Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng C?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng cu tm b?i ngang c?n ct
Nghe em th? di ?au xt tim anh
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 8035
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 5803
Thc b? th??ng k? ?n ?ong
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 7156
Th tay ng?t ng?n rau ng,
Th?y em cn nh? ch?n b anh th??ng.
- Th tay ng?t ng?n m??p h??ng,
B em em ch?n, anh th??ng (ci) n?i g?
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9485
Th tay ng?t ng?n rau ng (5)
Th?y anh cn nh?, gi? b em th??ng.
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre, ??ng Thp 3420
Th tay ng?t ng?n rau ng (2)
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2495
Th tay ng?t ng?n rau ng
Th?y em nh? tu?i gi? b, anh th??ng
Th tay ng?t ng?n rau m??ng
B tui, tui gi? anh th??ng n?i g
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 6146
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9319
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3373
Th??ng ng??i di n?ng d?m m?a
Cho em cy ?, em ??a mi?ng tr?u
Tr?u ny ??m v?i vi t?u
?n d?m ba mi?ng k?o r?u lng em.
Th??ng C?m Mi?n B?c, H N?i 5672
Thn em nh? l?n nhang tr?m,
Khng cha, khng m?, m?t ph?n c?y anh.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 8243
Ru?t t?m ?y ?o?n t? v??ng
Th?y anh c ngh?a nu n??ng ??i ch?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1802
R?n r?ng b?t chu?t mi rui,
Em ??ng than t?i th? lui anh bu?n.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 3389
Qu? ?en lng ku b?ng th??c
Th?y em c ch?ng v ph??c anh th??ng
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 4899
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
Th??ng C?m ??i Chng 3606
Ng ra ngoi Y?n ba l?n,
Th?y anh ? tr?n trong d? xt xa,
Em v? mua l?a ??u ba,
May o c? gi?a, em tra nt vng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 4180
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 9018
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 3595
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng
Ng xu?ng ??t ??t r?ng thnh thnh
Ph?i chi ti ha ??ng hai mnh
Ti v m?n th?, ?? b?n mnh ngh? ng?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2736
N??c ch?y bon bon,
Con v??n b?ng con ln non hi tri
C?m th??ng nng ph?n gi m? ci.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Ti?n Giang, Kin Giang, An Giang 6674
Mai sau ?i rch c? hn (2)
Cha m? anh day d kh? thn nng l?m thay!
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6829
Mai sau ?i rch c? hn
Ph? m?u d?c b?n th nng kh? thn
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 2260
M?t ch?ng ti ch?ng c lo
S? anh m?t v? n?m co m?t mnh
Th??ng C?m Mi?n Trung 1368
Khng th??ng d?u c ?eo vng,
B?ng th??ng, chi?c o v qung c?ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 1407
Gi nam th?i xu?ng ng?t ngo,
Th??ng ng??i tc c?t b?i bao g?n gng.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Ph Yn, 5176
Gi n?m non th?i ln hang d? (2)
Th?y anh h?c tr ngho, em ?? em th??ng
- Gi n?m non th?i ln hang cc
M?y anh h?c tr m?u k? ?? trong c, trong tim.
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu 1404
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (3)
Ti th?y c ba cho xu?ng, ti ??t ru?t ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 10319
Gi n?m non th?i ln hang chu?t (2)
Th?y em b?i xu?ng ??t ru?t, ??t gan.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 6649
G?p nhau ?y m?i bi?t em cn
H?i n?m Thn (5) bo l?t, anh khc mn con ng??i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 7486
Em c ch?ng tr??c m?c vng lao kh?,
Anh c v? sau ??ng ch? th?nh th?i,
Ngy sau em ??ng than ??t than tr?i,
Tr??c kia anh c ni m?y l?i v?i em.
Th??ng C?m Mi?n Nam, C?n Th? 6898
Em ?i ngang c?a ng nh chng
Th?y cha m? chng ?nh chng
Hai bn c?a ?ng tn hoang
Em bi?t lm sao v ???c ?? ch?u ?n oan cho chng
- B? th??ng nng anh ch?u ?n oan
N?m roi su r?c r rng cn ?y
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 2180
G?ng cng th??ng k? ???ng xa
No ai h d? ?em nh gnh theo
Ln non r?i l?i xu?ng ?o
No c t??ng nggh?a ngho ti khng
Th??ng C?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1167
D?c b? th??ng k? ?n ?ong
V?ng ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh
Th??ng C?m ??i Chng 1138
D?u c l x?c v m?t ci
Tui b?i xu?ng con gi b?i theo
C?m th??ng thn ph?n ti ngho
Khuyn nng tr? l?i, nh?ng no c nghe
Th??ng C?m Mi?n Nam, V?nh Long 4674
Con v??n b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m?t con.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 701
Con qua ?en lng xu?ng sng n t?m,
Ch?ng b?u ? nh kh l?m b?u ?i.
Th??ng C?m Mi?n Nam, 2743
Chim xa r?ng th??ng cy nh? c?i
Ng??i xa ng??i t?i l?m, ng??i ?i !
Ch?ng th khng g?p th thi
G?p r?i m?i ??a m?t n?i sao ?nh
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Thp, Mi?n Trung, Khnh Ha 7687
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (3)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 8268
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i (2)
Th?y em lao kh?, anh ng?i sao yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4572
Chim quyn xu?ng su?i tha m?i
Th?y em ?au kh? anh ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?c Liu 4772
Chim Quyn xu?ng ??t tha m?i
Th?y em c?c kh? anh ??ng ng?i khng yn
Th??ng C?m Mi?n Nam, ??ng Nai , An Giang 2952
Chim Quyn xu?ng ??t ki?m m?i
Th?y anh lao kh?, ??ng ng?i khng yn.
Th??ng C?m Mi?n Trung, Mi?n Nam, Kin Giang 9872
Chim quyn ?n tri nhn l?ng (4)
M?y anh cn tr? sao khng ln ???ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 8626
Chim quyn ?n tri bo bo,
Th??ng ng??i d?t c?i trao go m?t mnh.
Th??ng C?m Mi?n Nam, L?c T?nh 7678
Chi?u chi?u v?t l?i b? sng
C?u tri vn n?i ai b?ng em qua.
Th??ng C?m Mi?n Nam, B?n Tre 9847
Chi?u chi?u tr??c b?n V?n Lu
Ai ng?i, ai cu, ai s?u, ai th?m
Ai th??ng ai c?m ai nh? ai trng
Thuy?n ai th?p thong bn sng
??a cu mi ??y ch?nh lng n??c non
Th??ng C?m ??i Chng 3651
Chi?u chi?u ra ??ng ??u trung
Gi th?i t?ng lu?ng, ??t ru?t em ?i
Th??ng C?m ??i Chng 5998
Cha ti gi, m? ti y?u (2)
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 2091
Cha ti gi, m? ti y?u
Em ti cn nh? xu d?i kh?,
C?y anh v lm r? th? cha m? nh? ?i n?m.
Th??ng C?m Mi?n Nam, Tr Vinh 4522
Cha m? gi l?n l?n em ?i,
Th??ng th?i ??ng ch?p, ch?p th?i ??ng th??ng.
Th??ng C?m Mi?n Nam, An Giang 6865