Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tr?c N?t

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?ng thm v?t ng?n cnh h?ng
Lo?n trn t? thu? v?ng ch?ng ??n nay
Tr?c N?t ??i Chng 1416
Vui vui u? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th b? tui sao ?nh
H?i no L L?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh thm ch?a
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 1682
V?ng sao hm c sao mai
V?ng chng thi?p ? c trai trong nh
Tr?c N?t ??i Chng 2184
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Tr?c N?t ??i Chng 9589
Tr?i sinh tri mt c gai
Con h? t?i m? d?n trai vo nh
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 5072
Tr?i sinh chi chuy?n ph?n tai
Em ?y l v? khng bi?t ai l ch?ng?
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn, 5161
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Tr?c N?t ??i Chng 6842
Tc my l?i b?i kh?n sng
Qu?n thm tha th??t c??p ch?ng ng??i ta
Tr?c N?t Mi?n Trung 6103
Ti?c cng anh d?m ??t trt nh,
Tro non ??n c?i, v? anh ? v? ai?
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn, 1141
Tay con ? l? nhng chm
B?ng lm d? ch?u, ch? than trch tr?i
Tr?c N?t Mi?n Nam, V?nh Long 9774
Tnh quen hoa nguy?t ch?a ch?ng ???c ?u
L? lng, lng b?t m?y tru m?c lng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, 5722
T?c mnh con nh?n nh?n l?ng lon
M?y tr?m s?i ch? m?i ?ng m?i gi?ng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 6035
Sng su anh c?m so di,
Con voi tr?c n?t th?ng ni cho khn.
Tr?c N?t Mi?n Nam, L?c T?nh 4818
Ph? m?u ?nh em treo ? ng t?
K? qua ng??i l?i ni gi h? b? ?n
Tr?c N?t ??i Chng 5771
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
Tr?c N?t ??i Chng 7965
Phnh phnh l?n gi?a l?n ra
M? ?i con ch?ng ? nh ???c ?u
? nh lng b?t m?t tru
Cho nn con ph?i ?m ??u ra ?i.
Tr?c N?t ??i Chng 4494
Nh?t thch ?n tri chua
Hai ?a mua o t?t
Ba tm l?t qu?n trai
Tr?c N?t ??i Chng 4747
Nam ?o n? phng nam t?c lo?n
N? ?o nam phng, n? t?c dm!
Tr?c N?t ??i Chng 6348
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
Tr?c N?t ??i Chng 5360
N?i no ch quy?t m?t n?i
Lm ng??i nay ??i mai d?i sao nn
Tr?c N?t ??i Chng 3430
Mu?n ng??i ta ng??i ta khng mu?n
Xch ci qu?n ?i xu?ng ?i ln
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 7201
Mnh khoe mnh ? chnh chuyn
Tay c?m bt m? ?? ln bt d?u
Ai ?i ch?a chnh chuyn ?u
M? ?? v?i d?u n?a ??c n?a trong!
Tr?c N?t ??i Chng 615
M khoe con m chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m, n li?n v?i trai
M ?i con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng
Tr?c N?t ??i Chng 8514
M ?n con m h? r?i
Ci trm c?ng bn vng ?i c?ng c?m
Tr?c N?t Mi?n Nam, ??ng Nai 7136
M ?i! Con m h? r?i
M ??ng trang ?i?m ph?n d?i u?ng cng.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 5569
M ?i con m ph thai
N??c da ti mt, trong ngoi ??u hay
Tr?c N?t ??i Chng 6742
M ?i con m lung tu?ng
C ngy thin h? l?t tru?ng danh
Tr?c N?t ??i Chng 2575
M ?i con m h? r?i (2)
M ??ng trang ?i?m ph?n gi?i u?ng cng
Tr?c N?t ??i Chng 1915
M ?i con m chnh chuyn (5)
Ghe b?u ?i c??i m?t thin m?m mi
Khng tin m? h?p ra coi
Rau r?m ? d??i m?m mi ? trn
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 5409
M ?i con m chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m n li?n v?i trai
Tr?c N?t Mi?n Nam, Kin Giang 5070
M?t l?i th? khng duyn th n?
