Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tình Nghĩa

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu nhau xin quyết một lòng
Đậu ngâm ra giá đãi đằng nhau chi ?
Tình Nghĩa Đại Chúng 10029
Yêu nhau rào giậu cho kín Tình Nghĩa Đại Chúng 4925
Yêu nhau mọi sự chẳng nề,
Dù trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 1359
Yêu nhau gánh gạch về đây
Chẳng đắp nên núi, cũng xây lên thành
Tình Nghĩa Đại Chúng 565
Yêu nhau cho thịt cho xôi
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi Hạ Bì
Tình Nghĩa Đại Chúng 371
Yêu nhau cau sáu bổ ba
Ghét nhau cau sáu bổ ra thành mười
Tình Nghĩa Đại Chúng 3605
Yêu nhau cau cau bảy bổ ba
Ghét nhau cau bảy bổ ra làm mười
Tình Nghĩa Đại Chúng 9114
Yêu nhau bốc bãi giần sàng
Ghét nhau đũa ngọc mâm vàng chẳng ăn (cũng thây)
Tình Nghĩa Đại Chúng 7309
Yêu nhau đắp điếm mọi bề
Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 9017
Yêu ai (Xin ai) chớ tính thiệt hơn
Mận nhà dù lạt, còn hơn đào người
Tình Nghĩa Đại Chúng 9092
Xin em đừng giận đừng hờn
Anh lỡ đạp cứt, chặt chơn sao đành?
Tình Nghĩa Đại Chúng 5375
Xin cho thấy mặt nhau liền
Thấy thì khoẻ mạnh thuốc thang không bằng
Tình Nghĩa Đại Chúng 9201
Xin cho có trước có sau
Bõ công ăn ở với nhau từng ngày.
Tình Nghĩa Đại Chúng 3339
Xin chàng kinh sử học hành
Để em cày cấy cửi canh kịp người
Mai sau xiêm áo thảnh thơi
Ơn trời lộc nước đời đời hiển vinh
Tình Nghĩa Đại Chúng 9160
Xin chàng cờ bạc nên chừa
Rượu chè, trai gái, say sưa mặc lòng !
Tình Nghĩa Đại Chúng 7308
Xin anh hãy cứ yên tâm
Trước sau rồi cũng sắt cầm đẹp duyên.
Tình Nghĩa Đại Chúng 2429
Xin anh đi học cho ngoan
Để em dệt cửi kiếm quan tiền dài.
Quan tiền dài em ngắt làm đôi
Nửa thì giấy bút nửa nuôi mẹ già.
Tình Nghĩa Đại Chúng 4793
Voi trên rừng không bành không tróc
Gái không chồng như nòng nọc đứt đuôi
Vợ chồng là nghĩa ở đời
Ai ơi chớ nghĩ những lời thiệt hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 3728
Vói tay khêu ngọn đèn dầu,
Đèn chai có nghĩa, khêu bầu đèn chai.
Tình Nghĩa Miền Trung, Phú Yên, 1153
Vô tay voọc moóc mô ra Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3997
Vai mang khăn gói qua sông
Mẹ thương mặc mẹ, thương chồng phải theo
Tình Nghĩa Đại Chúng 2683
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo,
Thương con, nhớ vợ, vì phận nghèo phải ra đi.
Tình Nghĩa Miền Nam, Bến Tre 3103
Vợ chồng sống gửi thịt, chết gửi xương Tình Nghĩa Đại Chúng 865
Vợ chồng như đôi cu cu
Chồng thì đi trước vợ gật gù theo sau
Tình Nghĩa Đại Chúng 3565
Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu
Thương cho đến thuở bạc đầu vẫn thương.
