Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trách Móc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tay cầm nhành lúa, lệ ứa hai hàng
Thuở xuân xanh sao không gặp
Để lúc hoa tàn mới gặp nhau?
Trách Móc Miền Nam, Vĩnh Long 8370
Tay anh cầm nạm nhang
Có cây tắt cây đỏ
Miệng anh ngậm nạm cỏ
Có cây héo cây xanh.
Con chim kêu trên thác dưới ghềnh
Ta chưa bỏ bạn sao bạn đành bỏ tả
Có xa nhau đi nữa cũng nằm đêm khóc thầm.
Trách Móc Đại Chúng 2274
Thương ai chẳng nói khi đầu
Để cho thầy mẹ ăn trầu người ta
Trách Móc Đại Chúng 995
Tai nghe chàng đặng chỗ tri âm
Sao chàng bặt tiếng, không thăm viếng nàng?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 4161
Ta đi tìm bạn ta đây
Bạn thấy ta khó, bạn nay chẳng chào.
Trách Móc Đại Chúng 9881
Tội tâm tình anh lắm đó người yêu
Người yêu nghĩ lại đã mấy chiều anh không ăn
Hồi nào em nỉ nỉ năn năn
Anh bỏ công bỏ việc quên khăn vì nàng
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 1702
Tằm ơi say đắm nơi đâu
Mà tằm bỏ nghĩa cành dâu không nhìn
Trách Móc Đại Chúng 9514
Tưởng anh sâu sắc giếng làng,
Ai dè cạn sợt như làn nước mương.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8556
Tưởng đâu hay chữ em nhờ
Ai hay anh xách vịt ngồi bờ câu lươn.
- Sách vở anh để trong rương
Anh đi xách vịt câu lươn thanh nhàn.
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 1005
Sá gì một lỗ cẳng trâu,
Một con cá nhét, anh câu mấy cần?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 8882
Ruột đau chi nữa mà đau,
Anh đã phụ khó tham giàu thì thôi.
Trách Móc Miền Trung, Huế 945
Rô ranh róc rách đường cày
Ai ghẹo gì mày hỡi cá rô ranh
Trách Móc Đại Chúng 5243
Ra về nguyệt lặn sao thưa,
Dứt tình tại bậu, qua chưa tiếng gì.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 8386
Ra về nguyệt lặn sao thưa
Dứt tình tại bậu anh chưa tiếng gì
Trách Móc Miền Trung 2186
Ra đi rằng đứt rằng đành
Ra về để mối tơ mành ai quây
Trách Móc Đại Chúng 4137
Qua truông anh đạp phải gai
Anh ngồi anh lể trách ai không chờ.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 6064
Quản bao tháng đợi năm chờ
Ai ơi dứt mối lìa tơ sao đành.
Trách Móc Đại Chúng 2081
Quả đào tiên ruột mất vỏ còn,
Buông lời hỏi bạn đường mòn ai đi?
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 1390
Phụng với rồng cũng đồng nhan sắc,
Trách ai làm chồng bắc vợ nam !
Phụng xa loan phụng chẳng muốn bay,
Châu trần lụy hạ, biết ngày nào dạ anh nguôi.
Trách Móc Miền Nam, Cần Thơ 4845
Phụng với loan gá nghĩa trên cành,
Loan chưa bỏ phụng, phụng đành bỏ loan.
Trách Móc Miền Nam, Tiền Giang 4258
Phụng loan gá ngỡi trên cành
Loan chưa bỏ phụng sao phụng đành bỏ loan
Trách Móc Miền Nam, 5456
Phụng Hoàng đậu nhánh cẩm lai (5)
Trách lòng người nghĩa nói sai lời thề
Đường đi Kinh Xáng dầm dề
Gởi thơ anh sợ lạc, gởi lời anh sợ quên.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 4265
Phụng Hoàng đậu nhánh cẩm lai (2)
Trách lòng người nghĩa nói sai lời thề
Đường đi Kinh Xáng dầm dề
Gởi thơ anh sợ lạc, gởi lời anh sợ quên.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5242
Phụ mẫu đánh em xương tan thịt nát
Bỏ xác xuống đường mương
Anh đấng làm trai thông minh trí huệ
Sao để gái hiền lương bị đòn
Trách Móc Đại Chúng 3944
Phải gặp ông Tơ hỏi sơ cho biết,
Phải gặp bà Nguyệt gạn thiệt cho rành,
Vì đâu hoa lọ lìa nhành,
Nợ duyên sao sớm dứt, chẳng đành dạ em?
Trách Móc Miền Nam, Bạc Liêu 8075
Phải chi lên được trên trời
Mượn gươm Ngọc Ðế giết người bạc đen
Trách Móc Đại Chúng 2106
Nhà em công việc bời bời
Dối thầy dối mẹ sang chơi với chàng.
Một ngày năm bảy bận sang
Thiếp những trông chàng, chàng những trông ai?
