Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? Nguy?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia ni ni th? th?
By gi? b? kha trao cha cho ai ?
Th? Nguy?n ??i Chng 3878
Vng th th? l?a th? than
Ng??i khn th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i
Ng ln tr?ng d?c, neo d?i
Nh? cu ??c th?, nh? l?i giao ngn
M?t ngy c ??ng v? khn
C?ng ty c ? v? mn ha r?ng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 6799
Vi tr?i cho ??ng vung trn
Tr?m n?m gi? v?n lng son cng chng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 9850
Trt tay nhng ph?i chm thng
Ch?ng xanh c?ng quy?t v?y vng cho xanh
Th? Nguy?n ??i Chng 791
Trt l?i ? bn duyn chng
D cho nt ? phai vng m?i thi
Hn ? Cnh Hn x?p ?? l vi
C?n lng con sng Ci
Th ti m?i qun ngh?a chng
Th? Nguy?n ??i Chng 4495
Trn tr?i, d??i n??c
Anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l?, n??c c?n, m?y ??i anh ph? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 7048
Trn tr?ng, d??i n??c, anh gia ?y?c m?t l?i
D?u tr?ng m? n??c c?n m?y ??i ph? em
- Tr?i cao ??t r?ng, em v?ng l?i nguy?n
Ph?t Tr?i cn ? em gi? tuy?n th?y chung
Th? Nguy?n ??i Chng 10244
Trn tr?ng d??i n??c anh giao ??c m?t l?i,
D?u tr?ng m? n??c c?n ch?ng ??i no ph? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, ??ng Thp 7898
Trn sng d??i n??c th? nguy?n
Kh? lai minh b?ch tr?n ni?m th?y chung
Th? Nguy?n ??i Chng 6332
Trn c ng xanh cao r?ng
D??i c bi?n l?ng sng trong
Em m ?n ? hai lng
Tr?i tru ??t di?t khng mong th?y nng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 4326
Tr?i m?a lc ?c, h?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a ?iu Thuy?n
Ki?p n?u khng g?p ??i nguy?n ki?p sau
Th? Nguy?n ??i Chng 5073
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 6996
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Th? Nguy?n Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 3135
Tr?ng thanh nh? b?i tr?i trong
Th??ng nhau t? ch? m?n n?ng m th??ng
X?a ry xa cch ?i ???ng
Chn th? g?n c?n, kh?n h??ng g?n phai
S?u ring th?c tr?ng ?m di
Hai hng n??c m?t lng lai ?m tr??ng
Nh? khi ?i ??ng ngoi ???ng
Tay c?m tay d?t trao th??ng g?i s?u
Th?n th? th? th?n ?m thu
S??ng sa ??t ??m mi ??u ?i ta
??c sao chng thi?p m?t nh
Anh ?n em ht cu ca xun tnh
??ng lm ?i ng? lnh ?nh
Ni?m vui khng tr?n ch? tnh khng xong
X?n xang dao c?t vo lng
L?i th? gi? v?n, ch? ??ng ??ng qun
Th? Nguy?n Mi?n Trung 6123
Tr?m n?m th? nh?ng b?c ??u
Ch? tham ph qu, ?i c?u tr?ng hoa.
Th? Nguy?n ??i Chng 5705
Tr?m n?m t??ng rch cn th?
L? duyn ch?u l?, quy?t ch? ??i anh
Th? Nguy?n Mi?n Trung 663
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, 5843
Tr?m n?m lng g?n d? ghi (2)
D?u (No) ai ?em b?c ??i ch m?c ai.
Tr?m n?m ai ch? b? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi nn kim.
Th? Nguy?n ??i Chng 9285
Tr?m n?m lng g?n d? ghi
No ai thay nt, ??i khuy c?ng ??ng
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Th? Nguy?n ??i Chng 6678
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun
Th? Nguy?n ??i Chng 1355
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i,
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3187
Ti cn th??ng b?u b?u ?i!
N? no ng??i ngh?a (ng?i) d?t ?i cho ?nh
Ch?ng no cho sng (sng n?) b? gnh
C lao b? bi?n, anh ?nh b? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 8103
Tnh ta nh? qu? v?i g?ng
Mai kia cch tr?, xin ??ng qun nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 9009
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Th? Nguy?n ??i Chng 5586
Thuy?n ?i ?? b?n ??i ch?
Tnh ?i ngh?a ? bao gi? qun nhau
Ch?ng nn tnh tr??c ngh?a sau
B?n ny di bng tr?ng thu ??i thuy?n
Th? Nguy?n ??i Chng 9538
Thi thi ??ng c ?u phi?n
Ki?p n?y khng ??ng ?? nguy?n ki?p sau
Th? Nguy?n ??i Chng 7280
Theo nhau cho tr?n t? sinh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mng mnh
? sao cho tr?n t?m tnh phu th.
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Th? Nguy?n ??i Chng 5535
Tr?m n?m ??c h?n chung tnh
Trn tr?i d??i ??y ch? mnh v?i ta
Th? Nguy?n Mi?n Trung 3262
Th?y chung em gi? tr?n l?i
Ch?t ?i th ch?u, la ?i khng la
Th? Nguy?n ??i Chng 6916
Th? gi?n tr?ng, s?n b?ng th?y ki?t
Ai ? hai lng nh?t nguy?t xt soi.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, An Giang 10155
Th??ng nhau t?c m?t ch? tnh
Tr?m n?m th? quy?t, b?n mnh c nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 7871
Th??ng nhau g?p khc sng v?i
Kh kh?n gian hi?m ch?ng r?i th?y chung.