Hai l?i th? khng v? th ch?ng
Ba l?i th? kh?i ni l?p sng
Em quy?t theo anh ?i cho tr?n ??o
K?o lu?ng cng anh ch?
Tr?c N?t ??i Chng 6527
M? (M) khen con m? (m) chnh chuyn
Chnh chuyn v?i m? (m), n hi?n v?i trai
M? (M) ?i con m? (m) h? r?i
??ng cho trang ?i?m, ph?n d?i u?ng cng.
Tr?c N?t ??i Chng 5633
L?ng l? th c?ng ch?ng mn
Chnh chuyn c?ng ch?ng s?n son ?? th?.
Tr?c N?t ??i Chng 7074
Lm thn con v?c m (l?i) ch?ng bi?t lo
Bn ??ng cho c ph?i ?i ?n ?m
Tr?c N?t ??i Chng 3046
L?y ch?ng ph?i bi?t m?t ch?ng
m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng.
Tr?c N?t ??i Chng 2554
Khng ?nh ?? b?u lung tu?ng
C?m roi ?nh b?u th bu?n d? anh.
Tr?c N?t Mi?n Nam, Ti?n Giang 9762
Kh?n tr?ng em ?ang trn ??u
M em nghing nn m? tr?u ai ?n.
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5168
Hng b?c th qua, hang qu th ??n Tr?c N?t Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8609
H?i c m?c y?m hoa t?m
Ch?ng c ?i lnh c n?m v?i ai
C n?m c ?? th?ng b con trai
Ch?ng c v? h?i: Con ai th? ny ?
Tr?c N?t Mi?n Trung 5826
Hai (?i) tay c?m hai (?i) qu? h?ng
Qu? cht ph?n ch?ng, qu? ng?t ph?n trai
?m n?m vu?t b?ng th? di
Th??ng ch?ng th t th??ng trai th nhi??
Tr?c N?t ??i Chng 3459
Gi ??a b?i chu?i sau h (3)
B?i mn tr??c c?a ai d em h?.
Gi ??a gi ??y l d?a
L?y ai th l?y xin ch?a em ra.
Tr?c N?t Mi?n Nam, B?c Liu, ??ng Thp, Kin Giang, An Giang 3683
Gi ??a b?i chu?i sau h (2)
B?i mn tr??c c?a ai d em h?.
Gi ??a gi ??y l d?a
L?y ai th l?y xin ch?a em ra.
Tr?c N?t Mi?n Nam, B?c Liu, ??ng Thp, Kin Giang, An Giang 4785
Giu ?u ??n k? ng? tr?a
Sang ?u ??n k? say s?a r??u ch (t?i ngy)
Tr?c N?t ??i Chng 10028
G c? m gy ??u hm
?t c tin ??n gi xm ch?a hoang
Tr?c N?t Mi?n Nam, V?nh Long 8284
G?m th? gian nhi?u ?i?u c?ng l?
Con ch?a ch?ng, m? l?i ch?a hoang
B?i ?ng trn khng ?n ? k? cng
Cho nn ?ng d??i l?p ?ng my m?a
Tr?c N?t Mi?n Trung, Khnh Ha 3620
Em l con gi ph? T?
L?n ch?ng tr? c?a theo s? cha Vi?ng
?i ?n th?t ch n?u ri?ng
Bn rau m?nh bt l?y ti?n n?p cheo
D cn thi?u th?n bao nhiu
Xin lng ??ng c c?m nu ru?ng cha
Tr?c N?t ??i Chng 3023
Em ?i ln ?i xu?ng c?u d?a
L?y ai c ch?a ?? th?a cho anh.
Tr?c N?t Mi?n Nam, An Giang 7038
Cng anh ho?n d??ng cy tng,
Xanh t??i trn ??t m g?c sng h?ng hay.
Tr?c N?t Mi?n Nam, An Giang 545
Con gi ph ng khng ch?ng m ch?a
C? lng ?n v? h?t b?y tr?m quan
Tr?c N?t Mi?n Trung, Ph Yn 1834
Con gi m?i v? nh ch?ng
Th?i c?m n?i ??ng n?a s?ng n?a kh
Tr?c N?t ??i Chng 9307