Má hồng còn có khi phai
Răng đen khi nhạt liệu bài đôi tạ
Hai đường trung hiếu mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không?
Còn không thì để em chờ
Hay là có chốn cậy nhờ thì thôi!
Trách Móc Đại Chúng 757
Phía bên em trăm việc lo toan,
Phía bên anh có ngó ngàng gì đâu na?
Trách Móc Miền Trung, Phú Yên, 3869
Nhứt ngôn thuyết quá,
Tứ mã nan truy,
Ra đi còn dằm, rồng nằm thấy dạng,
Em nỡ bụng nào đành đoạn bỏ anh.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 2828
Nói thương mà ở chẳng thương
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng.
Đêm qua khi lạnh khi nồng
Khi đắp áo ngắn khi chung áo dàị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Áo ngắn chẳng đắp, áo dài không chung?
Trách Móc Đại Chúng 10032
Ngó lên liễn dán thơ đề,
Trách người quân tử không hề vãng lai.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 9056
Ngó lên đàng tóc em rẽ tư,
Tại bụng em từ chẳng phải tại anh.
Trách Móc Miền Nam, Lục Tỉnh 8352
Ngó em không dám ngó lâu, (2)
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.
Lòng ta thương bạn không nguôi,
Nước sao như nước chảy xuôi một bề.
Trách Móc Miền Trung, Khánh Hòa 885
Nghe anh được lúc bây giờ
Mai sau trứng nước con thơ ai nhìn
Trách Móc Đại Chúng 8640
Ngày xuân em đi Chợ Hạ
Mua cá thu về chợ hãy còn đông.
Ai nói với anh rằng em đã có chồng
Tức mình em đổ cá xuống sông em về.
Trách Móc Đại Chúng 701
Ngày nay hỏi gấp bạn mình
Còn thương như cũ hay tình hết thương
Trách Móc Đại Chúng 8268
Ngày nào anh nói anh đành
Chẻ tre trước ngõ, để dành đan nôi
Bây giờ anh nói em thôi
Bụi tre trước ngõ, đan nôi ai nằm
Ngày nào anh nói em đành
Cuốc đất trồng hành, gieo cải, gieo kê.
Bây giờ anh nói em chê,
Để canh cải héo, cho kê anh tàn!
Trách Móc Đại Chúng 3472
Ngựa ô chẳng cưỡi cưỡi bò
Đường ngay không chạy, chạy dò đường quanh
Trách Móc Đại Chúng 3036
Ngửa lưng cho thế gian nhờ
Chẳng ơn thì chớ, lại ngờ bất trung
Trách Móc Đại Chúng 459
Ngọn đèn tía ngọn dầu cũng tía
Ngọn lang giâm ngọn mía cũng giâm
Thấy em tốt mã anh lầm
Bây giờ so lại giận bầm lá gan
Trách Móc Đại Chúng 9710
Người sao một hẹn thì nên
Người sao chín hẹn mà quên cả mười.
Trách Móc Miền Nam, An Giang 5995
Nét mực thẳng hay đau lòng gỗ,
Lời nói ngay trái lỗ tai người,
Qua tiếc em khôn khéo vẹn mười,
Nỡ không soi xét để rời duyên nhau.
Trách Móc Miền Nam, Bến Tre 10017
Nét mực chẳng hay đau lòng gỗ
Lời nói ngay trái lỗ tai người
Qua tiếc em khôn khéo vạn mười
Nỡ không soi xét để rời duyên nhau
Trách Móc Đại Chúng 4614
Nào khi nghèo khổ có ai (2)
Bây giờ đặng chiếc thuyền sai phụ liền
Có bạc em tình phụ tiền
Có nhân ngãi mới, em quên anh rồi
Có oản em tình phụ xôi
Có cam phụ quýt có người phụ ta
Có quán tình phụ bóng đa
Ba năm quán đổ cây đa vẫn còn
Trách Móc Đại Chúng 2088
Nào khi mô em nói với anh
Sông cạn mà tình không cạn
Vàn còn mòn mà nghĩa chẳng mòn
Bây chừ nước chảy xa non
Đêm năm canh tơ tưởng, héo hon ruột tằm,
Biết nhau chi! Để lại đau lòng.
Trách Móc Miền Trung, Thừa Thiên 3732
Nào khi anh dỗ chẳng nghe
Bây giờ xách nón chèo ghe đi tìm
Trách Móc Đại Chúng 5349
Nào ai chấp chó lỏ bòi Trách Móc Đại Chúng 4366
Nào ai cấm chợ ngăn sông
Ai cấm chú lái thông đồng đi buôn.
Trách Móc Đại Chúng 2176
Nào ai cấm chợ ngăn đò
Nào ai cấm lái hẹn hò đi buôn.
Trách Móc Đại Chúng 5357
Nào ai cản lộ ngăn đò
Ai cấm chú lái hẹn hò đi buôn!
Trách Móc Đại Chúng 8212