Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thn Qu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trch ng??i qun t? v?ng suy
V??n hoa thin l ch?ng che mnh mnh.
Thn Qu ??i Chng 5167
Tr?i m?a lc ?c ru?ng du
Ci nn ??i ??u, ci thng c?p tay
Vo v??n hi thng du ??y (*)
Nui t?m cho l?n mong ngy ??m t?.
Th??ng em cht ph?n ngy th?
L?m than ? tr?i, n?ng m?a ? t?ng.
Xa xi ai c t? lng?
Gian nan tn kh?, ta ??ng qun nhau!
Thn Qu ??i Chng 1814
Ti?ng anh ?n h?c lu thng,
H?i anh c bi?t kh?n lng m?y ???ng?
- Em v? ??m h?t c? v??n,
L?i ?y anh ni m?y ???ng kh?n lng.
Thn Qu ??i Chng 4465
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
Thn Qu Mi?n Trung 3316
T? ?y ?o l chung v??n
G?m nhi?u cng r??ng, ph??ng yu th??ng tr?
Thn Qu ??i Chng 7441
T?i qua tr?ng sng t? m?
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh.
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm su m?i anh x?i tr?u,
Tr?u ny tm nh?ng vi tu,
? gi?a ??m qu?, d??i ??u th?m cay.
Chi?ng anh x?i mi?ng tr?u ny
D m?n d nh?t d cay d n?ng.
D ch?ng nn v? nn ch?ng,
Th anh c?ng bi?t t?m lng cho em.
Thn Qu ??i Chng 1010
Sng Ci C khng r?ng khng di
Tr?m n?m xui ch?y mi?t mi
Ti?c cho ng??i ngh?a thi?u ng mai d?n ???ng
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 5881
Sng tr?ng, sng t? m?p m?,
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh,
V v??n b? tri cau xanh,
B?a lm su mi?ng m?i anh ?n tr?u,
Tr?u em tr?u th?m tr?u s?u,
? gi?a th qu?, hai ??u sm nhung.
Thn Qu ??i Chng 5890
Sng mai mang cu?c ra v??n
Cu?c ku, cu?c ht bn c?n hu ha
Cu?c ku ti?ng nh? ti?ng to
N?a th??ng ph?n cu?c, n?a lo ph?n mnh
Thn Qu Mi?n Trung 7880
R? nhau ra t?m h? sen
N??c trong bng mt h??ng chen c?nh mnh.
C? chi v??n ng?c ao qu?nh
Thn qu v?n th h?u tnh xa nay
Thn Qu ??i Chng 7666
Qua khng ham r?ng ru?ng l?n v??n
Ham v nhn ngi cang th??ng m thi
Thn Qu ??i Chng 6678
Qu?n chi n??c m?t m? hi
C? cng cy c?y mi?t mi s?m tr?a
Thn Qu ??i Chng 5208
Ph?i chi l?y ???c v? v??n
T?p ?i c?u kh? thm ???ng d?c ngang
Thn Qu ??i Chng 6324
Nui t?m c?n ph?i c du
Mu?n cho du t?t ph?i mau vun tr?ng
V??n th cu?c rnh thong dong
Cch nhau hai th??c ??t hng cho ??y
Gi?ng du ?a n??c x?a nay
Nh?ng khi ng?p h?t th cy c?ng gi
Thn Qu ??i Chng 8598
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 2275
Nh? tr?i m?a gi thu?n ha
No cy no c?y tr? gi ?ua (khuyn) nhau.
Chim, g, c, l?n cnh cau (v??n rau)
Ma no th?c ?y gi? mu nh qu.
S?m ?i th t?i l?i v?
Qu?n h?ng o ta ph? ph tr?m chi??
Ai ?i! c?a th? cn nhi?u
Thn Qu ??i Chng 7379
Ng ln th?y nc nh cao
Th?y v??n cau r?ng mu?n vo lm du
Lm du coi tr??c coi sau
Coi nh m?y c?t coi cau m?y hng
Thn Qu Mi?n Trung, Khnh Ha 1450
Lng anh mu?n t?u ngh hoa
Anh v? h? th? tru gi anh ?i!
Tru gi c?t s?o b? v??n
Ngh hoa v gi li?u v?i ???c ch?ng?
