Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th? S?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so Vinh S?n
C?u Kh?ng C?a Rn
Nam Sm B? Tr?ch
Cua g?ch Qu?ng Kh
S nghu qun Hu
R??u du Thu?n L
Th? S?n ??i Chng 9004
Y?n So Hn N?i (2)
V?t l?ni Ninh Ha,
Tm hm Bnh Ba,
Nai kh Din Khnh
C tru V C?nh,
S huy?t Th?y Tri?u... (3)
??i anh cay ??ng ? nhi?u,
V? ?y ngon s?m, ng?t chi?u v?i em.
Th? S?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1364
Y?n So Hn N?i
V?t l?n Ninh Ha
Tm hm Bnh ?a
K? nam V?n Gi?
S huy?t Cam Ranh
Nai kh Din Khnh
Th? S?n ??i Chng 2425
Xoi chua, cam ng?t Ba Lai
B?p th ch? gi?a, gi?ng khoai M? Ha
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6774
Xoi ? Tr?ng,
S?n Ph??ng Mai.
Nh?t gi La Hai
Nh trai ??ng C? (2).
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 3814
X?o Su cau t?t ai b
La vng Th?nh Ph, khoai m Th?nh Phong
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 590
V d?u v d?u v du
?n tr?m b? b?u, ?n c??p b? d?a
Th? S?n Mi?n Nam, Kin Giang 2960
Vm Nao c t? thu? no,
C h ko ??n, bng lau r? v?.
Th? S?n Mi?n Nam, 4624
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9859
V?i Quang, hng Lng, ng? ??m
C r ??m St, sm C?m H? Ty
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 8114
V?i Quang hng Lng ng? ??m
C r ?m St sm c?m H? Ty
Th? S?n ??i Chng 6714
V?i ngon th nh?t lng B?ng
Kh?p thnh H N?i h?i r?ng ?u h?n
C? ??u B?ng Th??ng thi?u g
D?a h?u B?ng H? ?u b ???c ch?ng.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 1768
V?n Vn c b?n Th? H
V?n Vn n?u r??u Th? H nung vi
Ngh? r?ng ? nt th thi
Ai ng? ? nt nung vi l?i n?ng
Th? S?n ??i Chng 612
V?ng ?ng, V?ng L?m, V?ng Cho,
V?ng La, V?ng S?, n?i no c?ng th??ng (4)
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6871
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung 7892
Tu h ku, ch l chn,
Tu h nn, ch l gi (l)
Tuy Ha l?m la, nhi?u bng,
Em v? ?y k?t ngh?a cho thong dong con ng??i.
Th? S?n Mi?n Trung, Tuy Ha, Bnh ??nh, Khnh Ha 7385
Tro ln cy kh? thng ba,
Mi?ng nhai c?c b?p chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 9565
Tro ln cy ?i hi ?n,
Mi?ng nhai c?c c?p, chua ? qu chua.
Th? S?n Mi?n Nam, 6613
Tre gi l b lim Th? S?n ??i Chng 7896
Tri cy Ci M?n Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 7409
Tr Ph H?i, n??c M?ch B
S?u ring An L?i, chu?i gi Long Tn
C bui, s huy?t Ph??c An
G?o th?m Ph??c Khnh, tm cng R?ch Nhum
Th? S?n Mi?n Nam, ??ng Nai, Long An 9443
Tr?ng tinh h?t g?o tm xoan
Th?i n?i ??ng ?i?u l?i chan n??c c.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 9938
Tr?n ny ti quy?t bun khoai
C? cong ti bn, c? di ti ?n
Th? S?n ??i Chng 3282
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 8659
Tr?i cao ??t r?ng thnh thang,
Ti?ng h gi?ng ht ngn vang trn ??ng,
C t??i g?o tr?ng n??c trong,
Hai ma la chn th?m n?ng tnh qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 3171
Ti?ng ??n con gi B?o An
Sng mua v?i s?i chi?u ?an mnh mnh.
Th? S?n Mi?n Trung, Qu?ng Nam 9084
Ti?ng ??n Bnh ??nh t?t nh
Ph Yn t?t ru?ng, Khnh Ha t?t tru.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn, Khnh Ha 7234
Ti?ng ??n ?ng Ph??c nhi?u tre,
Tham H?i nhi?u la, Chu Me nhi?u tin (4)
Th? S?n Mi?n Trung 2239
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi, (5)
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha .
Th? S?n Mi?n Nam, 7846
Ti?ng ??n ??i N?m nhi?u xoi,
Xun Phong nhi?u c?m, Ph Ti m?ch nha (3
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh Thu?n, Qu?ng Nam, Qu?ng Ngi 5526
Thu?c r Cao Lnh th?m n?ng,
Con gi Cao Lnh m h?ng c duyn.
Th? S?n Mi?n Nam, 3094
Thu?c no ngon b?ng thu?c l L? Quy (6)
Nh?n cng t?c bi?n ph?i ?i l??m tn.
Th? S?n Mi?n Trung, Ph Yn 6590
Thu?c An L??ng h??ng th?m, khi nh?,
Ch Ha H?i n??c ??m, mi th?m.
Em v? mua v?i Ch? G?m,
G G?ng mua nn, phin Chm (1) anh v.
Th? S?n Mi?n Trung, Bnh ??nh 9738
Thin nhin ??ng Thp h?u tnh,
D??i sng c qu?y, l?c bnh tm tri.
Th? S?n Mi?n Nam, 4003
Theo anh v? x? B?c Liu
?n c thay bnh, bu nghu thay qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 9992
Thnh thang ??t r?ng tr?i cao,
Trn cnh chim ht, d??i ao c c??i,
?u h?n ???c ??t Thp M??i.
Th? S?n Mi?n Nam, 1803
The La, l?a V?n, v?i Canh
Nhanh tay ?i bn ai snh th mua.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 6245
The La, l?nh B??i, ch?i Phng
L?c Vn V?n Phc, nhi?u vng M? bn
Ch? Lo m?t thng su phin
Nhi?u ?i?u, l?nh ta, the ?en thi?u g.
Th? S?n ??i Chng 9773
The La C?, v?i ??ng L?m
C r ??m St, sm c?m H? Ty.
Th? S?n Mi?n B?c, H N?i 7214
Thp M??i g?o tr?ng n??c trong,
C ??y sng r?ng thong dong t?ng ?n.
Th? S?n Mi?n Nam, 8665
Thp M??i ??t r?ng mnh mng,
Nhi?u tm, l?m c, ru?ng ??ng bao la.
Th? S?n Mi?n Nam, 5293
Tm cng xanh n??c qu? ru
R?ng vng bi?n b?c cn ?u ph?i tm.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 9141
Thng chn ?n r??i, thng m??i ?n ru?c Th? S?n ??i Chng 3396
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Th? S?n Mi?n B?c 9047
Th? nh?t l g?o la can,
Th? hai l gan c b?ng.
Th? S?n Mi?n Trung 527
Th?t chu?t n?u chua l giang
Ch?ng c g b?ng ci th ??ng qu.
Th? S?n Mi?n Nam, 1112
Th?y d?a th nh? B?n Tre (6)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 4818
Th?y d?a th nh? B?n Tre (5)
Th?y bng sen, nh? ??ng qu Thp M??i
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 838
Th?y d?a th nh? B?n Tre (3)
Th?y bng la ??p th??ng v? H?u Giang.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 6362
Th?y d?a th nh? B?n Tre (2)
Th?y bng ma tr?ng nh? qu M? Cy.
Th? S?n Mi?n Nam, B?n Tre 3551