Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thn Qu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trch ng??i qun t? v?ng suy
V??n hoa thin l ch?ng che mnh mnh.
Thn Qu ??i Chng 5180
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Thn Qu ??i Chng 1829
Ti?ng anh ?n h?c lu thng,
H?i anh c bi?t kh?n lng m?y ???ng?
- Em v? ??m h?t c? v??n,
L?i ?y anh ni m?y ???ng kh?n lng.
Thn Qu ??i Chng 4479
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
Thn Qu Mi?n Trung 3330
T? ?y ?o l chung v??n
G?m nhi?u cng r??ng, ph??ng yu th??ng tr?
Thn Qu ??i Chng 7454
T?i qua tr?ng sng t? m?
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh.
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm su m?i anh x?i tr?u,
Tr?u ny tm nh?ng vi tu,
? gi?a ??m qu?, d??i ??u th?m cay.
Chi?ng anh x?i mi?ng tr?u ny
D m?n d nh?t d cay d n?ng.
D ch?ng nn v? nn ch?ng,
Th anh c?ng bi?t t?m lng cho em.
Thn Qu ??i Chng 1022
Sng Ci C khng r?ng khng di
Tr?m n?m xui ch?y mi?t mi
Ti?c cho ng??i ngh?a thi?u ng mai d?n ???ng
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 5893
Sng tr?ng, sng t? m?p m?,
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh,
V v??n b? tri cau xanh,
B?a lm su mi?ng m?i anh ?n tr?u,
Tr?u em tr?u th?m tr?u s?u,
? gi?a th qu?, hai ??u sm nhung.
Thn Qu ??i Chng 5905
Sng mai mang cu?c ra v??n
Cu?c ku, cu?c ht bn c?n hu ha
Cu?c ku ti?ng nh? ti?ng to
N?a th??ng ph?n cu?c, n?a lo ph?n mnh
Thn Qu Mi?n Trung 7893
R? nhau ra t?m h? sen
N??c trong bng mt h??ng chen c?nh mnh.
C? chi v??n ng?c ao qu?nh
Thn qu v?n th h?u tnh xa nay
Thn Qu ??i Chng 7682
Qua khng ham r?ng ru?ng l?n v??n
Ham v nhn ngi cang th??ng m thi
Thn Qu ??i Chng 6692
Qu?n chi n??c m?t m? hi
C? cng cy c?y mi?t mi s?m tr?a
Thn Qu ??i Chng 5221
Ph?i chi l?y ???c v? v??n
T?p ?i c?u kh? thm ???ng d?c ngang
Thn Qu ??i Chng 6338
Nui t?m c?n ph?i c du
Mu?n cho du t?t ph?i mau vun tr?ng
V??n th cu?c rnh thong dong
Cch nhau hai th??c ??t hng cho ??y
Gi?ng du ?a n??c x?a nay
Nh?ng khi ng?p h?t th cy c?ng gi
Thn Qu ??i Chng 8614
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 2286
Nh? tr?i m?a gi thu?n ha
No cy no c?y tr? gi ?ua (khuyn) nhau.
Chim, g, c, l?n cnh cau (v??n rau)
Ma no th?c ?y gi? mu nh qu.
S?m ?i th t?i l?i v?
Qu?n h?ng o ta ph? ph tr?m chi??
Ai ?i! c?a th? cn nhi?u
Thn Qu ??i Chng 7392
Ng ln th?y nc nh cao
Th?y v??n cau r?ng mu?n vo lm du
Lm du coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y hng
Thn Qu Mi?n Trung, Khnh Ha 1467
Lng anh mu?n t?u ngh hoa
Anh v? h? th? tru gi anh ?i!
Tru gi c?t s?o b? v??n
Ngh hoa v gi li?u v?i ???c ch?ng?
Thn Qu ??i Chng 9825
Kinh ? c?ng c ng??i r?
Thn qu (Man di) c?ng c sinh ??, tr?ng nguyn
Thn Qu ??i Chng 2393
Khn ngoan c?ng ti?ng th?m v??n
G duyn khng ??ng, c?ng ?? ???ng xu?ng ln
Thn Qu ??i Chng 3933
K? t? ngy em xch nn theo ch?ng
Con c d??i sng n khc
Con chim trong v??n n than.
