Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Trang Ph?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa ???ng m??n o m ?i.
Xin cho t?t qu? qu?n ch ta ???ng
Tr?ng h??ng b? l che h??ng,
Th??ng em ch?ng qu?n n?i ???ng xa xi.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7973
X?m x?m trong Th? ?i ra
o ?en nt b?c xinh ? qu xinh
Trang Ph?c Mi?n Nam, Bnh D??ng 6380
V chng thi?p b? ?n oan,
Khng tin gi? o ra xem d?u l?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1215
Tui ?i c?p o ?i h?ng
Hai h? ??ng hng ??a ti?n qua sng.
Con khng cha m? no r?n
Ng?m nh? tri b??i ai l?n n trn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 6404
Trai no b?nh b?ng trai Nh?n i,
??u th h?t ch?i tc tm b?y ba,
M?c pijama kh?n bn chong c?
Th?y em gi Ba Xuyn ng? ng?
Mu?n cng ai th? l? ?i l?i,
C?y cy c?c l?m em ?i,
Hy theo anh v? v??n ?n tri cu?c ??i ?m no.
(Gi Ba Xuyn tuy qu ma dn d,
Tc di b? xa o v?i b ba,
N?ng tp m?a sa m m?n da di tc,
Khng ??p b?ng ai nh?ng v?a vc,
Tuy qu qut nh?ng khng thch trai v??n,
Trai m d? d? ??ng ??ng,
Ng?i khng hi tri h?t ???ng t??ng lai.)
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10244
Trch ai lm cho o n? r? bu
Ch?ng Nam, v? B?c th?m s?u cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4739
Tr?ng tre th ch? b? m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du.
- ??a du th ??a b?ng ghe,
Ch? ??a b?ng b ??t o du ?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 1022
Tr?ng tre khng dm ?n m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 3350
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng,
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du,
??a du th ??a b?ng ghe,
??ng ??a b?ng b rch o c du !
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 5097
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 596
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng (5)
Th??ng c o ch?t v qung n?a l?ng
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 5844
Tr?u ln n?a n?c tr?u vng
Th??ng c o ch?t, v qung n?a l?ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 9377
Tr?i m?a ??t o em r?i,
Ki?m n?i c l?a l?n h?i m h?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 3579
Tr?i m?a ??t o em r?i (5)
Ki?m n?i c l?a l?n h?i v h?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6079
Ti?ng ??n cha m? anh giu
Sao anh ?n m?c nh? tu chu?i le
Trang Ph?c Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 5399
Thi thi bung o em ra
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn v b?i m? cha
Khi bp khng bn ?? tn ai mua
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3616
Thi thi bung o em ra (5)
?? em ?i bn k?o hoa em tn
- Hoa tn m?c k? hoa tn
M?y thu? g?p nng m bung o nng ra
Sng xao m?c sng d??i thon (thuy?n)
Thc ? d? thc, bung nng anh khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7420
Thi?u c?m thi?u o ch?ng mng
Thi?u tnh ?on k?t, xm lng khng vui.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 1009
Th ti m?c v?i b, v?i b?
Khng ?? cha v? ti m?c b? t?i
?ng mang n n?ng, r?p c?n ?ng ku tr?i su?t ?m!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 5730
Th ti m?c rch, ?? cha m? m?c lnh
Cng cha m? sinh thnh m?i c con v? c?a ti
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2433
Th? gian d?i d?i, khn khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 8774
Th? gian c d?i, c khn
S?ng m?c o rch, ch?t chn o lnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 10273
Th?y em b?n o b ba tr?ng, anh mu?n g?n ch? tnh
?i ?u l?u l?c, l?i nhn cho kh?n.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 4101
Th??ng tr may o cho tr,
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u h?, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 9917
Th??ng tr may o cho tr
Thi?u ?inh, thi?u v?t, thi?u b, thi?u bu.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 1681
Th?y nng anh t??ng v? anh, (5)
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng,
Song song hai ng?n g??m vng,
Trch anh anh ch?u, bung nng khng bung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu, Ti?n Giang 2805
Th?y nng anh nh? v? anh,
V? anh c?ng b?n o xanh nh? nng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, L?c T?nh 7259
Th??ng em thu? o m?i may
By gi? o ? thay tay v qung
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 1081
Th??ng em thu? (h?i) o m?i may,
By gi? o rch thay tay v qung.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Ph Yn 9294
Th??ng anh c?i o trao tay,
V? nh d?i m?, gi bay qua c?u.
