Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh N?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu th?m d?u b?ng Tnh N?t ??i Chng 1305
Xui tr? ?n c?t g Tnh N?t ??i Chng 10170
Xu?ng ghe l?a ch? m ng?i
Cho nghing n??c ?? b?n ng?i pha m.
Tnh N?t Mi?n Nam 2878
Xng xo nh? co vo chu?ng g Tnh N?t ??i Chng 8019
Xa r?i th?c t? Tnh N?t ??i Chng 5688
X?u ng??i hay lm dng Tnh N?t ??i Chng 3291
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? Tnh N?t ??i Chng 3463
X? k? v? tha Tnh N?t ??i Chng 4693
Vi?c quan th c? php cng m lm Tnh N?t ??i Chng 6304
Vi?c nh th nhc, vi?c ch bc th sing Tnh N?t ??i Chng 8892
Vi?c nh? khng xong, vi?c l?n sao thnh? Tnh N?t ??i Chng 9353
Vi?c ng??i th sng, vi?c mnh th qung Tnh N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9073
Vi?c no ra vi?c ? Tnh N?t ??i Chng 8665
Vng th th? l?a th? than
Ng??i khn th? ti?ng, ng??i ngoan th? l?i
Ng ln tr?ng d?c, neo d?i
Nh? cu ??c th?, nh? l?i giao ngn
M?t ngy c ??ng v? khn
C?ng ty c ? v? mn ha r?ng
Tnh N?t Mi?n Trung 4474
V?a ?nh tr?ng v?a ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 1264
V?a ?n c??p v?a la lng (?nh tr?ng) Tnh N?t ??i Chng 472
V?ng ch? (cha) nh, g v?c niu tm Tnh N?t ??i Chng 6829
V?t no ch? ?y Tnh N?t ??i Chng 4494
V?t c thi m?i sinh di
Ng??i c d? x?u m?i ?n l?i dm pha
Tnh N?t ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 8424
Tu?i gi nh? ng?n ?n tn tr??c gi Tnh N?t ??i Chng 2422
Trc d?u chy, ??t ngay v?n th?ng Tnh N?t ??i Chng 1132
Trng g ha cu?c (qu?c) Tnh N?t ??i Chng 897
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
Tnh N?t Mi?n Trung 942
Tr? th b d?i th? ngy (2)
Gi th l?n l?n bi?t ngy no khn
Tnh N?t ??i Chng 4573
Tr? th b d?i th? ngy
Gi th l?n l?n h?t cn t? lo
Tnh N?t ??i Chng 3924
Tr? khn qua, gi l l?i Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 1574
Tr?i c khi n?ng khi m?a
Ng??i c?ng khi s?m khi tr?a th?t th??ng.
Tnh N?t ??i Chng 1128
Tr?m ngh? khng b?ng m?t ngh? tay quen Tnh N?t ??i Chng 7993
To gan l?n m?t Tnh N?t ??i Chng 2875
Ti?n h?u b?t nh?t Tnh N?t ??i Chng 8481
Ti?n ch mua ???c c t??i,
Mua rau m?i hi mua ng??i n? nang
Tnh N?t ??i Chng, 9795
Ti?c thay con chim ph??ng hong cn d?i ch?a c khn,
Ni Tam S?n ch?ng ??u, l?i ?i ??u c?n c? may !
Ni Tam S?n ch?ng ??u, l?i ?i ??u c?n c? may !
Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 6744
Thuy?n r?ng ch? l m u (*)
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh
Tnh N?t ??i Chng 4459
Th l su m?t Tnh N?t ??i Chng 5127
Th l m?i xanh Tnh N?t ??i Chng 6925
Thay qu?n thay o thay h?i
Thay dng thay d?p nh?ng ng??i khn thay
Tnh N?t ??i Chng 6337
Th? nh?t l t?i mi?ng m?
Khn th ng?m mi?ng, kho? th c?p tay.
Tnh N?t Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 8289
Th? th? nh?ng m qu? ma Tnh N?t ??i Chng 8002
Th? ra khi ni ra l?a Tnh N?t ??i Chng 7056
Th? nh? tru b m?i v?c Tnh N?t ??i Chng 9032
Th? h?n tru h? ??a Tnh N?t ??i Chng 5878
Th? th? nh? tr? ln ba Tnh N?t ??i Chng 9985
Th? gian cn m?t m?i no
? nh? l?i li?m lm sao thnh ng??i
Tnh N?t ??i Chng 1174
Th?t th l cha ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 8635
Th?n tin lc tng c?ng li?u
Hu?ng chi thn c qu?n ?i?u hi tanh.
Tnh N?t ??i Chng 7157
Th?n kh?u h?i (bu?c) xc phm Tnh N?t ??i Chng 8991
Tnh quen hoa nguy?t ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru m?c lng.
Tnh N?t Mi?n Nam, 5757
Ti gia l cha ?n c??p Tnh N?t ??i Chng 9830
T?c n??c v? b? Tnh N?t ??i Chng 7673
T?m ?? c? th ?? du vo Tnh N?t ??i Chng 2741