Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trách Móc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trách ai rọc giấy bỏ bìa,
Làm cho bạn ngọc cách lìa đôi phang.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 3316
Trách ai rẽ khế, chia chanh
Cãi nhau mấy tiếng giận anh sao đành
Trách Móc Đại Chúng 7189
Trách ai rấp ngõ rào đường,
Cho thiếp xa chàng tội nghiệp hỡi ai.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 4171
Trách ai non dạ kiếm tìm
Nghe lời huyển hoặc lỗi niềm tóc tơ.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 1151
Trách ai nỡ phụ duyên tình
Cho gương mờ đục, cho tình vỡ tan.
Trách ai tham phú phụ bần
Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa.
Trách Móc Đại Chúng 7133
Trách ai nỡ đốn cây bần
Chẳng cho ghe cá đậu gần ghe tôm!
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long, Long An 8185
Trách ai lòng dạ đổi thay
Hồng này để thối, cốm này để thiu.
Trách Móc Đại Chúng 7831
Trách ai làm dạ em buồn
Cho con bướm lụy chuồn chuồn bay theo
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long, Đồng Tháp 3587
Trách ai hết (tham) giấy bỏ bìa
Khi thương thương vội, khi lìa lìa xa,
Trách Móc Đại Chúng 3333
Trách ai dụm miệng nói gièm,
Cho heo kia bỏ máng, chê hèm không ăn.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ, 4303
Trách ai dạ thú lòng lang,
Làm cho nên nỗi thiếp chàng rẽ phân.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 2687
Trách ai chẳng khéo lường cân
Đào tiên không bẻ, bẻ trái bần làm chi
Trách Móc Đại Chúng 6382
Trách ai cầm quạt che đèn
Cho em thấy, lạ quen em chào
Trách Móc Miền Trung 9630
Trách ai cưa ván bỏ bìa
Khi thương, thương vội, khi lìa, lìa xa
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 3874
Trách ai bịt lối động đào
Chẳng cho Lưu Nguyễn tìm vào Thiên Thai.
Trách Móc Miền Trung 6511
Trách ai đem vải trải rương
Để cho em chịu tư lương một mình.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 9558
Trách ai đem lửa đốt lòng
Nước tro chảy xuống cho buồn dạ anh
Trách Móc Đại Chúng 373
Trách ai đào mận luông tuồng
Khi vui giỡn sóng, khi buồn giỡn trăng
Trách Móc Đại Chúng 669
Trách ai đặng ná quên nơm
Đặng chim bẻ ná, quên ơn sinh thành
Trách Móc Đại Chúng 943
Trách ai đặng cá quên nơm,
Đặng chim bẻ ná mà quên ơn này.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 1319
Trách ai ăn sim bỏ tai,
Làm cho thiếp chịu trần ai một mình.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 1818
Trách ai ăn giấy bỏ bìa,
Hồi thương thương ngộ, hồi lìa lìa xa.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên 2547
Trách trời sao vội mưa giông
Trách em sao vội lấy chồng bỏ anh
Trách Móc Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liêu, , Tiền Giang 297
Trách trời sao lắm bất công
Giàu nghèo khó sống, sinh lòng hại nhau
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 9517
Trách trời sao lại bất công
Kẻ đôi ba vợ, người phòng không suốt đời
Bắc thang lên hỏi ông trời
Công bằng không thấy, thấy đời bất công?
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 5767
Trách ông Tơ, bà Nguyệt chẳng xe,
Một mình ngồi lén bụi tre khóc ròng,
Trời sao trời ở không công,
Riêng tôi như chỉ lộn vòng rối ren.