- Gi bay c?u th?p c?u cao,
Gi bay c?u no ni l?i m? nghe?
Trang Ph?c Mi?n Nam, C?n Th?, 5052
Th??ng ai m?c o nu sng
Cht kh?n m? qu? l?nh lng n?ng m?a
Trang Ph?c ??i Chng 8443
T??ng l?y anh cho lnh t?m o
Hay ?u l?y anh r?i bn o nui anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2240
T? l?a g?m nhi?u khng mng
Th??ng c o ch?t v qung n?a vai
Trang Ph?c ??i Chng 4152
Th??ng em khng bi?t ?? ?u
?? trong ti o lu lu anh nhn.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?c Liu 9306
Th??ng em ch?ng bi?t ?? ?u (5)
?? vo tay o lu lu l?i dm
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 7454
Th??ng em b?i m?y ngy ???ng
??n ?y cho t?n m?t, sao em l?i v bu?ng khng h?i anh?
- Anh ?i o m?c sao qua kh?i ??u?
Cha v?i m? ??ng , em b?c c?u ?n anh!
Trang Ph?c Mi?n Nam, V?nh Long 2486
Sng mai xch d?a mua t??ng
G?p anh trong tr??ng c?m vi?t ng ra
Em v? mua l?a m??i ba
C?t o c? gi?a m tra nt vo
H?i th?m anh h?c tr??ng no?
Mua gi?y mua vi?t g?i vo cho anh.
Trang Ph?c Mi?n Nam, An Giang 8212
S??ng sa ??t o ??m minh,
Ngy nay ti m?i r tnh qui n??ng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6068
Ry ?o?n nam t? b??c v,
Bu?c dy l?ng ??, kh?n b chn h?u.
Trang Ph?c Mi?n Trung, Ph Yn, 546
Ra v? ?? o l?i ?y, (5)
?m khuya em ??p, gi ty l?nh lng.
Trang Ph?c Mi?n Nam, Ti?n Giang 8838
Ra v? ?? o l?i ?y,
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
Gi l?nh lng la tun l h?
C?m th??ng chng c m? khng cha
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 7766
Ra v? ?? o l?i ?y (D? b?n)
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6531
Ra v? ?? o l?i ?y
?m khuya em ??p gi ty l?nh lng
??p r?i em ?? c n?i
K?o m? hay ??ng ?n roi t?i mnh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 4757
Ra ?i m?t b??c dn dn,
Hai tay m o vo trn khc than.
T??ng l mnh thi?p v?i chng,
Ai hay c k? ?n ?ng th? gai
Cy o?n v b?i tri sai,
Em than v b?i ng mai t l?i.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 9047
R? nhau ?i t?m sng sau,
o ?en che n?ng qu?t tu che m?a.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 10007
Qua c?u ??t o ph?i phong
Th?y anh c ngh?a, em mong ??i ch?
Ch? cho nn n?i l?i ch?
Ch? cho rau mu?ng ln b? ho kh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 6914
Qu anh ? t?n n?i ?u?
?? em may o vi?n bu g?i v?.
Trang Ph?c Mi?n Nam, B?n Tre 4682
Ph?i duyn ph?i l?a cng nhau
D?u m o v?i, c?m rau c?ng v?
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 5448
Ph?i duyn o rch c?ng mang,
Tri duyn ci o nt vng ch?ng ham.
Trang Ph?c Mi?n Nam, 7378
Ph?i chi tui ha ??ng con d?i
B? v ln o ? ??i v?i anh
Trang Ph?c Mi?n Nam, ??ng Thp 3652