Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Chng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6849
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3505
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 3461
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, 4451
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tnh Chng Mi?n Nam, 6211
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tnh Chng Mi?n Nam, 8732
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8984
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 5340
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tnh Chng ??i Chng 2361
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tnh Chng ??i Chng 5438
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4813
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9427
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3997
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tnh Chng ??i Chng 10074
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tnh Chng ??i Chng 1895
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tnh Chng Mi?n Nam, 9747
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8862
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tnh Chng Mi?n Nam, Tr Vinh 1270
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Tnh Chng Mi?n Nam, L?c T?nh 9160
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tnh Chng ??i Chng 8011
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tnh Chng ??i Chng 3565
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 6448
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tnh Chng Mi?n B?c 6092
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tnh Chng Mi?n B?c 7882
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tnh Chng ??i Chng 967
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 2199
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tnh Chng Mi?n B?c 3179
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tnh Chng Mi?n Nam, 7892
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tnh Chng ??i Chng 8642
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 8254
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 761
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tnh Chng ??i Chng 5077
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 1583
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3915
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9302
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tnh Chng Mi?n Nam, 649
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4605
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 625
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6065
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tnh Chng ??i Chng 3201
Vua L ba m??i su tn vng
Th?y gi ?i ?ng ng ng nom nom
C no ng ? son son
Vua ?ng c?i hm ?em tr?y v? kinh
Tnh Chng ??i Chng 6384
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
Tnh Chng ??i Chng 6234
V v xy t? trong ?nh,
Em xoay ??u tc cho qua nhn k?o qun.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 8127
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Tnh Chng Mi?n Trung 1360
Vi?t th? cho n bay v?
Hoa may n ng?m l?i th? cho ta
Tnh Chng ??i Chng 2777
Vi?t th? cho n ??a qu
Cho nh?n ??a t?i m? cha sinh thnh
Tnh Chng ??i Chng 705
V tnh ta ph?i tm tnh,
V duyn ta bi?t qu mnh ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3432
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8724
V sng nn ph?i l?y ?
V chi?u t?i ph?i l?y c bn d?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9993
V sng cho g?o xu?ng nia,
V em anh ph?i ?i khuya v? th?m.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3531