Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thời Tiết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trời sao ao nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6744
Trời nồm tốt mạ
Trời giá tốt rau
Thời Tiết Đại Chúng 6957
Trời mưa nắng lò nác bò vô cửa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2443
Trời chớp Mũi Nạy, thức dậy mà đi
Trời chớp Đề Di ở nhà mà ngủ
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 5048
Trăng rằm nước lên Thời Tiết Miền Trung 834
Tháng tám mưa dư, tháng tư mưa bỏ Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6253
Tháng Năm tháng Sáu, mặt trời đi chệch
Tháng Bảy, tháng Tám mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, nhưng đục nào thấy trong
Thời Tiết Đại Chúng 3349
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Thời Tiết Miền Trung 3424
Tháng chín nhịn ăn rau muống Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7825
Tháng chín mưa rươi (3)
Tháng mười chịu bão
Thời Tiết Đại Chúng 1770
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn Thời Tiết Đại Chúng 6858
Tháng ba bà già chết rét Thời Tiết Đại Chúng 7532
Tháng ba bà già đi biển Thời Tiết Đại Chúng 10117
Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Thời Tiết Miền Trung, Thừa Thiên 850
Tháng bảy mưa gãy cành tràm Thời Tiết Đại Chúng 8011
Tháng bảy mưa gảy cành trám
tháng tám nắng rám trái bòng
Thời Tiết Đại Chúng 9632
Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy Thời Tiết Đại Chúng 9968
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão Thời Tiết Đại Chúng 6545
Thâm đông, hồng tây, dựng mây
Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi
Thời Tiết Đại Chúng 4459
Tháng mười thì xem tua rua,
Tháng năm đông chí nửa mùa mới yên
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8118
Tháng mười chưa cười đã tối Thời Tiết Đại Chúng 8694
Tháng giêng trồng từ, tháng tư trồng lạc Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8358
Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân Thời Tiết Đại Chúng 4271
Tháng giêng rét đài tháng hai rét lộc
Tháng ba rét nàng Bân
Thời Tiết Đại Chúng 7527
Sổ cầu Bùng lấy thùng đựng nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7703
Số ma trơi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7094
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Đại Chúng 5642
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa Thời Tiết Miền Trung 3599
Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Miền Trung 7409
Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1029
Rú Lần đội mạo thì trời sắp mưa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9130
Rú Hôống đeo đai, rú Cài đội mạo (mũ) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8121
Rú Đọ đội mụ,
Rú Vọng ấp mái thì trời mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 421
Ráng vàng thì nắng ráng trắng thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 7957
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2905
Ráng đêm sinh chuyện
Vích hiện điềm lành
Thời Tiết Miền Trung 8717
Ông tha mà bà chẳng tha
Làm nên cái lụt hăm ba tháng mười
Thời Tiết Miền Trung 10199
Nồm động đất, Bấc động khơi Thời Tiết Miền Trung 681
Nắng tháng tám rám trái bưởi Thời Tiết Đại Chúng 7512
Nắng tháng tám nám má hồng Thời Tiết Đại Chúng 5674
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10089
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Thời Tiết Đại Chúng 8201
Nam nắng buổi hôm, nồm nắng buổi mai Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10225
Nắng mau trưa, mưa mau túi (tối) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7450
Nước ngời, trời động Thời Tiết Miền Trung 2363
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa Thời Tiết Miền Nam, An Giang 4588
Mây rú Hôống dựng lên cao,
Dê ra ăn trự thế nào cụng (cũng) mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6825
Mây kéo xuống bể trời nắng chang chang,
Mây kéo lên ngàn mưa như tran như trút
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9774
Mây ấp rú Xước hứng nước cho mau Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7224
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2001