Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Chng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yu c? ???ng ?i
Ght nhau ght c? tng chi h? hng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6831
Yu nhau v?n s? ch?ng n?,
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3482
Yu nhau tr?u v? c?ng cay
Ght nhau tr?u b? ??y khay ch?ng mng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 3447
Yu nhau tam t? ni c?ng tro,
Th?t bt khe c?ng l?i,
T? c?a, tam th?p l?c ?o c?ng qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, 4434
Yu nhau t? thu? m h?ng,
??n khi m tp l?ng cng v?n yu.
Ph?i nh?n duyn cy kh? m?c ngoi Hu? c?ng b?ng v? tr?ng,
Khng ph?i nhn duyn cy cc m?c v??n h?ng c?ng ch?ng ham.
Tnh Chng Mi?n Nam, 6191
Yu nhau qu ??i nn m, (2)
R?i sau m?i bi?t k? ch ng??i c??i.
Tnh Chng Mi?n Nam, 8710
Yu nhau qu ??i nn m
T?nh ra m?i bi?t k? ch ng??i c??i
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8971
Yu nhau ch? v? l v,
Ch? d?c l mu?n, ch? ty l theo.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 5323
Yu nhau ch?ng qu?n g?n xa
M?t ngy ch?ng ??n b?ng (th) ba b?n ngy
Tnh Chng ??i Chng 2345
Yu nhau ch?ng qu?n chi?u gi??ng (2)
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
Tnh Chng ??i Chng 5422
Yu nhau ch?ng qu?n ???ng xa
L vng c?ng qut phong ba c?ng li?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4794
Yu nhau ch?ng l? chi?u gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9411
Xun nguyn r?ng ti?t thi?u quang
Tr?m hoa n? r? xe chng ru?i ?i
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3981
Xun kia xin ch? b? qua
Hoa kia c l?a, ng??i ta c th.
Tnh Chng ??i Chng 10060
Xun ??n m l khoai vng
T?t v?ng t?t c? khoai lang em tr?ng.
Tnh Chng ??i Chng 1876
Xu?ng ai ?i tr??c m?t n??c l? ??,
Mu?n v ?i ni mu?n nh? c?y ai.
Tnh Chng Mi?n Nam, 9730
Xm trn gi?ng l??i, xm d??i gi?ng cu,
Trch ai lm ?m th?m ngy s?u,
C?m ?n khng ??ng, nhai tr?u gi?i khuy
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8841
Xm trn b? l??i, xm d??i gi?ng cu,
Ai lm cho trai th?m gi s?u,
C?m ?n ch?ng ??ng, ?n tr?u gi?i khuy.
Tnh Chng Mi?n Nam, Tr Vinh 1252
Xin em gi? tr?n ??o ba,
Sau d?u c thc c?ng l th?m danh.
Tnh Chng Mi?n Nam, L?c T?nh 9141
Xin anh hy c? an tm,
Tr??c sau r?i c?ng b?t c?u ??p duyn.
Tnh Chng ??i Chng 7995
Xin anh ch? ni yu th??ng
M? n?c anh ?n h?t, ci x??ng anh ch?ng ch?a
Tnh Chng ??i Chng 3549
Xin ??ng chia x? to khang
??t cha khng t?i cho b?ng r? duyn.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 6432
Xt bao b? i v?i ??y
Yu ai lu?ng nh?ng thng ngy chi?c thn.
Tnh Chng Mi?n B?c 6073
X ra kh?i bng cho xem,
Ph?i duyn ph?i n? d?t ?em v? nh.
Tnh Chng Mi?n B?c 7868
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
Tnh Chng ??i Chng 948
Xm xm ?i t?i cy chanh
Gi? tay mu?n hi s? cnh nhi?u gai
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 2183
Xa xi n?m b?y ngy ???ng,
Duyn ?a, ph?n ??p th n??ng c?ng theo.
Tnh Chng Mi?n B?c 3164
Xa xi em ch? ng?i ngng.
Xa ng??i xa ti?ng, nh?ng lng khng xa
Tnh Chng Mi?n Nam, 7876
Xa nhau xa bng xa hnh
Nh?ng khng xa ???c t?m tnh cho nhau
Tnh Chng ??i Chng 8624
Xa nhau anh th?y ?au lng
Tay anh khng c?t m lng anh ?au.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 8236
Xa nhau anh mu?n l?i g?n,
C?u khng tay v?n, anh l?n anh qua.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 746
Xa nhau anh mu?n l?i g?n
C?u khng tay v?n anh c?ng l?n anh ?i
Tnh Chng ??i Chng 5059
Xa ku no n?c ti?ng n??ng
D?m nghn ch?ng qu?n tuy?t s??ng d?u giy
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 1558
Xa ku no n?c n anh
Ngoi ???ng r?m r?ch b? hnh ch?i xun
Tnh Chng Mi?n Trung, Ngh? An 3889
X g m?t n?i chu?i xanh
Ba b?n ng??i dnh cho m? dnh tay.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9289
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Tnh Chng Mi?n Nam, 635
X?u tre u?n ch?ng nn cu
X?u mai anh ch?ng ??ng g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 4584
X?u tre u?n ch?ng nn c?n,
X?u mai nn ch?ng ???c g?n v?i em.
Tnh Chng Mi?n Nam, B?c Liu 607
X?u l gi ch?ng ??ng nem,
V anh ch?m b??c nn em l?y ch?ng.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 6047
X?a kia ng?c ? tay ta (2)
V ta thi?u ??c ng?c qua tay ng??i
Tnh Chng ??i Chng 3188
Vua L ba m??i su tn vng
Th?y gi ?i ?ng ng ng nom nom
C no ng ? son son
Vua ?ng c?i hm ?em tr?y v? kinh
Tnh Chng ??i Chng 6366
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
Tnh Chng ??i Chng 6218
V v xy t? trong ?nh,
Em xoay ??u tc cho qua nhn k?o qun.
Tnh Chng Mi?n Nam, ??ng Thp 8103
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Tnh Chng Mi?n Trung 1344
Vi?t th? cho n bay v?
Hoa may n ng?m l?i th? cho ta
Tnh Chng ??i Chng 2764
Vi?t th? cho n ??a qu
Cho nh?n ??a t?i m? cha sinh thnh
Tnh Chng ??i Chng 690
V tnh ta ph?i tm tnh,
V duyn ta bi?t qu mnh ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3412
V tnh nn ph?i ?a mang
V duyn thi?p bi?t qu chng ? ?y.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 8710
V sng nn ph?i l?y ?
V chi?u t?i ph?i l?y c bn d?u.
Tnh Chng Mi?n Nam, An Giang 9963
V sng cho g?o xu?ng nia,
V em anh ph?i ?i khuya v? th?m.
Tnh Chng Mi?n Nam, 3516