Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?i Gian

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 1441
Tro ln tru?t xu?ng Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3416
Tr?a ngay, ti b?a Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8577
Th?i gian vn v?t qua nhanh
G?ng cng ?n sch ?ua tranh v?i ng??i
??ng ham lu l?ng ch?i b?i
K?o m u?ng ph m?t th?i tu?i xun.
Th?i Gian Mi?n Nam, V?nh Long 2958
Th?i gian th?m thot thoi ??a
N ?i ?i mi khng ch? ??i ai
Th?i Gian ??i Chng 8772
Ro tru ??c khng b?ng ch?c b?a ?n Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3274
Nh?t giang l??ng qu?c nan phn Thuy?t
T? nguy?t tam v??ng tri?u b?t T??ng
Th?i Gian ??i Chng 2465
Ngy nh? tru Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6239
Nh?t th?n quan m nh?t th?n kim Th?i Gian ??i Chng 6103
Ng??i ta c??i ba thng khng ai c??i ba n?m Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4685
N?a ?m g gy Th?i Gian ??i Chng 5634
N??c Nam c b?n anh hng
T??ng gian Vim d?i Khim khng Thuy?t ngu
Th?i Gian ??i Chng 972
N?m di thng r?ng Th?i Gian ??i Chng 9758
N?m cng thng t?n Th?i Gian ??i Chng 5786
N?m cng thng h?n Th?i Gian ??i Chng 3017
N?m ch? thng ??i Th?i Gian ??i Chng 9414
N?m canh tr?n tr?c x?n xang
L?n qua l?n l?i ngh?a vng khng ngui
Th?i Gian ??i Chng 7867
N?m canh th? v?n than di
Gieo mnh xu?ng s?p l?i ng?i ln mu?
Nhn sng ch? th?y sng di
Nhn non non ng?t, trng ng??i m t?m.
N?m con ng?a b?ch sang sng
N?m gian nh ngi ?n trong ?n ngo?
?n yu ai m ?n ch?ng t?t
Ta yu mnh n??c m?t nh? r?
Th?i Gian ??i Chng 9844
N?m canh qua b?u l?n l?n phng loan,
B?u v? V?nh Long n? d?m ?ng xa xi.
Th?i Gian Mi?n Nam, 3721
N?m canh ng? l?y hai canh
Ba canh thao th?c, nh? b?n lnh kh? ch?a ?
Th?i Gian ??i Chng 2727
N?m canh ng? ng?n bu?n r?u,
Nh? ng??i nh?n ngh?a, gan s?u ru?t ?au.
Th?i Gian Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3231
N?m canh lu?ng nh?ng ng?m ngi,
Bng khung nh? b?n ??ng ng?i khng an.
Th?i Gian Mi?n Nam, L?c T?nh 1031
N?m c? ch?a qua n?m m?i ? ??n Th?i Gian ??i Chng 3861
N?m b?a n?a thng Th?i Gian ??i Chng 2668
N?m b?y thng tr??c cn che cn ??y
N?m b?y thng sau l? b? l? b?ng
Tr?c nhn n??c m?t r?ng r?ng
Khai hoa n? nh?y kh? qu ch?ng u? anh
Th?i Gian Mi?n Nam, 6232
M?t n?m ng?n l?i ty gang
M?i ngy l?i xt th?i gian m?i ngy
Th?i Gian ??i Chng 2753
M?t ?m l n?m tr?ng canh
Ng? ?i th ch?, tr? mnh l?i th??ng.
Ru?t t?m b?i r?i t? v??ng
Nh? ai ?? nh? ?? th??ng trong lng.
Th?i Gian ??i Chng 9148
M?t chu?t, tai th?, m?i d?i
Trai th?i gian x?o, gi th?i ?ong ??a
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn 4039
M?t cng cho m??n m?t cng ?i Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 329
H?i An ??t h?p, ng??i ?ng ,
Nhn tnh thu?n h?u l bng ?? mu .
