Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Nng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
Tnh Nng Mi?n Trung 4006
Yu em t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng hi hoa em c?m
Tnh Nng ??i Chng 3064
Yu em gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni c?ng xy nn thnh
Tnh Nng ??i Chng 3558
Yu anh tm tr hao mn,
Yu anh ??n thc c?ng cn yu anh.
Tnh Nng Mi?n Nam, 4753
Yu anh c?t r? x??ng mn.
Yu anh ??n thc v?n cn yu anh.
Tnh Nng Mi?n Nam, 10027
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 8251
Xin em m?t mi?ng tr?u vng,
Mai sau anh tr? cho nng hoa tai.
Xin em m?t mi?ng tr?u cay,
Mai sau s? tr? hoa tai cho nng.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6970
Xin em gi? tr?n t?m lng
D?u ai mua b??i, bn bng m?c ai
Tnh Nng Mi?n Trung 5530
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
Tnh Nng ??i Chng 10030
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng,
Mai em v? cn ?? b?ng th??ng anh.
Tnh Nng Mi?n B?c 4849
Xt ph?n em kh v?y loan ph?ng
Mai em ra v? cn ?? b?ng th??ng anh
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long 1235
Xa xi anh ch? ng?i ngng
Xa ng??i, xa ti?ng nh?ng lng khng xa
Tnh Nng Mi?n Nam, ??ng Thp 3711
X?a kia em ? m?t lng
T?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa
Em c ch?ng xa ch?i cha anh khng gi?n
Em c ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
Tnh Nng Mi?n Nam, ??ng Thp 8942
V em chum chm ch?m cau,
Cho anh bp ci c ?au c?ng ??n
V em ch? ?ng m?t ti?n.
Cho anh bp ci anh ??n quan n?m.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6850
V tnh em ph?i t?i n?i,
Tr?m n?m duyn ph?i m?t ngy m nn.
Lm trai ch ? cho b?n,
??ng lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con.
Tnh Nng ??i Chng 8315
V t?m em ph?i ch?y du
V ch?ng em ph?i qua c?u ??ng cay
Tnh Nng ??i Chng 8160
V chng thi?p ph?i b?t cua,
Nh?ng nh? thn thi?p, thi?p mua ba ??ng.
V chng thi?p ph?i long ?ong.
Nh?ng nh? thn thi?p c?ng xong m?t b?.
Tnh Nng Mi?n Nam, 3912
V chng thi?p ch?u long dong,
Ph?i chi mnh thi?p cho xong m?t b?.
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 7119
V chng thi?p b? ?n oan,
Khng tin gi? o ra xem d?u l?n.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 3766
V ch?ng ?n mi?ng tr?u xanh
Cho nn m ?? tc xanh ??n gi?.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 444
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Tnh Nng Mi?n Trung, Th?a Thin 5923
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Tnh Nng Mi?n Trung, Th?a Thin 3107
V anh em nh? m? th??ng cha,
C?m ?n ch?ng ??ng tnh ba canh r?i.
Tnh Nng Mi?n Nam, 2979
V?a ?i v?a g?p em ?y
M?t duyn k? ng? hai tr?i xoay ??t v?n
Tnh Nng ??i Chng 7265
V?ng m?t em m?t b?a chau my
C?ng b?ng cha m? ?em ?y bi?n ?ng
Tnh Nng ??i Chng 920
V?ng m?t em ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t em r?i, ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
Tnh Nng Mi?n Trung 8993
V?ng m?t em ?n ???ng c?ng th?y ??ng,
G?p m?t em r?i ?n mu?i tr?ng c?ng ngon.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 1259
V?i em em bn l?y ti?n
Em mua l?a li?n may o cho anh
Trong th lt tm lt xanh
Ngoi thu ?i b??m l??n cnh ph dung
Tnh Nng ??i Chng 5589
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 2096
Tu ?u cho em tu cng
May ra thnh Ph?t th? chung m?t cha
Tnh Nng Mi?n Nam, 4873
Trn ??u em ??i kh?n vung,
Trng xu?ng d??i ng?c, cau bu?ng cn non.
