Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? Nguy?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia ni ni th? th?
By gi? b? kha trao cha cho ai ?
Th? Nguy?n ??i Chng 3911
Vng th th? l?a th? than
Ng??i khn th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i
Ng ln tr?ng d?c, neo d?i
Nh? cu ??c th?, nh? l?i giao ngn
M?t ngy c ??ng v? khn
C?ng ty c ? v? mn ha r?ng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 6830
Vi tr?i cho ??ng vung trn
Tr?m n?m gi? v?n lng son cng chng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 9880
Trt tay nhng ph?i chm thng
Ch?ng xanh c?ng quy?t v?y vng cho xanh
Th? Nguy?n ??i Chng 814
Trt l?i ? bn duyn chng
D cho nt ? phai vng m?i thi
Hn ? Cnh Hn x?p ?? l vi
C?n lng con sng Ci
Th ti m?i qun ngh?a chng
Th? Nguy?n ??i Chng 4521
Trn tr?i, d??i n??c
Anh giao ??c m?t l?i
D?u tr?ng l?, n??c c?n, m?y ??i anh ph? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 7078
Trn tr?ng, d??i n??c, anh gia ?y?c m?t l?i
D?u tr?ng m? n??c c?n m?y ??i ph? em
- Tr?i cao ??t r?ng, em v?ng l?i nguy?n
Ph?t Tr?i cn ? em gi? tuy?n th?y chung
Th? Nguy?n ??i Chng 10273
Trn tr?ng d??i n??c anh giao ??c m?t l?i,
D?u tr?ng m? n??c c?n ch?ng ??i no ph? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, ??ng Thp 7925
Trn sng d??i n??c th? nguy?n
Kh? lai minh b?ch tr?n ni?m th?y chung
Th? Nguy?n ??i Chng 6364
Trn c ng xanh cao r?ng
D??i c bi?n l?ng sng trong
Em m ?n ? hai lng
Tr?i tru ??t di?t khng mong th?y nng
Th? Nguy?n Mi?n Trung 4348
Tr?i m?a lc ?c, h?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a ?iu Thuy?n
Ki?p n?u khng g?p ??i nguy?n ki?p sau
Th? Nguy?n ??i Chng 5101
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 7030
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Th? Nguy?n Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 3160
Tr?ng thanh nh? b?i tr?i trong
Th??ng nhau t? ch? m?n n?ng m th??ng
X?a ry xa cch ?i ???ng
Chn th? g?n c?n, kh?n h??ng g?n phai
S?u ring th?c tr?ng ?m di
Hai hng n??c m?t lng lai ?m tr??ng
Nh? khi ?i ??ng ngoi ???ng
Tay c?m tay d?t trao th??ng g?i s?u
Th?n th? th? th?n ?m thu
S??ng sa ??t ??m mi ??u ?i ta
??c sao chng thi?p m?t nh
Anh ?n em ht cu ca xun tnh
??ng lm ?i ng? lnh ?nh
Ni?m vui khng tr?n ch? tnh khng xong
X?n xang dao c?t vo lng
L?i th? gi? v?n, ch? ??ng ??ng qun
Th? Nguy?n Mi?n Trung 6153
Tr?m n?m th? nh?ng b?c ??u
Ch? tham ph qu, ?i c?u tr?ng hoa.
Th? Nguy?n ??i Chng 5733
Tr?m n?m t??ng rch cn th?
L? duyn ch?u l?, quy?t ch? ??i anh
Th? Nguy?n Mi?n Trung 690
Tr?m n?m lng g?n d? ghi,
D?u ai ?em b?c ??i ch c?ng khng.
Tr?m n?m ch quy?t m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
D?u cho ? nt vng phai,
Tr?m n?m duyn n? ch?ng sai cht no.
Tr?m n?m khng b? ngh?a ch?ng,
V?i th?a nhu?m l?y mu ?en,
V?i th?a m?c v?i m?u xinh khen mu.
