Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?i Gian

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 1452
Tro ln tru?t xu?ng Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3430
Tr?a ngay, ti b?a Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8591
Th?i gian vn v?t qua nhanh
G?ng cng ?n sch ?ua tranh v?i ng??i
??ng ham lu l?ng ch?i b?i
K?o m u?ng ph m?t th?i tu?i xun.
Th?i Gian Mi?n Nam, V?nh Long 2972
Th?i gian th?m thot thoi ??a
N ?i ?i mi khng ch? ??i ai
Th?i Gian ??i Chng 8786
Ro tru ??c khng b?ng ch?c b?a ?n Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3289
Nh?t giang l??ng qu?c nan phn Thuy?t
T? nguy?t tam v??ng tri?u b?t T??ng
Th?i Gian ??i Chng 2480
Ngy nh? tru Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6258
Nh?t th?n quan m nh?t th?n kim Th?i Gian ??i Chng 6116
Ng??i ta c??i ba thng khng ai c??i ba n?m Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4732
N?a ?m g gy Th?i Gian ??i Chng 5650
N??c Nam c b?n anh hng
T??ng gian Vim d?i Khim khng Thuy?t ngu
Th?i Gian ??i Chng 986
N?m di thng r?ng Th?i Gian ??i Chng 9773
N?m cng thng t?n Th?i Gian ??i Chng 5801
N?m cng thng h?n Th?i Gian ??i Chng 3031
N?m ch? thng ??i Th?i Gian ??i Chng 9429
N?m canh tr?n tr?c x?n xang
L?n qua l?n l?i ngh?a vng khng ngui
Th?i Gian ??i Chng 7882
N?m canh th? v?n than di
Gieo mnh xu?ng s?p l?i ng?i ln mu?
Nhn sng ch? th?y sng di
Nhn non non ng?t, trng ng??i m t?m.
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi ?n trong ?n ngo?
?n yu ai m ?n ch?ng t?t
Ta yu mnh n??c m?t nh? r?
Th?i Gian ??i Chng 9857
N?m canh qua b?u l?n l?n phng loan,
B?u v? V?nh Long n? d?m ?ng xa xi.
Th?i Gian Mi?n Nam, 3734
N?m canh ng? l?y hai canh
Ba canh thao th?c, nh? b?n lnh kh? ch?a ?
Th?i Gian ??i Chng 2741
N?m canh ng? ng?n bu?n r?u,
Nh? ng??i nh?n ngh?a, gan s?u ru?t ?au.
Th?i Gian Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3246
N?m canh lu?ng nh?ng ng?m ngi,
Bng khung nh? b?n ??ng ng?i khng an.
Th?i Gian Mi?n Nam, L?c T?nh 1048
N?m c? ch?a qua n?m m?i ? ??n Th?i Gian ??i Chng 3876
N?m b?a n?a thng Th?i Gian ??i Chng 2682
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Th?i Gian Mi?n Nam, 6244
M?t n?m ng?n l?i ty gang
M?i ngy l?i xt th?i gian m?i ngy
Th?i Gian ??i Chng 2764
M?t ?m l n?m tr?ng canh
Ng? ?i th ch?, tr? mnh l?i th??ng.
Ru?t t?m b?i r?i t? v??ng
Nh? ai ?? nh? ?? th??ng trong lng.
Th?i Gian ??i Chng 9161
M?t chu?t, tai th?, m?i d?i
Trai th?i gian x?o, gi th?i ?ong ??a
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn 4051
M?t cng cho m??n m?t cng ?i Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 342
H?i An ??t h?p, ng??i ?ng ,
Nhn tnh thu?n h?u l bng ?? mu .
Th?i Gian Mi?n Trung, Qu?ng Nam 2470
Gi ? c?, trai ng? nc nh: Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7231
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Th?i Gian Mi?n Nam, 1071
Cng quanh n?m
Khng b?ng cng r?m thng ging
Th?i Gian ??i Chng 9223
Con so v? nh m?
Con r? v? nh ch?ng
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1585
Con c l?n l?i b? ao
H?i c y?m ?o l?y ch ti ch?ng
Ch ti hay t?u hay t?m
Hay n??c ch ??c hay n?m ng? tr?a
Ngy th nh?ng mu?n tr?i m?a
?em th nh?ng ??c cho th?a tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 9435
Con chim ku d??i su?i B ?,
Em th??ng anh m?y ??n ng??i ta nghe r?i.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn, 1726
Chung nh?t chung d? Th?i Gian ??i Chng 9665
Ch?c l gi? t canh ba
N?u khng bn d?, c?ng l n?a ?m
Th?i Gian ??i Chng 5251
Canh m?t d?n c?a d?n nh
Canh hai d?t c?i canh ba ?i n?m.
B??c sang ci tr?ng canh n?m,
Trnh anh d?y h?c cn n?m lm ch?
N?a mai cha m? khoa thi,
B?ng vng chi l?i kia ?? tn anh. (c ghi tn mnh)
B cng cha m? s?m sanh,
S?m nghin s?m bt cho anh h?c hnh (*)
Th?i Gian Mi?n B?c 5490
Bu?n v m?t n?i thng Ging
Con chim ci c n?m nghing th? di
Bu?n v m?t n?i thng Hai
?m ng?n ngy di thua thi?t ng??i ta
Bu?n v m?t n?i thng Ba
M?a d?u n?ng l?a ng??i ta l? ??
Bu?n v m?t n?i thng T?
Con m?t l? ?? c?m ch?ng mu?n ?n
Bu?n v m?t n?i thng N?m
Ch?a ??t mnh n?m g ? gy ku
B??c sang thng Su l?i ??u
Th?i Gian ??i Chng 3924
Ba r?m b?y m?ng m?t Th?i Gian ??i Chng 7940
Ba mai b?y chong Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5094
Ba b?y h?m m?t Th?i Gian ??i Chng 2358
B?ch cu qu khch Th?i Gian ??i Chng 8829
Anh ??ng ? Nha Trang
Trng sang Xm Bng
nh tr?ng l? m?, l??n sng l?n t?n.
G?n nhau ch?a k?p ni n?ng,
By gi? sng cch, bi?n ng?n ng?i ngng?
Bi?n su con c v?y vng
Sng su khng d? m??n dng ??a th?
Anh nguy?n cng em:
Bao gi? Hn Ch? b? t?
Bi?n Nha Trang c?n n??c
Anh m?i t? duyn em
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 10382
?n t?a ??ng th?p ?? bn th? (2)
Hai ??a mnh chuy?n vn, t?t bao gi? ch?ng hay.
Th?i Gian Mi?n Nam, Kin Giang 7556
??i tu hut Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2409
??i ng??i ???c m?y gang tay (2)
Ai hay ng? ngy cn ???c n?a gang.
Anh lo ?n u?ng cho sang,
H?t hng th?t ch ??n hng cho k.
Khuyn anh anh n? ch?u nghe,
m m?n m o, ti v? nh ti.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1282
??u hm con b??m ph? tnh
Ti ng?i ti ngh? b? ph?n mnh v duyn
Canh m?t trong d? ??o ?in
Trong ng??i kh?e m?nh c?ng v phi?n m?i h?
Canh hai than khc r r?i
Khc h?t n??c m?t c?ng v ng??i thu? x?a
Hai hng chu l?y nh? m?a
Chng xa thi?p cch th?m ch? qu? tr?i
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 4638
?n ??u d?n ch d?u Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10410