Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Th??ng Yu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau, m?i vi?c ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu ??i Chng 3030
Yu nhau, ci ch?y c?n ?i Th??ng Yu ??i Chng 8287
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Th??ng Yu ??i Chng 5922
Yu nhau tr?m s? ch?ng n?
M?t tr?m ch? l?ch, c?ng k cho b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7024
Yu nhau tm tr hao mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 3005
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,(2)
Th?t, bt sng c?ng l?i
Tam th?p l?c ?o anh c?ng qua
Th??ng Yu ??i Chng 9178
Yu nhau ru?t ho x??ng mn
Yu nhau ??n thc v?n cn yu nhau.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7495
Yu nhau m ch?ng ???c nhau,
C?ng b?ng tro n?a cy cau ??t ni.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6079
Yu nhau con m?t li?c qua
K?o chng b?n bi?t, k?o cha m? ng?
G?n th?i ch?ng bn duyn cho
Xa xi cch m?y l?n ? c?ng sang.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 7516
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng
D?u r?ng tu chu?i che s??ng c?ng tnh
Th??ng Yu Mi?n Nam, ??ng Thp 436
Yu nhau ch?ng l?y ???c nhau (2)
Mi dao ?nh ko c?o ??u ?i tu
Th??ng Yu ??i Chng 4734
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 966
Yu nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n, anh l?n anh ?i
Th??ng Yu ??i Chng 3310
Xin cho th?y m?t nhau lin,
Th?y th kh?e m?nh thu?c tin khng b?ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, L?c T?nh 1660
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y (2)
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
Anh c ?i th anh gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 1606
Trc m?c d??i sng ku b?ng Trc th?y
Si Gn xa ch? M? c?ng xa
G?i th? th?m h?t n?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em.
Th??ng Yu Mi?n Nam, An Giang 5310
Tr?i m?a l?p b?p l d?a
B?p cho ra b?p anh ch?a ?i ?m
Th??ng em anh m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 8249
Tr?u vng ?n v?i cau xanh (2)
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 5213
Tr?u vng ?n v?i cau xanh
Th??ng anh cho ??n tc xanh b?c ??u.
Th??ng Yu Mi?n Nam, B?c Liu 2520
Ti ra Ng B?y,
N??c ch?y vng cung,
Em th??ng anh th?m thi?t v cng,
Gi?y tri, c?c m?c ng?c m em t?m dng bi th?.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 5672
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
Th??ng Yu Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 5070
Tho?t tin gi?i chi?u ra ng?i
Tr?u cau ?n ?o?n h?i ng??i th?y chung (*)
Em h?i chng c yu cng
Ti?ng t?m em ch?u th?n thng em mang
V d chng c lng th??ng
Th em ch?ng qu?n g ???ng xa xi
Chng v? chng c? cho t??i
Chng ??ng ho ? ng??i c??i ??n ta
Th??ng Yu ??i Chng 9911
Th??ng th ht c? chong l?ng
Vi?c ?y xin ??ng b?i c m? cha
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 7949
Th??ng nhau d?a vo nhau c?ng ?m
Ch?ng th??ng nhau ch?n m n?m ?m c?ng khng th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 9967
Th??ng nhau c?m gi?u g?u cho,
Ght nhau m?t m?nh qu?t mo c?ng (c?ng) ?i
Th??ng nhau con ch c?n ?i
Ght nhau con ch b? n?i canh rau.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7144
Th??ng khng c x??ng m c?p Th??ng Yu Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1865
Th??ng em, th??ng c? cu?c ??i,
??ng th??ng l? c? v?y th?i t?i em
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 618
Th??ng em thu? o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 10229
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 3443
Th??ng em nn m?i ?i ?m
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m h?ng ?au
May ??t m?m nn m?i h?ng ?au
Ph?i m ??t c?ng ?t xa nhau phen ny
Th??ng Yu Mi?n Nam, 2263
Th??ng em l?y c?ng anh quo,
Ph? m?u em th?y h?i, ni hai b?n ngho ?? chn.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5815
Th??ng chi cho u?ng t?m tnh,
N?u v? x? n?u b? mnh b? v?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5456
Th??ng chng t?ng lng ngn tay,
Ch?ng qua duyn n?, ng tr?i ry bi?u th??ng
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 7081
Thn em nh? tri chu?i tiu
Ng?t bi dnh ?? th??ng yu v ng??i
Th??ng Yu Mi?n Trung 3169
Thn em nh? qu? xoi trn cy
Gi ?ng, gi nam, gi ty, gi b?c
N ?nh lc la lc l?c trn cnh.
