Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Ngh?a

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Tnh Ngh?a ??i Chng 10051
Yu nhau ro gi?u cho kn Tnh Ngh?a ??i Chng 4949
Yu nhau m?i s? ch?ng n?,
D tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 1390
Yu nhau gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni, c?ng xy ln thnh
Tnh Ngh?a ??i Chng 589
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
Tnh Ngh?a ??i Chng 396
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 3627
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9139
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
Tnh Ngh?a ??i Chng 7331
Yu nhau ??p ?i?m m?i b?
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9049
Yu ai (Xin ai) ch? tnh thi?t h?n
M?n nh d l?t, cn h?n ?o ng??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9116
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
Tnh Ngh?a ??i Chng 5398
Xin cho th?y m?t nhau li?n
Th?y th kho? m?nh thu?c thang khng b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9227
Xin cho c tr??c c sau
B cng ?n ? v?i nhau t?ng ngy.
Tnh Ngh?a ??i Chng 3363
Xin chng kinh s? h?c hnh
?? em cy c?y c?i canh k?p ng??i
Mai sau xim o th?nh th?i
?n tr?i l?c n??c ??i ??i hi?n vinh
Tnh Ngh?a ??i Chng 9182
Xin chng c? b?c nn ch?a
R??u ch, trai gi, say s?a m?c lng !
Tnh Ngh?a ??i Chng 7328
Xin anh hy c? yn tm
Tr??c sau r?i c?ng s?t c?m ??p duyn.
Tnh Ngh?a ??i Chng 2450
Xin anh ?i h?c cho ngoan
?? em d?t c?i ki?m quan ti?n di.
Quan ti?n di em ng?t lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Tnh Ngh?a ??i Chng 4815
Voi trn r?ng khng bnh khng trc
Gi khng ch?ng nh? nng n?c ??t ?ui
V? ch?ng l ngh?a ? ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 3751
Vi tay khu ng?n ?n d?u,
?n chai c ngh?a, khu b?u ?n chai.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 1175
V tay vo?c moc m ra Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4026
Vai mang kh?n gi qua sng
M? th??ng m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo
Tnh Ngh?a ??i Chng 2706
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, B?n Tre 3125
V? ch?ng s?ng g?i th?t, ch?t g?i x??ng Tnh Ngh?a ??i Chng 888
V? ch?ng nh? ?i cu cu
Ch?ng th ?i tr??c v? g?t g theo sau
Tnh Ngh?a ??i Chng 3587
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 5537
V? ch?ng ng??i ?? ?i ?? b?n
V? ch?ng mnh nh? nh?n ku s??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 4645
V? ch?ng may r?i ha (l) duyn
??p ?i ha thu?n l tin trn ??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 8995
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
Tnh Ngh?a ??i Chng 6760
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Tnh Ngh?a ??i Chng 8156
V? ch?ng l ngh?a gi ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 4546
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Tnh Ngh?a ??i Chng 8045
V? ch?ng ??ng t?ch ??ng sng (*)
??ng sinh ??ng t? c?u mang ??ng l?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 1831
V?ng nghe v??n h trn ngn
Nh? l?i ai d?n, l? trn khn ng?n
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 6839
Trc mai Tnh Ngh?a ??i Chng 7504
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 6543
Tru heo khi ch?t t? ru?i
Ch?ng b?ng khi s?ng ng?t bi cn h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 5011
Tru b ? v?i nhau lu quen chu?ng quen ch?i
Ng??i ? v?i nhau lu, inh ?i ?? ?i?u
Tnh Ngh?a ??i Chng 9498
Tranh quy?n c??p n??c g ?y (*)
Coi nhau nh? bt n??c ??y l h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 669
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7753
V? ch?ng ??u g?i m k?
Lng no m b? m v? cho ?ang
H? v? chn l?i ? ngang (*)
V? sao cho d?t cho ?ang m v?
Tnh Ngh?a ??i Chng 9311
V?t em ln ? l?nh h?n ??ng,
Tay anh b?ng u l?a, tay b?ng co than.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 2843
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Tnh Ngh?a ??i Chng 8190
Tr?n nh? ch tr?n con Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2529
Tr?i cao bi?n r?ng thnh thnh
? sao cho tr?n ngh?a tnh phu th
Tnh Ngh?a ??i Chng 4797
Tr?i ?i sinh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 6952
Tr?m n?m xe s?i ch? h?ng
B?t (Bu?c) ng??i ti s?c bu?c trong khun tr?i
Bao gi? ti s?c (t? t?) c l?i
Th ta (Th?i anh) l?i c?i khun tr?i cho ra
Tnh Ngh?a ??i Chng 6613
Tr?m n?m v l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a
Cy ?a b?n c? cn l?a
Con ? ? thc n?m x?a t r?i
Tnh Ngh?a Mi?n trung, Thanh Ngh? 5194
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m (2)
Khng yu nhau n?a tr? ?i t?m l?i ?y
Tnh Ngh?a ??i Chng 2977
Tr?m n?m tnh cu?c vung trn
? vng trt h?n, d? cng ?inh ninh.
- Ch?n h?u tnh ?u h?n ch? c??
Gi thu?n ha v?n v? non sng
Nh? l?i nguy?n ??c ba ?ng
?m khuya ch?ng ng?, ngy khng ni c??i.
Ni l?i ph?i gi? l?y l?i
T?c vng bia ? ?? ??i cho nhau.
Tnh Ngh?a ??i Chng 6453
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng (2)
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
Tnh Ngh?a ??i Chng 2993