Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tr Ch?i Tr? Con

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xut xoa xu xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? ty
Qu? ng?t chn cy
Mua ngay th ni! (k?o h?t!)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2806
Xuy xoa xuy xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Bn my ch? huy?n
Bn xuy?n ch? ?i
Ai vo th mua.
(Ht ti?p) Xuy xoa xuy xut
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Trung 6848
Xu xa xu xt
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Mua th t?i ?y
Ba ??ng m?t qu?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7089
X?a c m
? c chp
Chn no ??p
Th ?i bun men
Chn no hn
? nh lm mo lm, ch
(Xem Ghi Ch) - Ai mua men ra mua!
Cc em h?i: - Men g?
Ng??i bun men: - Men t?m!
Cc em: - ?m ng khc.
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
Cc em: - Men g?
Ng??i bun men: - Men b?c.
Cc em - Gc ng ny (Xem Ghi ch 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9412
X?m lai ?i gc xoi
B? ph?t ??ng hai
Ku ch cai ph?t ??ng chn
Ku ch lnh ph?t hai ??ng...
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6466
Vo v??n xem kh? hi hoa
Xem voi ?nh sp xem g nhu?m r?ng
Xu?ng sng xem c ??u roi
Xem tm qu?n th?o xem trai tr? mnh
Bao gi? cho chu?i c cnh
Cho sung c n? cho hnh c hoa
Bao gi? cho kh? ?eo hoa
Cho voi ?nh sp cho g nhu?m r?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 904
V??n v?i v??n vai
Chng di chng l?n
?i ch?i v?i tr?
S?c kho? s?ng lu
B?c ??u c?i c?i (tr?m tu?i)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9267
p l khoai
M??i hai chong chng
??a m?c o tr?ng
??a m?c o ?en
??a xch l?ng ?n
??a c?m ?ng th?t
Th?t ra th?t v
Th?t nh?m b?i chu?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1774
p chn p d?a
D?a ngu d?a ng?c
Con cc c?t ?ui
? b? ? b?i
Ai nui m?y l?n
D? th?a th?y con l?n mnh n..
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6351
Tm n? tm n?u
Tay t, tay tin
??ng ti?n, chi?c ??a
H?t la ba bng
?n tr?m, ?n c?p tr?ng g
B xa, b xt
Con r?n, con rt trn tr?i
Ai m?i my xu?ng?
B? ru?ng ai coi?
B? voi ai gi??
B? ch? ai ??c
?nh tr?ng nh rng
Tay no c?
Tay no khng?
H?ng ng th b
Tri mt r?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3147
Tr?i m?a lm rm (2)
Cy trm c tri
Con gi c duyn
??ng ti?n c l?
Bnh t? th ngon
Bnh dn th bo
Ci ko th? may
Ci cy lm ru?ng
Ci xu?ng ??p b?
Ci l? ??m c
Ci n b?n chim
Ci kim may o
Ci gio ?i s?n
Ci kh?n b?t ??u
Ci c?u ?i ch?
C v? ?n ng
C ch?ng con gi
Ci tri m u
ng cu ?i cu
?? tru ?n la
B?t ???c ch?t ??u, ch?t ??u ?ui
Cn hai con m?t ?em nui m? gi
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6301
Tr?i m?a lm rm
Cy trm c tri
Con gi c ch?ng
?n ng c v?
?n b c con
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, L?c T?nh 2725
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 3)
Ba sang tm
Tm la hai
Hai sang chn
Chn la m?t
M?t sang m??i
M??i v? c?
C? xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2388
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 2)
Chuy?n chuy?n m??i
M??i m??i ?i
??t xu?ng chn
Nng l?y m?t
Ch?p l?y ?oi^
??t xu?ng ?y
Xoay l?y m?t
Ch?p l?y m??i
M?t ny m?t nua+~
Hai sang ba
Ba ny ba n?a
Ba n?a, m?t sang t?
T? c? t?
T? c? khoai
Hai sang n?m
N?m la n?m
N?m sang su
Su la t?
T? sang b?y
B?y la ba
(v ?nh th? - ti?p theo 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9569
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 1)
Tr?i con ch?t
M?t d?o dang
Hai sang ?
Ba c k?u
B?n nghu ngao
N?m dao th?t
Su th?t mu?i
B?y chu?i xanh
Tm hnh t?i
Chn gi ghm
M??i chm chn
??t xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t
M?t m?t ?i
Chuy?n chuy? hai
Hai hai ?i
(v ?nh th? - ti?p theo)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8362
T v my nui con nh?n,
Ngy sau n l?n n qu?n nhau ?i.