C? tay em v?a tr?ng v?a trn.
M?t m?i vung v?n ch?ng con th? no?
Tnh Nng Mi?n Nam, 7232
V? anh em ch?ng dm b
V? anh vng b?y em th than ba
??c g ta ? m?t nh,
?? xem vng b?y than ba th? no?
Vng b?y anh v?t xu?ng ao
Than ba anh ?? vng ?o anh ??a.
D ai ?i s?m v? tr?a
Anh ng?i ngh? mt m ??a vng ?o.
Tnh Nng ??i Chng 7033
V?t em ln ? l?nh h?n ??ng,
Tay anh b?ng u l?a, tay b?ng co than.
Tnh Nng Mi?n Trung, Ph Yn, 9179
V?n em ch? c ba ??ng
N?a ?? nui ch?ng n?a ?? nui t?
Cn th?a mua ci bnh vi
Mua xanh mua ch?o mua n?i n?u ?n.
Cn th?a mua nhi?u qu?n kh?n
Mua d?m vung vc may ch?n cho ch?ng.
Cn th?a mua chi?c thuy?n r?ng
?em ra c?a b? cho ch?ng th? ch??
Cn th?a mua khm th? tr?i
Mua tranh s?n th?y treo ch?i ??u thuy?n.
Tnh Nng ??i Chng 2804
Trch em m?t ch? v ngh,
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ???ng no.
- Cho anh em c?ng mu?n cho,
S? e chng b?n ni ?i?u ch?ng ming (minh).
Tnh Nng Mi?n Nam, L?c T?nh 8151
Trch ai lm d? em bu?n
Cho con b??m l?y chu?n chu?n bay theo
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 5972
Tr n??c nng em ?i
Ta v? ta nh? m?y l?i hm nay
Tnh Nng Mi?n Trung, Khnh Ha 7093
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Tnh Nng ??i Chng 6380
Trch lng em b?u ?i ??a
G?t anh di n?ng d?m m?a nh?c nh?n
Tnh Nng ??i Chng 4774
Tr?ng qun em l?p ra ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quay lm mng
?ua vui d??i nh tr?ng trong
C con c?ng ht, c ch?ng c?ng ch?i
Con th em m??n v nui
Ch?ng th em ?? ht ch?i trong nh
Tnh Nng ??i Chng 2361
Tr?u ai ?i d?m em ?y
Hay l tr?m m? tr?m th?y cho anh?
Tr?u ?n l ngh?a, thu?c x?a l tnh.
?y ai c?t m?i t? mnh
Cho thuy?n qun b?n, cho anh qun nng.
Tnh Nng ??i Chng 2279
Tr?i m?a ??t o em r?i,
Ki?m n?i c l?a l?n h?i m h?.
Tnh Nng Mi?n Nam, 6158
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 9410
Tr?i ?i sinh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng
Tnh Nng ??i Chng 6765
Ti th??ng ??t ru?t, cha m? em b bu?c khng cho vng lai
Hng ngy d?o ch?i Nam k? l?, t?i phng ai n?y vo
Ti v?i em nh? chim quyn ?n bng cy ?o
Khi th?ng, khi ging bi?t ch?ng no g?p em
Tnh Nng Mi?n Nam, V?nh Long 1407
Tc em di l?i ci hoa l,
Th?y mi?ng em c??i th?m anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, 3297
Tc em di em k?t lm quang
Gnh nu?c sng Hn ?? sang sng H?
Ai ng? sng Hn c?n kh
?? cho sng Hn sng H? xa nhau
Tnh Nng Mi?n Trung, Khnh Ha 8212
Tc em di em ci bng l
Mi?ng em c??i anh ?? anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, An Giang 9177
Tc em di em ci bng hoa l
Th?y mi?ng em c??i anh c? anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, B?c Liu 5637
Tc em di
Em ci hoa l
Mi?ng em c??i c anh th??ng.
Tnh Nng Mi?n Nam, Ti?n Giang 2759