Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? Thi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
Th? Thi ??i Chng 1997
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Th? Thi ??i Chng 9027
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
Th? Thi ??i Chng 4222
Xi?t bao b m?m b tr
??n khi con l?n con ?i l?y ch?ng
Th? Thi ??i Chng 7244
Xem t??ng ng d?ng anh ho
Suy ra nt ? khc no ti?u nhi
Th? Thi ??i Chng 7236
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng Th? Thi ??i Chng 9562
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Th? Thi ??i Chng 3458
Vi no l vi ch?ng n?ng
Gi no l gi c ch?ng ch?ng ghen
Th? Thi ??i Chng 8950
Voi ch?t v ng g ch?t v th?t
Nhi?u ti?n mua th?t t ti?n mua x??ng
Tru c th ?em v?c s?ng
B c c?ng cong l?ng v?o s??n
Th? Thi ??i Chng 3649
Vc r?ng th ?? h?u vua
V?i th l?a x?u th ch?a cho dn
Th? Thi ??i Chng 3028
V ho?n n?n b?t anh hng Th? Thi ??i Chng 10393
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Th? Thi ??i Chng 6166
V duyn mua ph?i g??ng m?
Bao gi? g??ng v? m mua g??ng lnh
Th? Thi ??i Chng 6639
V duyn l?ng ? ?i khm
Tr?c m?i ? s?t ci m?m l?i s?ng
Th? Thi ??i Chng 5501
V duyn d?u b?n o sa
o ra ??ng o ng??i ra ??ng ng??i
C duyn d?u b?n o t?i
??u ??i nn c?i, duyn v?n hon duyn.
Th? Thi ??i Chng 3661
V duyn chi thi?p chi chng
Bun tr?u g?p n?ng bun ???ng g?p m?a
Th? Thi ??i Chng 4060
Vng m??i b?c b?y thau ba (2)
?em so v?i g?o h?n l ph?i thua
Th? Thi ??i Chng 2077
V?a ?n c??p v?a la lng Th? Thi ??i Chng 5398
V? s? s?m s?a cho s?
o nu trng h?t m? l? ty ginh
?? s? s??ng ki?p tu hnh !
Th? Thi ??i Chng 1430
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
Th? Thi ??i Chng 460
V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t r?a cn ch?u b?m
Th? Thi ??i Chng 3513
V?n ?? tr?ng lau ha ma
V?n ?en tr?ng c? ta ha b? nu
Th? Thi ??i Chng 8950
Trn tr?i Ph?m Nhan th? gian m?t m?t
?nh chung ra m?t ?nh gi?c ra tay
Nh?ng ng??i ch chn ?m ngy
? h? cng vi?c l?i ry ti?ng t?m
Th? Thi ??i Chng 10211
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
Th? Thi ??i Chng 7279
Tru bu?c th ght tru ?n
Quan v th ght quan v?n di qu?n
Th? Thi ??i Chng 5338
Tru ai bu?c ng ng Cai
Hon ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
G ai gy ? ??u h ng Cai
Th? Thi ??i Chng 6412
V? ??p cng t? ?au l?ng
Ch ngon ng?t gi?ng thu?c ngon quy?n ??m
Th? Thi ??i Chng 5285
Tr?i m?t vng ?m nay khng h?n
M??n gi chi?u h?i b?n ngn sng
Thn em l gi ch?a ch?ng
T? duyn c ch?c nh? dng n??c khng
Th? Thi ??i Chng 9927
Tr?ng h?t h?i m ch?ng cn c?c
Lnh v?i B?t ch?ng lnh v?i ma
? trn nhn r?ng trng xa
C dung k? d??i m?i l l??ng trn
Th? Thi ??i Chng 7983
Tr?u cay sao cu?ng khng cay
Sao mnh khng th?n, ta th?n thay cho mnh?
Th? Thi ??i Chng 3282
Tr?ng m? cn t? h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
Th? Thi ??i Chng 9583
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Th? Thi ??i Chng 4303
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (4)
Yu ai th b? th b?ng trn tay.
Th? Thi ??i Chng 3917
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (3)
L?y ai th l?y, t? h?ng no xe ?
Th? Thi ??i Chng 8360
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (2)
M duyn ch?a l?t m h?ng ch?a phai.
Th? Thi ??i Chng 5759
Tr??t v? d?a v? d?a ph?i trnh (ph?i tr?t)
H?c khn ?i lnh h?c tnh ?i bun
Ch? r?ng: "H?a phc v m"
Tm gi?u th d? tm khn kh tm
Th? Thi ??i Chng 3373
Tnh l?n khn n??c ??n chn m?i nh?y
M?t ??i lm l?i tam ??i ?n my
G qu ?n qu?n c?i xay
?n ?i ?n l?i c? ngy c?ng no
Th? Thi ??i Chng 6955
Ti?n trao cho mc
Khng ti?n cho trt l?i mau
Tin nhau bun bn cng nhau
Thi?t h?n, h?n thi?t, tr??c sau nh? l?i
Hay g l?a ??o ki?m l?i
M?t nh ?n u?ng, t?i tr?i ring mang
Theo chi nh?ng thi gian tham
Phi pha th?c gi? tm ???ng d?i nhau
C?a phi ngh?a c giu ?u
? cho ngay th?t giu sau m?i b?n
Th? Thi ??i Chng 3558
Ti?n pht g?o ?ong Th? Thi ??i Chng 3672
Ti?n ng?n m?t di Th? Thi ??i Chng 8155
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p Th? Thi ??i Chng 8743
Ti?n c?a l cha trn ??i
Ng??i ta l khch vng lai m?t th
Th? Thi ??i Chng 5131
Ti?ng lnh ??n xa ti?ng d? ??n xa
Ti?ng lnh, ti?ng d? ??n ba ngy ???ng
Th? Thi ??i Chng 2241
Thuy?n ?ua th li c?ng ?ua
Thuy?n ln trn b? th li ch?t toi
Th? Thi ??i Chng 5223
Thuy?n ?ua b s?y c?ng ?ua
Th?y rau mu?ng v??t, rau d?a v??t theo
Th? Thi ??i Chng 4483
Thu?n m?t ta c? nh c?ng thu?n
Ch?a bi?t mo no c?n m?u no
S?y chn ? c ng?n so
S?y mi?ng bi?t ni lm sao by gi?
Th? Thi ??i Chng 2257
Thc ?u mua ?? cho ??y ng tre Th? Thi ??i Chng 2277
Thay qu?n thay o thay h?i
Thay dng thay d?p nh?ng ng??i khn thay
Th? Thi ??i Chng 6223
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Th? Thi ??i Chng 2725
Tr?m l?y ng tr?i ch? ?i?c, ??ng ?ui
?? hai con m?t coi ng??i th? gian
Th? Thi ??i Chng 2399