Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tr Ch?i Tr? Con

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xut xoa xu xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? ty
Qu? ng?t chn cy
Mua ngay th ni! (k?o h?t!)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2823
Xuy xoa xuy xut
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Bn my ch? huy?n
Bn xuy?n ch? ?i
Ai vo th mua.
(Ht ti?p) Xuy xoa xuy xut
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Trung 6863
Xu xa xu xt
Bn qut ch? ?ng
Bn h?ng ch? Ty
Mua th t?i ?y
Ba ??ng m?t qu?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7101
X?a c m
? c chp
Chn no ??p
Th ?i bun men
Chn no hn
? nh lm mo lm, ch
(Xem Ghi Ch) - Ai mua men ra mua!
Cc em h?i: - Men g?
Ng??i bun men: - Men t?m!
Cc em: - ?m ng khc.
Ng??i bun men l?i ?i, l?i rao: - Ai mua men ?y!
Cc em: - Men g?
Ng??i bun men: - Men b?c.
Cc em - Gc ng ny (Xem Ghi ch 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9423
X?m lai ?i gc xoi
B? ph?t ??ng hai
Ku ch cai ph?t ??ng chn
Ku ch lnh ph?t hai ??ng...
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6478
Vo v??n xem kh? hi hoa
Xem voi ?nh sp xem g nhu?m r?ng
Xu?ng sng xem c ??u roi
Xem tm qu?n th?o xem trai tr? mnh
Bao gi? cho chu?i c cnh
Cho sung c n? cho hnh c hoa
Bao gi? cho kh? ?eo hoa
Cho voi ?nh sp cho g nhu?m r?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 921
V??n v?i v??n vai
Chng di chng l?n
?i ch?i v?i tr?
S?c kho? s?ng lu
B?c ??u c?i c?i (tr?m tu?i)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9282
p l khoai
M??i hai chong chng
??a m?c o tr?ng
??a m?c o ?en
??a xch l?ng ?n
??a c?m ?ng th?t
Th?t ra th?t v
Th?t nh?m b?i chu?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1791
p chn p d?a
D?a ngu d?a ng?c
Con cc c?t ?ui
? b? ? b?i
Ai nui m?y l?n
D? th?a th?y con l?n mnh n..
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6361
Tm n? tm n?u
Tay t, tay tin
??ng ti?n, chi?c ??a
H?t la ba bng
?n tr?m, ?n c?p tr?ng g
B xa, b xt
Con r?n, con rt trn tr?i
Ai m?i my xu?ng?
B? ru?ng ai coi?
B? voi ai gi??
B? ch? ai ??c
?nh tr?ng nh rng
Tay no c?
Tay no khng?
H?ng ng th b
Tri mt r?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3161
Tr?i m?a lm rm (2)
Cy trm c tri
Con gi c duyn
??ng ti?n c l?
Bnh t? th ngon
Bnh dn th bo
Ci ko th? may
Ci cy lm ru?ng
Ci xu?ng ??p b?
Ci l? ??m c
Ci n b?n chim
Ci kim may o
Ci gio ?i s?n
Ci kh?n b?t ??u
Ci c?u ?i ch?
C v? ?n ng
C ch?ng con gi
Ci tri m u
ng cu ?i cu
?? tru ?n la
B?t ???c ch?t ??u, ch?t ??u ?ui
Cn hai con m?t ?em nui m? gi
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6319
Tr?i m?a lm rm
Cy trm c tri
Con gi c ch?ng
?n ng c v?
?n b c con
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, L?c T?nh 2737
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 3)
Ba sang tm
Tm la hai
Hai sang chn
Chn la m?t
M?t sang m??i
M??i v? c?
C? xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2399
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 2)
Chuy?n chuy?n m??i
M??i m??i ?i
??t xu?ng chn
Nng l?y m?t
Ch?p l?y ?oi^
??t xu?ng ?y
Xoay l?y m?t
Ch?p l?y m??i
M?t ny m?t nua+~
Hai sang ba
Ba ny ba n?a
Ba n?a, m?t sang t?
T? c? t?
T? c? khoai
Hai sang n?m
N?m la n?m
N?m sang su
Su la t?
T? sang b?y
B?y la ba
(v ?nh th? - ti?p theo 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9586
Tr?ng lu?ng c?i (V ?nh th?) (cu 1)
Tr?i con ch?t
M?t d?o dang
Hai sang ?
Ba c k?u
B?n nghu ngao
N?m dao th?t
Su th?t mu?i
B?y chu?i xanh
Tm hnh t?i
Chn gi ghm
M??i chm chn
??t xu?ng ??t
C?t ln tay
Xoay ?ng nh?
?? tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t
M?t m?t ?i
Chuy?n chuy? hai
Hai hai ?i
(v ?nh th? - ti?p theo)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8379
T v my nui con nh?n,
Ngy sau n l?n n qu?n nhau ?i.
T v ng?i khc t? ti ,
Nh?n ?i nh?n h?i my ?i ?ng no.
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, 7391
Tnh tnh tang
B?t con ki?n vng, bu?c ch? ngang l?ng
Cho vo ci ?ng, m?t ??u th b?ng
??u kia bi m?, ki?n m?ng ki?n sang.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9363
Th l tha l?y
Con gi b?y ngh?
Ng?i l l m?t
D?a c?t l hai
Ni dai l ba
?n qu l b?n
Vi?c tr?n l n?m
Hay n?m l su
Lu tu l bay?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6305
Thng n?m (Ging) ?au mu
Thng su ?au ch?n (l?ng)
Thng tm ng?i d?ng
?n c?m gi? b?a
C?m ?n c?m d?
M? ng? ?i ?u
T?m tp g?i ??u
?i xem voi ?a
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3904
Th?y thu?c: R?ng r?n ?i ?u (cu 2)
R?ng r?n: Con ln chn
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln m??i
Th?y thu?c: thu?c ngon v?y, xin khc ??u
R?ng r?n: Nh?ng x??ng x?u
Th?y thu?c: Xin khc gi?a
R?ng r?n: Nh?ng mu cng me
Th?y thu?c: Xin khc ?ui
R?ng r?n: Tha h? m ?u?i (Thy c? ko k? ???c em b nh?t cu?i hng)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7672
Th?y thu?c: R?ng r?n ?i ?u (cu 1)
R?ng r?n: R?ng r?n ?i l?y thu?c cho con
Th?y thu?c: Con ln m?y
R?ng r?n: Con ln m?t
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln hai
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln ba
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln b?n
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln n?m
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln su
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln b?y
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln tm
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
R?ng r?n: Con ln chn
Th?y thu?c: thu?c ch?ng ngon
(Cn Ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8014
Th? ??a ba ba
Ch? b?t ?n b
Ph?i t?i ?n ng
C?m tr?ng nh? bng
G?o ti?n nh? n??c
?? m?m ?? mu?i
?? chu?i h?t tiu
?? niu c?t g
?? v nh no
Nh ?y ph?i ch?u
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7254
Tay c?m con dao
Lm sao cho s?c
?? m d? c?t
?? m d? ch?t
Ch?t l?y c?i hnh
Tro ln r?ng xanh
Ch?y quanh s??n ni
M?t mnh thui th?i
Ch?t cy ch?t c?i
Tm ch?n ta ng?i
Gi mt th?nh th?i
Ka m?t ?n chim
? ?u bay l?i
Con ?ang c?n tri
Con ?ang tha m?i
Qua l?i n ?n
My ?ang ?n l?c
L?c v? l?c sung
My khng th?y t?
T? khng ?u?i my
My qua l?i n? lm chi ?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 9366
T? m phn thy
Voi d?y ng?a x
?ng ch? tt hai
?ng xay thnh b?t
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6429
T?p t?m vng, con cng n ma
N ma lm sao?
N r?t c? vo
N xe cnh ra
N ??u cnh ?a
N ku cy c?i
N ??u n?i b?y
N ni n?i bung
N ??u cnh sung
N ku t? h?
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, Kin Giang 4160
T?p t?m vng (2)
Ch? l?y ch?ng, em ? gi
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ?n m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em x?a ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ?o l? em n?u canh
Ch? ?m hnh, em lm m?m
Ch? ?i t?m, em g?i ??u
Chi ?i cu em xch v?t,
Ch? ?i x?t. em ?i h?i!!!
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7997
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8506
Sc s?c sc s?
Nh no cn ?n cn l?a?
M? c?a cho anh em chng ti vo!
B??c ln gi??ng cao
Th?y ?i r?ng ?p.
B??c xu?ng gi??ng th?p
Th?y ?i r?ng ch?u.
B??c ra ??ng sau
Th?y nh ngi l?p.
Tru ng cn bu?c
Ng?a ng cn c?m
ng s?ng m?t tr?m
Thm n?m tu?i l?.
V? ng sinh ??
Nh?ng con t?t lnh
Nh?ng con nh? tranh
Nh?ng con nh? r?i
Sc s?c sc s?!...
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 4618
Sau l?ng ru?ng khoai
?i vai ru?ng ??
