Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm Ngang, Tr?i C
Lu qu m?i g?p em mnh
K? tai h?i nh?, coi b?n chung tnh cn nh? anh khng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7380
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 5926
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 3997
Vng t?t n??c s? g l?a ??,
St ?n kim c?ng rng cng mi
V m ng??i ngh?a nn ti ph?i m?i ngy m?i ?i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1162
Vch thnh cao l?m kh dm (2)
Nh? em, anh khc ?? lm con ng??i.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3825
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 2629
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6267
Trch ai ?em v?i tr?i r??ng
?? cho em ch?u t? l??ng m?t mnh.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9456
Tr n??c nng em ?i
Ta v? ta nh? m?y l?i hm nay
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6843
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8210
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 1280
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Hu? 2554
Tc mai s?i v?n s?i di (5)
Th??ng em khng ???c nh? hoi ngn n?m
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 383
Tc mai s?i v?n s?i di
L?y em khng ??ng, nh? hoi khng ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 6393
Tnh cn ? ngh?a cn ?y
V?ng ?m ?m nh?, v?ng ngy ngy trng.
Th??ng Nh? ??i Chng 412
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 1827
Th r?ng ch?ng bi?t th ??ng
Bi?t ra dan du n?a ch?ng b? v?
Gi?c kia ? t?i C?n Gi? (*)
Bi?u ??ng Th??ng nh? ??i ch? u?ng cng
Th??ng Nh? ??i Chng 9476
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 8331
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng,
N??c kia mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 7325
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng
N??c kia mu?n ch?y m m??ng ch?ng ?o.
Th??ng Nh? ??i Chng 5987
Th??ng th??ng nh? nh? s?u s?u
M?t ngy ba b?n ra c?u ??ng trng.
Th?y ng??i nam b?c ty ?ng
Th?y ng??i thin h? m khng th?y chng.
Th??ng Nh? ??i Chng 7378
Th??ng chng nh? s?m nh? chi?u
Nh? ai dn ??o ba yu trong lng.
Th??ng Nh? ??i Chng 6870
Th?m thi?t th??ng ?o?n tr??ng xa cch,
D? anh s?u ai mch em hay.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 2203
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 4585
Tay anh c?m cu?n truy?n ba vng
Bao nhiu ch? truy?n, anh th??ng nng b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6808
Th??ng anh ch?ng bi?t m?n r?ng
C? l? l? l?ng l?ng nh? sao b?ng gi?a tr?i.
Th??ng Nh? ??i Chng 9689
Th??ng ai ra ??ng ??u non
Nh? ai ra ??ng ??u hn ? bia
Th??ng Nh? ??i Chng 7071
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8438
T? ngy bo l?t Gip Thn
C?a nh xiu l?c
??n nay anh m?i g?p, hai ??a mnh nh? th??ng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 4943
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5210
T? tin ?? l?i em th?
Anh ra ngoi ?i c?m c? theo vua
Th??ng Nh? ??i Chng 368
Sng s?m s?ch l?ng ch?ng ngoi bi?n b?c
Gi?t m?a tnh r? r?c ch?n hng hin
Em mu?n lm l? ?i m ng?, ng? c?ng khng yn
S? m?a gi n??c ng?p, bi?t t?a con thuy?n vo ?u?"
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ninh Thu?n, Bnh Thu?n 2121
Tai nghe tr?ng x? b? bng,
M?t ngy xa b?n, ?n vng khng ngon.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9849
Sng di c l?i bi?t t?m,
Ng??i th??ng ?u v?ng ch? n?m cn ?y.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, C?n Th?, B?n Tre 8993
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Nh? ??i Chng 1625
Sng tr?ng gi g?o gi?a tr?i
Cm bay phn ph?t nh? ng??i ph??ng xa.
Nh? ng??i da nu?t m n,
C v? ch?a, ni thi?t k?o ? xa em l?m.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6158
Sng mai gnh n??c m? m?
?i qua ng gi?a tnh c? g?p anh
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm tm m?i anh x?i tr?u
Tr?u n?y ?n th?t l say
D m?n d nh?t d cay d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng
X?i d?m ba mi?ng k?o lng nh? th??ng
C?m l??c th nh? t?i g??ng
C?m tr?u nh? ti n?m gi??ng nh? nhau
Th??ng Nh? ??i Chng 9696
S? ??i n??c m?t soi g??ng
Cng yu nhau l?m cng th??ng nh? nhi?u
Th??ng Nh? ??i Chng 7244
Ra v? th?y ki?ng thm th??ng,
Nhnh mai ? d?t, vch t??ng nh?n gi?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8748
Ra v? ru?t n? qu?ng ?au,
Nh?n sm s?c u?ng m?y tu cho ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2051
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
Th??ng Nh? Mi?n B?c 7036
Ra v? nh? l?m em ?i (2)
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7648
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6934
Ra ?i b? qu?t T Chu,
B? th??ng, b? nh?, b? s?u cho em.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2236
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 1198
Qua c?u d? nn che c?u
C?u bao nhiu nh?p d? em s?u b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 4550
Qu? d?a trong ho ngoi t??i
Th??ng chng nh? th? th??ng ng??i l?u ty
Ai v? ??ng ?y ??ng ny
?? ?m em nh? ?? ngy em th??ng
Yu nhau ?i nh? v? th??ng
Em v? ci ch?n bu?ng h??ng em n?m.
Th?y chi?u m ch?ng th?y ch?n
Th?y ch? mnh n?m ch? th?y mnh ?u
Th??ng Nh? ??i Chng 3687
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7825
Qu? ku nam ?o n? phng (4)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8385
Qu? ku nam ?o n? phng
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 7964