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng,
D?u ai thu ph?ng v? r?ng c?ng khng.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, 5875
Tr?m n?m lng g?n d? ghi (2)
D?u (No) ai ?em b?c ??i ch m?c ai.
Tr?m n?m ai ch? b? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi nn kim.
Th? Nguy?n ??i Chng 9315
Tr?m n?m lng g?n d? ghi
No ai thay nt, ??i khuy c?ng ??ng
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng
D?u ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai
Th? Nguy?n ??i Chng 6707
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun
Th? Nguy?n ??i Chng 1386
Ti v?i mnh th? nguy?n gi?a tr?i,
Gi?a ??ng sanh t? ghi l?i ch? qun.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3220
Ti cn th??ng b?u b?u ?i!
N? no ng??i ngh?a (ng?i) d?t ?i cho ?nh
Ch?ng no cho sng (sng n?) b? gnh
C lao b? bi?n, anh ?nh b? em.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 8132
Tnh ta nh? qu? v?i g?ng
Mai kia cch tr?, xin ??ng qun nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 9041
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Th? Nguy?n ??i Chng 5614
Thuy?n ?i ?? b?n ??i ch?
Tnh ?i ngh?a ? bao gi? qun nhau
Ch?ng nn tnh tr??c ngh?a sau
B?n ny di bng tr?ng thu ??i thuy?n
Th? Nguy?n ??i Chng 9570
Thi thi ??ng c ?u phi?n
Ki?p n?y khng ??ng ?? nguy?n ki?p sau
Th? Nguy?n ??i Chng 7310
Theo nhau cho tr?n t? sinh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mng mnh
? sao cho tr?n t?m tnh phu th.
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
Th? Nguy?n ??i Chng 5628
Tr?m n?m ??c h?n chung tnh
Trn tr?i d??i ??y ch? mnh v?i ta
Th? Nguy?n Mi?n Trung 3293
Th?y chung em gi? tr?n l?i
Ch?t ?i th ch?u, la ?i khng la
Th? Nguy?n ??i Chng 6953
Th? gi?n tr?ng, s?n b?ng th?y ki?t
Ai ? hai lng nh?t nguy?t xt soi.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, An Giang 10184
Th??ng nhau t?c m?t ch? tnh
Tr?m n?m th? quy?t, b?n mnh c nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 7899
Th??ng nhau g?p khc sng v?i
Kh kh?n gian hi?m ch?ng r?i th?y chung.
Th? Nguy?n ??i Chng 3023
Th??ng nhau c?t tc m th?
Kh ngho c?ng ch?u ch? h? b? nhau
Th? Nguy?n ??i Chng 2221
Tay chm tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? n??c bi?t non xanh
? sao cho tr?n ??o sinh thnh m?i nn
Th? Nguy?n Mi?n Trung 2521
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
Th? Nguy?n Mi?n Nam, B?c Liu 10047
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh (2)
B?u l? th?i nh? ru?ng b? hoang
Ru?ng b? hoang ng??i ta cn c?y
B?u l? th?i nh? gi?y tri sng
Gi?y tri sng ng??i ta cn v?t
B?u l? th?i nh? ?t chn cy
?t chn cy ng??i ta cn hi
B?u l? th?i nh? nhi l?t da
Nhi l?t da ng??i ta cn xo
B?u l? th?i nh? nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn m?c
B?u l? th?i ai mu?n lm chi
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Kin Giang 2522
Tay c?t tay sao n?, ru?t c?t ru?t sao ?nh
L?i th? hai mi ??u xanh
B?u l? th?i nh? chi?u tr?i qua
Chi?u tr?i qua ng??i ta cn cu?n
B?u l? th?i nh? r??u u?ng say
R??u u?ng say ng??i ta cn s?c
B?u l? th?i nh? gi?c H Tin
Gi?c H Tin ng??i ta cn ?nh
B?u l? th?i nh? cnh chim bay
Cnh chim bay ng??i ta cn qu?t
B?u l? th?i nh? l?t gi nem
L?t gi nem ng??i ta cn s?