Tình Nghĩa Miền Trung 5514
Vợ chồng người đủ đôi đủ bạn
Vợ chồng mình như nhạn kêu sương
Tình Nghĩa Đại Chúng 4622
Vợ chồng may rủi hòa (là) duyên
Đẹp đôi hòa thuận là tiên trên đời
Tình Nghĩa Đại Chúng 8972
Vợ chồng là nghĩa tào khang
Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân người
Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no
Tình Nghĩa Đại Chúng 6737
Vợ chồng là nghĩa phu thê (*)
Tay ấp má kề sinh tử có nhau
Tình Nghĩa Đại Chúng 8128
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghỉ những lời thiệt hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 4523
Vợ chồng hàng xáo chúng ta
Bách niên giai lão được và trống canh
Tình Nghĩa Đại Chúng 8020
Vợ chồng đồng tịch đồng sàng (*)
Đồng sinh đồng tử cưu mang đồng lần
Tình Nghĩa Đại Chúng 1807
Vẳng nghe vượn hú trên ngàn
Nhớ lời ai dặn, lệ tràn khôn ngăn
Tình Nghĩa Miền Trung 6816
Trúc mai Tình Nghĩa Đại Chúng 7479
Trên đời chữ hiếu, chữ tình
Cả hai đều trọng, khó gìn vẹn hai
Tình Nghĩa Miền Nam, Vĩnh Long 6519
Trâu heo khi chết tế ruồi
Chẳng bằng khi sống ngọt bùi còn hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 4988
Trâu bò ở với nhau lâu quen chuồng quen chỏi
Người ở với nhau lâu, inh ỏi đủ điều
Tình Nghĩa Đại Chúng 9473
Tranh quyền cướp nước gì đây (*)
Coi nhau như bát nước đầy là hơn
Tình Nghĩa Đại Chúng 646
Trai nhớ bạn cụ, gái nhớ chồng xưa
Không nên tình nghĩa cũng đón đưa cho trọn niềm.
Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7731
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ mà về cho đang
Hồ về chân lại đá ngang (*)
Về sao cho dứt cho đang mà về
Tình Nghĩa Đại Chúng 9290
Vớt em lên đã lạnh hơn đồng,
Tay anh bưng âu lửa, tay bồng cão than.
Tình Nghĩa Miền Trung, Phú Yên, 2817
Trời mưa thì mặc trời mưa
Chồng tôi đi bừa đã có áo tơi
Chồng tôi đi chơi đã có nón đội
Chồng tôi đi hội đã có dù che
Tình Nghĩa Đại Chúng 8165
Trốn như chó trốn con Tình Nghĩa Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2504
Trời cao biển rộng thình thình
Ở sao cho trọn nghĩa tình phu thê
Tình Nghĩa Đại Chúng 4772
Trời ơi sinh giặc làm chi
Cho chồng tôi phải ra đi chiến trường
Tình Nghĩa Đại Chúng 6930
Trăm năm xe sợi chỉ hồng
Bắt (Buộc) người tài sắc buộc trong khuôn trời
Bao giờ tài sắc (từ tạ) có lời
Thì ta (Thời anh) lại cởi khuôn trời cho ra
Tình Nghĩa Đại Chúng 6591
Trăm năm vì lỗi hẹn hò
Cây đa bến cộ con đò khác đưa
Cây đa bến cộ còn lưa
Con đò đã thác năm xưa tê rồi
Tình Nghĩa Miền trung, Thanh Nghệ 5166
Trăm năm trăm nẳm trăm nằm (2)
Không yêu nhau nữa trả đôi tằm lại đây
Tình Nghĩa Đại Chúng 2955
Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Đá vàng trót hẹn, dạ càng đinh ninh.
- Chốn hữu tình đâu hơn chỗ cũ?
Gió thuận hòa văn vũ non sông
Nhớ lời nguyện ước ba đông
Đêm khuya chẳng ngủ, ngày không nói cười.
Nói lời phải giữ lấy lời
Tạc vàng bia đá để đời cho nhau.
Tình Nghĩa Đại Chúng 6429
Trăm năm tạc một chữ đồng (2)
Dù ai thêu phụng vẽ rồng mặc ai.
Tình Nghĩa Đại Chúng 2969