Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thế Thái

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau xa mấy cũng gần
Ghét nhau cách một bàn chân cũng lìa
Thế Thái Đại Chúng 1971
Yêu gà gà mổ mắt yêu chó chó liếm mặt Thế Thái Đại Chúng 9001
Yêu nhau mọi thứ mọi cho
Ghét nhau thì mảnh quạt mo cũng đòi
Thế Thái Đại Chúng 4203
Xiết bao bú mớm bù trì
Đến khi con lớn con đi lấy chồng
Thế Thái Đại Chúng 7223
Xem tướng ngó dạng anh hào
Suy ra nét ở khác nào tiểu nhi
Thế Thái Đại Chúng 7216
Xác như vờ, xơ như nhộng Thế Thái Đại Chúng 9541
Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp, văn mình thì hay
Thế Thái Đại Chúng 3434
Vôi nào là vôi chẳng nồng
Gái nào là gái có chồng chẳng ghen
Thế Thái Đại Chúng 8925
Voi chết vì ngà gà chết vì thịt
Nhiều tiền mua thịt ít tiền mua xương
Trâu ác thì đem vạc sừng
Bò ác cũng cong lưng vẹo sườn
Thế Thái Đại Chúng 3627
Vóc rồng thì để hầu vua
Vải thô lụa xấu thì chừa cho dân
Thế Thái Đại Chúng 2994
Vô hoạn nạn bất anh hùng Thế Thái Đại Chúng 10374
Vô duyên xấu số lại đen
Được hai anh rể thợ kèn cả hai
Thế Thái Đại Chúng 6141
Vô duyên mua phải gương mờ
Bao giờ gương vỡ mà mua gương lành
Thế Thái Đại Chúng 6615
Vô duyên lưng đã đi khòm
Trạc mũi đã sứt cái mồm lại sưng
Thế Thái Đại Chúng 5481
Vô duyên dầu bận áo sa
Áo ra đằng áo người ra đằng người
Có duyên dầu bận áo tơi
Đầu đội nón cời, duyên vẫn hoàn duyên.
Thế Thái Đại Chúng 3638
Vô duyên chi thiếp chi chàng
Buôn trầu gặp nắng buôn đường gặp mưa
Thế Thái Đại Chúng 4036
Vàng mười bạc bảy thau ba (2)
Đem so với gạo hẳn là phải thua
Thế Thái Đại Chúng 2058
Vừa ăn cướp vừa la làng Thế Thái Đại Chúng 5373
Vợ sư sắm sửa cho sư
Áo nâu tràng hạt mũ lư tày giành
Để sư sướng kiếp tu hành !
Thế Thái Đại Chúng 1405
Vợ lớn đánh vợ nhỏ
Chạy ra cửa ngỏ cắn cỏ kêu trời
Nhất phu lưỡng phụ ở đời đặng đâu ?
Thế Thái Đại Chúng 434
Vợ dại thì đẻ con khôn
Trâu chậm lắm thịt rựa cùn chịu băm
Thế Thái Đại Chúng 3488
Vận đỏ trồng lau hóa mía
Vận đen trồng củ tía hóa bồ nâu
Thế Thái Đại Chúng 8928
Trên trời Phạm Nhan thế gian một mắt
Đánh chuông ra mặt đánh giặc ra tay
Những người chè chén đêm ngày
Đã hư công việc lại rày tiếng tăm
Thế Thái Đại Chúng 10189
Trâu khoẻ chẳng lo cày trưa
Mạ già ruộng ngấu không thua bạn điền.