Thn Qu ??i Chng 9811
Kinh ? c?ng c ng??i r?
Thn qu (Man di) c?ng c sinh ??, tr?ng nguyn
Thn Qu ??i Chng 2370
Khn ngoan c?ng ti?ng th?m v??n
G duyn khng ??ng, c?ng ?? ???ng xu?ng ln
Thn Qu ??i Chng 3919
K? t? ngy em xch nn theo ch?ng
Con c d??i sng n khc
Con chim trong v??n n than.
K? tai thi?p d?n nh? chng
Bu?i ti?n duyn khng ??ng ?ng sng th thi.
Ch?u ry em ? c ?i,
Bi?t sao duyn mn tnh h?i ngh?a anh.
Thn Qu Mi?n Trung 9039
Gi?ng Ng?c H? v?a trong v?a mt
V??n Ng?c H? th?m mt g?n xa
H?i c gnh n??c t??i hoa
C cho anh ???c vo ra v??n n?y
Thn Qu ??i Chng 10245
Em ?i! em ? l?i nh
V??n du em hi m? gi em th??ng
M? gi m?t n?ng hai s??ng
Ch? ?i m?t b??c tr?m ???ng xt xa
C?y em em ? l?i nh
Thn Qu ??i Chng 7219
Em ?i mi?t ? kh v?
G?p ng??i sang tr?ng, ch?c ch anh ngho.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 8587
Em khng ph?i ng??i tham ?o, ph? li?u,
Em khng ph?i ng??i tham nhi?u, ph? l??ng.
Em khng th??ng anh l?m ru?ng nhi?u v??n,
Th??ng v ? bi?t knh nh??ng m? cha.
Thn Qu Mi?n Trung 5172
D?p du b??m l??n v??n hoa
V??n ng??i b??m l??n, v??n ta b??m v?n
Thn Qu Mi?n Trung, Ngh? An 2215
C lao m?i n?i
Khng cho ghe r?i c?m so
V??n khu m?i l?p, l?u ?o cn non.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 8480
Con c l con c vng
Mu?n ?i ht ?m s? lng c??i ch
Ai c??i l?i k? thn qu
M c ng?n ng?i ??ng l? ???ng quan
Hay c vui cu x?m xoan
Th c bay ??n hn hoan cng ng??i (*)
Thn Qu ??i Chng 3420
Con c bay l? bay la (3)
L?y tre ??u xm cy ?a gi?a ??ng
Thn Qu Mi?n Trung, Khnh Ha 2682
C ?m ra ??ng ?ng ty
Trng ln l?i th?y bng my t ta
C ?m ra ??ng v??n hoa
Trng ln l?i th?y sao t xanh xanh
C ?m th? th?n m?t mnh
? ?y th?c ? n?m canh r rng
C ?m t?c ? ghi vng
Ngy no em ch? nh? chng chng ?i
Th??ng chng th??ng l?m chng ?i
Mi?ng nh? chng ni, nh? l?i chng than
Nh? chng nh? nh? l?ng vng
Kht khao v n?t m? mng v duyn
Nh? chng nh? bt nh? nghing
Nh? m?c nh? gi?y nh? thuy?n nh? sng
Nh? chng nh? v? nh? ch?ng
Nh? chim nh? t? nh? r?ng nh? my
Nh? chng ra ng?n vo ngy
S? ng nh? B?t m ry nh? chung
Nh? chng v n? v duyn
V ng T? Nguy?t ? khuyn l?y chng
Thn Qu ??i Chng 9747
Cy nh l v??n Thn Qu ??i Chng 5338
C?u kia c?p sch ?i ?u
C?u h?c ch? T?u hay h?c ch? Ty?
H?c ch? Ty khng ti?n khng vi?c,
H?c ch? T?u ai bi?t ai nghe
Chi b?ng v? ch?n thn qu
C?y cy cn ???c no n c ngy
Thn Qu Mi?n B?c 5458
Bng tr?ng ng l?n bng tre
Xin chng ??ng l?i m nghe thi?p th?
V??n ?o th? l?n v??n l
Con ong v ht nh?y, con b??m x ra ngoi
Chng ?i, ngh? l?i m coi
Thn Qu Mi?n Trung, Mi?n Nam, ??ng Thp 7348
By gi? m?n m?i h?i ?o
V??n h?ng ? c ai vo hay ch?a
- M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo !
