Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tính Nết

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu thầm dấu bụng Tính Nết Đại Chúng 1283
Xui trẻ ăn cứt gà Tính Nết Đại Chúng 10145
Xuống ghe lựa chỗ mà ngồi
Chèo nghiêng nước đổ bạn ngồi phía mô.
Tính Nết Miền Nam 2857
Xông xáo như cáo vào chuồng gà Tính Nết Đại Chúng 7994
Xa rời thực tế Tính Nết Đại Chúng 5665
Xấu người hay làm dáng Tính Nết Đại Chúng 3267
Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Tính Nết Đại Chúng 3438
Xả kỷ vị tha Tính Nết Đại Chúng 4646
Việc quan thì cứ phép công mà làm Tính Nết Đại Chúng 6278
Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng Tính Nết Đại Chúng 8868
Việc nhỏ không xong, việc lớn sao thành? Tính Nết Đại Chúng 9332
Việc người thì sáng, việc mình thì quáng Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9048
Việc nào ra việc đó Tính Nết Đại Chúng 8637
Vàng thì thử lửa thử than
Người khôn thử tiếng, người ngoan thử lời
Ngó lên trống dục, neo dời
Nhớ câu ước thệ, nhớ lời giao ngôn
Một ngày có đặng vợ khôn
Cũng tày cá ở vũ môn hóa rồng
Tính Nết Miền Trung 4452
Vừa đánh trống vừa ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 1240
Vừa ăn cướp vừa la làng (đánh trống) Tính Nết Đại Chúng 449
Vắng chủ (chúa) nhà, gà vọc niêu tôm Tính Nết Đại Chúng 6806
Vật nào chủ ấy Tính Nết Đại Chúng 4471
Vật có thúi mới sinh dòi
Người có dạ xấu mới ăn lời dèm pha
Tính Nết Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 8399
Tuổi già như ngọn đèn tàn trước gió Tính Nết Đại Chúng 2393
Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng Tính Nết Đại Chúng 1105
Trông gà hóa cuốc (quốc) Tính Nết Đại Chúng 872
Trèo lên cây mít ít múi, nhiều xơ,
Con gái lẳng lơ, trai tơ bậy bạ,
Con gái nhu mì, trai đã đám đâu.
Tính Nết Miền Trung 919
Trẻ thì bé dại thơ ngây (2)
Già thì lẫn lộn biết ngày nào khôn
Tính Nết Đại Chúng 4543
Trẻ thì bé dại thơ ngây
Già thì lẫn lộn hết còn tự lo
Tính Nết Đại Chúng 3900
Trẻ khôn qua, già lú lại Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 1551
Trời có khi nắng khi mưa
Người cũng khi sớm khi trưa thất thường.
Tính Nết Đại Chúng 1105
Trăm nghề không bằng một nghề tay quen Tính Nết Đại Chúng 7967
To gan lớn mật Tính Nết Đại Chúng 2850
Tiền hậu bất nhất Tính Nết Đại Chúng 8458
Tiền chì mua được cá tươi,
Mua rau mới hái mua người nỏ nang
Tính Nết Đại Chúng, 9769
Tiếc thay con chim phượng hoàng còn dại chửa có khôn,
Núi Tam Sơn chẳng đậu, lại đi đậu cồn cỏ may !
Núi Tam Sơn chẳng đậu, lại đi đậu cồn cỏ may !
Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 6719
Thuyền rồng chở lá mù u (*)
Người khôn ở với người ngu bực mình
Tính Nết Đại Chúng 4431
Thò lò sáu mặt Tính Nết Đại Chúng 5103
Thò lò mũi xanh Tính Nết Đại Chúng 6898
Thay quần thay áo thay hơi
Thay dáng thay dấp nhưng người khôn thay
Tính Nết Đại Chúng 6312
Thứ nhất là tội miệng mạ
Khôn thì ngậm miệng, khoẻ thì cắp tay.
Tính Nết Miền Trung, Quảng Ngãi 8263
Thủ thỉ nhưng mà quỷ ma Tính Nết Đại Chúng 7979
Thở ra khói nói ra lửa Tính Nết Đại Chúng 7030
Thở như trâu bò mới vực Tính Nết Đại Chúng 9008
Thở hơn trâu hạ địa Tính Nết Đại Chúng 5855
Thỏ thẻ như trẻ lên ba Tính Nết Đại Chúng 9959
Thế gian còn mặt mũi nào
Đã nhổ lại liếm làm sao thành người
Tính Nết Đại Chúng 1149
Thật thà là cha ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 8599
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Tính Nết Đại Chúng 7135
Thần khẩu hại (buộc) xác phàm Tính Nết Đại Chúng 8964
Tánh quen hoa nguyệt chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.
Tính Nết Miền Nam, 5736
Tài gia là cha ăn cướp Tính Nết Đại Chúng 9806
Tức nước vỡ bờ Tính Nết Đại Chúng 7649
Tằm đỏ cổ thì đổ dâu vào Tính Nết Đại Chúng 2719