Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tru Gh?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa em gan ru?t nh? bo,
Ch?a vui g?p g?, c no chia phi?
- Th??ng mnh kh?n n?i tr? lui,
B?i ch?ng thin h? nh?o tui v?i mnh.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3484
X?u nh? tui ?y, thi?t ra ph?n x?u,
o khng c m b?n, Nn khng c m ??i,
M?i ch?y th l, Cn c ?i ba m? v?,
T?t nh? o m khng c ch?ng
- R?c bu, c ph?i l?i sng,
X?u nh? anh m c ?i ba m? v?,
H?a l tr?i c?ng ch?u thua!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 5581
V d?u b?u ch?ng ?ng ta
?o hang b?u ?, c?t nh u?ng cng
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 4795
V?a ?i v?a ?nh ?ng xa
Trng ra gi?ng dng b Ba xm B?u.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Ph Yn, 9103
V??n (Con v??n) b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m? ci
Tru Gh?o ??i Chng 6782
Tui xin cho lng, cho xm, cho h?, cho hng.
Tui ?y l k? qua ?ng, th?y ci ki?ng vui vo nh?i
Ch? tui khng dm lu?n bn v?n-ch??ng.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8160
Tui c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Cho o ?em v?, s?ng lm nh m ?,
Ch?t g?t bt l? h??ng m th??
- Anh c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Em ra l?y ch?ng ?? ph?ng s? gia n??ng,
Th?y m? bn anh cn s?ng th lm nh cho th?y m? ?,
? ch?t th g?t l? h??ng m th??
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7936
Trc th?a v?i mai, trc ? l? l?a,
Trc h?i mai r?ng ? d?a m ch?a?
- Trc h?i th mai xin th?a,
C cn ?n v?c, ch? ch?a vo l?.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 429
Trng anh nh? th? sao mai
Bi?t r?ng trong c nh? ngoi hay khng ?
Tru Gh?o ??i Chng 7960
Tru n?m su tu?i cn nhanh
B n?m su tu?i ? tranh v? gi
Tru Gh?o ??i Chng 6320
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 4450
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 8556
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 6059
Tru gi kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 7056
Tru gi c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 9572
Tru gi ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 10200
Trai t? m l?y n? dng (2)
C?m b?ng ?i d?, x??ng r?ng c?ng ?n.
- N? dng ba h?ng n? dng,
Trai t? ??ng ng, trong lng khng ?a.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10262
Trai lng ? qu cn ?ng,
C? chi em b?u l?y ch?ng ?ng xa?
- Trai lng ch kh khng dng,
Nn chi em b?u b?n cng ?ng xa.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10286
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
Tru Gh?o Mi?n Trung 6910
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
Tru Gh?o Mi?n Trung 4688
Tr?i m?a mt ??t, con c lc n thot kh?i n
C? ti?ng ku ng??i ngh?a trn b?
V?y ch? mng ai c r?ng cho ti ng? nh? m?t ?m
Tru Gh?o Mi?n Nam, 2079
Tr?m xem ? n?i x? ny
C ai xinh ??p cho ty ai kia
Tru Gh?o ??i Chng 8456
Tr?ng qun em l?p ra ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quay lm mng
?ua vui d??i nh tr?ng trong
C con c?ng ht, c ch?ng c?ng ch?i
Con th em m??n v nui
Ch?ng th em ?? ht ch?i trong nh
Tru Gh?o ??i Chng 3314
Tr?u vng ?n v?i t?m dung
Ti?c ng??i nhan s?c ch?ng khng kh coi
Tru Gh?o Mi?n Nam, V?nh Long 2501
Tr??c knh th?m c bc sau th?m nh?c m?u ? nh
D, tr, kh?n, vng g?i m cho em
Tru Gh?o ??i Chng 9664
Tr??c khi ht anh c l?i rao:
Khng ch?ng th vo, c ch?ng th ra
C ch?ng th trnh cho xa
Khng ch?ng th hy ln la t?i g?n
Tru Gh?o ??i Chng 8530
Tr?ng trn r?i l?i trn tr?ng,
B?u xinh m?c b?u, b?u x?ng qua th .
Tru Gh?o Mi?n Nam, L?c T?nh 7499
Ti ? bi?t v? anh r?i
Qu?n qu?n tc tr??c l ng??i hay ghen
Tru Gh?o ??i Chng 6173
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang
Anh th?i n?m gi?a, hai nng ?i bn.
Tru Gh?o ??i Chng 7654
Thuy?n anh ng??c thc ln ?y.
M??n ?i d?i y?m lm dy ko thuy?n.
