Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trch Nhi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?c khng m?c l?i m?c tai Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3014
Tr?n nh? ch tr?n con Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8574
Thu? (L?nh) lng no lng ?y gnh (?nh)
Thnh lng no lng ?y th?
Trch Nhi?m ??i Chng 3253
Th?i l? chy m?m Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9084
T? tin ?? l?i em th?
Anh ra ngoi ?i c?m c? theo vua
Trch Nhi?m ??i Chng 3940
T? n?ng m?n chi, ch khi ni, mi khi khc Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3469
Qu?c gia h?ng vong th?t phu h?u trch Trch Nhi?m ??i Chng 4306
Nh? v?y m?i g?i l trai,
Trn lo ngh?a cha d??i mi th?o thn.
Trch Nhi?m Mi?n Nam, L?c T?nh 9260
M?t ngi m?n quan c? h? ???c c?y
M?t ngi m?n b?y c? h? x?u ly
Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3867
M?c tr?i v?i r Cao Vong Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6690
Khuyn anh ?i lnh cho ngoan
Cho dn ???c c?y cho dn ???c nh?
Bao gi? nn ??i nn C?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
Bao gi? cng to?i danh thnh (*)
Trch Nhi?m ??i Chng 9745
Cheo leo n??c ??nh non B?ng
Ka am V Khch, n? vng Mao Tin
B?i th?y thuy?n qun, khi?n cho anh r?u r?
A, thi ?i n, b?c l?m n, da di?t l?m n
Nu?t ?c xong ci chung tnh t? x?a cho ??n nay
Ka ka! ng?n ?n ai th?p h??ng ty
M?t ng?n ?n chong
Hai ng?n ?n chong
Ba b?n ng?n ?n chong
Ng vo trong l?ng ph?t ng ngoi ny x? r?
Tnh b?ng th gi? trong ci ba ta
Lo b? qun lnh k?o m nt l?ng.
Trch Nhi?m ??i Chng 7158
Cha con ng ch? ?i ?u
?? cho ?y t? nh l?u xe h?i
Trch Nhi?m ??i Chng 5255
Ch?ng g c?ng th? l vng
Ch?ng g c?ng th? l nng v? anh
Trch Nhi?m ??i Chng 2920
C?a tay lm ra c?a nh lm nn Trch Nhi?m ??i Chng 9663
By gi? g?p ph?i h?i ny
Khi tr?i h?n hn, khi hay m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m,
??ng ti?n la thc, m??i ph?n ???c ba
L?y g ??ng n?p cho chng
L?y g cng vi?c xm lng cho an
L?y g s?u thu? cho lng
L?y g h? tr? trn ?ng lm ?n
Tr?i lm chi c?c h?i dn
Tr?i lm m?t mt thm ph?n kh kh?n!
Trch Nhi?m ??i Chng 5019
Bnh kho khng ai khen, chy seng mnh ph?i v? Trch Nhi?m Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1649
Anh vi?c quan vi?c vua
Em thu tha may v
Trch Nhi?m ??i Chng 7726
Anh cn ?n d?t lm chi
Xu?ng ??i tr? n? nam nhi cho r?i
Trch Nhi?m ??i Chng 2208
Anh ?i! sng gi lin min
Ra cng bt c?y cho thuy?n t?i n?i
Trch Nhi?m ??i Chng 7690
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (3)
C?a nh m?i vi?c em th ch?ng sai,
Thng ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng ging tr?ng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy v? ??t ra
Thng t? gieo ma, thu?n ha m?i n?i
Thng m??i g?t hi v?a r?i
Tr?i ?? m?a xu?ng, n??c tri ??y ??ng
Anh ?i, hy gi? vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em lo!
Trch Nhi?m ??i Chng 5139
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (2)
Con cn m?ng d?i ? th c em
Trch Nhi?m ??i Chng 6009
Anh ?i! ph?i lnh th ?i
C?a nh ??n chi?c ? th c ti (em)
Trch Nhi?m ??i Chng 4879
Anh ?i! gi? l?y vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em ?y ( lo)
Trch Nhi?m ??i Chng 9332
Ai ??a em xu?ng gi?a sng
Bn n?y cha m?, cn ch?ng bn kia
Trch Nhi?m ??i Chng 3805
Ai ?i gnh vc non sng
?? ai ch?a ch?t s?u ?ng v?i ??y
Trch Nhi?m ??i Chng 6448
??i ng??i s?ng (???c) m?y gang tay
H?i ?u c?m c?i c? ngy l?n ?m
Trch Nhi?m ??i Chng 9335