Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tính Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu thầm dấu bụng Tính Nết Đại Chúng 1295
Xui trẻ ăn cứt gà Tính Nết Đại Chúng 10157
Xuống ghe lựa chỗ mà ngồi
Chèo nghiêng nước đổ bạn ngồi phía mô.
Tính Nết Miền Nam 2869
Xông xáo như cáo vào chuồng gà Tính Nết Đại Chúng 8008
Xa rời thực tế Tính Nết Đại Chúng 5676
Xấu người hay làm dáng Tính Nết Đại Chúng 3280
Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Tính Nết Đại Chúng 3453
Xả kỷ vị tha Tính Nết Đại Chúng 4679
Việc quan thì cứ phép công mà làm Tính Nết Đại Chúng 6293
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng Tính Nết Đại Chúng 8881
Việc nhỏ không xong, việc lớn sao thành? Tính Nết Đại Chúng 9343
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9061
Việc nào ra việc đó Tính Nết Đại Chúng 8654
Vàng thì thử lửa thử than
Người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời
Ngó lên trống dục, neo dời
Nhớ câu ước thệ, nhớ lời giao ngôn
Một ngày có đặng vợ khôn
Cũng tày cá ở vũ môn hóa rồng
Tính Nết Miền Trung 4463
Vừa đánh trống vừa ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 1253
Vừa ăn cướp vừa la làng (đánh trống) Tính Nết Đại Chúng 461
Vắng chủ (chúa) nhà, gà vọc niêu tôm Tính Nết Đại Chúng 6819
Vật nào chủ ấy Tính Nết Đại Chúng 4483
Vật có thúi mới sinh dòi
Người có dạ xấu mới ăn lời dèm pha
Tính Nết Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 8414
Tuổi già như ngọn đèn tàn trước gió Tính Nết Đại Chúng 2408
Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng Tính Nết Đại Chúng 1119
Trông gà hóa cuốc (quốc) Tính Nết Đại Chúng 884
Trèo lên cây mít ít múi, nhiều xơ,
Con gái lẳng lơ, trai tơ bậy bạ,
Con gái nhu mì, trai đã đám đâu.
Tính Nết Miền Trung 930
Trẻ thì bé dại thơ ngây (2)
Già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn
Tính Nết Đại Chúng 4555
Trẻ thì bé dại thơ ngây
Già thì lẫn lộn hết còn tự lo
Tính Nết Đại Chúng 3913
Trẻ khôn qua, già lú lại Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 1562
Trời có khi nắng khi mưa
Người cũng khi sớm khi trưa thất thường.
Tính Nết Đại Chúng 1118
Trăm nghề không bằng một nghề tay quen Tính Nết Đại Chúng 7979
To gan lớn mật Tính Nết Đại Chúng 2862
Tiền hậu bất nhất Tính Nết Đại Chúng 8470
Tiền chì mua được cá tươi,
Mua rau mới hái mua người nỏ nang
Tính Nết Đại Chúng, 9781
Tiếc thay con chim phượng hoàng còn dại chửa có khôn,
Núi Tam Sơn chẳng đậu, lại đi đậu cồn cỏ may !
Núi Tam Sơn chẳng đậu, lại đi đậu cồn cỏ may !
Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 6732
Thuyền rồng chở lá mù u (*)
Người khôn ở với người ngu bực mình
Tính Nết Đại Chúng 4446
Thò lò sáu mặt Tính Nết Đại Chúng 5116
Thò lò mũi xanh Tính Nết Đại Chúng 6913
Thay quần thay áo thay hơi
Thay dáng thay dấp nhưng người khôn thay
Tính Nết Đại Chúng 6325
Thứ nhất là tội miệng mạ
Khôn thì ngậm miệng, khoẻ thì cắp tay.
Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 8275
Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma Tính Nết Đại Chúng 7992
Thở ra khói nói ra lửa Tính Nết Đại Chúng 7045
Thở như trâu bò mới vực Tính Nết Đại Chúng 9020
Thở hơn trâu hạ địa Tính Nết Đại Chúng 5866
Thỏ thẻ như trẻ lên ba Tính Nết Đại Chúng 9972
Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao thành người
Tính Nết Đại Chúng 1160
Thật thà là cha ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 8622
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Tính Nết Đại Chúng 7148
Thần khẩu hại (buộc) xác phàm Tính Nết Đại Chúng 8978
Tánh quen hoa nguyệt chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.
Tính Nết Miền Nam, 5749
Tài gia là cha ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 9820
Tức nước vỡ bờ Tính Nết Đại Chúng 7660
Tằm đỏ cổ thì đổ dâu vào Tính Nết Đại Chúng 2730