Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? S?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so Vinh S?n
C?u Kh?ng C?a Rn
Nam Sm B? Tr?ch
Cua g?ch Qu?ng Kh
S nghu qun Hu
R??u du Thu?n L
Th? S?n ??i Chng 8985
Y?n So Hn N?i (2)
V?t l?ni Ninh Ha,
Tm hm Bnh Ba,
Nai kh Din Khnh
C tru V C?nh,
S huy?t Th?y Tri?u... (3)
??i anh cay ??ng ? nhi?u,
V? ?y ngon s?m, ng?t chi?u v?i em.
Th? S?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1346
Y?n So Hn N?i
V?t l?n Ninh Ha
Tm hm Bnh ?a
K? nam V?n Gi?
S huy?t Cam Ranh
Nai kh Din Khnh
Th? S?n ??i Chng 2408
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6757
Xoi ? Tr?ng,
S?n Ph??ng Mai.
Nh?t gi La Hai
Nh trai ??ng C? (2).
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 3797
X?o Su cau t?t ai b
La vng Th?nh Ph, khoai m Th?nh Phong
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 573
V d?u v d?u v du
?n tr?m b? b?u, ?n c??p b? d?a
Th? S?n Mi?n Nam, Kin Giang 2939
Vm Nao c t? thu? no,
C h ko ??n, bng lau r? v?.
Th? S?n Mi?n Nam, 4605
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9842
V?i Quang, hng Lng, ng? ??m
C r ??m St, sm C?m H? Ty
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 8093
V?i Quang hng Lng ng? ??m
C r ?m St sm c?m H? Ty
Th? S?n ??i Chng 6693
V?i ngon th nh?t lng B?ng
Kh?p thnh H N?i h?i r?ng ?u h?n
C? ??u B?ng Th??ng thi?u g
D?a h?u B?ng H? ?u b ???c ch?ng.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 1751
V?n Vn c b?n Th? H
V?n Vn n?u r??u Th? H nung vi
Ngh? r?ng ? nt th thi
Ai ng? ? nt nung vi l?i n?ng
Th? S?n ??i Chng 594
V?ng ?ng, V?ng L?m, V?ng Cho,
V?ng La, V?ng S?, n?i no c?ng th??ng (4)
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6855
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung 7877
Tu h ku, ch l chn,
Tu h nn, ch l gi (l)
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung, Tuy Ha, Bnh ??nh, Khnh Ha 7369
Tro ln cy kh? thng ba,
Mi?ng nhai c?c b?p chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 9548
Tro ln cy ?i hi ?n,
Mi?ng nhai c?c c?p, chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 6595
Tre gi l b lim Th? S?n ??i Chng 7878
Tri cy Ci M?n Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 7391
Tr Ph H?i, n??c M?ch B
S?u ring An L?i, chu?i gi Long Tn
C bui, s huy?t Ph??c An
G?o th?m Ph??c Khnh, tm cng R?ch Nhum
Th? S?n Mi?n Nam, ??ng Nai, Long An 9423
Tr?ng tinh h?t g?o tm xoan
Th?i n?i ??ng ?i?u l?i chan n??c c.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9921
Tr?n ny ti quy?t bun khoai
C? cong ti bn, c? di ti ?n
Th? S?n ??i Chng 3269
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8644
Tr?i cao ??t r?ng thnh thang,
Ti?ng h gi?ng ht ngn vang trn ??ng,
C t??i g?o tr?ng n??c trong,
Hai ma la chn th?m n?ng tnh qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 3154
Ti?ng ??n con gi B?o An
Sng mua v?i s?i chi?u ?an mnh mnh.
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 9065
Ti?ng ??n Bnh ??nh t?t nh
Ph Yn t?t ru?ng, Khnh Ha t?t tru.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn, Khnh Ha 7216
Ti?ng ??n ?ng Ph??c nhi?u tre,
Tham H?i nhi?u la, Chu Me nhi?u tin (4)
Th? S?n Mi?n Trung 2219
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi, (5)
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha .
Th? S?n Mi?n Nam, 7829
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi,
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha (3
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh Thu?n, Qu?ng Nam, Qu?ng Ngi 5507
Thu?c r Cao Lnh th?m n?ng,
Con gi Cao Lnh m h?ng c duyn.
Th? S?n Mi?n Nam, 3075
Thu?c no ngon b?ng thu?c l L? Quy (6)
Nh?n cng t?c bi?n ph?i ?i l??m tn.
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6572
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 9722
Thin nhin ??ng Thp h?u tnh,
D??i sng c qu?y, l?c bnh tm tri.
Th? S?n Mi?n Nam, 3986
Theo anh v? x? B?c Liu
?n c thay bnh, bu nghu thay qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 9972
Thnh thang ??t r?ng tr?i cao,
Trn cnh chim ht, d??i ao c c??i,
?u h?n ???c ??t Thp M??i.
Th? S?n Mi?n Nam, 1787
The La, l?a V?n, v?i Canh
Nhanh tay ?i bn ai snh th mua.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 6228
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Th? S?n ??i Chng 9745
The La C?, v?i ??ng L?m
C r ??m St, sm c?m H? Ty.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 7199
Thp M??i g?o tr?ng n??c trong,
C ??y sng r?ng thong dong t?ng ?n.
Th? S?n Mi?n Nam, 8646
Thp M??i ??t r?ng mnh mng,
Nhi?u tm, l?m c, ru?ng ??ng bao la.
Th? S?n Mi?n Nam, 5273
Tm cng xanh n??c qu? ru
R?ng vng bi?n b?c cn ?u ph?i tm.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 9123
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Th? S?n ??i Chng 3373
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Th? S?n Mi?n B?c 9027
Th? nh?t l g?o la can,
Th? hai l gan c b?ng.
Th? S?n Mi?n Trung 510
Th?t chu?t n?u chua l giang
Ch?ng c g b?ng ci th ??ng qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 1093
Th?y d?a th nh? B?n Tre (6)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 4798
Th?y d?a th nh? B?n Tre (5)
Th?y bng sen, nh? ??ng qu Thp M??i
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 818
Th?y d?a th nh? B?n Tre (3)
Th?y bng la ??p th??ng v? H?u Giang.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6345
Th?y d?a th nh? B?n Tre (2)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 3532