Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tru Gh?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa em gan ru?t nh? bo,
Ch?a vui g?p g?, c no chia phi?
- Th??ng mnh kh?n n?i tr? lui,
B?i ch?ng thin h? nh?o tui v?i mnh.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3468
X?u nh? tui ?y, thi?t ra ph?n x?u,
o khng c m b?n, Nn khng c m ??i,
M?i ch?y th l, Cn c ?i ba m? v?,
T?t nh? o m khng c ch?ng
- R?c bu, c ph?i l?i sng,
X?u nh? anh m c ?i ba m? v?,
H?a l tr?i c?ng ch?u thua!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 5562
V d?u b?u ch?ng ?ng ta
?o hang b?u ?, c?t nh u?ng cng
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 4777
V?a ?i v?a ?nh ?ng xa
Trng ra gi?ng dng b Ba xm B?u.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Ph Yn, 9089
V??n (Con v??n) b?ng con ln non hi tri
Anh c?m th??ng nng ph?n gi m? ci
Tru Gh?o ??i Chng 6760
Tui xin cho lng, cho xm, cho h?, cho hng.
Tui ?y l k? qua ?ng, th?y ci ki?ng vui vo nh?i
Ch? tui khng dm lu?n bn v?n-ch??ng.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8144
Tui c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Cho o ?em v?, s?ng lm nh m ?,
Ch?t g?t bt l? h??ng m th??
- Anh c cy mt c?t ??t, r? m?c t? ph??ng,
Em ra l?y ch?ng ?? ph?ng s? gia n??ng,
Th?y m? bn anh cn s?ng th lm nh cho th?y m? ?,
? ch?t th g?t l? h??ng m th??
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7921
Trc th?a v?i mai, trc ? l? l?a,
Trc h?i mai r?ng ? d?a m ch?a?
- Trc h?i th mai xin th?a,
C cn ?n v?c, ch? ch?a vo l?.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 415
Trng anh nh? th? sao mai
Bi?t r?ng trong c nh? ngoi hay khng ?
Tru Gh?o ??i Chng 7940
Tru n?m su tu?i cn nhanh
B n?m su tu?i ? tranh v? gi
Tru Gh?o ??i Chng 6300
Tru kia kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 4436
Tru kia c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 8538
Tru kia ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 6043
Tru gi kn c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 7030
Tru gi c?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 9554
Tru gi ?n c? b? ao
Anh kia khng v? ??i no c con
Ng??i ta con tr??c con sau
Thn anh khng v? nh? cau khng bu?ng.
Cau khng bu?ng ra tu?ng cau ??c,
Trai khng v? c?c l?m anh ?i!
Ng?i ta ?i ?i v? ?i,
Thn anh ?i l? v? loi m?t mnh.
Tru Gh?o Mi?n Nam, B?c Liu 10184
Trai t? m l?y n? dng (2)
C?m b?ng ?i d?, x??ng r?ng c?ng ?n.
- N? dng ba h?ng n? dng,
Trai t? ??ng ng, trong lng khng ?a.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10245
Trai lng ? qu cn ?ng,
C? chi em b?u l?y ch?ng ?ng xa?
- Trai lng ch kh khng dng,
Nn chi em b?u b?n cng ?ng xa.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10269
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh (2)
S?m khuya ??n chi?c bi?t d?a mnh n?i m,
Tru Gh?o Mi?n Trung 6894
Trai khng v? nh? ch? khng ?nh
M?a dng m?t tr? bi?t gh mnh vo ?u
Tru Gh?o Mi?n Trung 4672
Tr?i m?a mt ??t, con c lc n thot kh?i n
C? ti?ng ku ng??i ngh?a trn b?
V?y ch? mng ai c r?ng cho ti ng? nh? m?t ?m
Tru Gh?o Mi?n Nam, 2063
Tr?m xem ? n?i x? ny
C ai xinh ??p cho ty ai kia
Tru Gh?o ??i Chng 8439
Tr?ng qun em l?p ra ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quay lm mng
?ua vui d??i nh tr?ng trong
C con c?ng ht, c ch?ng c?ng ch?i
Con th em m??n v nui
Ch?ng th em ?? ht ch?i trong nh
Tru Gh?o ??i Chng 3295
Tr?u vng ?n v?i t?m dung
Ti?c ng??i nhan s?c ch?ng khng kh coi
Tru Gh?o Mi?n Nam, V?nh Long 2487
Tr??c knh th?m c bc sau th?m nh?c m?u ? nh
D, tr, kh?n, vng g?i m cho em
Tru Gh?o ??i Chng 9646
Tr??c khi ht anh c l?i rao:
Khng ch?ng th vo, c ch?ng th ra
C ch?ng th trnh cho xa
Khng ch?ng th hy ln la t?i g?n
Tru Gh?o ??i Chng 8511
Tr?ng trn r?i l?i trn tr?ng,
B?u xinh m?c b?u, b?u x?ng qua th .