T v ng?i khc t? ti ,
Nh?n ?i nh?n h?i my ?i ?ng no.
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, 7376
Tnh tnh tang
B?t con ki?n vng, bu?c ch? ngang l?ng
Cho vo ci ?ng, m?t ??u th b?ng
??u kia bi m?, ki?n m?ng ki?n sang.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9345
Th l tha l?y
Con gi b?y ngh?
Ng?i l l m?t
D?a c?t l hai
Ni dai l ba
?n qu l b?n
Vi?c tr?n l n?m
Hay n?m l su
Lu tu l bay?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6287
Thng n?m (Ging) ?au mu
Thng su ?au ch?n (l?ng)
Thng tm ng?i d?ng
?n c?m gi? b?a
C?m ?n c?m d?
M? ng? ?i ?u
T?m tp g?i ??u
?i xem voi ?a
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3892
Th?y thu?c: R?ng r?n ?i ?u (cu 2)
R?ng r?n: Con ln chn
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln m??i
Th?y thu?c: thu?c ngon v?y, xin khc ??u
R?ng r?n: Nh?ng x??ng x?u
Th?y thu?c: Xin khc gi?a
R?ng r?n: Nh?ng mu cng me
Th?y thu?c: Xin khc ?ui
R?ng r?n: Tha h? m ?u?i (Thy c? ko k? ???c em b nh?t cu?i hng)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7656
Th?y thu?c: R?ng r?n ?i ?u (cu 1)
R?ng r?n: R?ng r?n ?i l?y thu?c cho con
Th?y thu?c: Con ln m?y
R?ng r?n: Con ln m?t
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln hai
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln ba
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln b?n
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln n?m
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln su
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln b?y
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln tm
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln chn
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
(Cn Ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8000
Th? ??a ba ba
Ch? b?t ?n b
Ph?i t?i ?n ng
C?m tr?ng nh? bng
G?o ti?n nh? n??c
?? m?m ?? mu?i
?? chu?i h?t tiu
?? niu c?t g
?? v nh no
Nh ?y ph?i ch?u
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7235
Tay c?m con dao
Lm sao cho s?c
?? m d? c?t
?? m d? ch?t
Ch?t l?y c?i hnh
Tro ln r?ng xanh
Ch?y quanh s??n ni
M?t mnh thui th?i
Ch?t cy ch?t c?i
Tm ch?n ta ng?i
Gi mt th?nh th?i
Ka m?t ?n chim
? ?u bay l?i
Con ?ang c?n tri
Con ?ang tha m?i
Qua l?i n ?n
My ?ang ?n l?c
L?c v? l?c sung
My khng th?y t?
T? khng ?u?i my
My qua l?i n? lm chi ?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9353
T? m phn thy
Voi d?y ng?a x
?ng ch? tt hai
?ng xay thnh b?t
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6415
T?p t?m vng, con cng n ma
N ma lm sao?
N r?t c? vo
N xe cnh ra
N ??u cnh ?a
N ku cy c?i
N ??u n?i b?y
N ni n?i bung
N ??u cnh sung
N ku t? h?
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, Kin Giang 4144
T?p t?m vng (2)
Ch? l?y ch?ng, em ? gi
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ?n m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em x?a ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ?o l? em n?u canh
Ch? ?m hnh, em lm m?m
Ch? ?i t?m, em g?i ??u
Chi ?i cu em xch v?t,
Ch? ?i x?t. em ?i h?i!!!
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7982
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8490
Sc s?c sc s?
Nh no cn ?n cn l?a?
M? c?a cho anh em chng ti vo!
B??c ln gi??ng cao
Th?y ?i r?ng ?p.
B??c xu?ng gi??ng th?p
Th?y ?i r?ng ch?u.
B??c ra ??ng sau
Th?y nh ngi l?p.
Tru ng cn bu?c
Ng?a ng cn c?m
ng s?ng m?t tr?m
Thm n?m tu?i l?.
V? ng sinh ??
Nh?ng con t?t lnh
Nh?ng con nh? tranh
Nh?ng con nh? r?i
Sc s?c sc s?!...
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 4607
Sau l?ng ru?ng khoai
?i vai ru?ng ??
