Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tính Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đàn ông học sảy học sàng
Đến khi vợ đẻ phải làm mà ăn
Tính Nết Đại Chúng 2459
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
Ngôi đâu cũng nói những câu ân tình
Tính Nết Miền Trung, Khánh Hòa 3100
Đàn đâu mà khảy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Tính Nết Đại Chúng 755
Đàm hổ biến sắc Tính Nết Đại Chúng 6842
Đa sầu đa cảm Tính Nết Đại Chúng 7733
Đa ngôn đa quá
Nói quá vạ vào thân
Tính Nết Đại Chúng 3721
Đá mèo quèo chó Tính Nết Đại Chúng 3649
Đá mèo khoèo rế Tính Nết Đại Chúng 7939
Đá gà, đá vịt Tính Nết Đại Chúng 5186
Đồ ải ải Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9282
Đẹp nhất con gái làng Chanh
Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om
Tính Nết Đại Chúng 10135
Đắc đạo vong sư, đắc ngư vong thuyền Tính Nết Đại Chúng 455
Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông
Tính Nết Đại Chúng 498
Đa đoan Tính Nết Đại Chúng 7356
Ăn xong hạch sách, vỗ đách ra đi Tính Nết Đại Chúng 8483
Ăn xôi nghe kèn Tính Nết Đại Chúng 8358
Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh Tính Nết Đại Chúng 7573
Ăn xưa chừa nay (sau) Tính Nết Đại Chúng 9721
Ăn vùa, thua chịu Tính Nết Đại Chúng 6910
Ăn vóc học nên Tính Nết Đại Chúng 4760
Ăn vóc học hay Tính Nết Đại Chúng 5507
Ăn váy trốc còn hơn ăn ốc tháng tư Tính Nết Đại Chúng 7426
Ăn vừa ở phải Tính Nết Đại Chúng 7068
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt Tính Nết Đại Chúng 2471
Ăn vụng như chớp Tính Nết Đại Chúng 1751
Ăn vụng ngon miệng Tính Nết Đại Chúng 5250
Ăn vỏ khoai lang, trả tiền bánh rán Tính Nết Đại Chúng 4678
Ăn vương xó bếp Tính Nết Đại Chúng 9255
Ăn tuyết, nằm sương Tính Nết Đại Chúng 3773
Ăn tùy nơi chơi tùy chốn Tính Nết Đại Chúng 6354
Ăn tùy chốn bán vốn tùy nơi Tính Nết Đại Chúng 5895
Ăn trông xuống, uống trông lên Tính Nết Đại Chúng 1013
Ăn trông nồi ngồi trông hướng Tính Nết Đại Chúng 2870
Ăn treo hai, ngồi dai treo một Tính Nết Đại Chúng 919
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài Tính Nết Đại Chúng 7157
Ăn trên ngồi trốc Tính Nết Đại Chúng 4922
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
Tính Nết Đại Chúng 2275
Ăn trứng thì đừng ăn con Tính Nết Đại Chúng 5438
Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích Tính Nết Đại Chúng 8104
Ăn trộm chiêng không dám đánh Tính Nết Đại Chúng 8230
Ăn trộm chê vải hẹp khổ Tính Nết Đại Chúng 4248
Ăn trắng mặc trơn Tính Nết Đại Chúng 7530
Ăn trầu nhà trai Tính Nết Đại Chúng 7694
Ăn trầu một cơi Tính Nết Đại Chúng 6844
Ăn trầu không vôi, làm tôi quên chúa Tính Nết Đại Chúng 8614
Ăn trầu không rễ, làm rể không công Tính Nết Đại Chúng 8706
Ăn trầu không có vỏ sao cho đỏ môi Tính Nết Đại Chúng 4778
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn Tính Nết Đại Chúng 1612
Ăn trước trả sau Tính Nết Đại Chúng 7660
Ăn trước sạch bát Tính Nết Đại Chúng 8797