Thế Thái Đại Chúng 7257
Trâu buộc thì ghét trâu ăn
Quan võ thì ghét quan văn dài quần
Thế Thái Đại Chúng 5311
Trâu ai buộc ngõ ông Cai
Hoãn ai mà lại đeo tai bà Nghè
Ngựa ai buộc ngõ ông Nghè
Gà ai gáy ở đầu hè ông Cai
Thế Thái Đại Chúng 6385
Vợ đẹp càng tổ đau lưng
Chè ngon ngọt giọng thuốc ngon quyện đờm
Thế Thái Đại Chúng 5261
Trời một vùng đêm nay không hạn
Mượn gió chiều hỏi bạn ngàn sông
Thân em là gái chưa chồng
Tơ duyên có chắc như dòng nước không
Thế Thái Đại Chúng 9902
Trống hết hơi mõ chẳng còn cốc
Lành với Bụt chẳng lành với ma
Ở trên nhìn rộng trông xa
Có dung kẻ dưới mới là lượng trên
Thế Thái Đại Chúng 7961
Trầu cay sao cuống không cay
Sao mình không thẹn, ta thẹn thay cho mình?
Thế Thái Đại Chúng 3257
Trăng mờ còn tỏ hơn sao
Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi
Thế Thái Đại Chúng 9556
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (6)
Phải (Ðẹp) duyên thì lấy tơ hồng nào xe
Thế Thái Đại Chúng 4273
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (4)
Yêu ai thì bế thì bồng trên tay.
Thế Thái Đại Chúng 3889
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (3)
Lấy ai thì lấy, tơ hồng nào xe ?
Thế Thái Đại Chúng 8332
Trăm năm trăm tuổi trăm chồng (2)
Mà duyên chưa lợt má hồng chưa phai.
Thế Thái Đại Chúng 5737
Trượt vỏ dưa vỏ dừa phải tránh (phải trợt)
Học khôn đi lính học tính đi buôn
Chữ rằng: "Họa phúc vô mô"
Tìm giầu thì dễ tìm khôn khó tìm
Thế Thái Đại Chúng 3347
Tính lần khân nước đến chân mới nhảy
Một đời làm lại tam đại ăn mày
Gà què ăn quẹn cối xay
Ăn đi ăn lại cả ngày cũng no
Thế Thái Đại Chúng 6933
Tiền trao cháo múc
Không tiền cháo trút lại mau
Tin nhau buôn bán cùng nhau
Thiệt hơn, hơn thiệt, trước sau như lời
Hay gì lừa đảo kiếm lời
Một nhà ăn uống, tội trời riêng mang
Theo chi những thói gian tham
Phôi pha thực giả tìm đường dối nhau
Của phi nghĩa có giàu đâu
Ở cho ngay thật giàu sau mới bền
Thế Thái Đại Chúng 3537
Tiền phát gạo đong Thế Thái Đại Chúng 3644
Tiền ngắn mặt dài Thế Thái Đại Chúng 8124
Tiền không chân xa gần đi khắp Thế Thái Đại Chúng 8716
Tiền của là chúa trên đời
Người ta là khách vãng lai một thì
Thế Thái Đại Chúng 5088
Tiếng lành đồn xa tiếng dữ đồn xa
Tiếng lành, tiếng dữ đồn ba ngày đường
Thế Thái Đại Chúng 2218
Thuyền đua thì lái cũng đua
Thuyền lên trên bờ thì lái chết toi
Thế Thái Đại Chúng 5199
Thuyền đua bè sậy cũng đua
Thấy rau muống vượt, rau dừa vượt theo
Thế Thái Đại Chúng 4454
Thuận mắt ta cả nhà cũng thuận
Chưa biết mèo nào cắn mĨu nào
Sẩy chân đã có ngọn sào
Sẩy miệng biết nói làm sao bây giờ
Thế Thái Đại Chúng 2239
Thóc đâu mua đổ cho đầy ông tre Thế Thái Đại Chúng 2252
Thay quần thay áo thay hơi
Thay dáng thay dấp nhưng người khôn thay
Thế Thái Đại Chúng 6195
Tháng Tám giỗ cha tháng Ba giỗ mẹ
Ghé nhà giàu ai ghé nhà nghèo
Miếng ngon ăn ít ngon nhiều
Người khôn dẫu nói nửa điều cũng khôn
Thế Thái Đại Chúng 2694
Trăm lạy ông trời chớ điếc, đừng đui
Để hai con mắt coi người thế gian
Thế Thái Đại Chúng 2373