Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trch Mc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Trch Mc ??i Chng 10002
X? ??c ??a ng??i ?i t l?i
Ch?n hi?m nguy c vng khng lai
Anh ?i ph? r?y trc mai
B? em than v?n th? di nh? th??ng
Trch Mc ??i Chng 3409
X?a nay th? thi nhn tnh
V? ng??i th ??p, v?n mnh th hay
Trch Mc ??i Chng 2251
X?a nay ai bi?t ai ?u
B?i ch?ng ?i?u thu?c mi?ng tr?u nn quen.
Trch Mc ??i Chng 5788
X?a kia ni ni th? th?
By gi? b? kha trao cha cho ai ?
Trch Mc ??i Chng 2109
X?a kia mnh ni v?i ta
Sng su nn c?n, ???ng xa nn g?n.
Gi? mnh ?n ? l?n khn,
Ngi c?n nn th?m, ???ng g?n nn xa.
Trch Mc ??i Chng 4733
X?a kia kn l?y con dng
B?y gi? ?m c?t no lng th thi
Trch Mc ??i Chng 514
X?a kia em c?ng l??t l
By gi? ?i rch m?i ra thn tn
Trch Mc ??i Chng 2458
X?a kia c th? ny ?u
B?i v s? v?, nn ru qu?t vo
Trch Mc ??i Chng 7113
X?a kia ai bi?t ai ?u
B?i chim Th??c b?c c?u sng Ngn.
Trch Mc ??i Chng 873
X?a kia ?n nh?ng c?a ch?ng
Ki?m ???c m?t ??ng ??ng ??nh ?n ring.
Trch Mc ??i Chng 5694
X?a kia ?n ?u ? ?u
By gi? c b, ch b?u r?ng hi
Trch Mc ??i Chng 9123
Vc b? li?u e d gi b?i,
?a anh ?o s? hi n?ng s??ng
Em bi?t ?u l khch ?i ch??ng
Ng?i nh?n gi? ???c, b?c th??ng v?y ch?ng?
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 2996
Vng sa ?y n??c vng chm
Anh sa l?i ni ki?m tm khng ra
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 1972
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Trch Mc ??i Chng 5376
V?t tu xu?ng t?m ao sen,
Hn lu qu m?i g?p em m?t l?n.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1647
V?ng mnh d? n? ?au rn,
C?ng v ng??i ngh?a xu?ng ln khng th??ng.
Trch Mc Mi?n Nam, 4143
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
Trch Mc Mi?n Trung, Ph Yn, 6165
Tui nghe b?n c ch? giu
Tui nay b?n ti?n l? no b?n khng th??ng?
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 5454
Tro ln chung B?t ma c?
T??ng r?ng chng lm nn danh ph?n
Ai ng? v? th? tay
Trch Mc ??i Chng 6958
V duyn nn thi?p v vng,
V chng h? h?ng hoa tn ho kh.
Trch Mc ??i Chng 2958
Trch g v?i gy tn canh
Khng lu t n?a cho tnh th? than.
Trch Mc ??i Chng 5885
Trch em m?t ch? v ngh,
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ???ng no.
- Cho anh em c?ng mu?n cho,
S? e chng b?n ni ?i?u ch?ng ming (minh).
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 8626
Trch em m?t ch? v nghi
Cho anh m?t ti?ng m?t ?i ??ng no
Trch Mc ??i Chng 8993
Trch duyn trch s? l? lng
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng phai.
Trch Mc ??i Chng 8607
Trch duyn l?i gi?n tr?ng gi
Xe t? l?m l?i ha ra ch? mnh
Bi?t ai than th? s? tnh
Ch?ng qua mnh l?i bi?t mnh m thi
Trch Mc ??i Chng 7901
Trch con g gy v tnh
Ch?a vui sum h?p, ? ?nh chia phi
Trch Mc ??i Chng 10220
Trch con b??m b??m khn ngoan
Hoa t??i b??m ??u, hoa tn b??m bay
Trch Mc Mi?n Trung 901
Trch chng T? Th?c v?ng suy
Ci tin ch?ng ? v? ch?i ci tr?n.