Tru Gh?o ??i Chng 543
Thuy?n ai rc rch bn ngoi
Hay thuy?n anh li b? s?i nhu?m thm
Tru Gh?o ??i Chng 1585
Thng thng ng? ng? ?? c?u m? dm g? c hai m?y
Nh? ?n d?u kia ?ng qu?t n? l?a chy hoi sng ?m
Tru Gh?o Mi?n Nam, V?nh Long 9051
Thi r?i bnh tch b? tan,
Chn chung l? b?, c ve vng ??i ?y.
- Ch? ch?, ??i ??i m?n chi,
V? con anh lo ki?m, em ? ga th m?c em!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7683
Thi anh, v? ng? k?o khuya,
X?u chum c n? vo ?a th thi!
- X?u chum anh b? thm chum,
Ban ngy anh tt, ban ?m anh m.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2935
Ti yu anh v?n ti m?n anh nghn
Anh c ?n thu?c ??a ti?n ti mua
Tru Gh?o ??i Chng 5555
Thi?p v?i chng x?a kia t??ng ?i chung m?t ki?t (*)
Ai hay ng tr?i phn bi?t m?i ??a m?t ?ng.
Ch?u ng? ???ng ch?u, cy da vng theo cy!
- T??ng theo nhau ??n bch nin giai lo,
Khng hay m duyn n? ch?ng ny ? phn o r? ban.
Duyn em h? ?nh ph?n, c?ng v?ng c?u cho anh nn.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8118
Th?y anh ti c?ng mu?n cho, (2)
S? anh ch?ng c? n ??ng b? ro n trng.
Tru Gh?o ??i Chng 8314
Th?y anh ti c?ng mu?n cho,
S? anh ch?ng c? gi?t dao trong mnh.
Tru Gh?o ??i Chng 4366
Th?y nhau nghing nn b??c ?i,
C m lao kh? nh? ri, h?i tr?i!
- G?p nhau ?y b? ng? kh cho,
Nghing mnh lch nn, n??c m?t tro nh? m?a.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 982
Thn em nh? tri mt trn kh?i,
M?t tr?m qun t? t?i h??ng h?i m v?.
- Thn anh nh? con qu? trn tr?i,
??u trn tri mt, th?o tm tnh b?n ch?a?
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10167
Thn em nh? tri kh? trn cha,
ng ?i qua b ?i l?i, th?y ?? chua c?ng thm.
- Em c cho anh c?ng khng l?y, bn c?ng khng mua.
Ch? th?ng em anh d?i, th?y ?? chua h?n thm!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3072
Thn em nh? tri b?n tri,
Gi d?p sng d?i bi?t t?p vo ?u?
Tru Gh?o Mi?n Nam, 8330
Thn em nh? th? bng h??ng,
Anh xem cho c , k?o m?c ???ng chng gai.
- Thn anh nh? th? gi?t s??ng,
?m ?m t??i mt cho bng h??ng t?t t??i?
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6034
Tai nghe g l? gy hay,
Gy ln n?m ba ti?ng ?? g ?y gy cng.
- G tui ?ang nh?t trong l?ng,
Mu?n gy ln n?m ba ti?ng,
S? con g bn n? sang th?t ci m?ng g bn ni
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7186
T?i ?y m??n chn ?n c?m,
M??n ly u?ng r??u m??n ??n ko ch?i
Tru Gh?o Mi?n Nam, 6477
T?i ?y b?t ch?p chi cho
B??c v trong c?i ht nho ?i cu
L vng snh v?i ngu?c chu
?o Lan m? mi?ng cho m?i b??m ong
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 8235
T??ng gi?ng c?n anh n?i s?i dy c?t
No hay gi?ng su nn h?t s?i dy
N?u anh ?y khng l?y ???c c ny
Anh cho ghe ra gi?a bi?n, ??i n??c ??y cho v.
Tru Gh?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 4819
Sng Dinh c ba ng?n ngu?n
Anh nh? em b?ng ?o v??t su?i
Nh?ng ch?a bi?t ???ng tm t?i th?m em
Gh v ch? Ninh Ho mua m?t xu Nem
M?t chai r??u b?t
?? qun n?i nh? th??ng
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 1828
T?m thn em nh? con c gy d??i sng,
Nh?y ln tam c?p, ho con r?ng cho anh coi!
- Anh ?y v?n h?c tr Tn Ng? Khng,
Tay c?m ci v?t, gi v? ??ng vn,
Em c ho thnh m?t tr?m con c gy,
? thot thn con no!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4754
Sau g c ci v??n tre,
Cch m?t ?m ??, v??n m b?ng ngang
Tru Gh?o Mi?n Trung, Ph Yn, 417