Tru Gh?o Mi?n Nam, L?c T?nh 7481
Ti ? bi?t v? anh r?i
Qu?n qu?n tc tr??c l ng??i hay ghen
Tru Gh?o ??i Chng 6155
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang
Anh th?i n?m gi?a, hai nng ?i bn.
Tru Gh?o ??i Chng 7636
Thuy?n anh ng??c thc ln ?y.
M??n ?i d?i y?m lm dy ko thuy?n.
Tru Gh?o ??i Chng 529
Thuy?n ai rc rch bn ngoi
Hay thuy?n anh li b? s?i nhu?m thm
Tru Gh?o ??i Chng 1568
Thng thng ng? ng? ?? c?u m? dm g? c hai m?y
Nh? ?n d?u kia ?ng qu?t n? l?a chy hoi sng ?m
Tru Gh?o Mi?n Nam, V?nh Long 9026
Thi r?i bnh tch b? tan,
Chn chung l? b?, c ve vng ??i ?y.
- Ch? ch?, ??i ??i m?n chi,
V? con anh lo ki?m, em ? ga th m?c em!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7665
Thi anh, v? ng? k?o khuya,
X?u chum c n? vo ?a th thi!
- X?u chum anh b? thm chum,
Ban ngy anh tt, ban ?m anh m.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2913
Ti yu anh v?n ti m?n anh nghn
Anh c ?n thu?c ??a ti?n ti mua
Tru Gh?o ??i Chng 5539
Thi?p v?i chng x?a kia t??ng ?i chung m?t ki?t (*)
Ai hay ng tr?i phn bi?t m?i ??a m?t ?ng.
Ch?u ng? ???ng ch?u, cy da vng theo cy!
- T??ng theo nhau ??n bch nin giai lo,
Khng hay m duyn n? ch?ng ny ? phn o r? ban.
Duyn em h? ?nh ph?n, c?ng v?ng c?u cho anh nn.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 8099
Th?y anh ti c?ng mu?n cho, (2)
S? anh ch?ng c? n ??ng b? ro n trng.
Tru Gh?o ??i Chng 8298
Th?y anh ti c?ng mu?n cho,
S? anh ch?ng c? gi?t dao trong mnh.
Tru Gh?o ??i Chng 4346
Th?y nhau nghing nn b??c ?i,
C m lao kh? nh? ri, h?i tr?i!
- G?p nhau ?y b? ng? kh cho,
Nghing mnh lch nn, n??c m?t tro nh? m?a.
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 964
Thn em nh? tri mt trn kh?i,
M?t tr?m qun t? t?i h??ng h?i m v?.
- Thn anh nh? con qu? trn tr?i,
??u trn tri mt, th?o tm tnh b?n ch?a?
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 10151
Thn em nh? tri kh? trn cha,
ng ?i qua b ?i l?i, th?y ?? chua c?ng thm.
- Em c cho anh c?ng khng l?y, bn c?ng khng mua.
Ch? th?ng em anh d?i, th?y ?? chua h?n thm!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3053
Thn em nh? tri b?n tri,
Gi d?p sng d?i bi?t t?p vo ?u?
Tru Gh?o Mi?n Nam, 8312
Thn em nh? th? bng h??ng,
Anh xem cho c , k?o m?c ???ng chng gai.
- Thn anh nh? th? gi?t s??ng,
?m ?m t??i mt cho bng h??ng t?t t??i?
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6016
Tai nghe g l? gy hay,
Gy ln n?m ba ti?ng ?? g ?y gy cng.
- G tui ?ang nh?t trong l?ng,
Mu?n gy ln n?m ba ti?ng,
S? con g bn n? sang th?t ci m?ng g bn ni
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7166
T?i ?y m??n chn ?n c?m,
M??n ly u?ng r??u m??n ??n ko ch?i
Tru Gh?o Mi?n Nam, 6460
T?i ?y b?t ch?p chi cho
B??c v trong c?i ht nho ?i cu
L vng snh v?i ngu?c chu
?o Lan m? mi?ng cho m?i b??m ong
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 8218
T??ng gi?ng c?n anh n?i s?i dy c?t
No hay gi?ng su nn h?t s?i dy
N?u anh ?y khng l?y ???c c ny
Anh cho ghe ra gi?a bi?n, ??i n??c ??y cho v.
Tru Gh?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 4803
Sng Dinh c ba ng?n ngu?n
Anh nh? em b?ng ?o v??t su?i
Nh?ng ch?a bi?t ???ng tm t?i th?m em
Gh v ch? Ninh Ho mua m?t xu Nem
M?t chai r??u b?t
?? qun n?i nh? th??ng
Tru Gh?o Mi?n Trung, Khnh Ha 1807
T?m thn em nh? con c gy d??i sng,
Nh?y ln tam c?p, ho con r?ng cho anh coi!
- Anh ?y v?n h?c tr Tn Ng? Khng,
Tay c?m ci v?t, gi v? ??ng vn,
Em c ho thnh m?t tr?m con c gy,
? thot thn con no!
Tru Gh?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4738
Sau g c ci v??n tre,
Cch m?t ?m ??, v??n m b?ng ngang
Tru Gh?o Mi?n Trung, Ph Yn, 401