Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T?c Dao

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
T?c Dao Mi?n Trung 9654
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7051
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
T?c Dao Mi?n Trung 1727
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
T?c Dao Mi?n Trung 3807
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
T?c Dao Mi?n Trung, Bnh ??nh 2363
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
T?c Dao Mi?n Trung 2521
V n?y l?n s?ng T?c Dao Mi?n Trung 10093
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
T?c Dao Mi?n Trung 9162
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
T?c Dao Mi?n Trung 5070
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
T?c Dao Mi?n Trung 1990
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
T?c Dao Mi?n Trung 8237
V d?u c?u vn ?ng ?inh (3)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
V d?u m? ch?ng c chi
Ch? con v?i m? ch?ng khi no r?i
T?c Dao Mi?n Nam, 9615
V d?u c?u vn ?ng ?inh (2)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i
Kh ?i m??n chn ?n c?m
M??n ly u?ng r??u, m??n ??n ko ch?i
Ko ch?i ba ti?ng ??n c
??t dy ??t nh? qun h s? sang
V d?u thi?p ch?ng yu chng
Xin ??a thi?p xu?ng ? ngang thi?p v?
T?c Dao Mi?n Nam, 6443
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
T?c Dao Mi?n Trung 906
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
T?c Dao Mi?n Trung 9195
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 8245
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
T?c Dao ??i Chng 652
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
T?c Dao Mi?n Trung 1541
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
T?c Dao Mi?n Trung 8947
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
T?c Dao Mi?n Trung, Ph Yn 7721
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
T?c Dao Mi?n Trung 9629
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
T?c Dao Mi?n Trung 3444
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
T?c Dao Mi?n Trung 9077
V?n x?a anh ? trn tr?i
D?t dy r?t xu?ng lm ng??i tr?n gian
Khi x?a anh v?n ?i hn
L ngh? truy?n ki?p tng ?ng nh ta
Anh hn t? n?i b?y n?i ba
B?t c m??i tm ?em ra c?ng hn
C n?y to l? t?n than
??ng ?u m ?? cho dn l? ni
H?t ??ng th pha thm ch
Anh hn chn thng, c th th? thai
Sinh ???c m?t ??a b trai
V? sau gi?ng b? g?p ai c?ng hn!
T?c Dao ??i Chng 594
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
T?c Dao Mi?n Trung 4465
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
T?c Dao Mi?n Trung 501
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 5905
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
T?c Dao Mi?n Trung 9630
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
T?c Dao Mi?n Trung 702
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
T?c Dao Mi?n Trung 1020
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
T?c Dao Mi?n Trung 1431
Ti?ng anh ?n h?c c?ng thng,
L?i ?y em h?i lm bnh b bng b?t g?
- Lm bnh b bng b?ng b?t tn m
Tr?ng g khu?y l?n n qu b?n tai.
T?c Dao Mi?n Nam, 8698
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
T?c Dao Mi?n Trung 582
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
T?c Dao Mi?n Trung 1148
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
T?c Dao Mi?n Trung 5025
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
T?c Dao Mi?n Trung 7852
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
T?c Dao Mi?n Trung 7982
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
T?c Dao Mi?n Trung 3924
Thn anh l? d?i hai l?n
Nh? mn v m?, l?n m?n v em
T?c Dao Mi?n Trung 3788
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
T?c Dao Mi?n Trung 4978
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
T?c Dao Mi?n Trung 3639
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
T?c Dao Mi?n Trung 823
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
T?c Dao Mi?n Trung 3466
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con T?c Dao Mi?n Trung 5332
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
T?c Dao Mi?n Trung 1022
Thn em thi th? ??ng ti?n
L?n th?i ?n su nh? nguy?n ?n ba
Ch? ?? thng b?u qu?c gia
Dn yu quan chu?ng ngh? ? s??ng ch?a ?
Thn anh thi th? chu?i trn
?n su anh c?ng x?, ?n ba khng t?
?i ra mua bn ??i ch?
??ng s?t ??ng m? anh khng t? ??ng m
Ni ra th s? m?t lng c
Ch? ???ng ngay ti x? th?ng
L? m c gi?n h?n
T?c Dao Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6449
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
T?c Dao Mi?n Trung 7020
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
T?c Dao Mi?n Trung 2724
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
T?c Dao Mi?n Trung 5472
Sng tr?ng v?ng v?c
Vc c?c ?i ch?i
G?p ?n v?t tr?i
Gi??ng cung anh b?n
G?p c y?m th?m
??i g?o ln cha
Anh quy?t ?n thua
Th tay bp v
Khoan khoan h?i ch
?? thng g?o ti
Hm nay ba m??i
Mai l m?ng m?t
Ln cha cng B?t
B?t ng?anh m?t ?i
ng s? ng?anh m?t c??i kh
C?a Tam B?o ?? lm g khng bp
T?c Dao ??i Chng 5448