M?t mai r?ng xu?ng bi?t nh?m tay ai
Ka cnh trc n? cnh mai
ng T? b Nguy?t xe hoi ch?ng th??ng.
M?t l?n ch? hai l?n ??i
Anh th??ng em nh?ng bc m? h? hng ch?ng th??ng.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 6090
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 5667
Tay c?m nh?m l?t b? c,
Th??ng em cho l?m c?ng gi? ? ng l?.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 4040
Tay c?m n?m l?t b? c
Anh th??ng em chi m?y c?ng gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i nh? kh?
Trong nh khng khc ra b?i b? khc than
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 1449
Th??ng anh l?m l?m anh ?i
Anh khng th??ng l?i l?ng v?i t nhi?u
Th??ng Yu ??i Chng 4238
Th??ng anh da di?t di?t da
o em hai v?t tr?i ra anh n?m
Th??ng Yu ??i Chng 9803
Th??ng anh c?t r x??ng mn
Th??ng anh ??n thc c?ng cn th??ng anh
Th??ng Yu ??i Chng 8139
Th??ng anh ?o ?? v h?i
T??ng ?i, t??ng ??ng, t??ng ng?i c?ng th??ng
Th??ng Yu ??i Chng 3587
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 6429
Th??ng em anh ph?i ?i ?m (2)
T xu?ng b? ru?ng ??t m?m khng ?au
Th??ng Yu Mi?n Trung, Khnh Ha 2740
Sng tr?ng v?ng v?c ci ?m hm r?m
N?a ?m l ?m v? sng, ch? m?i tr?ng b?ng l ng?n cy tre.
Anh trt yu em cho tr?n ch? bn m?t b?
?? em l em th? th?n ch? m?i ng?i k? tr?ng ny bng tr?ng
Ci s? tnh ny ai th?u ch?ng l cho ch?ng?
?? em l em th? nguy?n ch? v?i bng tr?ng em ch?u s?u
Ci m?i t??ng t? m?t d?p ch? ?i ba c?u,
B?c nam m hai ba ng?, ch? ch?u s?u ?i ba n?i.
Chim khn ch?t m?t v? m?i,
N ku ro r?t gh?o ng??i tnh nhn.
B?y lu nay v?ng v? Chu Tr?n,
?? em t?m cht ch?i xun k?o gi
Th??ng Yu ??i Chng 9049
S?ng m?y ngy, th??ng anh b?n m?y ngy,
Khng bi?t thin ?nh s? ??nh v?n di m th??ng lu.
Th??ng Yu Mi?n Nam, 3982
Ra ?i b??c th?ng b??c dn,
V ch?ng th??ng b?n, b??c n t?i ?y.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 10179
R?a hay chm ch?ng qua ru,
Em th??ng anh ph?i lu? chu m? cha.
Th??ng Yu Mi?n Trung, Ph Yn, 5579
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
Th??ng Yu ??i Chng 9098
Qu? ku nam ?o n? phng,
Ng??i d?ng khc h? ?em lng nh? th??ng,
Ch? ?i?u ai kho v?n v??ng,
M?i ng??i m?i x? m th??ng nhau ??i.
Th??ng Yu Mi?n Nam, Ti?n Giang 9869