Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trang Ph?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7986
X?m x?m trong Th? ?i ra
o ?en nt b?c xinh ? qu xinh
Trang Ph?c Mi?n Nam, Bnh D??ng 6397
V chng thi?p b? ?n oan,
Khng tin gi? o ra xem d?u l?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1232
Tui ?i c?p o ?i h?ng
Hai h? ??ng hng ??a ti?n qua sng.
Con khng cha m? no r?n
Ng?m nh? tri b??i ai l?n n trn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 6422
Trai no b?nh b?ng trai Nh?n i,
??u th h?t ch?i tc tm b?y ba,
M?c pijama kh?n bn chong c?
Th?y em gi Ba Xuyn ng? ng?
Mu?n cng ai th? l? ?i l?i,
C?y cy c?c l?m em ?i,
Hy theo anh v? v??n ?n tri cu?c ??i ?m no.
(Gi Ba Xuyn tuy qu ma dn d,
Tc di b? xa o v?i b ba,
N?ng tp m?a sa m m?n da di tc,
Khng ??p b?ng ai nh?ng v?a vc,
Tuy qu qut nh?ng khng thch trai v??n,
Trai m d? d? ??ng ??ng,
Ng?i khng hi tri h?t ???ng t??ng lai.)
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10262
Trch ai lm cho o n? r? bu
Ch?ng Nam, v? B?c th?m s?u cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4763
Tr?ng tre th ch? b? m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du.
- ??a du th ??a b?ng ghe,
Ch? ??a b?ng b ??t o du ?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 1041
Tr?ng tre khng dm ?n m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 3371
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du,
??a du th ??a b?ng ghe,
??ng ??a b?ng b rch o c du !
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 5116
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 629
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (5)
Th??ng c o ch?t v qung n?a l?ng
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5861
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng
Th??ng c o ch?t, v qung n?a l?ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 9398
Tr?i m?a ??t o em r?i,
Ki?m n?i c l?a l?n h?i m h?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 3596
Tr?i m?a ??t o em r?i (5)
Ki?m n?i c l?a l?n h?i v h?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6097
Ti?ng ??n cha m? anh giu
Sao anh ?n m?c nh? tu chu?i le
Trang Ph?c Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 5416
Thi thi bung o em ra
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn v b?i m? cha
Khi bp khng bn ?? tn ai mua
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3638
Thi thi bung o em ra (5)
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn m?c k? hoa tn
M?y thu? g?p nng m bung o nng ra
Sng xao m?c sng d??i thon (thuy?n)
Thc ? d? thc, bung nng anh khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7440
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 1032
Th ti m?c v?i b, v?i b?
Khng ?? cha v? ti m?c b? t?i
?ng mang n n?ng, r?p c?n ?ng ku tr?i su?t ?m!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 5750
Th ti m?c rch, ?? cha m? m?c lnh
Cng cha m? sinh thnh m?i c con v? c?a ti
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2457
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 8794
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 10289
Th?y em b?n o b ba tr?ng, anh mu?n g?n ch? tnh
?i ?u l?u l?c, l?i nhn cho kh?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 4118
Th??ng tr may o cho tr,
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u h?, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 9938
Th??ng tr may o cho tr
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u b, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1698
Th?y nng anh t??ng v? anh, (5)
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng,
Song song hai ng?n g??m vng,
Trch anh anh ch?u, bung nng khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang 2831
Th?y nng anh nh? v? anh,
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 7278
Th??ng em thu? o m?i may
By gi? o ? thay tay v qung
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 1100
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 9314
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Trang Ph?c Mi?n Nam, C?n Th?, 5074
Th??ng ai m?c o nu sng
Cht kh?n m? qu? l?nh lng n?ng m?a
Trang Ph?c ??i Chng 8461
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2257
T? l?a g?m nhi?u khng mng
Th??ng c o ch?t v qung n?a vai
Trang Ph?c ??i Chng 4172
Th??ng em khng bi?t ?? ?u
?? trong ti o lu lu anh nhn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 9323
Th??ng em ch?ng bi?t ?? ?u (5)
?? vo tay o lu lu l?i dm
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7472
Th??ng em b?i m?y ngy ???ng
??n ?y cho t?n m?t, sao em l?i v bu?ng khng h?i anh?
- Anh ?i o m?c sao qua kh?i ??u?
Cha v?i m? ??ng , em b?c c?u ?n anh!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2505
Sng mai xch d?a mua t??ng
G?p anh trong tr??ng c?m vi?t ng ra
Em v? mua l?a m??i ba
C?t o c? gi?a m tra nt vo
H?i th?m anh h?c tr??ng no?
Mua gi?y mua vi?t g?i vo cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 8226
S??ng sa ??t o ??m minh,
Ngy nay ti m?i r tnh qui n??ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6084
Ry ?o?n nam t? b??c v,
Bu?c dy l?ng ??, kh?n b chn h?u.
Trang Ph?c Mi?n Trung, Ph Yn, 568
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8857
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 7781
Ra v? ?? o l?i ?y (D? b?n)
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6548
Ra v? ?? o l?i ?y
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4777
Ra ?i m?t b??c dn dn,
Hai tay m o vo trn khc than.
T??ng l mnh thi?p v?i chng,
Ai hay c k? ?n ?ng th? gai
Cy o?n v b?i tri sai,
Em than v b?i ng mai t l?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 9065
R? nhau ?i t?m sng sau,
o ?en che n?ng qu?t tu che m?a.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10028
Qua c?u ??t o ph?i phong
Th?y anh c ngh?a, em mong ??i ch?
Ch? cho nn n?i l?i ch?
Ch? cho rau mu?ng ln b? ho kh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6930
Qu anh ? t?n n?i ?u?
?? em may o vi?n bu g?i v?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?n Tre 4705
Ph?i duyn ph?i l?a cng nhau
D?u m o v?i, c?m rau c?ng v?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 5464
Ph?i duyn o rch c?ng mang,
Tri duyn ci o nt vng ch?ng ham.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7402
Ph?i chi tui ha ??ng con d?i
B? v ln o ? ??i v?i anh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3677