Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thời Tiết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trời sao ao nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6755
Trời nồm tốt mạ
Trời giá tốt rau
Thời Tiết Đại Chúng 6970
Trời mưa nắng lò nác bò vô cửa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2452
Trời chớp Mũi Nạy, thức dậy mà đi
Trời chớp Đề Di ở nhà mà ngủ
Thời Tiết Miền Trung, Phú Yên 5057
Trăng rằm nước lên Thời Tiết Miền Trung 844
Tháng tám mưa dư, tháng tư mưa bỏ Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6263
Tháng Năm tháng Sáu, mặt trời đi chệch
Tháng Bảy, tháng Tám mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, nhưng đục nào thấy trong
Thời Tiết Đại Chúng 3362
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Thời Tiết Miền Trung 3434
Tháng chín nhịn ăn rau muống Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7834
Tháng chín mưa rươi (3)
Tháng mười chịu bão
Thời Tiết Đại Chúng 1782
Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn Thời Tiết Đại Chúng 6868
Tháng ba bà già chết rét Thời Tiết Đại Chúng 7544
Tháng ba bà già đi biển Thời Tiết Đại Chúng 10126
Tháng bảy nước nhảy lên (vô) (khỏi) bờ Thời Tiết Miền Trung, Thừa Thiên 861
Tháng bảy mưa gãy cành tràm Thời Tiết Đại Chúng 8026
Tháng bảy mưa gảy cành trám
tháng tám nắng rám trái bòng
Thời Tiết Đại Chúng 9643
Tháng bảy kiến đàn, đại hàn hồng thủy Thời Tiết Đại Chúng 9979
Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay thì bão Thời Tiết Đại Chúng 6555
Thâm đông, hồng tây, dựng mây
Ai ơi ở lại ba ngày hãy đi
Thời Tiết Đại Chúng 4470
Tháng mười thì xem tua rua,
Tháng năm đông chí nửa mùa mới yên
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8130
Tháng mười chưa cười đã tối Thời Tiết Đại Chúng 8704
Tháng giêng trồng từ, tháng tư trồng lạc Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8372
Tháng giêng rét dài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân Thời Tiết Đại Chúng 4281
Tháng giêng rét đài tháng hai rét lộc
Tháng ba rét nàng Bân
Thời Tiết Đại Chúng 7541
Sổ cầu Bùng lấy thùng đựng nác Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7713
Số ma trơi Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7104
Sao mau thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Đại Chúng 5652
Sao ló trời nắng, sao vắng trời mưa Thời Tiết Miền Trung 3608
Sao dày thì mưa, sao thưa thì nắng Thời Tiết Miền Trung 7419
Ruộng cao trồng mầu, ruộng sâu cấy chiêm Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1038
Rú Lần đội mạo thì trời sắp mưa Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9140
Rú Hôống đeo đai, rú Cài đội mạo (mũ) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8132
Rú Đọ đội mụ,
Rú Vọng ấp mái thì trời mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 430
Ráng vàng thì nắng ráng trắng thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 7968
Ráng mỡ gà thì gió ráng mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2915
Ráng đêm sinh chuyện
Vích hiện điềm lành
Thời Tiết Miền Trung 8739
Ông tha mà bà chẳng tha
Làm nên cái lụt hăm ba tháng mười
Thời Tiết Miền Trung 10208
Nồm động đất, Bấc động khơi Thời Tiết Miền Trung 691
Nắng tháng tám rám trái bưởi Thời Tiết Đại Chúng 7522
Nắng tháng tám nám má hồng Thời Tiết Đại Chúng 5689
Nắng tháng ba hoa chẳng héo Thời Tiết Đại Chúng 10098
Nắng tháng ba chó gà lè lưỡi Thời Tiết Đại Chúng 8210
Nam nắng buổi hôm, nồm nắng buổi mai Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10236
Nắng mau trưa, mưa mau túi (tối) Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7459
Nước ngời, trời động Thời Tiết Miền Trung 2373
Mùa hè đang nắng, cỏ gà trắng thời mưa Thời Tiết Miền Nam, An Giang 4598
Mây rú Hôống dựng lên cao,
Dê ra ăn trự thế nào cụng (cũng) mưa
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6837
Mây kéo xuống bể trời nắng chang chang,
Mây kéo lên ngàn mưa như tran như trút
Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9783
Mây ấp rú Xước hứng nước cho mau Thời Tiết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7237
Mỡ gà thì gió mỡ chó thì mưa Thời Tiết Đại Chúng 2011