B?u l? th?i nh? n? ko li
N? ko li ng??i ta cn tr?
B?u l? th?i nh? tr? n?u ?n
Tr? n?u ?n ng??i ta con r?a
B?u l? th?i nh? l?a chy lan
L?a chy lan ng??i ta cn t??i
B?u l? th?i nh? l??i d?m m?a
L??i d?m m?a ng??i ta cn gi?t
B?u l? th?i nh? o v vai
o v vai ng??i ta cn nhu?m (cn ti?p)
Th? Nguy?n Mi?n Nam, Kin Giang 7387
Tay c?m chi?c chi?u c? tr?i ch? Gnh B
Chng ng?i m?t gc, thi?p ng?i m?t gc
Chng than thi?p khc, ?au d? xt lng
L?i th? gi?a ch?n Gnh ng
Ch?t ?i th m?t, s?ng em khng b? chng
Th? Nguy?n Mi?n Trung, Ph Yn 7990
Tay c?m ci ko con dao
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny
Th? Nguy?n ??i Chng 3975
Tay b?ng d?a mu?i ch?m g?ng (*)
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng b? (qun) nhau (b? em)
Th? Nguy?n Mi?n Nam, V?nh Long, Ti?n Giang 433
Tay anh c?m con dao
Tay em c?m ci r?
C?t c? con d
L?y huy?t ra th?
Ry ch? mai ??i
S?ng khng lm ???c b?n
Ch?t c?ng chn k? m?t bn.
Th? Nguy?n ??i Chng 6144
Th??ng ai cng kh n?a ch?ng
Cy rung v gi, l?a d?ng v m?a
S?u ai ai ? bi?t ch?a
Tr?m n?m gi? d? ch? sai l?i nguy?n
Th? Nguy?n Mi?n Trung 3144
Ta yu mnh l?m ta th?m mnh phai
Xin ??ng ?n ? ra hai t?m lng.
M?c ng??i b? l ng?n sng
?i ta c? gi? t?m lng ch? pha?
Xin nng ch? c nghe ai
Ch? trong thng ch?p th ngoi thng ging
Th? Nguy?n ??i Chng 3042
T?c ? qu t?c
Giang tay ??m ng?c
Th? ch?ng ra h?i
S?ng d??ng gian khng g?p, ?? ch? n?i su?i vng
Th? Nguy?n Mi?n Trung, Khnh Ha 7287
Sng kia n??c ch?y l? ??
Con thuy?n l? l?ng tr?ng m? no soi
Sng kia bn l? bn b?i
Bn l? l? mi bn b?i b?i thm
Bao gi? gi ??ng sng m
Thuy?n ai xui ng??c qua ?m l?i v?
V?i em trt n?ng l?i th?
Th? Nguy?n ??i Chng 4209
S?n minh h?i th? Th? Nguy?n ??i Chng 4648
Ra v? sao ??ng m v?
B? non b? n??c, b? m?y l?i th? cho ai ?
Th? Nguy?n Mi?n B?c 6154
Ra v? r?ng d?t m v?
Cu ca b? d?, l?i th? ch?a trao
Th? Nguy?n Mi?n B?c 8554
Ra v? r?ng ???c m v? (2)
G??ng treo tr??c m?t, l?i th? sau l?ng.
Th? Nguy?n Mi?n B?c 2069
Ra v??n ng?t m?t cnh chanh
Con dao l trc g?t quanh t? b?.
?i ta ? trt l?i th?
Con dao l trc ?? k? tc ma?
By gi? chng ? nghe ai
Nghe tr?ng nghe gi, nghe ai m?c lng.
T??ng r?ng chng ? m?t lng
Ng? ?u chng l?i ?o bng ?i n?i
? ?y g?n ??t xa tr?i
Ch?n bng chng k?t v?i ng??i tri m.
Chng xui em v?n m th?m
Hai hng gi?t l? ??m ??m nh? m?a
Th? Nguy?n ??i Chng 389