Th? Nguy?n ??i Chng 2991
Th??ng nhau c?t tc m th?
Kh ngho c?ng ch?u ch? h? b? nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 2190
Tay chm tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? n??c bi?t non xanh
? sao cho tr?n ??o sinh thnh m?i nn
Th? Nguy?n Mi?n Trung 2494
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, B?c Liu 10016
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh (2)
B?u l? th?i nh? ru?ng b? hoang
Ru?ng b? hoang ng??i ta cn c?y
B?u l? th?i nh? gi?y tri sng
Gi?y tri sng ng??i ta cn v?t
B?u l? th?i nh? ?t chn cy
?t chn cy ng??i ta cn hi
B?u l? th?i nh? nhi l?t da
Nhi l?t da ng??i ta cn xo
B?u l? th?i nh? nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn m?c
B?u l? th?i ai mu?n lm chi
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Kin Giang 2490
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? hai mi ??u xanh
B?u l? th?i nh? chi?u tr?i qua
Chi?u tr?i qua ng??i ta cn cu?n
B?u l? th?i nh? r??u u?ng say
R??u u?ng say ng??i ta cn s?c
B?u l? th?i nh? gi?c H Tin
Gi?c H Tin ng??i ta cn ?nh
B?u l? th?i nh? cnh chim bay
Cnh chim bay ng??i ta cn qu?t
B?u l? th?i nh? l?t gi nem
L?t gi nem ng??i ta cn s?
B?u l? th?i nh? n? ko li
N? ko li ng??i ta cn tr?
B?u l? th?i nh? tr? n?u ?n
Tr? n?u ?n ng??i ta con r?a
B?u l? th?i nh? l?a chy lan
L?a chy lan ng??i ta cn t??i
B?u l? th?i nh? l??i d?m m?a
L??i d?m m?a ng??i ta cn gi?t
B?u l? th?i nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn nhu?m (cn ti?p)
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Kin Giang 7358
Tay c?m chi?c chi?u c? tr?i ch? Gnh B
Chng ng?i m?t gc, thi?p ng?i m?t gc
Chng than thi?p khc, ?au d? xt lng
L?i th? gi?a ch?n Gnh ng
Ch?t ?i th m?t, s?ng em khng b? chng
Th? Nguy?n Mi?n Trung, Ph Yn 7952
Tay c?m ci ko con dao
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny
Th? Nguy?n ??i Chng 3944
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Th? Nguy?n Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 402
Tay anh c?m con dao
Tay em c?m ci r?
C?t c? con d
L?y huy?t ra th?
Ry ch? mai ??i
S?ng khng lm ???c b?n
Ch?t c?ng chn k? m?t bn.
Th? Nguy?n ??i Chng 6112
Th??ng ai cng kh n?a ch?ng
Cy rung v gi, l?a d?ng v m?a
S?u ai ai ? bi?t ch?a
Tr?m n?m gi? d? ch? sai l?i nguy?n
Th? Nguy?n Mi?n Trung 3112
Ta yu mnh l?m ta th?m mnh phai
Xin ??ng ?n ? ra hai t?m lng.
M?c ng??i b? l ng?n sng
?i ta c? gi? t?m lng ch? pha?
Xin nng ch? c nghe ai
Ch? trong thng ch?p th ngoi thng ging
Th? Nguy?n ??i Chng 3009
T?c ? qu t?c
Giang tay ??m ng?c
Th? ch?ng ra h?i
S?ng d??ng gian khng g?p, ?? ch? n?i su?i vng
Th? Nguy?n Mi?n Trung, Khnh Ha 7253
Sng kia n??c ch?y l? ??
Con thuy?n l? l?ng tr?ng m? no soi
Sng kia bn l? bn b?i
Bn l? l? mi bn b?i b?i thm
Bao gi? gi ??ng sng m
Thuy?n ai xui ng??c qua ?m l?i v?
V?i em trt n?ng l?i th?
Th? Nguy?n ??i Chng 4178
S?n minh h?i th? Th? Nguy?n ??i Chng 4617
Ra v? sao ??ng m v?
B? non b? n??c, b? m?y l?i th? cho ai ?
Th? Nguy?n Mi?n B?c 6121
Ra v? r?ng d?t m v?
Cu ca b? d?, l?i th? ch?a trao
Th? Nguy?n Mi?n B?c 8522
Ra v? r?ng ???c m v? (2)
G??ng treo tr??c m?t, l?i th? sau l?ng.
Th? Nguy?n Mi?n B?c 2035
Ra v??n ng?t m?t cnh chanh
Con dao l trc g?t quanh t? b?.
?i ta ? trt l?i th?
Con dao l trc ?? k? tc ma?
By gi? chng ? nghe ai
Nghe tr?ng nghe gi, nghe ai m?c lng.
T??ng r?ng chng ? m?t lng
Ng? ?u chng l?i ?o bng ?i n?i
? ?y g?n ??t xa tr?i
Ch?n bng chng k?t v?i ng??i tri m.
Chng xui em v?n m th?m
Hai hng gi?t l? ??m ??m nh? m?a
Th? Nguy?n ??i Chng 359