Tr??c l? c?y chim
Long h? hai bn
Nh? li?m q?? l?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8217
Sng tr?ng v?ng v?c
Vc c?c ?i ch?i
G?p ?n v?t tr?i
Gi??ng cung anh b?n
G?p c y?m th?m
??i g?o ln cha
Anh quy?t ?n thua
Th tay bp v
Khoan khoan h?i ch
?? thng g?o ti
Hm nay ba m??i
Mai l m?ng m?t
Ln cha cng B?t
B?t ng?anh m?t ?i
ng s? ng?anh m?t c??i kh
C?a Tam B?o ?? lm g khng bp
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1972
Sai qu?t qu?t ln cho mt
Qu?t ht cho hay
Qu?t ?m qu?t g?y
Cn m?t n?m x??ng
Hai bn gi b?c ty l??ng (t? l??ng)
Tay c?m r? qu?t m t??ng l?y s?u
C n?ng th ??i ln ??u
C m?a x?p l?i
?i ?u m c?m
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 7044
So s?u l so s?u ?en
So ?en l em so ?
S ? l m b? nng
B? nng l ng c l
c l l b tu h
Tu h l ch chim di
Chim di l d chim xanh
Chim xanh l anh c b?
C b? l v? th?ng Ng
Th?ng Ng l c so s?u
So s?u l c?u so ?en
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1002
So s?u l c?u so ?en
?nh tr?ng th?i kn
??a ma so s?u
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 5878
R? nhau ?i t?m sng sau,
o ?en che n?ng qu?t tu che m?a.
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, 9309
R?ng r?ng r?n r?n/ ko r?n ln my
Th?y cy lc l?c/ h?i ng th?y thu?c c nh hay khng?
- C!
- M? c?a cho vo!
- Vo lm g?
- M??n ci li?m
- Li?m lm g?
- Hi c?i
- C?i lm g?
- N?u bnh ch?ng
- Cho th?y ?n khng?
- Khng!
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3458
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 3)
??i tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t - (*) M?t ?i
Chuy?n chuy?n hai - Hai ?i
Chuy?n chuy?n ba - Ba ?i
Chuy?n chuy?n b?n - B?n ?i
Chuy?n chuy?n n?m - N?m ?i
??u qu? (B?t ??u th? t?ng que xu?ng chn)
Qu giang
Sang sng
V? ?
C nh?y
G?y cy
My leo
Bo tri
?i xanh
Hnh bc
Tr?ng ?? lng (qu? 2 que ln m?t l?n)
Tm cong ?t v?t
Vo lng xin th?t
Ra lng xin xi
Anh ch? em ?i, cho ti vt bn thin h?.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2485
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 2)
T? c? c?i
Hai sang n?m
N?m cn n?m
N?m sang su
R?i bn su (r?i l?i que)
Su c? ?u
B?n sang b?y
R?i bn b?y (r?i l?i que)
B?y la ba
Ba sang tm
R?i bn tm (r?i l?i que)
Tm hai la
Hai sang chn
R?i bn chn (r?i l?i que)
Chn la m?t
M?t sang m??i
Ng? n?m m??i (??t xu?ng 5 que)
M??i v? c? (l?i nh?t ln)
Ng? xu?ng ??t (??t c? 10 que xu?ng)
C?t ln tay (nh?t c? ln)
Xoay ?ng nh? (quay c? c?m que) (Xem ti?p cu 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2822
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 1)
Que mai (nh?t ti?p 1 que v n?m l?i trong tay cho ??n h?t bn)
Ci c
N? n?ng
Con kh?ng
Hn ch?t
Nh?m nha
Nh?m nh?t
Qu? b?t
Sang bn ?i (r?i l?i ra chn)
?i ti (nh?t 2 que)
?i ch?
?i ci b?
?i cnh hoa
?i sang ba
R?i bn ba (r?i que l?i ra chn)
Ba qu? c
Ba qu? to
Ba l go
M?t sang t?
R?i bn t? (r?i l?i que)
T? c? t? (Xem Ti?p Cu 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3961
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 3)
Tr? l cy si
Tr? voi k? ch?
Tr? v? ?n ng
Tr? ch?ng con gi
Tr? tri cy c
Tr? hoa cy b??i
Tr? l??i c?n cu
Tr? b?u th? gic
Tr? b?c ng quan
Tr? gan con ng?a
Tr? nh?a cy sung
Tr? vung hng n?i
Tr? xi n?i ch
Tr? m ng Chnh
Tr? lnh ng vua
Tr? cha ng But??m th?t ln tr?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2025
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 2)
Ch?i v?i cy c
Cy c cho di
Ch?i v?i con gi
Con gi cho ch?ng
Ch?i v?i ?n ng ?n ng cho v?
Ch?i v?i k? ch?
