Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm b?i ngang c?n ct
Nghe em th? di ?au xt tim anh
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 8063
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 5831
Thc b? th??ng k? ?n ?ong
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 7191
Th tay ng?t ng?n rau ng,
Th?y em cn nh? ch?n b anh th??ng.
- Th tay ng?t ng?n m??p h??ng,
B em em ch?n, anh th??ng (ci) n?i g?
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9508
Th tay ng?t ng?n rau ng (5)
Th?y anh cn nh?, gi? b em th??ng.
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre, ??ng Thp 3443
Th tay ng?t ng?n rau ng (2)
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2540
Th tay ng?t ng?n rau ng
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 6188
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9346
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3404
Th??ng ng??i di n?ng d?m m?a
Cho em cy ?, em ??a mi?ng tr?u
Tr?u ny ??m v?i vi t?u
?n d?m ba mi?ng k?o r?u lng em.
Th??ng C?m Mi?n B?c, H N?i 5702
Thn em nh? l?n nhang tr?m,
Khng cha, khng m?, m?t ph?n c?y anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 8271
Ru?t t?m ?y ?o?n t? v??ng
Th?y anh c ngh?a nu n??ng ??i ch?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1831
R?n r?ng b?t chu?t mi rui,
Em ??ng than t?i th? lui anh bu?n.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3423
Qu? ?en lng ku b?ng th??c
Th?y em c ch?ng v ph??c anh th??ng
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 4932
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Th??ng C?m ??i Chng 3636
Ng ra ngoi Y?n ba l?n,
Th?y anh ? tr?n trong d? xt xa,
Em v? mua l?a ??u ba,
May o c? gi?a, em tra nt vng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 4209
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 9047
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 3621
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng
Ng xu?ng ??t ??t r?ng thnh thnh
Ph?i chi ti ha ??ng hai mnh
Ti v m?n th?, ?? b?n mnh ngh? ng?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2767
N??c ch?y bon bon,
Con v??n b?ng con ln non hi tri
C?m th??ng nng ph?n gi m? ci.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Ti?n Giang, Kin Giang, An Giang 6703
Mai sau ?i rch c? hn (2)
Cha m? anh day d kh? thn nng l?m thay!
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6858
Mai sau ?i rch c? hn
Ph? m?u d?c b?n th nng kh? thn
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 2296
M?t ch?ng ti ch?ng c lo
S? anh m?t v? n?m co m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 1395
Khng th??ng d?u c ?eo vng,
B?ng th??ng, chi?c o v qung c?ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1444
Gi nam th?i xu?ng ng?t ngo,
Th??ng ng??i tc c?t b?i bao g?n gng.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 5201
Gi n?m non th?i ln hang d? (2)
Th?y anh h?c tr ngho, em ?? em th??ng
- Gi n?m non th?i ln hang cc
M?y anh h?c tr m?u k? ?? trong c, trong tim.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 1434
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (3)
Ti th?y c ba cho xu?ng, ti ??t ru?t ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 10346
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (2)
Th?y em b?i xu?ng ??t ru?t, ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6677
G?p nhau ?y m?i bi?t em cn
H?i n?m Thn (5) bo l?t, anh khc mn con ng??i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 7519
Em c ch?ng tr??c m?c vng lao kh?,
Anh c v? sau ??ng ch? th?nh th?i,
Ngy sau em ??ng than ??t than tr?i,
Tr??c kia anh c ni m?y l?i v?i em.
Th??ng C?m Mi?n Nam, C?n Th? 6928
Em ?i ngang c?a ng nh chng
Th?y cha m? chng ?nh chng
Hai bn c?a ?ng tn hoang
Em bi?t lm sao v ???c ?? ch?u ?n oan cho chng
- B? th??ng nng anh ch?u ?n oan
N?m roi su r?c r rng cn ?y
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 2211
G?ng cng th??ng k? ???ng xa
No ai h d? ?em nh gnh theo
Ln non r?i l?i xu?ng ?o
No c t??ng nggh?a ngho ti khng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1197
D?c b? th??ng k? ?n ?ong
V?ng ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 1168
D?u c l x?c v m?t ci
Tui b?i xu?ng con gi b?i theo
C?m th??ng thn ph?n ti ngho
Khuyn nng tr? l?i, nh?ng no c nghe
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 4704
Con v??n b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m?t con.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 729
Con qua ?en lng xu?ng sng n t?m,
Ch?ng b?u ? nh kh l?m b?u ?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 2773
Chim xa r?ng th??ng cy nh? c?i
Ng??i xa ng??i t?i l?m, ng??i ?i !
Ch?ng th khng g?p th thi
G?p r?i m?i ??a m?t n?i sao ?nh
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 7711
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (3)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 8295
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (2)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4599
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i
Th?y em ?au kh? anh ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4801
Chim Quyn xu?ng ??t tha m?i
Th?y em c?c kh? anh ??ng ng?i khng yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Nai , An Giang 2980
Chim Quyn xu?ng ??t ki?m m?i
Th?y anh lao kh?, ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Mi?n Nam, Kin Giang 9900
Chim quyn ?n tri nhn l?ng (4)
M?y anh cn tr? sao khng ln ???ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 8661
Chim quyn ?n tri bo bo,
Th??ng ng??i d?t c?i trao go m?t mnh.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 7701
Chi?u chi?u v?t l?i b? sng
C?u tri vn n?i ai b?ng em qua.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9881
Chi?u chi?u tr??c b?n V?n Lu
Ai ng?i, ai cu, ai s?u, ai th?m
Ai th??ng ai c?m ai nh? ai trng
Thuy?n ai th?p thong bn sng
??a cu mi ??y ch?nh lng n??c non
Th??ng C?m ??i Chng 3681
Chi?u chi?u ra ??ng ??u trung
Gi th?i t?ng lu?ng, ??t ru?t em ?i
Th??ng C?m ??i Chng 6022
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 2124
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 4550
Cha m? gi l?n l?n em ?i,
Th??ng th?i ??ng ch?p, ch?p th?i ??ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 6900