Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ti?c Cng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 4395
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Ti?c Cng ??i Chng 3485
Ti?c cng xe s? ch? mnh
N?i l?n ch?ng ??ng b?t thnh t?i em.
Ti?c Cng ??i Chng 913
Ti?c cng vun qun cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh 3716
Ti?c cng vun bn cy tng
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay!
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 2215
Ti?c cng vun bn c?i tng (cy tng)
Sum su (S?m soi t) trn ng?n, g?c sng khng hay
Ti?c Cng Mi?n Trung 9060
Ti?c cng vun bn cy tng,
S?m soi trn ng?n, g?c sng khng hay.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 871
Ti?c cng vi t?m cho cu,
Cu ?n cu l?n, cu g nhau ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, ??ng Thp 5072
Ti?c cng v?ch l? chun ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 1245
Ti?c cng v?ch l? chun ro
V khng g?p b?u gai quo tr?y l?ng
Ti v?i mnh th? tr??c mi?u ng
S?ng n?m m?t chi?u, ch?t chn m?t m?
Ti?c Cng Mi?n Trung 10231
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng ??i Chng 9978
Ti?c cng tr?ng ?m d?a h?ng
Anh ?n mt d?, mt lng qun em
Ti?c Cng Mi?n Trung 6322
Ti?c cng ry xu?ng mai ln
Mn ?ng ch?t c? khng nn t? Tr?i
T??ng r?ng ko c?t ? ??i
Ai ng? ko r, c?t r?i ?i ph??ng
Ti?c Cng ??i Chng 7119
Ti?c cng ngy thng mong ch?
S?m soi cho k? ai ng? g?c b? su ?n
Ti?c Cng Mi?n Nam, V?nh Long 2954
Ti?c cng lao anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr??ng h? l? ??n cu
Ti?c Cng ??i Chng 9165
Ti?c cng gi g?o ba tr?ng
??a mun chn b?t ng?i ?n m?t mnh.
Ti?c Cng ??i Chng 780
Ti?c cng ch? n?a ???n l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 4833
Ti?c cng ch? n?a ???n (?an) l?,
?? cho con c v??t b? n ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, C?n Th? 978
Ti?c cng Bnh ??nh xy thnh,
?? cho Qu?ng Ngi v ginh th? khoa
Th??ng cho Qu?ng Ngi ???ng xa
?? cho Bnh ??nh th? khoa ba l?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Qu?ng Ngi, Bnh ??nh 9920
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
Ti?c Cng Mi?n Trung, Bnh ??nh 9371
Ti?c cng b? m?n nui cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5519
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 9349
Ti?c cng anh xe s?i nh?, u?n cy c?n,
Xe r?i s?i nh?, con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 3665
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n,
Xe xong s?i nh? con c l?n ra kh?i.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 9441
Ti?c cng anh xe s?i nh? u?n cy c?n
Xe r?i s?i nh? con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng ??i Chng 7737
Ti?c cng anh xe nh?, u?n c?n
Xe xong s?i ch?, con c l?n ra kh?i
Ti?c Cng Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 9677
Ti?c cng anh vun vn cy m
M ch?a ra tri, con chim qu ??u ln.
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 10072
Ti?c cng anh v?ch l? chun ro.
Th?m khng ??ng b?u hng ro n co tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, 6699
Ti?c cng anh v?ch l?i chun (chui) ro,
V khng g?p b?u, gai quo tr?y l?ng.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Sc Tr?ng 7773
Ti?c cng anh ng?i ?n bng ?n
K?t duyn khng ??ng c? tr?i anh ku
Anh lm sao ln ??ng ng tr?i
M??n ci roi ?i?n h?i ng??i b?c ?n
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3909
Ti?c cng anh ln thc xu?ng gh?nh
Tay cho tay ch?ng, m?t mnh nh? ai ?
By gi? th? v?n than di
Ng? r?ng h h?n hay ai h?n h
Ti?c Cng ??i Chng 7128
Ti?c cng anh ln ??nh xu?ng ?o,
C?m so th?c chu?t cho mo n?u ?n!
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 7163
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9418
Ti?c cng anh lau chi bnh
C?y mai ??n m?i ph? m?u nhn b con.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?c Liu 9894
Ti?c cng anh lm r? ?nh tranh
Cha m? khng ?nh ph?i tho tranh ra
Em ?? anh dm tho tranh ra
Cng ?n ti?n tr? h?t ba m??i ??ng
Ti?c Cng Mi?n Trung, Khnh Ha 3118
Ti?c cng anh d?m ??t trt nh,
Tro non ??n c?i, v? anh ? v? ai?
Ti?c Cng Mi?n Trung, Ph Yn, 5398
Ti?c cng anh chu?c n, lau tn
Nh?n bay v? ??n, cng u?n h? danh.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7521
Ti?c cng anh ch? trc ?an l?
?? cho con c v??t b? ?i xa.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 7330
Ti?c cng anh ch? n?a ?an l?
?? cho con c n v??t b? n ?i
Ti?c Cng ??i Chng 9668
Ti?c cng anh b?t tp nui c
C ?n c l?n c d ln cy
Bi?t r?ng nng n?i th? n?y
Th ng ??p ch?t t? ngy c con
Ti?c Cng ??i Chng 10225
Ti?c cng anh ?ng gi ch? gu
? ? ph? kh tham giu th thi
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 10325
Ti?c cng anh ?i xu?ng ?i ln
Mn ???ng ch?t c? ch?ng nn chuy?n g
Ti?c Cng Mi?n Trung 3704
Ti?c cng anh ?o ao th? c
N?m b?y thng tr?i (tr??ng) ng??i l? ??n cu
Ti?c cng trang ?i?m b?y lu
Trai t? khng g?p, g?p ru ba chm
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 9281
Ti?c cng anh ??p ??p, ng?n b?
?? ai qu?y ?, ?em l? ??n ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, Ti?n Giang 4101
Ti?c cng anh ??p ??p be b?
?? ai quy ? mang l? ??n ??m.
Ti?c Cng ??i Chng 3725
Ti?c cng ??p ??p, be b?
?? cho ng??i khc ?em l? t?i ??m.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 4669
Ti?c ci vng vng ?eo cho con v??n. ht
Ti?c ci knh sng ?eo cho ng??i m.
Ti?c cng em trang ?i?m m?y thu
B?ng tr?u ra ngoi bi b?n ch?i t? khng ?n.
Ti?c Cng Mi?n Nam, B?n Tre 6418
Tham vi?c ti?c cng Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2380
Tham cng ti?c vi?c Ti?c Cng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8409
Th? nh?t th b?u chi l?ng,
Th? nh cy kh? ??ng ??ng K? L?a.
??ng ??ng c ph? K? L?a
C nng T Th? c cha Tam Thanh.
Ai ln x? L?ng cng anh,
Ti?c cng bc m? sinh thnh ra em.
Tay c?m b?u r??u n?m nem,
M?ng vui qun h?t l?i em d?n d.
Ti?c Cng Mi?n B?c 3025