K? tai thi?p d?n nh? chng
Bu?i ti?n duyn khng ??ng ?ng sng th thi.
Ch?u ry em ? c ?i,
Bi?t sao duyn mn tnh h?i ngh?a anh.
Thn Qu Mi?n Trung 9055
Gi?ng Ng?c H? v?a trong v?a mt
V??n Ng?c H? th?m mt g?n xa
H?i c gnh n??c t??i hoa
C cho anh ???c vo ra v??n n?y
Thn Qu ??i Chng 10258
Em ?i! em ? l?i nh
V??n du em hi m? gi em th??ng
M? gi m?t n?ng hai s??ng
Ch? ?i m?t b??c tr?m ???ng xt xa
C?y em em ? l?i nh
Thn Qu ??i Chng 7235
Em ?i mi?t ? kh v?
G?p ng??i sang tr?ng, ch?c ch anh ngho.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 8599
Em khng ph?i ng??i tham ?o, ph? li?u,
Em khng ph?i ng??i tham nhi?u, ph? l??ng.
Em khng th??ng anh l?m ru?ng nhi?u v??n,
Th??ng v ? bi?t knh nh??ng m? cha.
Thn Qu Mi?n Trung 5185
D?p du b??m l??n v??n hoa
V??n ng??i b??m l??n, v??n ta b??m v?n
Thn Qu Mi?n Trung, Ngh? An 2231
C lao m?i n?i
Khng cho ghe r?i c?m so
V??n khu m?i l?p, l?u ?o cn non.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 8495
Con c l con c vng
Mu?n ?i ht ?m s? lng c??i ch
Ai c??i l?i k? thn qu
M c ng?n ng?i ??ng l? ???ng quan
Hay c vui cu x?m xoan
Th c bay ??n hn hoan cng ng??i (*)
Thn Qu ??i Chng 3431
Con c bay l? bay la (3)
L?y tre ??u xm cy ?a gi?a ??ng
Thn Qu Mi?n Trung, Khnh Ha 2695
C ?m ra ??ng ?ng ty
Trng ln l?i th?y bng my t ta
C ?m ra ??ng v??n hoa
Trng ln l?i th?y sao t xanh xanh
C ?m th? th?n m?t mnh
? ?y th?c ? n?m canh r rng
C ?m t?c ? ghi vng
Ngy no em ch? nh? chng chng ?i
Th??ng chng th??ng l?m chng ?i
Mi?ng nh? chng ni, nh? l?i chng than
Nh? chng nh? nh? l?ng vng
Kht khao v n?t m? mng v duyn
Nh? chng nh? bt nh? nghing
Nh? m?c nh? gi?y nh? thuy?n nh? sng
Nh? chng nh? v? nh? ch?ng
Nh? chim nh? t? nh? r?ng nh? my
Nh? chng ra ng?n vo ngy
S? ng nh? B?t m ry nh? chung
Nh? chng v n? v duyn
V ng T? Nguy?t ? khuyn l?y chng
Thn Qu ??i Chng 9762
Cy nh l v??n Thn Qu ??i Chng 5357
C?u kia c?p sch ?i ?u
C?u h?c ch? T?u hay h?c ch? Ty?
H?c ch? Ty khng ti?n khng vi?c,
H?c ch? T?u ai bi?t ai nghe
Chi b?ng v? ch?n thn qu
C?y cy cn ???c no n c ngy
Thn Qu Mi?n B?c 5473
Bng tr?ng ng l?n bng tre
Xin chng ??ng l?i m nghe thi?p th?
V??n ?o th? l?n v??n l
Con ong v ht nh?y, con b??m x ra ngoi
Chng ?i, ngh? l?i m coi
Thn Qu Mi?n Trung, Mi?n Nam, ??ng Thp 7363
By gi? m?n m?i h?i ?o
V??n h?ng ? c ai vo hay ch?a
- M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo !
