Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tr?c N?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?ng thm v?t ng?n cnh h?ng
Lo?n trn t? thu? v?ng ch?ng ??n nay
Tr?c N?t ??i Chng 1383
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 1652
V?ng sao hm c sao mai
V?ng chng thi?p ? c trai trong nh
Tr?c N?t ??i Chng 2155
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Tr?c N?t ??i Chng 9554
Tr?i sinh tri mt c gai
Con h? t?i m? d?n trai vo nh
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 5039
Tr?i sinh chi chuy?n ph?n tai
Em ?y l v? khng bi?t ai l ch?ng?
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn, 5128
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Tr?c N?t ??i Chng 6813
Tc my l?i b?i kh?n sng
Qu?n thm tha th??t c??p ch?ng ng??i ta
Tr?c N?t Mi?n Trung 6073
Ti?c cng anh d?m ??t trt nh,
Tro non ??n c?i, v? anh ? v? ai?
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn, 1108
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
Tr?c N?t Mi?n Nam, V?nh Long 9740
Tnh quen hoa nguy?t ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru m?c lng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, 5693
T?c mnh con nh?n nh?n l?ng lon
M?y tr?m s?i ch? m?i ?ng m?i gi?ng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 6002
Sng su anh c?m so di,
Con voi tr?c n?t th?ng ni cho khn.
Tr?c N?t Mi?n Nam, L?c T?nh 4778
Ph? m?u ?nh em treo ? ng t?
K? qua ng??i l?i ni gi h? b? ?n
Tr?c N?t ??i Chng 5738
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
Tr?c N?t ??i Chng 7927
Phnh phnh l?n gi?a l?n ra
M? ?i con ch?ng ? nh ???c ?u
? nh lng b?t m?t tru
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i.
Tr?c N?t ??i Chng 4460
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
Tr?c N?t ??i Chng 4715
Nam ?o n? phng nam t?c lo?n
N? ?o nam phng, n? t?c dm!
Tr?c N?t ??i Chng 6314
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
Tr?c N?t ??i Chng 5328
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
Tr?c N?t ??i Chng 3403
Mu?n ng??i ta ng??i ta khng mu?n
Xch ci qu?n ?i xu?ng ?i ln
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 7169
Mnh khoe mnh ? chnh chuyn
Tay c?m bt m? ?? ln bt d?u
Ai ?i ch?a chnh chuyn ?u
M? ?? v?i d?u n?a ??c n?a trong!
Tr?c N?t ??i Chng 578
M khoe con m chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m, n li?n v?i trai
M ?i con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng
Tr?c N?t ??i Chng 8485
M ?n con m h? r?i
Ci trm c?ng bn vng ?i c?ng c?m
Tr?c N?t Mi?n Nam, ??ng Nai 7108
M ?i! Con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 5537
M ?i con m ph thai
N??c da ti mt, trong ngoi ??u hay
Tr?c N?t ??i Chng 6716
M ?i con m lung tu?ng
C ngy thin h? l?t tru?ng danh
Tr?c N?t ??i Chng 2546
M ?i con m h? r?i (2)
M ??ng trang ?i?m ph?n gi?i u?ng cng
Tr?c N?t ??i Chng 1884
M ?i con m chnh chuyn (5)
Ghe b?u ?i c??i m?t thin m?m mi
Khng tin m? h?p ra coi
Rau r?m ? d??i m?m mi ? trn
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 5381
M ?i con m chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m n li?n v?i trai
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 5035
M?t l?i th? khng duyn th n?
Hai l?i th? khng v? th ch?ng
Ba l?i th? kh?i ni l?p sng
Em quy?t theo anh ?i cho tr?n ??o
K?o lu?ng cng anh ch?
Tr?c N?t ??i Chng 6497
M? (M) khen con m? (m) chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m? (m), n hi?n v?i trai
M? (M) ?i con m? (m) h? r?i
??ng cho trang ?i?m, ph?n d?i u?ng cng.
Tr?c N?t ??i Chng 5604
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
Tr?c N?t ??i Chng 7037
Lm thn con v?c m (l?i) ch?ng bi?t lo
Bn ??ng cho c ph?i ?i ?n ?m
Tr?c N?t ??i Chng 3015
L?y ch?ng ph?i bi?t m?t ch?ng
m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng.
Tr?c N?t ??i Chng 2523
Khng ?nh ?? b?u lung tu?ng
C?m roi ?nh b?u th bu?n d? anh.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 9730
Kh?n tr?ng em ?ang trn ??u
M em nghing nn m? tr?u ai ?n.
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5138
Hng b?c th qua, hang qu th ??n Tr?c N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8577
H?i c m?c y?m hoa t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? th?ng b con trai
Ch?ng c v? h?i: Con ai th? ny ?
Tr?c N?t Mi?n Trung 5798
Hai (?i) tay c?m hai (?i) qu? h?ng
Qu? cht ph?n ch?ng, qu? ng?t ph?n trai
?m n?m vu?t b?ng th? di
Th??ng ch?ng th t th??ng trai th nhi??
Tr?c N?t ??i Chng 3422
Gi ??a b?i chu?i sau h (3)
B?i mn tr??c c?a ai d em h?.
Gi ??a gi ??y l d?a
L?y ai th l?y xin ch?a em ra.
Tr?c N?t Mi?n Nam, B?c Liu, ??ng Thp, Kin Giang, An Giang 3652
Gi ??a b?i chu?i sau h (2)
B?i mn tr??c c?a ai d em h?.
Gi ??a gi ??y l d?a
L?y ai th l?y xin ch?a em ra.
Tr?c N?t Mi?n Nam, B?c Liu, ??ng Thp, Kin Giang, An Giang 4754
Giu ?u ??n k? ng? tr?a
Sang ?u ??n k? say s?a r??u ch (t?i ngy)
Tr?c N?t ??i Chng 9994
G c? m gy ??u hm
?t c tin ??n gi xm ch?a hoang
Tr?c N?t Mi?n Nam, V?nh Long 8251
G?m th? gian nhi?u ?i?u c?ng l?
Con ch?a ch?ng, m? l?i ch?a hoang
B?i ?ng trn khng ?n ? k? cng
Cho nn ?ng d??i l?p ?ng my m?a
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 3585
Em l con gi ph? T?
L?n ch?ng tr? c?a theo s? cha Vi?ng
?i ?n th?t ch n?u ri?ng
Bn rau m?nh bt l?y ti?n n?p cheo
D cn thi?u th?n bao nhiu
Xin lng ??ng c c?m nu ru?ng cha
Tr?c N?t ??i Chng 2987
Em ?i ln ?i xu?ng c?u d?a
L?y ai c ch?a ?? th?a cho anh.
Tr?c N?t Mi?n Nam, An Giang 7005
Cng anh ho?n d??ng cy tng,
Xanh t??i trn ??t m g?c sng h?ng hay.
Tr?c N?t Mi?n Nam, An Giang 511
Con gi ph ng khng ch?ng m ch?a
C? lng ?n v? h?t b?y tr?m quan
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn 1804
Con gi m?i v? nh ch?ng
Th?i c?m n?i ??ng n?a s?ng n?a kh
Tr?c N?t ??i Chng 9268