Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tnh Ngh?a

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau xin quy?t m?t lng
??u ngm ra gi ?i ??ng nhau chi ?
Tnh Ngh?a ??i Chng 10079
Yu nhau ro gi?u cho kn Tnh Ngh?a ??i Chng 4976
Yu nhau m?i s? ch?ng n?,
D tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 1423
Yu nhau gnh g?ch v? ?y
Ch?ng ??p nn ni, c?ng xy ln thnh
Tnh Ngh?a ??i Chng 617
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
Tnh Ngh?a ??i Chng 426
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 3661
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9173
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
Tnh Ngh?a ??i Chng 7366
Yu nhau ??p ?i?m m?i b?
M?t tr?m ch? l?ch c?ng k cho b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9082
Yu ai (Xin ai) ch? tnh thi?t h?n
M?n nh d l?t, cn h?n ?o ng??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9145
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
Tnh Ngh?a ??i Chng 5427
Xin cho th?y m?t nhau li?n
Th?y th kho? m?nh thu?c thang khng b?ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 9255
Xin cho c tr??c c sau
B cng ?n ? v?i nhau t?ng ngy.
Tnh Ngh?a ??i Chng 3388
Xin chng kinh s? h?c hnh
?? em cy c?y c?i canh k?p ng??i
Mai sau xim o th?nh th?i
?n tr?i l?c n??c ??i ??i hi?n vinh
Tnh Ngh?a ??i Chng 9212
Xin chng c? b?c nn ch?a
R??u ch, trai gi, say s?a m?c lng !
Tnh Ngh?a ??i Chng 7360
Xin anh hy c? yn tm
Tr??c sau r?i c?ng s?t c?m ??p duyn.
Tnh Ngh?a ??i Chng 2483
Xin anh ?i h?c cho ngoan
?? em d?t c?i ki?m quan ti?n di.
Quan ti?n di em ng?t lm ?i
N?a th gi?y bt n?a nui m? gi.
Tnh Ngh?a ??i Chng 4841
Voi trn r?ng khng bnh khng trc
Gi khng ch?ng nh? nng n?c ??t ?ui
V? ch?ng l ngh?a ? ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 3778
Vi tay khu ng?n ?n d?u,
?n chai c ngh?a, khu b?u ?n chai.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 1205
V tay vo?c moc m ra Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4077
Vai mang kh?n gi qua sng
M? th??ng m?c m?, th??ng ch?ng ph?i theo
Tnh Ngh?a ??i Chng 2736
Vai mang chi?c nn rch, tay xch c? quai cho,
Th??ng con, nh? v?, v ph?n ngho ph?i ra ?i.
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, B?n Tre 3152
V? ch?ng s?ng g?i th?t, ch?t g?i x??ng Tnh Ngh?a ??i Chng 917
V? ch?ng nh? ?i cu cu
Ch?ng th ?i tr??c v? g?t g theo sau
Tnh Ngh?a ??i Chng 3620
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 5565
V? ch?ng ng??i ?? ?i ?? b?n
V? ch?ng mnh nh? nh?n ku s??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 4683
V? ch?ng may r?i ha (l) duyn
??p ?i ha thu?n l tin trn ??i
Tnh Ngh?a ??i Chng 9024
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
Tnh Ngh?a ??i Chng 6786
V? ch?ng l ngh?a phu th (*)
Tay ?p m k? sinh t? c nhau
Tnh Ngh?a ??i Chng 8191
V? ch?ng l ngh?a gi ??i
Ai ?i ch? ngh? nh?ng l?i thi?t h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 4576
V? ch?ng hng xo chng ta
Bch nin giai lo ???c v tr?ng canh
Tnh Ngh?a ??i Chng 8080
V? ch?ng ??ng t?ch ??ng sng (*)
??ng sinh ??ng t? c?u mang ??ng l?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 1856
V?ng nghe v??n h trn ngn
Nh? l?i ai d?n, l? trn khn ng?n
Tnh Ngh?a Mi?n Trung 6870
Trc mai Tnh Ngh?a ??i Chng 7538
Trn ??i ch? hi?u, ch? tnh
C? hai ??u tr?ng, kh gn v?n hai
Tnh Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 6574
Tru heo khi ch?t t? ru?i
Ch?ng b?ng khi s?ng ng?t bi cn h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 5055
Tru b ? v?i nhau lu quen chu?ng quen ch?i
Ng??i ? v?i nhau lu, inh ?i ?? ?i?u
Tnh Ngh?a ??i Chng 9525
Tranh quy?n c??p n??c g ?y (*)
Coi nhau nh? bt n??c ??y l h?n
Tnh Ngh?a ??i Chng 699
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7781
V? ch?ng ??u g?i m k?
Lng no m b? m v? cho ?ang
H? v? chn l?i ? ngang (*)
V? sao cho d?t cho ?ang m v?
Tnh Ngh?a ??i Chng 9342
V?t em ln ? l?nh h?n ??ng,
Tay anh b?ng u l?a, tay b?ng co than.
Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ph Yn, 2872
Tr?i m?a th m?c tr?i m?a
Ch?ng ti ?i b?a ? c o t?i
Ch?ng ti ?i ch?i ? c nn ??i
Ch?ng ti ?i h?i ? c d che
Tnh Ngh?a ??i Chng 8217
Tr?n nh? ch tr?n con Tnh Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 2562
Tr?i cao bi?n r?ng thnh thnh
? sao cho tr?n ngh?a tnh phu th
Tnh Ngh?a ??i Chng 4825
Tr?i ?i sinh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng
Tnh Ngh?a ??i Chng 6984
Tr?m n?m xe s?i ch? h?ng
B?t (Bu?c) ng??i ti s?c bu?c trong khun tr?i
Bao gi? ti s?c (t? t?) c l?i
Th ta (Th?i anh) l?i c?i khun tr?i cho ra
Tnh Ngh?a ??i Chng 6650
Tr?m n?m v l?i h?n h
Cy ?a b?n c? con ? khc ??a
Cy ?a b?n c? cn l?a
Con ? ? thc n?m x?a t r?i
Tnh Ngh?a Mi?n trung, Thanh Ngh? 5222
Tr?m n?m tr?m n?m tr?m n?m (2)
Khng yu nhau n?a tr? ?i t?m l?i ?y
Tnh Ngh?a ??i Chng 3009
Tr?m n?m tnh cu?c vung trn
? vng trt h?n, d? cng ?inh ninh.
- Ch?n h?u tnh ?u h?n ch? c??
Gi thu?n ha v?n v? non sng
Nh? l?i nguy?n ??c ba ?ng
?m khuya ch?ng ng?, ngy khng ni c??i.
Ni l?i ph?i gi? l?y l?i
T?c vng bia ? ?? ??i cho nhau.
Tnh Ngh?a ??i Chng 6482
Tr?m n?m t?c m?t ch? ??ng (2)
D ai thu ph?ng v? r?ng m?c ai.
Tnh Ngh?a ??i Chng 3030