Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Thực Tế

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa rời thực tế Thực Tế Đại Chúng 6412
Vuốt bụng thở dài Thực Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4679
Tính em ở thẳng như dây đờn
Mặc lòng anh chọn, đâu hơn anh kiếm tìm
Thực Tế Miền Nam, Kiên Giang 5508
Rèo tru đực không bằng chực bựa ăn Thực Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7637
Ngài nhỏ, mỏ dài Thực Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4117
Ma nhát không bằng ngài nhát Thực Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7504
Một năm là mấy tháng xuân (2)
Ăn chơi cho thỏa phong trần ai ơi!
Một năm là mấy tháng mười
Ta đi mua nồi về đúc tiền công.
Ta đi mua đồng về đúc bồ lao
Bây giờ tình nghĩa làm sao
Cho chuông chẳng bén bồ lao chẳng bền.
Xưa kia chuông ở trên đền
Bây giờ chuông tuếch chuông toác bỏ rền cầm canh.
Thực Tế Đại Chúng 987
Một con cá có chật chi sông
Một cái lông có chật chi lỗ.
Thực Tế Đại Chúng 2434
Một đời phú quý vinh hoa
Một đời đói rách cũng qua một đời
Thực Tế Đại Chúng 3630
Liều mình lặn xuống ao sâu
Đặng đo miệng cá uốn câu cho vừa
Gá duyên đừng quá kén lừa
Cụm mây kia đen đặc ngọn gió lùa cũng tan
Thực Tế Miền Nam, Kiên Giang 5077
Bao giờ cho đến tháng ba (2) (Câu 2)
- Hòn đá dẻo dai, hòn xôi chắc rắn
Gan lợn thì đắng, bồ hòn thì bùi
- Hương hoa thì hôi, nhất thơm là cú
Đàn ông to vú, đàn bà rậm râu
- Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào, mày chạy đi đâu
- Ngồi buồn vác giỏ đi câu
Được ả Thị Màu con gái phú ông
- Sông Hồng rộng chẳng tày gang
Bắc cầu dải yếm cho chàng sang chơi
- Chơi cho quạt lá long nhài
Cầu Ô gãy nhịp, thuyền chài bong đinh.
- Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta
- Bao giờ trạch đẻ ngọn đa
Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình
- Lênh đênh bảy lá thuyền tình
Chìm ba bến nước mới tìm thấy hoa.
- Con rận bằng con ba ba
Đêm nằm nó ngáy cả nhà thất kinh.
Thực Tế Đại Chúng 442
Bao giờ cho đến tháng ba (2) (Câu 1)
Ếch cắn cổ rắn, tha ra ngoài đồng
- Hùm nằm cho lợn liếm lông
Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi
- Ông trăng mà lấy bà trời
Tháng năm ăn cưới, tháng mười nộp treo
- Con lợn to bằng con mèo
Làng ăn chẳng hết, đem treo cột đình
- Con voi nằm dưới gậm giường
Cóc đi đánh giặc, bốn phương nhọc nhằn
- Chuồn chuồn thấy cám thì ăn
Lợn kia thấy cám, nhọc nhằn bay qua
- Trời mưa cho mối bắt gà
Cào cào đuổi cá, chui qua khe rào
- Chó con bắt trạch dưới ao
Có một quả đào, ném ngã năm cô
- Thóc giống cắn chuột trong bồ
Một trăm con muỗi đuổi vồ con trâu
- Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha quạ, biết đâu mà tìm
- Bong bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi
Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai
Thực Tế Đại Chúng 9030
Ở nhà biết ma đau mắt Thực Tế Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8035
Đôi ta như đũa tre già
Càng vót càng nhẵn, càng và càng trơn.
Thực Tế Miền Nam, Bạc Liêu 6956