ng chnh r??u h??ng
Th?t Tnh ??i Chng 7548
L ?a r?ng xu?ng sn ?nh (2)
Lang thang c k? th?t tnh m h?
Th?t Tnh ??i Chng 10164
L?ng l? bng qu? d?i th?m
Chung ??a bt ngt cng thm b?n lng
Th?t Tnh ??i Chng 994
K? t? lnh m? ra ?i
? nh nhi?u n?i s?u bi th?t tnh
S? ny b?i t?i tri?u ?nh
?m n?m ngh? l?i ph?n mnh gian nan.
Th?t Tnh Mi?n Trung, Hu? 4824
H?t h?i ch?ng th?y tr? l?i
Th?y trong tr?i ??t c ti ??ng go
Th?t Tnh ??i Chng 4225
Gi nam non th?i ln hang cc (2)
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5325
Gi nam non th?i ln hang cc
Th?y em c ch?ng anh khc m?y ?m.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4017
Gi ??a ng ??i v? dinh,
B ??i th?t tnh xch nn ch?y theo.
Th?t Tnh Mi?n Trung 1491
G?m thay cho k? th?t tnh
D?a mai mai gy, d?a tng tng xiu
Th?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 978
D?n c?m ch?ng ??a ng?i nhn,
M?ng s?u ng??i ngh?a, th?t tnh qun ?n.
Th?t Tnh Mi?n Trung 9080
D? ku d??i ??ng phn r?m (2)
Tui xa ng??i ngh?a b?ng chn c?m khc rng
Th?t Tnh Mi?n Trung 10073
D? ku d??i ??ng phn r?m
Nghe em c ch?n, b?ng chn c?m anh khc rng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 1950
Chu?i no cao cho b?ng chu?i h?t,
B?t no tr?ng cho b?ng b?t m tinh,
Gi sao gi ? m?t mnh,
Trai nam nhn ?i c??i th?t tnh th thi.
Th?t Tnh Mi?n Nam, 3054
Chi?u nay c k? th?t tnh
T?a mai, mai ng, t?a ?nh, ?nh xiu
Th?t Tnh ??i Chng 4431
Chi?u chi?u ra ??ng ng sau (7)
Hai tay xui x? nh? tu chu?i te.
Ti?c cng anh vun bn cy m
M ch?a ra l con chim qu ??u ln
H?i no chng xu?ng thi?p ln
Mn ?ng ch?t c?, khng nn t?i tr?i
T??ng l ko c?t ? ??i
Hay ?u c?t r?, ko r?i hai ph??ng
H?i no thi?p ni thi?p th??ng
T??ng nh? tr?m ?? trong r??ng ch?c r?i
By gi? thi?p ni thi?p thi
R??ng kia m? n?p bay h?i mi tr?m
Em nghe l?i ai qu?ng l??c nm trm
Ai by cho b?n hoang dm d?t tnh
Th?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2786
Chi?u chi?u c k? th?t tnh
D?a mai, mai r?, d?a ?nh, ?nh xiu.
Th?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 3104
Cy kh r?ng l h ?nh
R?i ?y c k? th?t tnh ch?t oan
Th?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4078
C?m l??c l?i nh? ??n g??ng
C?m kh?n nh? ti, ?i ???ng nh? nhau.
Th?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 2343
?m qua m? c?a ch? ai?
?m nay c?a ?ng then ci kh?ng kh?ng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 5695
?m n?m m gc tay qua,
Gi??ng khng chi?u l?nh, l?y sa hai hng.
Th?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 8561
?m khuya ng?i d?a phng loan,
Th?t tnh nh? b?n hai hng l?y r?i.
Th?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 5674