Trách Móc Miền Nam, Long An 6343
Trách ông Tơ xe duyên chẳng trở
Xe thế nào có dở hay không
Bực mình muốn đạp cửa phòng mà ra
Lạ gì đôi lứa chúng ta
Yêu nhau về nết mặn mà về duyên
Đầu làng có con chim khuyên
Nó kêu rối rít cho nên bồi hồi
Trách Móc Đại Chúng 8622
Trách ông tơ sao xe hoài xe hủy
Trách bà tơ sao se chỉ lộn vòng
Chỗ em không ưng thì bà muốn
Chỗ em bằng lòng thì bà lại xe rơi.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 2211
Trách ông tơ sao không nhỏ phước cho con nhờ
Trai trông, gái đợi, nữ chờ
Phòng loan vắng vẻ hai đàng lỡ duyên.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 791
Trách ông Tơ cùng bà Nguyệt Lão
Xe dây vào lại đảo dây ra
Trách Móc Đại Chúng 534
Trách người quân tử vô tâm
Trầu têm lá lốt cũng cầm mà ăn
Trách Móc Miền Trung 7229
Trách người quân tử vô danh (bạc tình)
Chơi hoa xong lại bẻ cành bán rao
Trách Móc Đại Chúng 1821
Trách người quân tử vụng suy
Vườn hoa thiên lý chẳng che mành mành.
Trách Móc Đại Chúng 7287
Trách người quân tử sao đành
Thôi thôi ta cuốn lưới dẹp mành
Chèo con thuyền nhỏ ra gành thở than
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 4768
Trách người quân tử sang ngang
Ruộng người thì cấy bỏ hoang ruộng nhà.
Trách Móc Đại Chúng 8782
Trách người quân tử bạc tình (2)
Có gương mà để bên mình chẳng soi.
Trách Móc Đại Chúng 3027
Trách người quân tử bạc tình
Chơi hoa rồi lại liệng nhành bán rao
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 5406
Trách người phơi lúa nong thưa
Chèo thuyền trên động khéo lừa duyên em.
Trách Móc Đại Chúng 4616
Trách người nghe tiếng thị phi,
Phụ phàng nhơn ngãi chẳng vì ái ân.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 9213
Trách người mau rất mau phai,
Chẳng thương vợ yếu, chẳng hoài con thơ.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 7053
Trách người mà ở trên đời
thủy chung có bấy nhiêu lời không xong.
Làm cho lòng lại thẹn lòng
Một sông nước chảy đôi dòng sao đang.
Một con chim khôn đôi kẻ bón mồi
Một người nhan sắc mấy người tình nhân.
Trách Móc Đại Chúng 5321
Trách người một trách ta mười
Bởi ta phụ (bạc) trước nên người phụ (tệ) (bạc) sau.
Trách Móc Đại Chúng 6450
Trách mình chẳng trách ai đâu (2)
Trách con tằm bạc nghĩa bỏ nương dâu không nhìn.
Trách người cầm lái không minh
Bỏ thuyền vơ vẩn giữa ghềnh bơ vơ.
Trách Móc Đại Chúng 2246
Trách mình chẳng trách ai đâu
Trách con sào vắn sông sâu khó dò.
Trách Móc Miền Nam, Bến Tre 1577
Trách mẹ, trách cha không ai trách bậu
Cha mẹ ham giàu gả bậu đi xa
Trách Móc Miền Nam, Đồng Tháp 8451
Trách mẹ với cha chớ qua không trách bậu
Cha mẹ ham giàu, gả bậu đi xa.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 3534
Trách mẹ trách cha, qua không trách bậu
Cha mẹ bậu không giàu, gả bậu đi xa
Trách Móc Miền Nam, 9667
Trách mẹ trách cha qua không trách bậu
Cha mẹ ham giàu gả bậu đi xa.
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 4952
Trách lòng tham đó bỏ đăng
Thấy lê quên lựu, thấy trăng quên đèn
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 8249
Trách lòng thầy mẹ cầm cân
Đôi ta như nhện đang lần mối tơ.
Hai ta đứng lại vừa cân
Trách lòng thầy mẹ phụ gần tham xa.
Trách Móc Đại Chúng 2076