Trch Mc ??i Chng 4670
Trch chng ch?ng trch ai ?u
B?i ch?ng dy ng?n gi?ng su khng v?a.
Trch chng ?n ? th? ?
L?a em nh? th? n??c c? ??i xe.
L?ng l?ng em gi?ng cho nghe
B?ng ng??i qun t? ai d nng su.
Trch Mc ??i Chng 1262
Trch chng ch?ng dm trch ai (2)
Sao chng l?i trch hoa nhi khng th?m?
V chng c?m l?ng dy c??ng
Nn con tu?n m bn ???ng thnh thang
Trch chng ch?m mi?ng khoan chn
No em c ? b?t nhn ?i?u g?
??y b?t nhn, ?y m?i b?t ngh
B?i chng b?c tr??c, em th b?c sau.
Trch Mc ??i Chng 9409
Trch chng ch?ng dm trch ai
Trch chng ch n? hoa li khng th?m
Ai tr?ng nhu bng, lng ti khng chu?ng
Ng??i ? ?en gin lm ru?ng ti th??ng
Bi?t r?ng d? c v?n v??ng
?? ti c?y m?i tm ???ng sang ch?i
Trch Mc ??i Chng 8593
Trch chng ?n ? ch?p chnh
Em nh? thuy?n thng lnh ?nh gi?a dng
May ra tr?i l?ng n??c trong
Ch?ng may bo tp c?c lng thi?p thay
Cng thi?p v v ?m ngy
M chng ?n ? th? ny chng i !
Thi?p nh? hoa ? n? r?i
Xin chng che l?y m?t tr?i cho t??i
Trch Mc ??i Chng 7801
Trch cha trch m? v?ng suy
Sinh con sao ch?ng li?u th m sinh?
Sinh th cho lu?ng cng trnh
?? cho chng b?n ??ng tnh m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 9994
Trch cha trch m? ti nay
Sinh ti sao ch?ng ch?n ngy m sinh
Trch Mc ??i Chng 7177
Trch cha trch m? nh chng
C?m cn ch?ng bi?t l vng hay thau.
Th?c vng ch?ng ph?i thau ?u,
??ng ?em th? l?a m ?au lng chng (nng)
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 5551
Trch cha trch m? mun ph?n
Ng?i trn ??ng b?c m cn ph?i ch.
Trch Mc ??i Chng 6355
Trch cha trch m? em ry
Sinh em sao ch?ng l?a ngy m sinh.
Sinh em thng thi?u ngy di
?? cho thin h? ng??i ngoi m?a mai.
Trch Mc ??i Chng 8597
Trch cha trch m? em l?m
Cho nn em ph?i khc th?m hm mai.
Trch chng ch?ng dm trch ai,
Trch chng ch n? hoa nhi khng th?m.
Trch Mc ??i Chng 8770
Trch ai v?i ph r?ng ch?i
Tr?ng ch? anh ng?i chuy?n vn v?i em
Trch Mc ??i Chng 1693
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
Trch Mc Mi?n Trung, Khnh Ha 9706
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
Trch Mc Mi?n Nam, ??ng Thp 8856
Trch ai tnh chuy?n ??a ?oan
? hi ???c m?n l?i toan b? ?o
Trch Mc ??i Chng 1414
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5925
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 5840
Trch ai tham ? b? ??ng (5)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4355
Trch ai tham ? b? ??ng (2)
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 1931
Trch ai tham ? b? ??ng
B?n khinh ph tr?ng nn ch?ng b?n tnh
Trch Mc Mi?n Nam, An Giang 4911
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
Trch Mc Mi?n Nam, L?c T?nh 4001
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
Trch Mc Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4957