Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ti?c Cng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 4379
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Ti?c Cng ??i Chng 3469
Ti?c cng xe s? ch? mnh
N?i l?n ch?ng ??ng b?t thnh t?i em.
Ti?c Cng ??i Chng 897
Ti?c cng vun qun cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh 3701
Ti?c cng vun bn cy tng
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay!
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 2197
Ti?c cng vun bn c?i tng (cy tng)
Sum su (S?m soi t) trn ng?n, g?c sng khng hay
Ti?c Cng Mi?n Trung 9041
Ti?c cng vun bn cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 854
Ti?c cng vi t?m cho cu,
Cu ?n cu l?n, cu g nhau ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, ??ng Thp 5057
Ti?c cng v?ch l? chun ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 1227
Ti?c cng v?ch l? chun ro
V khng g?p b?u gai quo tr?y l?ng
Ti v?i mnh th? tr??c mi?u ng
S?ng n?m m?t chi?u, ch?t chn m?t m?
Ti?c Cng Mi?n Trung 10215
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng ??i Chng 9959
Ti?c cng tr?ng ?m d?a h?ng
Anh ?n mt d?, mt lng qun em
Ti?c Cng Mi?n Trung 6304
Ti?c cng ry xu?ng mai ln
Mn ?ng ch?t c? khng nn t? Tr?i
T??ng r?ng ko c?t ? ??i
Ai ng? ko r, c?t r?i ?i ph??ng
Ti?c Cng ??i Chng 7100
Ti?c cng ngy thng mong ch?
S?m soi cho k? ai ng? g?c b? su ?n
Ti?c Cng Mi?n Nam, V?nh Long 2935
Ti?c cng lao anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr??ng h? l? ??n cu
Ti?c Cng ??i Chng 9146
Ti?c cng gi g?o ba tr?ng
??a mun chn b?t ng?i ?n m?t mnh.
Ti?c Cng ??i Chng 759
Ti?c cng ch? n?a ???n l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 4818
Ti?c cng ch? n?a ???n (?an) l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 961
Ti?c cng Bnh ??nh xy thnh,
?? cho Qu?ng Ngi v ginh th? khoa
Th??ng cho Qu?ng Ngi ???ng xa
?? cho Bnh ??nh th? khoa ba l?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Qu?ng Ngi, Bnh ??nh 9905
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 9352
Ti?c cng b? m?n nui cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5503
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 9333
Ti?c cng anh xe s?i nh?, u?n cy c?n,
Xe r?i s?i nh?, con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 3649
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n,
Xe xong s?i nh? con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 9422
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n
Xe r?i s?i nh? con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng ??i Chng 7720
Ti?c cng anh xe nh?, u?n c?n
Xe xong s?i ch?, con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 9655
Ti?c cng anh vun vn cy m
M ch?a ra tri, con chim qu ??u ln.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 10054
Ti?c cng anh v?ch l? chun ro.
Th?m khng ??ng b?u hng ro n co tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 6682
Ti?c cng anh v?ch l?i chun (chui) ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7756
Ti?c cng anh ng?i ?n bng ?n
K?t duyn khng ??ng c? tr?i anh ku
Anh lm sao ln ??ng ng tr?i
M??n ci roi ?i?n h?i ng??i b?c ?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3891
Ti?c cng anh ln thc xu?ng gh?nh
Tay cho tay ch?ng, m?t mnh nh? ai ?
By gi? th? v?n than di
Ng? r?ng h h?n hay ai h?n h
Ti?c Cng ??i Chng 7112
Ti?c cng anh ln ??nh xu?ng ?o,
C?m so th?c chu?t cho mo n?u ?n!
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 7147
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9397
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?c Liu 9870
Ti?c cng anh lm r? ?nh tranh
Cha m? khng ?nh ph?i tho tranh ra
Em ?? anh dm tho tranh ra
Cng ?n ti?n tr? h?t ba m??i ??ng
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3102
Ti?c cng anh d?m ??t trt nh,
Tro non ??n c?i, v? anh ? v? ai?
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5380
Ti?c cng anh chu?c n, lau tn
Nh?n bay v? ??n, cng u?n h? danh.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7498
Ti?c cng anh ch? trc ?an l?
?? cho con c v??t b? ?i xa.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7309
Ti?c cng anh ch? n?a ?an l?
?? cho con c n v??t b? n ?i
Ti?c Cng ??i Chng 9651
Ti?c cng anh b?t tp nui c
C ?n c l?n c d ln cy
Bi?t r?ng nng n?i th? n?y
Th ng ??p ch?t t? ngy c con
Ti?c Cng ??i Chng 10211
Ti?c cng anh ?ng gi ch? gu
? ? ph? kh tham giu th thi
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 10302
Ti?c cng anh ?i xu?ng ?i ln
Mn ???ng ch?t c? ch?ng nn chuy?n g
Ti?c Cng Mi?n Trung 3689
Ti?c cng anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr?i (tr??ng) ng??i l? ??n cu
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 9265
Ti?c cng anh ??p ??p, ng?n b?
?? ai qu?y ?, ?em l? ??n ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4082
Ti?c cng anh ??p ??p be b?
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Ti?c Cng ??i Chng 3709
Ti?c cng ??p ??p, be b?
?? cho ng??i khc ?em l? t?i ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 4654
Ti?c ci vng vng ?eo cho con v??n. ht
Ti?c ci knh sng ?eo cho ng??i m.
Ti?c cng em trang ?i?m m?y thu
B?ng tr?u ra ngoi bi b?n ch?i t? khng ?n.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 6401
Tham vi?c ti?c cng Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2359
Tham cng ti?c vi?c Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8387
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Ti?c Cng Mi?n B?c 3009