Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Nh?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm Ngang, Tr?i C
Lu qu m?i g?p em mnh
K? tai h?i nh?, coi b?n chung tnh cn nh? anh khng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7399
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 5941
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 4013
Vng t?t n??c s? g l?a ??,
St ?n kim c?ng rng cng mi
V m ng??i ngh?a nn ti ph?i m?i ngy m?i ?i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1184
Vch thnh cao l?m kh dm (2)
Nh? em, anh khc ?? lm con ng??i.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 3841
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 2645
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6282
Trch ai ?em v?i tr?i r??ng
?? cho em ch?u t? l??ng m?t mnh.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9476
Tr n??c nng em ?i
Ta v? ta nh? m?y l?i hm nay
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 6860
Tr?i ???ng m?a ???ng chuy?n
??t ngoi bi?n ?ang l? ?ang b?i
Hai ??a ta v l? ra r?i
Lng th??ng em b?n d?ng ng?i khng yn.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8228
Tr?i chi?u bng ng? v? ty
Em th??ng nh? b?n nh? cy nh? r?ng.
Con kinh xanh n??c ch?y khng cng,
Em ?y v?i b?n, khi no trng lai?
Ph??ng hong ??u nhnh c?m lai,
D?n lng ng??i ngi ch? sai l?i th?.
???ng ?i kinh xng d?m d?.
Sao anh khng g?i th? v? th?m em?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang , Kin Giang 1300
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Hu? 2569
Tc mai s?i v?n s?i di (5)
Th??ng em khng ???c nh? hoi ngn n?m
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 398
Tc mai s?i v?n s?i di
L?y em khng ??ng, nh? hoi khng ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, An Giang, B?c Liu 6408
Tnh cn ? ngh?a cn ?y
V?ng ?m ?m nh?, v?ng ngy ngy trng.
Th??ng Nh? ??i Chng 432
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 1845
Th r?ng ch?ng bi?t th ??ng
Bi?t ra dan du n?a ch?ng b? v?
Gi?c kia ? t?i C?n Gi? (*)
Bi?u ??ng Th??ng nh? ??i ch? u?ng cng
Th??ng Nh? ??i Chng 9489
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 8350
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng,
N??c kia mu?n ch?y m m??ng khng ?o.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, 7342
Th??ng th??ng nh? nh? th??ng th??ng
N??c kia mu?n ch?y m m??ng ch?ng ?o.
Th??ng Nh? ??i Chng 6006
Th??ng th??ng nh? nh? s?u s?u
M?t ngy ba b?n ra c?u ??ng trng.
Th?y ng??i nam b?c ty ?ng
Th?y ng??i thin h? m khng th?y chng.
Th??ng Nh? ??i Chng 7392
Th??ng chng nh? s?m nh? chi?u
Nh? ai dn ??o ba yu trong lng.
Th??ng Nh? ??i Chng 6889
Th?m thi?t th??ng ?o?n tr??ng xa cch,
D? anh s?u ai mch em hay.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, L?c T?nh 2219
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 4598
Tay anh c?m cu?n truy?n ba vng
Bao nhiu ch? truy?n, anh th??ng nng b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6824
Th??ng anh ch?ng bi?t m?n r?ng
C? l? l? l?ng l?ng nh? sao b?ng gi?a tr?i.
Th??ng Nh? ??i Chng 9707
Th??ng ai ra ??ng ??u non
Nh? ai ra ??ng ??u hn ? bia
Th??ng Nh? ??i Chng 7087
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8455
T? ngy bo l?t Gip Thn
C?a nh xiu l?c
??n nay anh m?i g?p, hai ??a mnh nh? th??ng?
Th??ng Nh? Mi?n Nam, V?nh Long 4962
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 5233
T? tin ?? l?i em th?
Anh ra ngoi ?i c?m c? theo vua
Th??ng Nh? ??i Chng 388
Sng s?m s?ch l?ng ch?ng ngoi bi?n b?c
Gi?t m?a tnh r? r?c ch?n hng hin
Em mu?n lm l? ?i m ng?, ng? c?ng khng yn
S? m?a gi n??c ng?p, bi?t t?a con thuy?n vo ?u?"
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ninh Thu?n, Bnh Thu?n 2138
Tai nghe tr?ng x? b? bng,
M?t ngy xa b?n, ?n vng khng ngon.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 9868
Sng di c l?i bi?t t?m,
Ng??i th??ng ?u v?ng ch? n?m cn ?y.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, C?n Th?, B?n Tre 9011
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Nh? ??i Chng 1644
Sng tr?ng gi g?o gi?a tr?i
Cm bay phn ph?t nh? ng??i ph??ng xa.
Nh? ng??i da nu?t m n,
C v? ch?a, ni thi?t k?o ? xa em l?m.
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Ph Yn, 6176
Sng mai gnh n??c m? m?
?i qua ng gi?a tnh c? g?p anh
Vo v??n hi qu? cau xanh
B? ra lm tm m?i anh x?i tr?u
Tr?u n?y ?n th?t l say
D m?n d nh?t d cay d n?ng
D ch?ng nn ??o v? ch?ng
X?i d?m ba mi?ng k?o lng nh? th??ng
C?m l??c th nh? t?i g??ng
C?m tr?u nh? ti n?m gi??ng nh? nhau
Th??ng Nh? ??i Chng 9712
S? ??i n??c m?t soi g??ng
Cng yu nhau l?m cng th??ng nh? nhi?u
Th??ng Nh? ??i Chng 7262
Ra v? th?y ki?ng thm th??ng,
Nhnh mai ? d?t, vch t??ng nh?n gi?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 8765
Ra v? ru?t n? qu?ng ?au,
Nh?n sm s?c u?ng m?y tu cho ngui.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2069
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
Th??ng Nh? Mi?n B?c 7056
Ra v? nh? l?m em ?i (2)
Mai ra ch? h? chuy?n tr v?i ai
Th??ng Nh? Mi?n Trung, Khnh Ha 7663
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 6949
Ra ?i b? qu?t T Chu,
B? th??ng, b? nh?, b? s?u cho em.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2253
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 1216
Qua c?u d? nn che c?u
C?u bao nhiu nh?p d? em s?u b?y nhiu.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 4566
Qu? d?a trong ho ngoi t??i
Th??ng chng nh? th? th??ng ng??i l?u ty
Ai v? ??ng ?y ??ng ny
?? ?m em nh? ?? ngy em th??ng
Yu nhau ?i nh? v? th??ng
Em v? ci ch?n bu?ng h??ng em n?m.
Th?y chi?u m ch?ng th?y ch?n
Th?y ch? mnh n?m ch? th?y mnh ?u
Th??ng Nh? ??i Chng 3702
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7844
Qu? ku nam ?o n? phng (4)
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 8399
Qu? ku nam ?o n? phng
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng
D?u r?ng khc h? ng??i d?ng
Tm ??u hi?p khng th??ng sao ?nh.
Th??ng Nh? Mi?n Nam, B?c Liu 7979