Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trch Nhi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?c khng m?c l?i m?c tai Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3042
Tr?n nh? ch tr?n con Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8604
Thu? (L?nh) lng no lng ?y gnh (?nh)
Thnh lng no lng ?y th?
Trch Nhi?m ??i Chng 3283
Th?i l? chy m?m Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9122
T? tin ?? l?i em th?
Anh ra ngoi ?i c?m c? theo vua
Trch Nhi?m ??i Chng 3972
T? n?ng m?n chi, ch khi ni, mi khi khc Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3499
Qu?c gia h?ng vong th?t phu h?u trch Trch Nhi?m ??i Chng 4338
Nh? v?y m?i g?i l trai,
Trn lo ngh?a cha d??i mi th?o thn.
Trch Nhi?m Mi?n Nam, L?c T?nh 9288
M?t ngi m?n quan c? h? ???c c?y
M?t ngi m?n b?y c? h? x?u ly
Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3900
M?c tr?i v?i r Cao Vong Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6720
Khuyn anh ?i lnh cho ngoan
Cho dn ???c c?y cho dn ???c nh?
Bao gi? nn ??i nn C?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
Bao gi? cng to?i danh thnh (*)
Trch Nhi?m ??i Chng 9773
Cheo leo n??c ??nh non B?ng
Ka am V Khch, n? vng Mao Tin
B?i th?y thuy?n qun, khi?n cho anh r?u r?
A, thi ?i n, b?c l?m n, da di?t l?m n
Nu?t ?c xong ci chung tnh t? x?a cho ??n nay
Ka ka! ng?n ?n ai th?p h??ng ty
M?t ng?n ?n chong
Hai ng?n ?n chong
Ba b?n ng?n ?n chong
Ng vo trong l?ng ph?t ng ngoi ny x? r?
Tnh b?ng th gi? trong ci ba ta
Lo b? qun lnh k?o m nt l?ng.
Trch Nhi?m ??i Chng 7186
Cha con ng ch? ?i ?u
?? cho ?y t? nh l?u xe h?i
Trch Nhi?m ??i Chng 5282
Ch?ng g c?ng th? l vng
Ch?ng g c?ng th? l nng v? anh
Trch Nhi?m ??i Chng 2953
C?a tay lm ra c?a nh lm nn Trch Nhi?m ??i Chng 9691
By gi? g?p ph?i h?i ny
Khi tr?i h?n hn, khi hay m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m,
??ng ti?n la thc, m??i ph?n ???c ba
L?y g ??ng n?p cho chng
L?y g cng vi?c xm lng cho an
L?y g s?u thu? cho lng
L?y g h? tr? trn ?ng lm ?n
Tr?i lm chi c?c h?i dn
Tr?i lm m?t mt thm ph?n kh kh?n!
Trch Nhi?m ??i Chng 5048
Bnh kho khng ai khen, chy seng mnh ph?i v? Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1675
Anh vi?c quan vi?c vua
Em thu tha may v
Trch Nhi?m ??i Chng 7757
Anh cn ?n d?t lm chi
Xu?ng ??i tr? n? nam nhi cho r?i
Trch Nhi?m ??i Chng 2238
Anh ?i! sng gi lin min
Ra cng bt c?y cho thuy?n t?i n?i
Trch Nhi?m ??i Chng 7720
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (3)
C?a nh m?i vi?c em th ch?ng sai,
Thng ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng ging tr?ng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy v? ??t ra
Thng t? gieo ma, thu?n ha m?i n?i
Thng m??i g?t hi v?a r?i
Tr?i ?? m?a xu?ng, n??c tri ??y ??ng
Anh ?i, hy gi? vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em lo!
Trch Nhi?m ??i Chng 5168
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (2)
Con cn m?ng d?i ? th c em
Trch Nhi?m ??i Chng 6041
Anh ?i! ph?i lnh th ?i
C?a nh ??n chi?c ? th c ti (em)
Trch Nhi?m ??i Chng 4906
Anh ?i! gi? l?y vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em ?y ( lo)
Trch Nhi?m ??i Chng 9364
Ai ??a em xu?ng gi?a sng
Bn n?y cha m?, cn ch?ng bn kia
Trch Nhi?m ??i Chng 3834
Ai ?i gnh vc non sng
?? ai ch?a ch?t s?u ?ng v?i ??y
Trch Nhi?m ??i Chng 6478
??i ng??i s?ng (???c) m?y gang tay
H?i ?u c?m c?i c? ngy l?n ?m
Trch Nhi?m ??i Chng 9364