Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Yu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau, m?i vi?c ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu ??i Chng 3055
Yu nhau, ci ch?y c?n ?i Th??ng Yu ??i Chng 8311
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Th??ng Yu ??i Chng 5949
Yu nhau tr?m s? ch?ng n?
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7049
Yu nhau tm tr hao mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 3034
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,(2)
Th?t, bt sng c?ng l?i
Tam th?p l?c ?o anh c?ng qua
Th??ng Yu ??i Chng 9199
Yu nhau ru?t ho x??ng mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7515
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6101
Yu nhau con m?t li?c qua
K?o chng b?n bi?t, k?o cha m? ng?
G?n th?i ch?ng bn duyn cho
Xa xi cch m?y l?n ? c?ng sang.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7542
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng
D?u r?ng tu chu?i che s??ng c?ng tnh
Th??ng Yu Mi?n Nam, ??ng Thp 460
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Th??ng Yu ??i Chng 4760
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 990
Yu nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n, anh l?n anh ?i
Th??ng Yu ??i Chng 3333
Xin cho th?y m?t nhau lin,
Th?y th kh?e m?nh thu?c tin khng b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, L?c T?nh 1686
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 1626
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 5330
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 8276
Tr?u vng ?n v?i cau xanh (2)
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 5233
Tr?u vng ?n v?i cau xanh
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 2546
Ti ra Ng B?y,
N??c ch?y vng cung,
Em th??ng anh th?m thi?t v cng,
Gi?y tri, c?c m?c ng?c m em t?m dng bi th?.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 5694
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
Th??ng Yu Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 5093
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
Th??ng Yu ??i Chng 9933
Th??ng th ht c? chong l?ng
Vi?c ?y xin ??ng b?i c m? cha
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 7974
Th??ng nhau d?a vo nhau c?ng ?m
Ch?ng th??ng nhau ch?n m n?m ?m c?ng khng th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 9989
Th??ng nhau c?m gi?u g?u cho,
Ght nhau m?t m?nh qu?t mo c?ng (c?ng) ?i
Th??ng nhau con ch c?n ?i
Ght nhau con ch b? n?i canh rau.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7163
Th??ng khng c x??ng m c?p Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1889
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 638
Th??ng em thu? o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 10255
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 3465
Th??ng em nn m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m h?ng ?au
May ??t m?m nn m?i h?ng ?au
Ph?i m ??t c?ng ?t xa nhau phen ny
Th??ng Yu Mi?n Nam, 2290
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5839
Th??ng chi cho u?ng t?m tnh,
N?u v? x? n?u b? mnh b? v?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5483
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 7104
Thn em nh? tri chu?i tiu
Ng?t bi dnh ?? th??ng yu v ng??i
Th??ng Yu Mi?n Trung 3188
Thn em nh? qu? xoi trn cy
Gi ?ng, gi nam, gi ty, gi b?c
N ?nh lc la lc l?c trn cnh.
M?t mai r?ng xu?ng bi?t nh?m tay ai
Ka cnh trc n? cnh mai
ng T? b Nguy?t xe hoi ch?ng th??ng.
M?t l?n ch? hai l?n ??i
Anh th??ng em nh?ng bc m? h? hng ch?ng th??ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 6116
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 5691
Tay c?m nh?m l?t b? c,
Th??ng em cho l?m c?ng gi? ? ng l?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 4067
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 1474
Th??ng anh l?m l?m anh ?i
Anh khng th??ng l?i l?ng v?i t nhi?u
Th??ng Yu ??i Chng 4262
Th??ng anh da di?t di?t da
o em hai v?t tr?i ra anh n?m
Th??ng Yu ??i Chng 9826
Th??ng anh c?t r x??ng mn
Th??ng anh ??n thc c?ng cn th??ng anh
Th??ng Yu ??i Chng 8162
Th??ng anh ?o ?? v h?i
T??ng ?i, t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng
Th??ng Yu ??i Chng 3610
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6453
Th??ng em anh ph?i ?i ?m (2)
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 2764
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Yu ??i Chng 9071
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 4003
Ra ?i b??c th?ng b??c dn,
V ch?ng th??ng b?n, b??c n t?i ?y.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 10199
R?a hay chm ch?ng qua ru,
Em th??ng anh ph?i lu? chu m? cha.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5604
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
Th??ng Yu ??i Chng 9124
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang 9889