Tr??c l? c?y chim
Long h? hai bn
Nh? li?m q?? l?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8232
Sng tr?ng v?ng v?c
Vc c?c ?i ch?i
G?p ?n v?t tr?i
Gi??ng cung anh b?n
G?p c y?m th?m
??i g?o ln cha
Anh quy?t ?n thua
Th tay bp v
Khoan khoan h?i ch
?? thng g?o ti
Hm nay ba m??i
Mai l m?ng m?t
Ln cha cng B?t
B?t ng?anh m?t ?i
ng s? ng?anh m?t c??i kh
C?a Tam B?o ?? lm g khng bp
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1988
Sai qu?t qu?t ln cho mt
Qu?t ht cho hay
Qu?t ?m qu?t g?y
Cn m?t n?m x??ng
Hai bn gi b?c ty l??ng (t? l??ng)
Tay c?m r? qu?t m t??ng l?y s?u
C n?ng th ??i ln ??u
C m?a x?p l?i
?i ?u m c?m
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 7066
So s?u l so s?u ?en
So ?en l em so ?
S ? l m b? nng
B? nng l ng c l
c l l b tu h
Tu h l ch chim di
Chim di l d chim xanh
Chim xanh l anh c b?
C b? l v? th?ng Ng
Th?ng Ng l c so s?u
So s?u l c?u so ?en
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1017
So s?u l c?u so ?en
?nh tr?ng th?i kn
??a ma so s?u
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 5891
R? nhau ?i t?m sng sau,
o ?en che n?ng qu?t tu che m?a.
Tr Ch?i Tr? Con Mi?n Nam, 9323
R?ng r?ng r?n r?n/ ko r?n ln my
Th?y cy lc l?c/ h?i ng th?y thu?c c nh hay khng?
- C!
- M? c?a cho vo!
- Vo lm g?
- M??n ci li?m
- Li?m lm g?
- Hi c?i
- C?i lm g?
- N?u bnh ch?ng
- Cho th?y ?n khng?
- Khng!
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3473
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 3)
??i tay chuy?n
Chuy?n chuy?n m?t - (*) M?t ?i
Chuy?n chuy?n hai - Hai ?i
Chuy?n chuy?n ba - Ba ?i
Chuy?n chuy?n b?n - B?n ?i
Chuy?n chuy?n n?m - N?m ?i
??u qu? (B?t ??u th? t?ng que xu?ng chn)
Qu giang
Sang sng
V? ?
C nh?y
G?y cy
My leo
Bo tri
?i xanh
Hnh bc
Tr?ng ?? lng (qu? 2 que ln m?t l?n)
Tm cong ?t v?t
Vo lng xin th?t
Ra lng xin xi
Anh ch? em ?i, cho ti vt bn thin h?.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2498
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 2)
T? c? c?i
Hai sang n?m
N?m cn n?m
N?m sang su
R?i bn su (r?i l?i que)
Su c? ?u
B?n sang b?y
R?i bn b?y (r?i l?i que)
B?y la ba
Ba sang tm
R?i bn tm (r?i l?i que)
Tm hai la
Hai sang chn
R?i bn chn (r?i l?i que)
Chn la m?t
M?t sang m??i
Ng? n?m m??i (??t xu?ng 5 que)
M??i v? c? (l?i nh?t ln)
Ng? xu?ng ??t (??t c? 10 que xu?ng)
C?t ln tay (nh?t c? ln)
Xoay ?ng nh? (quay c? c?m que) (Xem ti?p cu 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2844
Que m?t (nh?t 1 que) (Cu 1)
Que mai (nh?t ti?p 1 que v n?m l?i trong tay cho ??n h?t bn)
Ci c
N? n?ng
Con kh?ng
Hn ch?t
Nh?m nha
Nh?m nh?t
Qu? b?t
Sang bn ?i (r?i l?i ra chn)
?i ti (nh?t 2 que)
?i ch?
?i ci b?
?i cnh hoa
?i sang ba
R?i bn ba (r?i que l?i ra chn)
Ba qu? c
Ba qu? to
Ba l go
M?t sang t?
R?i bn t? (r?i l?i que)
T? c? t? (Xem Ti?p Cu 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3979
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 3)
Tr? l cy si
Tr? voi k? ch?
Tr? v? ?n ng
Tr? ch?ng con gi
Tr? tri cy c
Tr? hoa cy b??i
Tr? l??i c?n cu
Tr? b?u th? gic
Tr? b?c ng quan
Tr? gan con ng?a
Tr? nh?a cy sung
Tr? vung hng n?i
Tr? xi n?i ch
Tr? m ng Chnh
Tr? lnh ng vua
Tr? cha ng But??m th?t ln tr?i
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 2040
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 2)
Ch?i v?i cy c
Cy c cho di
Ch?i v?i con gi
Con gi cho ch?ng
Ch?i v?i ?n ng ?n ng cho v?
Ch?i v?i k? ch?