B?y lu v?ng m?t kht khao,
By gi? th?y m?t tnh sao h?i tnh?
Thn Qu ??i Chng 10277
Bao gi? vo ?m thng ging
B?t ch?ng em ??n khing ching cho lng
Thn Qu ??i Chng 1193
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 2)
- Hn ? d?o dai, hn xi ch?c r?n
Gan l?n th ??ng, b? hn th bi
- H??ng hoa th hi, nh?t th?m l c
?n ng to v, ?n b r?m ru
- Con c my ? d??i ao
Tao tt n??c vo, my ch?y ?i ?u
- Ng?i bu?n vc gi? ?i cu
???c ? Th? Mu con gi ph ng
- Sng H?ng r?ng ch?ng ty gang
B?c c?u d?i y?m cho chng sang ch?i
- Ch?i cho qu?t l long nhi
C?u gy nh?p, thuy?n chi bong ?inh.
- Bao gi? cy c?i lm ?nh
G? lim thi ghm th mnh l?y ta
- Bao gi? tr?ch ?? ng?n ?a
So ?? d??i n??c th ta l?y mnh
- Lnh ?nh b?y l thuy?n tnh
Chm ba b?n n??c m?i tm th?y hoa.
- Con r?n b?ng con ba ba
?m n?m n ngy c? nh th?t kinh.
Thn Qu ??i Chng 8434
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 1)
?ch c?n c? r?n, tha ra ngoi ??ng
- Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
- ng tr?ng m l?y b tr?i
Thng n?m ?n c??i, thng m??i n?p treo
- Con l?n to b?ng con mo
Lng ?n ch?ng h?t, ?em treo c?t ?nh
- Con voi n?m d??i g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c, b?n ph??ng nh?c nh?n
- Chu?n chu?n th?y cm th ?n
L?n kia th?y cm, nh?c nh?n bay qua
- Tr?i m?a cho m?i b?t g
Co co ?u?i c, chui qua khe ro
- Ch con b?t tr?ch d??i ao
C m?t qu? ?o, nm ng n?m c
- Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
M?t tr?m con mu?i ?u?i v? con tru
- Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qu?, bi?t ?u m tm
- Bong bng th chm, g? lim th n?i
?o ao b?ng ch?i, qut nh b?ng mai
Thn Qu ??i Chng 6883
Ba phen qu? ni v?i di?u,
V??n hoang c? r?m th nhi?u g con.
Thn Qu Mi?n Nam, 5044
Ao ta ta th? c ch?i
V??n r?ng nui v?t, v??n kh?i nui g
Quanh n?m khch kh?a trong nh
Ao v??n s?n c l? l tm ?u ?
Thn Qu ??i Chng 9322
Anh ?i v? mi?t v??n xa
Ch? ?i ?i b?a, hay l ?i lun
?i ?u ??ng ?? em bu?n
Chi b?ng ? l?i s?m hm sum v?y.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 7089
Anh ?i kh?p c? mi?t gi?ng
Tr? v? N??c Xoy m lng nh? ai?
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 5190
Anh ?i em ? l?i nh (2)
V??n rau em t??i, m? gi em trng
Thn Qu ??i Chng 9603
Ai v? mi?t Thp M??i
C tm s?n b?t, la tr?i s?n ?n
Thn Qu ??i Chng 4007
?i qua th?y ng?n ?n chong
Th?y ?i chim ph??ng ht trong v??n ?o.
V??n ?o v?a t?t v?a t??i
M??i chng nho s? vo ch?i v??n ??
Thn Qu ??i Chng 6747
?i?n vin sinh ho?t Thn Qu ??i Chng 3134
?m qua tr?ng sng m?p m?
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh
Vo v??n tr?y qu? cau xanh
B? ra lm su trnh anh x?i tr?u
Tr?u ny tm nh?ng vi tu
? gi?a ??m qu?, ?i ??u th?m cay
M?i anh x?i mi?ng tr?u ny
D m?n d nh?t, d cay d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng
X?i n?m ba mi?ng k?o lng nh? th??ng
Thn Qu ??i Chng 2745