Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?c Dao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
T?c Dao Mi?n Trung 9684
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7079
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
T?c Dao Mi?n Trung 1757
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
T?c Dao Mi?n Trung 3833
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
T?c Dao Mi?n Trung, Bnh ??nh 2388
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
T?c Dao Mi?n Trung 2549
V n?y l?n s?ng T?c Dao Mi?n Trung 10125
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
T?c Dao Mi?n Trung 9187
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
T?c Dao Mi?n Trung 5098
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
T?c Dao Mi?n Trung 2021
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
T?c Dao Mi?n Trung 8265
V d?u c?u vn ?ng ?inh (3)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
V d?u m? ch?ng c chi
Ch? con v?i m? ch?ng khi no r?i
T?c Dao Mi?n Nam, 9642
V d?u c?u vn ?ng ?inh (2)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m??n chn ?n c?m
M??n ly u?ng r??u, m??n ??n ko ch?i
Ko ch?i ba ti?ng ??n c
??t dy ??t nh? qun h s? sang
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
T?c Dao Mi?n Nam, 6471
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
T?c Dao Mi?n Trung 935
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
T?c Dao Mi?n Trung 9221
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 8274
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
T?c Dao ??i Chng 677
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
T?c Dao Mi?n Trung 1568
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
T?c Dao Mi?n Trung 8979
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7749
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
T?c Dao Mi?n Trung 9665
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 3471
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
T?c Dao Mi?n Trung 9106
V?n x?a anh ? trn tr?i
D?t dy r?t xu?ng lm ng??i tr?n gian
Khi x?a anh v?n ?i hn
L ngh? truy?n ki?p tng ?ng nh ta
Anh hn t? n?i b?y n?i ba
B?t c m??i tm ?em ra c?ng hn
C n?y to l? t?n than
??ng ?u m ?? cho dn l? ni
H?t ??ng th pha thm ch
Anh hn chn thng, c th th? thai
Sinh ???c m?t ??a b trai
V? sau gi?ng b? g?p ai c?ng hn!
T?c Dao ??i Chng 622
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
T?c Dao Mi?n Trung 4496
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
T?c Dao Mi?n Trung 527
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5935
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
T?c Dao Mi?n Trung 9659
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
T?c Dao Mi?n Trung 734
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
T?c Dao Mi?n Trung 1051
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
T?c Dao Mi?n Trung 1461
Ti?ng anh ?n h?c c?ng thng,
L?i ?y em h?i lm bnh b bng b?t g?
- Lm bnh b bng b?ng b?t tn m
Tr?ng g khu?y l?n n qu b?n tai.
T?c Dao Mi?n Nam, 8730
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
T?c Dao Mi?n Trung 616
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
T?c Dao Mi?n Trung 1179
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
T?c Dao Mi?n Trung 5070
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
T?c Dao Mi?n Trung 7883
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
T?c Dao Mi?n Trung 8012
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
T?c Dao Mi?n Trung 3957
Thn anh l? d?i hai l?n
Nh? mn v m?, l?n m?n v em
T?c Dao Mi?n Trung 3815
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
T?c Dao Mi?n Trung 5009
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
T?c Dao Mi?n Trung 3669
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
T?c Dao Mi?n Trung 852
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
T?c Dao Mi?n Trung 3490
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con T?c Dao Mi?n Trung 5364
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
T?c Dao Mi?n Trung 1053
Thn em thi th? ??ng ti?n
L?n th?i ?n su nh? nguy?n ?n ba
Ch? ?? thng b?u qu?c gia
Dn yu quan chu?ng ngh? ? s??ng ch?a ?
Thn anh thi th? chu?i trn
?n su anh c?ng x?, ?n ba khng t?
?i ra mua bn ??i ch?
??ng s?t ??ng m? anh khng t? ??ng m
Ni ra th s? m?t lng c
Ch? ???ng ngay ti x? th?ng
L? m c gi?n h?n
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6477
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
T?c Dao Mi?n Trung 7052
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
T?c Dao Mi?n Trung 2750
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
T?c Dao Mi?n Trung 5502
Sng tr?ng v?ng v?c
Vc c?c ?i ch?i
G?p ?n v?t tr?i
Gi??ng cung anh b?n
G?p c y?m th?m
??i g?o ln cha
Anh quy?t ?n thua
Th tay bp v
Khoan khoan h?i ch
?? thng g?o ti
Hm nay ba m??i
Mai l m?ng m?t
Ln cha cng B?t
B?t ng?anh m?t ?i
ng s? ng?anh m?t c??i kh
C?a Tam B?o ?? lm g khng bp
T?c Dao ??i Chng 5480