K? ch? cho voi
Ch?i v?i cy si
Cy si cho l
Ch?i v?i con c
Con c cho vy
Ch?i v?i ng th?y
ng Th?y cho sch
Ch?i v?i th? ng?ch
Th? ng?ch cho dao
Ch?i v?i th? ro
Th? ro cho ba
Tr? ba th? ro
Tr? dao th? ng?ch
Tr? sch ng th?y
Tr? vy con c (Cn ti?p 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8606
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 1)
Xu?ng ch?i v?i B?t
ng B?t cho cha
Ch?i v?i vua
ng vua cho lnh
Ch?i v?i ng Chnh
ng Chnh cho m
Ch?i v?i n?i ch
N?i ch cho xi
Ch?i v?i hng n?i
Hng n?i cho vung
Ch?i v?i cy sung
Cy sung cho nh?a
Ch?i v?i con ng?a
Con ng?a cho gan
Ch?i v?i ng quan
ng quan cho b?c
Ch?i v?i th? Gic
Th? gic cho b?u
Ch?i v?i c?n cu, C?n cu cho l??i
Ch?i v?i cy b??i
Cy b??i cho hoa (Cn ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6942
ng Ti?n ng Tin (cu 2)
V? ng th? ?ng
ng s?ng ??n gi
ng ra ngoi ru?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1905
ng Ti?n ng Tin (cu 1)
ng c ??ng ti?n
ng gi?t mang tai
ng ci mang kh?
ng ra ch? ph?
ng mua mi?ng tr?u
ng nhai tp tp (nhp nhp)
ng mua con tp
V? ng ?n c?m
ng mua m? r?m
?? v? ng th?i
ng mua ci ch?i
?? ng qut nh
ng mua con g
V? n nh?t thc
ng mua con cc
ng thag?m gi??ng
ng mua nn h??ng
V? th? ng B?t
ng mua ci bt
ng vi?t ng ch?i
ng mua con d?i (Cn ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7422
ng Nh?ng m l?y b Nh?ng
?? ???c con r?n th?n l?n c?t ?ui
ng Nh?ng b?o ?? m nui
B Nh?ng ??p ch?t ?em vi ??ng tro
ng Nh?ng b?o ?? m kho
B nh?ng ??p ch?t ?em cho lng gi?ng
C kho th kho v?i ri?ng
??ng kho v?i ?t t?n ti?n u?ng cng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1582
ng L?ng ng Lang
Ra ??ng ??u lng l?i g?p ng Linh
ng L?nh ng Linh
Ra ??ng ??u ?nh l?i g?p ng Lang
ng L?ng ng Lang
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3435
ng khch h?i mua
Nh ta ch? bn
ng khch h?i g?n
Nh ta ch? cho
C?t c? ?n no
Theo cy ?? m?
H?? con ngh nh?
L?c ?n theo ch
L?c ng theo tru
Nghe m? r?ng ?u
?m ??u m nhay?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1692
ng gi Ba Tri (*)
Lm b? ci ly
B? v? ?u?i ?i
?ng khc li b
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8355
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 3)
Tr? voi k? ch?
Tr? v? ?n ng
Tr? ch?ng con gi
Tr? tri cy c
Tr? hoa cy b??i
Tr? l??i c?n cu
Tr? b?u th? gic
Tr? b?c b quan
Tr? gan con ng?a
Tr? nh?a cy sung
Tr? vung n?i ch
Tr? m ng Chnh.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6458
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 2)
?n ng cho v?
??n ch?i k? ch?
K? ch? cho voi
??n ch?i cy si
Cy si cho l
??n ch?i con c
Con c cho vy
??n ch?i ng thy
ng thy cho sch
??n ch?i th? ng?ch
Th? ng?ch cho dao
??n ch?i th? ro
Th? ro cho ba.
- Tr? ba th? ro
- Tr? ba th? ro
Tr? dao th? ng?ch
Tr? dao th? ng?ch
Tr? dao th? ng?ch
Tr? l cy si
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1221
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 1)
Xu?ng ch?i ng Chnh
ng Chnh cho m
Xu?ng ch?i n?i ch
N?i ch cho vung
??n ch?i cy sung
Cy sung cho nh?a
??n ch?i con ng?a
Con ng?a cho gan
??n ch?i b quan
B quan cho b?c
??n ch?i th? gic
Th? gic cho b?u
??n ch?i c?n cu
C?n cu cho l??i
??n ch?i cy b??i
Cy b??i cho hoa
??n ch?i cy c
Cy c cho tri
??n ch?i con gi
Con gi cho ch?ng
??n ch?i ?n ng (Xem ti?p cu 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6535