Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?c T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa r?i th?c t? Th?c T? ??i Chng 6454
Vu?t b?ng th? di Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4716
Tnh em ? th?ng nh? dy ??n
M?c lng anh ch?n, ?u h?n anh ki?m tm
Th?c T? Mi?n Nam, Kin Giang 5548
Ro tru ??c khng b?ng ch?c b?a ?n Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7675
Ngi nh?, m? di Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4162
Ma nht khng b?ng ngi nht Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7542
M?t n?m l m?y thng xun (2)
?n ch?i cho th?a phong tr?n ai ?i!
M?t n?m l m?y thng m??i
Ta ?i mua n?i v? ?c ti?n cng.
Ta ?i mua ??ng v? ?c b? lao
By gi? tnh ngh?a lm sao
Cho chung ch?ng bn b? lao ch?ng b?n.
X?a kia chung ? trn ??n
By gi? chung tu?ch chung toc b? r?n c?m canh.
Th?c T? ??i Chng 1026
M?t con c c ch?t chi sng
M?t ci lng c ch?t chi l?.
Th?c T? ??i Chng 2473
M?t ??i ph qu vinh hoa
M?t ??i ?i rch c?ng qua m?t ??i
Th?c T? ??i Chng 3681
Li?u mnh l?n xu?ng ao su
??ng ?o mi?ng c u?n cu cho v?a
G duyn ??ng qu kn l?a
C?m my kia ?en ??c ng?n gi la c?ng tan
Th?c T? Mi?n Nam, Kin Giang 5115
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 2)
- Hn ? d?o dai, hn xi ch?c r?n
Gan l?n th ??ng, b? hn th bi
- H??ng hoa th hi, nh?t th?m l c
?n ng to v, ?n b r?m ru
- Con c my ? d??i ao
Tao tt n??c vo, my ch?y ?i ?u
- Ng?i bu?n vc gi? ?i cu
???c ? Th? Mu con gi ph ng
- Sng H?ng r?ng ch?ng ty gang
B?c c?u d?i y?m cho chng sang ch?i
- Ch?i cho qu?t l long nhi
C?u gy nh?p, thuy?n chi bong ?inh.
- Bao gi? cy c?i lm ?nh
G? lim thi ghm th mnh l?y ta
- Bao gi? tr?ch ?? ng?n ?a
So ?? d??i n??c th ta l?y mnh
- Lnh ?nh b?y l thuy?n tnh
Chm ba b?n n??c m?i tm th?y hoa.
- Con r?n b?ng con ba ba
?m n?m n ngy c? nh th?t kinh.
Th?c T? ??i Chng 481
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 1)
?ch c?n c? r?n, tha ra ngoi ??ng
- Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
- ng tr?ng m l?y b tr?i
Thng n?m ?n c??i, thng m??i n?p treo
- Con l?n to b?ng con mo
Lng ?n ch?ng h?t, ?em treo c?t ?nh
- Con voi n?m d??i g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c, b?n ph??ng nh?c nh?n
- Chu?n chu?n th?y cm th ?n
L?n kia th?y cm, nh?c nh?n bay qua
- Tr?i m?a cho m?i b?t g
Co co ?u?i c, chui qua khe ro
- Ch con b?t tr?ch d??i ao
C m?t qu? ?o, nm ng n?m c
- Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
M?t tr?m con mu?i ?u?i v? con tru
- Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qu?, bi?t ?u m tm
- Bong bng th chm, g? lim th n?i
?o ao b?ng ch?i, qut nh b?ng mai
Th?c T? ??i Chng 9063
? nh bi?t ma ?au m?t Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8074
?i ta nh? ??a tre gi
Cng vt cng nh?n, cng v cng tr?n.
Th?c T? Mi?n Nam, B?c Liu 7001