Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trch Mc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Trch Mc ??i Chng 9971
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Trch Mc ??i Chng 3379
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Trch Mc ??i Chng 2213
X?a nay ai bi?t ai ?u
B?i ch?ng ?i?u thu?c mi?ng tr?u nn quen.
Trch Mc ??i Chng 5755
X?a kia ni ni th? th?
By gi? b? kha trao cha cho ai ?
Trch Mc ??i Chng 2078
X?a kia mnh ni v?i ta
Sng su nn c?n, ???ng xa nn g?n.
Gi? mnh ?n ? l?n khn,
Ngi c?n nn th?m, ???ng g?n nn xa.
Trch Mc ??i Chng 4706
X?a kia kn l?y con dng
B?y gi? ?m c?t no lng th thi
Trch Mc ??i Chng 485
X?a kia em c?ng l??t l
By gi? ?i rch m?i ra thn tn
Trch Mc ??i Chng 2429
X?a kia c th? ny ?u
B?i v s? v?, nn ru qu?t vo
Trch Mc ??i Chng 7084
X?a kia ai bi?t ai ?u
B?i chim Th??c b?c c?u sng Ngn.
Trch Mc ??i Chng 844
X?a kia ?n nh?ng c?a ch?ng
Ki?m ???c m?t ??ng ??ng ??nh ?n ring.
Trch Mc ??i Chng 5665
X?a kia ?n ?u ? ?u
By gi? c b, ch b?u r?ng hi
Trch Mc ??i Chng 9086
Vc b? li?u e d gi b?i,
?a anh ?o s? hi n?ng s??ng
Em bi?t ?u l khch ?i ch??ng
Ng?i nh?n gi? ???c, b?c th??ng v?y ch?ng?
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 2965
Vng sa ?y n??c vng chm
Anh sa l?i ni ki?m tm khng ra
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 1946
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Trch Mc ??i Chng 5346
V?t tu xu?ng t?m ao sen,
Hn lu qu m?i g?p em m?t l?n.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1615
V?ng mnh d? n? ?au rn,
C?ng v ng??i ngh?a xu?ng ln khng th??ng.
Trch Mc Mi?n Nam, 4113
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
Trch Mc Mi?n Trung, Ph Yn, 6127
Tui nghe b?n c ch? giu
Tui nay b?n ti?n l? no b?n khng th??ng?
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 5422
Tro ln chung B?t ma c?
T??ng r?ng chng lm nn danh ph?n
Ai ng? v? th? tay
Trch Mc ??i Chng 6932
V duyn nn thi?p v vng,
V chng h? h?ng hoa tn ho kh.
Trch Mc ??i Chng 2931
Trch g v?i gy tn canh
Khng lu t n?a cho tnh th? than.
Trch Mc ??i Chng 5851
Trch em m?t ch? v ngh,
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ???ng no.
- Cho anh em c?ng mu?n cho,
S? e chng b?n ni ?i?u ch?ng ming (minh).
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 8596
Trch em m?t ch? v nghi
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ??ng no
Trch Mc ??i Chng 8958
Trch duyn trch s? l? lng
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng phai.
Trch Mc ??i Chng 8580
Trch duyn l?i gi?n tr?ng gi
Xe t? l?m l?i ha ra ch? mnh
Bi?t ai than th? s? tnh
Ch?ng qua mnh l?i bi?t mnh m thi
Trch Mc ??i Chng 7855
Trch con g gy v tnh
Ch?a vui sum h?p, ? ?nh chia phi
Trch Mc ??i Chng 10190
Trch con b??m b??m khn ngoan
Hoa t??i b??m ??u, hoa tn b??m bay
Trch Mc Mi?n Trung 867
Trch chng T? Th?c v?ng suy
Ci tin ch?ng ? v? ch?i ci tr?n.
Trch Mc ??i Chng 4634
Trch chng ch?ng trch ai ?u
B?i ch?ng dy ng?n gi?ng su khng v?a.
Trch chng ?n ? th? ?
L?a em nh? th? n??c c? ??i xe.
L?ng l?ng em gi?ng cho nghe
B?ng ng??i qun t? ai d nng su.
Trch Mc ??i Chng 1231
Trch chng ch?ng dm trch ai (2)
Sao chng l?i trch hoa nhi khng th?m?
V chng c?m l?ng dy c??ng
Nn con tu?n m bn ???ng thnh thang
Trch chng ch?m mi?ng khoan chn
No em c ? b?t nhn ?i?u g?
??y b?t nhn, ?y m?i b?t ngh
B?i chng b?c tr??c, em th b?c sau.
Trch Mc ??i Chng 9376
Trch chng ch?ng dm trch ai
Trch chng ch n? hoa li khng th?m
Ai tr?ng nhu bng, lng ti khng chu?ng
Ng??i ? ?en gin lm ru?ng ti th??ng
Bi?t r?ng d? c v?n v??ng
?? ti c?y m?i tm ???ng sang ch?i
Trch Mc ??i Chng 8564
Trch chng ?n ? ch?p chnh
Em nh? thuy?n thng lnh ?nh gi?a dng
May ra tr?i l?ng n??c trong
Ch?ng may bo tp c?c lng thi?p thay
Cng thi?p v v ?m ngy
M chng ?n ? th? ny chng i !
Thi?p nh? hoa ? n? r?i
Xin chng che l?y m?t tr?i cho t??i
Trch Mc ??i Chng 7772
Trch cha trch m? v?ng suy
Sinh con sao ch?ng li?u th m sinh?
Sinh th cho lu?ng cng trnh
?? cho chng b?n ??ng tnh m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 9965
Trch cha trch m? ti nay
Sinh ti sao ch?ng ch?n ngy m sinh
Trch Mc ??i Chng 7139
Trch cha trch m? nh chng
C?m cn ch?ng bi?t l vng hay thau.
Th?c vng ch?ng ph?i thau ?u,
??ng ?em th? l?a m ?au lng chng (nng)
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 5517
Trch cha trch m? mun ph?n
Ng?i trn ??ng b?c m cn ph?i ch.
Trch Mc ??i Chng 6315
Trch cha trch m? em ry
Sinh em sao ch?ng l?a ngy m sinh.
Sinh em thng thi?u ngy di
?? cho thin h? ng??i ngoi m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 8566
Trch cha trch m? em l?m
Cho nn em ph?i khc th?m hm mai.
Trch chng ch?ng dm trch ai,
Trch chng ch n? hoa nhi khng th?m.
Trch Mc ??i Chng 8743
Trch ai v?i ph r?ng ch?i
Tr?ng ch? anh ng?i chuy?n vn v?i em
Trch Mc ??i Chng 1658
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 9677
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 8827
Trch ai tnh chuy?n ??a ?oan
? hi ???c m?n l?i toan b? ?o
Trch Mc ??i Chng 1375
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5889
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5810
Trch ai tham ? b? ??ng (5)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4324
Trch ai tham ? b? ??ng (2)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 1896
Trch ai tham ? b? ??ng
B?n khinh ph tr?ng nn ch?ng b?n tnh
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4877
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 3970
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4927