B?y lu v?ng m?t kht khao,
By gi? th?y m?t tnh sao h?i tnh?
Thn Qu ??i Chng 10265
Bao gi? vo ?m thng ging
B?t ch?ng em ??n khing ching cho lng
Thn Qu ??i Chng 1179
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 2)
- Hn ? d?o dai, hn xi ch?c r?n
Gan l?n th ??ng, b? hn th bi
- H??ng hoa th hi, nh?t th?m l c
?n ng to v, ?n b r?m ru
- Con c my ? d??i ao
Tao tt n??c vo, my ch?y ?i ?u
- Ng?i bu?n vc gi? ?i cu
???c ? Th? Mu con gi ph ng
- Sng H?ng r?ng ch?ng ty gang
B?c c?u d?i y?m cho chng sang ch?i
- Ch?i cho qu?t l long nhi
C?u gy nh?p, thuy?n chi bong ?inh.
- Bao gi? cy c?i lm ?nh
G? lim thi ghm th mnh l?y ta
- Bao gi? tr?ch ?? ng?n ?a
So ?? d??i n??c th ta l?y mnh
- Lnh ?nh b?y l thuy?n tnh
Chm ba b?n n??c m?i tm th?y hoa.
- Con r?n b?ng con ba ba
?m n?m n ngy c? nh th?t kinh.
Thn Qu ??i Chng 8422
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 1)
?ch c?n c? r?n, tha ra ngoi ??ng
- Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
- ng tr?ng m l?y b tr?i
Thng n?m ?n c??i, thng m??i n?p treo
- Con l?n to b?ng con mo
Lng ?n ch?ng h?t, ?em treo c?t ?nh
- Con voi n?m d??i g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c, b?n ph??ng nh?c nh?n
- Chu?n chu?n th?y cm th ?n
L?n kia th?y cm, nh?c nh?n bay qua
- Tr?i m?a cho m?i b?t g
Co co ?u?i c, chui qua khe ro
- Ch con b?t tr?ch d??i ao
C m?t qu? ?o, nm ng n?m c
- Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
M?t tr?m con mu?i ?u?i v? con tru
- Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qu?, bi?t ?u m tm
- Bong bng th chm, g? lim th n?i
?o ao b?ng ch?i, qut nh b?ng mai
Thn Qu ??i Chng 6866
Ba phen qu? ni v?i di?u,
V??n hoang c? r?m th nhi?u g con.
Thn Qu Mi?n Nam, 5029
Ao ta ta th? c ch?i
V??n r?ng nui v?t, v??n kh?i nui g
Quanh n?m khch kh?a trong nh
Ao v??n s?n c l? l tm ?u ?
Thn Qu ??i Chng 9309
Anh ?i v? mi?t v??n xa
Ch? ?i ?i b?a, hay l ?i lun
?i ?u ??ng ?? em bu?n
Chi b?ng ? l?i s?m hm sum v?y.
Thn Qu Mi?n Nam, ??ng Thp 7075
Anh ?i kh?p c? mi?t gi?ng
Tr? v? N??c Xoy m lng nh? ai?
Thn Qu Mi?n Nam, V?nh Long 5174
Anh ?i em ? l?i nh (2)
V??n rau em t??i, m? gi em trng
Thn Qu ??i Chng 9587
Ai v? mi?t Thp M??i
C tm s?n b?t, la tr?i s?n ?n
Thn Qu ??i Chng 3994
?i qua th?y ng?n ?n chong
Th?y ?i chim ph??ng ht trong v??n ?o.
V??n ?o v?a t?t v?a t??i
M??i chng nho s? vo ch?i v??n ??
Thn Qu ??i Chng 6734
?i?n vin sinh ho?t Thn Qu ??i Chng 3123
?m qua tr?ng sng m?p m?
Em ?i gnh n??c tnh c? g?p anh
Vo v??n tr?y qu? cau xanh
B? ra lm su trnh anh x?i tr?u
Tr?u ny tm nh?ng vi tu
? gi?a ??m qu?, ?i ??u th?m cay
M?i anh x?i mi?ng tr?u ny
D m?n d nh?t, d cay d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng
X?i n?m ba mi?ng k?o lng nh? th??ng
Thn Qu ??i Chng 2733