Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th?c T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa r?i th?c t? Th?c T? ??i Chng 6439
Vu?t b?ng th? di Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4705
Tnh em ? th?ng nh? dy ??n
M?c lng anh ch?n, ?u h?n anh ki?m tm
Th?c T? Mi?n Nam, Kin Giang 5533
Ro tru ??c khng b?ng ch?c b?a ?n Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7661
Ngi nh?, m? di Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4149
Ma nht khng b?ng ngi nht Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7529
M?t n?m l m?y thng xun (2)
?n ch?i cho th?a phong tr?n ai ?i!
M?t n?m l m?y thng m??i
Ta ?i mua n?i v? ?c ti?n cng.
Ta ?i mua ??ng v? ?c b? lao
By gi? tnh ngh?a lm sao
Cho chung ch?ng bn b? lao ch?ng b?n.
X?a kia chung ? trn ??n
By gi? chung tu?ch chung toc b? r?n c?m canh.
Th?c T? ??i Chng 1012
M?t con c c ch?t chi sng
M?t ci lng c ch?t chi l?.
Th?c T? ??i Chng 2458
M?t ??i ph qu vinh hoa
M?t ??i ?i rch c?ng qua m?t ??i
Th?c T? ??i Chng 3657
Li?u mnh l?n xu?ng ao su
??ng ?o mi?ng c u?n cu cho v?a
G duyn ??ng qu kn l?a
C?m my kia ?en ??c ng?n gi la c?ng tan
Th?c T? Mi?n Nam, Kin Giang 5101
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 2)
- Hn ? d?o dai, hn xi ch?c r?n
Gan l?n th ??ng, b? hn th bi
- H??ng hoa th hi, nh?t th?m l c
?n ng to v, ?n b r?m ru
- Con c my ? d??i ao
Tao tt n??c vo, my ch?y ?i ?u
- Ng?i bu?n vc gi? ?i cu
???c ? Th? Mu con gi ph ng
- Sng H?ng r?ng ch?ng ty gang
B?c c?u d?i y?m cho chng sang ch?i
- Ch?i cho qu?t l long nhi
C?u gy nh?p, thuy?n chi bong ?inh.
- Bao gi? cy c?i lm ?nh
G? lim thi ghm th mnh l?y ta
- Bao gi? tr?ch ?? ng?n ?a
So ?? d??i n??c th ta l?y mnh
- Lnh ?nh b?y l thuy?n tnh
Chm ba b?n n??c m?i tm th?y hoa.
- Con r?n b?ng con ba ba
?m n?m n ngy c? nh th?t kinh.
Th?c T? ??i Chng 469
Bao gi? cho ??n thng ba (2) (Cu 1)
?ch c?n c? r?n, tha ra ngoi ??ng
- Hm n?m cho l?n li?m lng
M?t ch?c qu? h?ng nu?t lo tm m??i
- ng tr?ng m l?y b tr?i
Thng n?m ?n c??i, thng m??i n?p treo
- Con l?n to b?ng con mo
Lng ?n ch?ng h?t, ?em treo c?t ?nh
- Con voi n?m d??i g?m gi??ng
Cc ?i ?nh gi?c, b?n ph??ng nh?c nh?n
- Chu?n chu?n th?y cm th ?n
L?n kia th?y cm, nh?c nh?n bay qua
- Tr?i m?a cho m?i b?t g
Co co ?u?i c, chui qua khe ro
- Ch con b?t tr?ch d??i ao
C m?t qu? ?o, nm ng n?m c
- Thc gi?ng c?n chu?t trong b?
M?t tr?m con mu?i ?u?i v? con tru
- Chim chch c?n c? di?u hu
G con tha qu?, bi?t ?u m tm
- Bong bng th chm, g? lim th n?i
?o ao b?ng ch?i, qut nh b?ng mai
Th?c T? ??i Chng 9051
? nh bi?t ma ?au m?t Th?c T? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8060
?i ta nh? ??a tre gi
Cng vt cng nh?n, cng v cng tr?n.
Th?c T? Mi?n Nam, B?c Liu 6986