Th?i Gian Mi?n Trung, Qu?ng Nam 2459
Gi ? c?, trai ng? nc nh: Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7218
D ai bun bn tr?m ngh? (2)
Ba m??i thng ch?p nh? v? v?t r??i .
Th?i Gian Mi?n Nam, 1052
Cng quanh n?m
Khng b?ng cng r?m thng ging
Th?i Gian ??i Chng 9208
Con so v? nh m?
Con r? v? nh ch?ng
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1569
Con c l?n l?i b? ao
H?i c y?m ?o l?y ch ti ch?ng
Ch ti hay t?u hay t?m
Hay n??c ch ??c hay n?m ng? tr?a
Ngy th nh?ng mu?n tr?i m?a
?em th nh?ng ??c cho th?a tr?ng canh
Th?i Gian ??i Chng 9422
Con chim ku d??i su?i B ?,
Em th??ng anh m?y ??n ng??i ta nghe r?i.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ph Yn, 1715
Chung nh?t chung d? Th?i Gian ??i Chng 9652
Ch?c l gi? t canh ba
N?u khng bn d?, c?ng l n?a ?m
Th?i Gian ??i Chng 5236
Canh m?t d?n c?a d?n nh
Canh hai d?t c?i canh ba ?i n?m.
B??c sang ci tr?ng canh n?m,
Trnh anh d?y h?c cn n?m lm ch?
N?a mai cha m? khoa thi,
B?ng vng chi l?i kia ?? tn anh. (c ghi tn mnh)
B cng cha m? s?m sanh,
S?m nghin s?m bt cho anh h?c hnh (*)
Th?i Gian Mi?n B?c 5474
Bu?n v m?t n?i thng Ging
Con chim ci c n?m nghing th? di
Bu?n v m?t n?i thng Hai
?m ng?n ngy di thua thi?t ng??i ta
Bu?n v m?t n?i thng Ba
M?a d?u n?ng l?a ng??i ta l? ??
Bu?n v m?t n?i thng T?
Con m?t l? ?? c?m ch?ng mu?n ?n
Bu?n v m?t n?i thng N?m
Ch?a ??t mnh n?m g ? gy ku
B??c sang thng Su l?i ??u
Th?i Gian ??i Chng 3911
Ba r?m b?y m?ng m?t Th?i Gian ??i Chng 7924
Ba mai b?y chong Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5081
Ba b?y h?m m?t Th?i Gian ??i Chng 2345
B?ch cu qu khch Th?i Gian ??i Chng 8813
Anh ??ng ? Nha Trang
Trng sang Xm Bng
nh tr?ng l? m?, l??n sng l?n t?n.
G?n nhau ch?a k?p ni n?ng,
By gi? sng cch, bi?n ng?n ng?i ngng?
Bi?n su con c v?y vng
Sng su khng d? m??n dng ??a th?
Anh nguy?n cng em:
Bao gi? Hn Ch? b? t?
Bi?n Nha Trang c?n n??c
Anh m?i t? duyn em
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 10370
?n t?a ??ng th?p ?? bn th? (2)
Hai ??a mnh chuy?n vn, t?t bao gi? ch?ng hay.
Th?i Gian Mi?n Nam, Kin Giang 7542
??i tu hut Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2394
??i ng??i ???c m?y gang tay (2)
Ai hay ng? ngy cn ???c n?a gang.
Anh lo ?n u?ng cho sang,
H?t hng th?t ch ??n hng cho k.
Khuyn anh anh n? ch?u nghe,
m m?n m o, ti v? nh ti.
Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1269
??u hm con b??m ph? tnh
Ti ng?i ti ngh? b? ph?n mnh v duyn
Canh m?t trong d? ??o ?in
Trong ng??i kh?e m?nh c?ng v phi?n m?i h?
Canh hai than khc r r?i
Khc h?t n??c m?t c?ng v ng??i thu? x?a
Hai hng chu l?y nh? m?a
Chng xa thi?p cch th?m ch? qu? tr?i
Th?i Gian Mi?n Trung, Khnh Ha 4627
?n ??u d?n ch d?u Th?i Gian Mi?n Trung, Ngh? T?nh 10396