Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tính Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đàn ông học sảy học sàng
Đến khi vợ đẻ phải làm mà ăn
Tính Nết Đại Chúng 2451
Đàn bà lòng dạ hiểm sâu
Ngôi đâu cũng nói những câu ân tình
Tính Nết Miền Trung, Khánh Hòa 3074
Đàn đâu mà khảy tai trâu
Đạn đâu bắn sẻ, gươm đâu chém ruồi.
Tính Nết Đại Chúng 740
Đàm hổ biến sắc Tính Nết Đại Chúng 6829
Đa sầu đa cảm Tính Nết Đại Chúng 7719
Đa ngôn đa quá
Nói quá vạ vào thân
Tính Nết Đại Chúng 3711
Đá mèo quèo chó Tính Nết Đại Chúng 3638
Đá mèo khoèo rế Tính Nết Đại Chúng 7929
Đá gà, đá vịt Tính Nết Đại Chúng 5175
Đồ ải ải Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9266
Đẹp nhất con gái làng Chanh
Chua ngoa làng Nhót ba vành Kẻ Om
Tính Nết Đại Chúng 10124
Đắc đạo vong sư, đắc ngư vong thuyền Tính Nết Đại Chúng 443
Đãi bôi kia hỡi đãi bôi
Có một đấu tấm đãi mười khúc sông
Tính Nết Đại Chúng 488
Đa đoan Tính Nết Đại Chúng 7346
Ăn xong hạch sách, vỗ đách ra đi Tính Nết Đại Chúng 8471
Ăn xôi nghe kèn Tính Nết Đại Chúng 8345
Ăn xứ Bắc, mặc xứ Kinh Tính Nết Đại Chúng 7564
Ăn xưa chừa nay (sau) Tính Nết Đại Chúng 9711
Ăn vùa, thua chịu Tính Nết Đại Chúng 6894
Ăn vóc học nên Tính Nết Đại Chúng 4751
Ăn vóc học hay Tính Nết Đại Chúng 5494
Ăn váy trốc còn hơn ăn ốc tháng tư Tính Nết Đại Chúng 7413
Ăn vừa ở phải Tính Nết Đại Chúng 7057
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt Tính Nết Đại Chúng 2461
Ăn vụng như chớp Tính Nết Đại Chúng 1742
Ăn vụng ngon miệng Tính Nết Đại Chúng 5240
Ăn vỏ khoai lang, trả tiền bánh rán Tính Nết Đại Chúng 4666
Ăn vương xó bếp Tính Nết Đại Chúng 9245
Ăn tuyết, nằm sương Tính Nết Đại Chúng 3763
Ăn tùy nơi chơi tùy chốn Tính Nết Đại Chúng 6344
Ăn tùy chốn bán vốn tùy nơi Tính Nết Đại Chúng 5884
Ăn trông xuống, uống trông lên Tính Nết Đại Chúng 1003
Ăn trông nồi ngồi trông hướng Tính Nết Đại Chúng 2849
Ăn treo hai, ngồi dai treo một Tính Nết Đại Chúng 908
Ăn trên ngồi trốc hưởng lộc dài dài Tính Nết Đại Chúng 7147
Ăn trên ngồi trốc Tính Nết Đại Chúng 4912
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây
Ăn gạo nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng
Tính Nết Đại Chúng 2265
Ăn trứng thì đừng ăn con Tính Nết Đại Chúng 5428
Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích Tính Nết Đại Chúng 8090
Ăn trộm chiêng không dám đánh Tính Nết Đại Chúng 8219
Ăn trộm chê vải hẹp khổ Tính Nết Đại Chúng 4239
Ăn trắng mặc trơn Tính Nết Đại Chúng 7520
Ăn trầu nhà trai Tính Nết Đại Chúng 7684
Ăn trầu một cơi Tính Nết Đại Chúng 6833
Ăn trầu không vôi, làm tôi quên chúa Tính Nết Đại Chúng 8605
Ăn trầu không rễ, làm rể không công Tính Nết Đại Chúng 8696
Ăn trầu không có vỏ sao cho đỏ môi Tính Nết Đại Chúng 4769
Ăn trước trả sau, đau hơn hoạn Tính Nết Đại Chúng 1602
Ăn trước trả sau Tính Nết Đại Chúng 7650
Ăn trước sạch bát Tính Nết Đại Chúng 8788