Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm b?i ngang c?n ct
Nghe em th? di ?au xt tim anh
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 8053
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 5822
Thc b? th??ng k? ?n ?ong
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 7176
Th tay ng?t ng?n rau ng,
Th?y em cn nh? ch?n b anh th??ng.
- Th tay ng?t ng?n m??p h??ng,
B em em ch?n, anh th??ng (ci) n?i g?
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9499
Th tay ng?t ng?n rau ng (5)
Th?y anh cn nh?, gi? b em th??ng.
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre, ??ng Thp 3435
Th tay ng?t ng?n rau ng (2)
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2522
Th tay ng?t ng?n rau ng
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 6173
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9337
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3394
Th??ng ng??i di n?ng d?m m?a
Cho em cy ?, em ??a mi?ng tr?u
Tr?u ny ??m v?i vi t?u
?n d?m ba mi?ng k?o r?u lng em.
Th??ng C?m Mi?n B?c, H N?i 5690
Thn em nh? l?n nhang tr?m,
Khng cha, khng m?, m?t ph?n c?y anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 8260
Ru?t t?m ?y ?o?n t? v??ng
Th?y anh c ngh?a nu n??ng ??i ch?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1821
R?n r?ng b?t chu?t mi rui,
Em ??ng than t?i th? lui anh bu?n.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3411
Qu? ?en lng ku b?ng th??c
Th?y em c ch?ng v ph??c anh th??ng
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 4918
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Th??ng C?m ??i Chng 3625
Ng ra ngoi Y?n ba l?n,
Th?y anh ? tr?n trong d? xt xa,
Em v? mua l?a ??u ba,
May o c? gi?a, em tra nt vng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 4197
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 9037
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 3610
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng
Ng xu?ng ??t ??t r?ng thnh thnh
Ph?i chi ti ha ??ng hai mnh
Ti v m?n th?, ?? b?n mnh ngh? ng?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2756
N??c ch?y bon bon,
Con v??n b?ng con ln non hi tri
C?m th??ng nng ph?n gi m? ci.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Ti?n Giang, Kin Giang, An Giang 6692
Mai sau ?i rch c? hn (2)
Cha m? anh day d kh? thn nng l?m thay!
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6848
Mai sau ?i rch c? hn
Ph? m?u d?c b?n th nng kh? thn
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 2280
M?t ch?ng ti ch?ng c lo
S? anh m?t v? n?m co m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 1386
Khng th??ng d?u c ?eo vng,
B?ng th??ng, chi?c o v qung c?ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1428
Gi nam th?i xu?ng ng?t ngo,
Th??ng ng??i tc c?t b?i bao g?n gng.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 5190
Gi n?m non th?i ln hang d? (2)
Th?y anh h?c tr ngho, em ?? em th??ng
- Gi n?m non th?i ln hang cc
M?y anh h?c tr m?u k? ?? trong c, trong tim.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 1419
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (3)
Ti th?y c ba cho xu?ng, ti ??t ru?t ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 10336
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (2)
Th?y em b?i xu?ng ??t ru?t, ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6666
G?p nhau ?y m?i bi?t em cn
H?i n?m Thn (5) bo l?t, anh khc mn con ng??i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 7504
Em c ch?ng tr??c m?c vng lao kh?,
Anh c v? sau ??ng ch? th?nh th?i,
Ngy sau em ??ng than ??t than tr?i,
Tr??c kia anh c ni m?y l?i v?i em.
Th??ng C?m Mi?n Nam, C?n Th? 6916
Em ?i ngang c?a ng nh chng
Th?y cha m? chng ?nh chng
Hai bn c?a ?ng tn hoang
Em bi?t lm sao v ???c ?? ch?u ?n oan cho chng
- B? th??ng nng anh ch?u ?n oan
N?m roi su r?c r rng cn ?y
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 2200
G?ng cng th??ng k? ???ng xa
No ai h d? ?em nh gnh theo
Ln non r?i l?i xu?ng ?o
No c t??ng nggh?a ngho ti khng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1185
D?c b? th??ng k? ?n ?ong
V?ng ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 1157
D?u c l x?c v m?t ci
Tui b?i xu?ng con gi b?i theo
C?m th??ng thn ph?n ti ngho
Khuyn nng tr? l?i, nh?ng no c nghe
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 4693
Con v??n b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m?t con.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 719
Con qua ?en lng xu?ng sng n t?m,
Ch?ng b?u ? nh kh l?m b?u ?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 2761
Chim xa r?ng th??ng cy nh? c?i
Ng??i xa ng??i t?i l?m, ng??i ?i !
Ch?ng th khng g?p th thi
G?p r?i m?i ??a m?t n?i sao ?nh
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 7703
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (3)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 8285
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (2)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4589
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i
Th?y em ?au kh? anh ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4789
Chim Quyn xu?ng ??t tha m?i
Th?y em c?c kh? anh ??ng ng?i khng yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Nai , An Giang 2971
Chim Quyn xu?ng ??t ki?m m?i
Th?y anh lao kh?, ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Mi?n Nam, Kin Giang 9891
Chim quyn ?n tri nhn l?ng (4)
M?y anh cn tr? sao khng ln ???ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 8651
Chim quyn ?n tri bo bo,
Th??ng ng??i d?t c?i trao go m?t mnh.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 7691
Chi?u chi?u v?t l?i b? sng
C?u tri vn n?i ai b?ng em qua.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9867
Chi?u chi?u tr??c b?n V?n Lu
Ai ng?i, ai cu, ai s?u, ai th?m
Ai th??ng ai c?m ai nh? ai trng
Thuy?n ai th?p thong bn sng
??a cu mi ??y ch?nh lng n??c non
Th??ng C?m ??i Chng 3665
Chi?u chi?u ra ??ng ??u trung
Gi th?i t?ng lu?ng, ??t ru?t em ?i
Th??ng C?m ??i Chng 6012
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 2113
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 4542
Cha m? gi l?n l?n em ?i,
Th??ng th?i ??ng ch?p, ch?p th?i ??ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 6888