Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V l?m v?p ?au T??ng Ph?n ??i Chng 3580
V?t m?i khng th? ?t mi?ng T??ng Ph?n ??i Chng 6277
Tm tp th nh?y ln b?
C knh ngh bi b? rong ch?i
T??ng Ph?n ??i Chng 446
Th??ng ch?ng n?u cho c? tre
N?u canh v? ??, n?u ch nhn ngn
Ght ch?ng n?u cho le le
N?u canh ??u ?i, n?u ch m?t do
T??ng Ph?n ??i Chng 2327
T?p tng ?em n?u v?i sung
L?y chng, thi?p quy?t ??i bu?n lm vui
T??ng Ph?n ??i Chng 3564
T?p t?m vng
Ch? l?y ch?ng, em ? ga
Ch? ?n c, em mt x??ng
Ch? n?m gi??ng, em n?m ??t
Ch? ht m?t, em li?m ve
Ch? ?n ch, em li?m bt
Ch? coi ht, em v? tay
Ch? ?n my, em xch b?
Ch? xe ch?, em x? ti?n
Ch? ?i thuy?n, em ?i b?
Ch? ko g?, em l?p nh
Ch? tr?ng c, em tr?ng b
Ch? tu?i t, em tu?i thn
Ch? tu?i d?n, em tu?i m?o
Ch? ?n k?o, em mt cy(kem)
T??ng Ph?n ??i Chng 5100
Ra ???ng gi mt th?nh th?i
Th??ng ng??i n?m vng n?ng ni ? nh
T??ng Ph?n ??i Chng 438
Nh anh l?p nh?ng mo mang
Ni lo v?i nng nh ngi t??ng vi (n?m gian)
T??ng Ph?n ??i Chng 5595
Nh anh c?t s?t ko ??ng
Nh em c?t s?y ch?m r?ng t? linh
T??ng Ph?n ??i Chng 9087
Nh anh c?t g? ko tre
Trn th l?p ngi d??i che mnh mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 6533
Ng?i trong c?a s? ch?m r?ng
Ch?n loan g?i ph??ng khng ch?ng c?ng h?
C ch?ng k? ?n ng??i ??a
Khng ch?ng ?i s?m v? tr?a m?c lng
T??ng Ph?n ??i Chng 7639
Ng??c ln bi ph th xa
Xui v? bi m?c tr?ng c l?y d?a
?i chng m?t b?a c?m tr?a
Li?u chng c ??i c ch? ???c ch?ng?
C?m em cn thi?u m?t bt canh m?ng
Em ln Cao B?ng ??p n?m tr?ng tre
H?t c?i em ?i bun b
Ba n?m ???c c?i ?em v? th?i c?m.
H?t m?m em cn ?i ??m
Ba n?m m?m ng?u, th?i c?m ?i chng.
D chng tr?m gi?n nghn h?n
Th chng c?ng ph?i x?i c?m b?a ny
T??ng Ph?n ??i Chng 506
N?c c??i th?y bi soi g??ng (2)
Th?y tu ch?i l??c, ng??i th??ng b?c mnh.
T??ng Ph?n ??i Chng 4805
N?c c??i th?y bi soi g??ng
Th?y tu ch?i ch?y, c m??ng ha r?ng
T??ng Ph?n ??i Chng 4456
N?c c??i cc n? leo thang
Cha vi ht thu?c, h? mang ?n tr?u
T??ng Ph?n ??i Chng 8951
N?c c??i cho k? ?o b?ng
Cc ?i ?i gu?c sao xong m ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 6660
L?c l?c tam l?c
C?m c?c ch?m v?i c?m r?i.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 7971
L??t ny r?ng ? xa my,
Ph??ng loan ch?p cnh theo b?y chim quyn.
T??ng Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4267
K? c cng th?i khng ???c v?
K? h?ng h? ???c v? nh? khng
T??ng Ph?n ??i Chng 7698
Gi gi?t ch?ng, ?n ng ai n? gi?t v? T??ng Ph?n ??i Chng 7959
G? tr?c ?em lt vn c?u,
Y?n so ?em n?u v?i ??u tm kh !
T??ng Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 519
Cua ni c v? ni khng T??ng Ph?n ??i Chng 8155
Cua nh n? r? nh kia T??ng Ph?n ??i Chng 9937
Con v? khn l?y th?ng ch?ng d?i
Nh? bng hoa li c?m bi c?t tru
T??ng Ph?n ??i Chng 3682
Con c ku ro r?t trn ngn
G r?ng tao tc g?i con tha m?i
L?nh lng thay lng gi?ng ?i
Lng gi?ng l?nh t sao ti l?nh nhi?u
T??ng Ph?n ??i Chng 5999
Con chu?t ko cy l?i h?i
Con tru b?c g?o vo ng?i trong chum
T??ng Ph?n ??i Chng 8686
C ph??c l?y ???c v? gi
S?ch c?a s?ch nh, l?i ng?t c?m canh
V ph??c l?y ph?i tr? ranh,
N ?n n ph tan tnh n ?i
T??ng Ph?n ??i Chng 5609
C m ? c chp T??ng Ph?n ??i Chng 9723
C?u v?t v?t tr? ?n c?u nh?n nh?n tr? on T??ng Ph?n ??i Chng 4157
C?a mn con l?n T??ng Ph?n ??i Chng 4064
C?a m?t ??ng cng m?t nn T??ng Ph?n ??i Chng 4467
C?a To th ?? m ty
M?y ??i ?? ?i?m lm chi cho giu
T??ng Ph?n ??i Chng 6110
C?a r? l c?a i,
C?a ??y n?i l c?a ch?ng ngon
T??ng Ph?n ??i Chng 5208
C?a r? c?a i ti r? ti tr?n v? r? v? l?n T??ng Ph?n ??i Chng 9945
C?a ng ?ng phc b a T??ng Ph?n ??i Chng 4694
C?a nh? kho khng lo c?ng h?t T??ng Ph?n ??i Chng 1062
C?a s?ng x? tai long ?ai gy ngng T??ng Ph?n ??i Chng 3371
C?a s?ng x? tai T??ng Ph?n ??i Chng 8426
B?u d?c ch?m m?m cy T??ng Ph?n ??i Chng 2802
?m qua tr?i sng tr?ng r?m
Anh ?i qua c?a em n?m khng yn
M anh ch?ng ph?i m ti?n
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng
Th?y anh em nh?ng m? mng
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan
Thi?p ti m m?n canh tn
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin
T??ng t? b?nh pht lin min c? ngy
Ngh? r?ng duyn n? t? ?y
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no
Cho thi?p t? thi?t th?p cao!
T??ng Ph?n ??i Chng 5106