Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Tục Huyền

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dẫn con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời
Tục Huyền Miền Nam, Kiên Giang, Tiền Giang, Bến Tre 9036
Trời mưa bong bóng phập phồng (3)
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Tục Huyền Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 4234
Trời mưa bong bóng phập phồng (2)
Em đi lấy chồng để khổ cho anh
Tục Huyền Đại Chúng 3896
Trời mưa bong bóng phập phồng
Mẹ đi lấy chồng con ở với ai ?
Chẳng thà ăn sắn ăn khoai
Không ở dượng ghẻ om tai láng giềng
Tục Huyền Miền Nam, An Giang, Miền Trung, Khánh Hòa 1738
Tôi lạy ông Cúm bà Co
Ông ở xứ Nghệ ông bò tới đây
Khôn thiêng có mâm cổ này
Ông xơi cho sạch ông rày tôi ra.
Tục Huyền Đại Chúng 8126
Thiếp sắm cho chàng cái tiểu hoa chanh
Đôi đầu chữ thọ xung quanh hoa hồi
Lạy thằng tam tứ lạy chàng ôi
Chàng đà thiệt phận, cho thiếp tôi đi lấy chồng
Tục Huyền Đại Chúng 6239
Nạ dòng vớ được trai tơ (2)
Đêm nằm hí hửng như mơ được vàng.
Tục Huyền Đại Chúng 925
Nạ dòng lấy được trai tơ
Đêm đêm đú đởn như Ngô được vàng
Tục Huyền Đại Chúng 9347
Gái Thanh Khiết chuyên nghề cải, giá
Trai Sung Tích chuyên nghề kén, dâu
Tục Huyền Miền Trung, Quảng Ngãi 5136
Em ơi! Em ngủ cho lâu,
Để mẹ đi cấy tháng ba mẹ về
Mẹ về bắt ếch lột da
Để nạc phần cha, để xương phần mẹ, để lòng phần em.
Tục Huyền Miền Nam, Tiền Giang 2096
Con quạ nó đứng bên sông,
Nó kêu bớ má lấy chồng bỏ con.
Con quạ nó đứng đầu non,
Nó kêu bớ má thương con trở về.
Tục Huyền Miền Nam, 8275
Con công tố hộ trên rừng
Mẹ ơi lạy mẹ xin đừng bỏ con
Tục Huyền Đại Chúng 9661
Con ơi! con ngủ cho rồi
Mẹ ra chỗ vắng, mẹ ngồi than thân.
Tục Huyền Miền Nam, An Giang 6549
Con ơi! con ở với bà,
Má đi mần mắm tháng ba má về
Má về có mắm con ăn
Có khô con nướng có em con bồng.
Tục Huyền Miền Nam, An Giang 7623
Con ơi ở lại với bà
Má đi mần mắm tháng ba má về
Má về có cá (mắm) con ăn
Có khô con nướng có em con bồng.
Tục Huyền Miền Nam, Bạc Liêu 7013
Con ơi đừng khóc đừng la
Má đi làm mắm tháng ba má về
Má về có mắm con ăn
Có khô con nướng, có em con bồng
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 5720
Áo dài chớ nệ quần thưa
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 7146
Áo dài chẳng (không) nệ quần thưa
Trai khôn chẳng nệ vợ thừa thế gian.
Tục Huyền Miền Nam, Vĩnh Long 3210