K? ch? cho voi
Ch?i v?i cy si
Cy si cho l
Ch?i v?i con c
Con c cho vy
Ch?i v?i ng th?y
ng Th?y cho sch
Ch?i v?i th? ng?ch
Th? ng?ch cho dao
Ch?i v?i th? ro
Th? ro cho ba
Tr? ba th? ro
Tr? dao th? ng?ch
Tr? sch ng th?y
Tr? vy con c (Cn ti?p 3)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8621
ng Tr?ng ng Tr?ng (Cu 1)
Xu?ng ch?i v?i B?t
ng B?t cho cha
Ch?i v?i vua
ng vua cho lnh
Ch?i v?i ng Chnh
ng Chnh cho m
Ch?i v?i n?i ch
N?i ch cho xi
Ch?i v?i hng n?i
Hng n?i cho vung
Ch?i v?i cy sung
Cy sung cho nh?a
Ch?i v?i con ng?a
Con ng?a cho gan
Ch?i v?i ng quan
ng quan cho b?c
Ch?i v?i th? Gic
Th? gic cho b?u
Ch?i v?i c?n cu, C?n cu cho l??i
Ch?i v?i cy b??i
Cy b??i cho hoa (Cn ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6956
ng Ti?n ng Tin (cu 2)
V? ng th? ?ng
ng s?ng ??n gi
ng ra ngoi ru?ng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1921
ng Ti?n ng Tin (cu 1)
ng c ??ng ti?n
ng gi?t mang tai
ng ci mang kh?
ng ra ch? ph?
ng mua mi?ng tr?u
ng nhai tp tp (nhp nhp)
ng mua con tp
V? ng ?n c?m
ng mua m? r?m
?? v? ng th?i
ng mua ci ch?i
?? ng qut nh
ng mua con g
V? n nh?t thc
ng mua con cc
ng thag?m gi??ng
ng mua nn h??ng
V? th? ng B?t
ng mua ci bt
ng vi?t ng ch?i
ng mua con d?i (Cn ti?p)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 7436
ng Nh?ng m l?y b Nh?ng
?? ???c con r?n th?n l?n c?t ?ui
ng Nh?ng b?o ?? m nui
B Nh?ng ??p ch?t ?em vi ??ng tro
ng Nh?ng b?o ?? m kho
B nh?ng ??p ch?t ?em cho lng gi?ng
C kho th kho v?i ri?ng
??ng kho v?i ?t t?n ti?n u?ng cng
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1595
ng L?ng ng Lang
Ra ??ng ??u lng l?i g?p ng Linh
ng L?nh ng Linh
Ra ??ng ??u ?nh l?i g?p ng Lang
ng L?ng ng Lang
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 3447
ng khch h?i mua
Nh ta ch? bn
ng khch h?i g?n
Nh ta ch? cho
C?t c? ?n no
Theo cy ?? m?
H?? con ngh nh?
L?c ?n theo ch
L?c ng theo tru
Nghe m? r?ng ?u
?m ??u m nhay?
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1709
ng gi Ba Tri (*)
Lm b? ci ly
B? v? ?u?i ?i
?ng khc li b
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 8367
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 3)
Tr? voi k? ch?
Tr? v? ?n ng
Tr? ch?ng con gi
Tr? tri cy c
Tr? hoa cy b??i
Tr? l??i c?n cu
Tr? b?u th? gic
Tr? b?c b quan
Tr? gan con ng?a
Tr? nh?a cy sung
Tr? vung n?i ch
Tr? m ng Chnh.
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6472
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 2)
?n ng cho v?
??n ch?i k? ch?
K? ch? cho voi
??n ch?i cy si
Cy si cho l
??n ch?i con c
Con c cho vy
??n ch?i ng thy
ng thy cho sch
??n ch?i th? ng?ch
Th? ng?ch cho dao
??n ch?i th? ro
Th? ro cho ba.
- Tr? ba th? ro
- Tr? ba th? ro
Tr? dao th? ng?ch
Tr? dao th? ng?ch
Tr? dao th? ng?ch
Tr? l cy si
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 1242
ng gi?ng ng gi?ng (Cu 1)
Xu?ng ch?i ng Chnh
ng Chnh cho m
Xu?ng ch?i n?i ch
N?i ch cho vung
??n ch?i cy sung
Cy sung cho nh?a
??n ch?i con ng?a
Con ng?a cho gan
??n ch?i b quan
B quan cho b?c
??n ch?i th? gic
Th? gic cho b?u
??n ch?i c?n cu
C?n cu cho l??i
??n ch?i cy b??i
Cy b??i cho hoa
??n ch?i cy c
Cy c cho tri
??n ch?i con gi
Con gi cho ch?ng
??n ch?i ?n ng (Xem ti?p cu 2)
Tr Ch?i Tr? Con ??i Chng 6560