Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Yu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau, m?i vi?c ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu ??i Chng 3045
Yu nhau, ci ch?y c?n ?i Th??ng Yu ??i Chng 8303
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Th??ng Yu ??i Chng 5939
Yu nhau tr?m s? ch?ng n?
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7042
Yu nhau tm tr hao mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 3025
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,(2)
Th?t, bt sng c?ng l?i
Tam th?p l?c ?o anh c?ng qua
Th??ng Yu ??i Chng 9191
Yu nhau ru?t ho x??ng mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7506
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6092
Yu nhau con m?t li?c qua
K?o chng b?n bi?t, k?o cha m? ng?
G?n th?i ch?ng bn duyn cho
Xa xi cch m?y l?n ? c?ng sang.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7532
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng
D?u r?ng tu chu?i che s??ng c?ng tnh
Th??ng Yu Mi?n Nam, ??ng Thp 452
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Th??ng Yu ??i Chng 4751
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 983
Yu nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n, anh l?n anh ?i
Th??ng Yu ??i Chng 3326
Xin cho th?y m?t nhau lin,
Th?y th kh?e m?nh thu?c tin khng b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, L?c T?nh 1676
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 1615
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 5322
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 8267
Tr?u vng ?n v?i cau xanh (2)
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 5224
Tr?u vng ?n v?i cau xanh
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 2537
Ti ra Ng B?y,
N??c ch?y vng cung,
Em th??ng anh th?m thi?t v cng,
Gi?y tri, c?c m?c ng?c m em t?m dng bi th?.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 5683
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
Th??ng Yu Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 5084
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
Th??ng Yu ??i Chng 9924
Th??ng th ht c? chong l?ng
Vi?c ?y xin ??ng b?i c m? cha
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 7966
Th??ng nhau d?a vo nhau c?ng ?m
Ch?ng th??ng nhau ch?n m n?m ?m c?ng khng th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 9980
Th??ng nhau c?m gi?u g?u cho,
Ght nhau m?t m?nh qu?t mo c?ng (c?ng) ?i
Th??ng nhau con ch c?n ?i
Ght nhau con ch b? n?i canh rau.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7157
Th??ng khng c x??ng m c?p Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1882
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 629
Th??ng em thu? o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 10247
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 3456
Th??ng em nn m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m h?ng ?au
May ??t m?m nn m?i h?ng ?au
Ph?i m ??t c?ng ?t xa nhau phen ny
Th??ng Yu Mi?n Nam, 2279
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5830
Th??ng chi cho u?ng t?m tnh,
N?u v? x? n?u b? mnh b? v?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5475
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 7096
Thn em nh? tri chu?i tiu
Ng?t bi dnh ?? th??ng yu v ng??i
Th??ng Yu Mi?n Trung 3180
Thn em nh? qu? xoi trn cy
Gi ?ng, gi nam, gi ty, gi b?c
N ?nh lc la lc l?c trn cnh.
M?t mai r?ng xu?ng bi?t nh?m tay ai
Ka cnh trc n? cnh mai
ng T? b Nguy?t xe hoi ch?ng th??ng.
M?t l?n ch? hai l?n ??i
Anh th??ng em nh?ng bc m? h? hng ch?ng th??ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 6107
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 5680
Tay c?m nh?m l?t b? c,
Th??ng em cho l?m c?ng gi? ? ng l?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 4056
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 1464
Th??ng anh l?m l?m anh ?i
Anh khng th??ng l?i l?ng v?i t nhi?u
Th??ng Yu ??i Chng 4252
Th??ng anh da di?t di?t da
o em hai v?t tr?i ra anh n?m
Th??ng Yu ??i Chng 9816
Th??ng anh c?t r x??ng mn
Th??ng anh ??n thc c?ng cn th??ng anh
Th??ng Yu ??i Chng 8154
Th??ng anh ?o ?? v h?i
T??ng ?i, t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng
Th??ng Yu ??i Chng 3603
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6444
Th??ng em anh ph?i ?i ?m (2)
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 2752
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Yu ??i Chng 9061
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 3994
Ra ?i b??c th?ng b??c dn,
V ch?ng th??ng b?n, b??c n t?i ?y.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 10191
R?a hay chm ch?ng qua ru,
Em th??ng anh ph?i lu? chu m? cha.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5595
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
Th??ng Yu ??i Chng 9115
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang 9881