Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? Thi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
Th? Thi ??i Chng 2008
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Th? Thi ??i Chng 9039
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
Th? Thi ??i Chng 4233
Xi?t bao b m?m b tr
??n khi con l?n con ?i l?y ch?ng
Th? Thi ??i Chng 7255
Xem t??ng ng d?ng anh ho
Suy ra nt ? khc no ti?u nhi
Th? Thi ??i Chng 7248
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng Th? Thi ??i Chng 9574
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Th? Thi ??i Chng 3470
Vi no l vi ch?ng n?ng
Gi no l gi c ch?ng ch?ng ghen
Th? Thi ??i Chng 8964
Voi ch?t v ng g ch?t v th?t
Nhi?u ti?n mua th?t t ti?n mua x??ng
Tru c th ?em v?c s?ng
B c c?ng cong l?ng v?o s??n
Th? Thi ??i Chng 3661
Vc r?ng th ?? h?u vua
V?i th l?a x?u th ch?a cho dn
Th? Thi ??i Chng 3043
V ho?n n?n b?t anh hng Th? Thi ??i Chng 10406
V duyn x?u s? l?i ?en
???c hai anh r? th? kn c? hai
Th? Thi ??i Chng 6179
V duyn mua ph?i g??ng m?
Bao gi? g??ng v? m mua g??ng lnh
Th? Thi ??i Chng 6652
V duyn l?ng ? ?i khm
Tr?c m?i ? s?t ci m?m l?i s?ng
Th? Thi ??i Chng 5516
V duyn d?u b?n o sa
o ra ??ng o ng??i ra ??ng ng??i
C duyn d?u b?n o t?i
??u ??i nn c?i, duyn v?n hon duyn.
Th? Thi ??i Chng 3673
V duyn chi thi?p chi chng
Bun tr?u g?p n?ng bun ???ng g?p m?a
Th? Thi ??i Chng 4081
Vng m??i b?c b?y thau ba (2)
?em so v?i g?o h?n l ph?i thua
Th? Thi ??i Chng 2085
V?a ?n c??p v?a la lng Th? Thi ??i Chng 5410
V? s? s?m s?a cho s?
o nu trng h?t m? l? ty ginh
?? s? s??ng ki?p tu hnh !
Th? Thi ??i Chng 1445
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
Th? Thi ??i Chng 482
V? d?i th ?? con khn
Tru ch?m l?m th?t r?a cn ch?u b?m
Th? Thi ??i Chng 3530
V?n ?? tr?ng lau ha ma
V?n ?en tr?ng c? ta ha b? nu
Th? Thi ??i Chng 8964
Trn tr?i Ph?m Nhan th? gian m?t m?t
?nh chung ra m?t ?nh gi?c ra tay
Nh?ng ng??i ch chn ?m ngy
? h? cng vi?c l?i ry ti?ng t?m
Th? Thi ??i Chng 10225
Tru kho? ch?ng lo cy tr?a
M? gi ru?ng ng?u khng thua b?n ?i?n.
Th? Thi ??i Chng 7293
Tru bu?c th ght tru ?n
Quan v th ght quan v?n di qu?n
Th? Thi ??i Chng 5355
Tru ai bu?c ng ng Cai
Hon ai m l?i ?eo tai b Ngh
Ng?a ai bu?c ng ng Ngh
G ai gy ? ??u h ng Cai
Th? Thi ??i Chng 6436
V? ??p cng t? ?au l?ng
Ch ngon ng?t gi?ng thu?c ngon quy?n ??m
Th? Thi ??i Chng 5301
Tr?i m?t vng ?m nay khng h?n
M??n gi chi?u h?i b?n ngn sng
Thn em l gi ch?a ch?ng
T? duyn c ch?c nh? dng n??c khng
Th? Thi ??i Chng 9941
Tr?ng h?t h?i m ch?ng cn c?c
Lnh v?i B?t ch?ng lnh v?i ma
? trn nhn r?ng trng xa
C dung k? d??i m?i l l??ng trn
Th? Thi ??i Chng 7995
Tr?u cay sao cu?ng khng cay
Sao mnh khng th?n, ta th?n thay cho mnh?
Th? Thi ??i Chng 3293
Tr?ng m? cn t? h?n sao
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
Th? Thi ??i Chng 9599
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Th? Thi ??i Chng 4317
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (4)
Yu ai th b? th b?ng trn tay.
Th? Thi ??i Chng 3931
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (3)
L?y ai th l?y, t? h?ng no xe ?
Th? Thi ??i Chng 8372
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (2)
M duyn ch?a l?t m h?ng ch?a phai.
Th? Thi ??i Chng 5771
Tr??t v? d?a v? d?a ph?i trnh (ph?i tr?t)
H?c khn ?i lnh h?c tnh ?i bun
Ch? r?ng: "H?a phc v m"
Tm gi?u th d? tm khn kh tm
Th? Thi ??i Chng 3386
Tnh l?n khn n??c ??n chn m?i nh?y
M?t ??i lm l?i tam ??i ?n my
G qu ?n qu?n c?i xay
?n ?i ?n l?i c? ngy c?ng no
Th? Thi ??i Chng 6968
Ti?n trao cho mc
Khng ti?n cho trt l?i mau
Tin nhau bun bn cng nhau
Thi?t h?n, h?n thi?t, tr??c sau nh? l?i
Hay g l?a ??o ki?m l?i
M?t nh ?n u?ng, t?i tr?i ring mang
Theo chi nh?ng thi gian tham
Phi pha th?c gi? tm ???ng d?i nhau
C?a phi ngh?a c giu ?u
? cho ngay th?t giu sau m?i b?n
Th? Thi ??i Chng 3572
Ti?n pht g?o ?ong Th? Thi ??i Chng 3685
Ti?n ng?n m?t di Th? Thi ??i Chng 8171
Ti?n khng chn xa g?n ?i kh?p Th? Thi ??i Chng 8759
Ti?n c?a l cha trn ??i
Ng??i ta l khch vng lai m?t th
Th? Thi ??i Chng 5145
Ti?ng lnh ??n xa ti?ng d? ??n xa
Ti?ng lnh, ti?ng d? ??n ba ngy ???ng
Th? Thi ??i Chng 2254
Thuy?n ?ua th li c?ng ?ua
Thuy?n ln trn b? th li ch?t toi
Th? Thi ??i Chng 5236
Thuy?n ?ua b s?y c?ng ?ua
Th?y rau mu?ng v??t, rau d?a v??t theo
Th? Thi ??i Chng 4495
Thu?n m?t ta c? nh c?ng thu?n
Ch?a bi?t mo no c?n m?u no
S?y chn ? c ng?n so
S?y mi?ng bi?t ni lm sao by gi?
Th? Thi ??i Chng 2273
Thc ?u mua ?? cho ??y ng tre Th? Thi ??i Chng 2294
Thay qu?n thay o thay h?i
Thay dng thay d?p nh?ng ng??i khn thay
Th? Thi ??i Chng 6240
Thng Tm gi? cha thng Ba gi? m?
Gh nh giu ai gh nh ngho
Mi?ng ngon ?n t ngon nhi?u
Ng??i khn d?u ni n?a ?i?u c?ng khn
Th? Thi ??i Chng 2744
Tr?m l?y ng tr?i ch? ?i?c, ??ng ?ui
?? hai con m?t coi ng??i th? gian
Th? Thi ??i Chng 2414