Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
T??ng T? Mi?n Nam, An Giang 7797
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
T??ng T? ??i Chng 674
Vn my th?y c?p r?ng xanh
Th??ng ai thao th?c n?m canh khc rng
T??ng T? ??i Chng 5055
Vch thnh cao l?m kh dm,
Nh? anh em khc ?? lm con ng??i
T??ng T? Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 1367
V? xa ch?ng mu?i c?n khng ?au,
?m n?m r r??i nh? rau m?i tr?ng.
T??ng T? Mi?n Nam, 3902
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 9061
V?ng phu t?c g?i Hn B
T??ng S?n ch?t ng?t g?i l Hn ng
Ph?i chi ?y v? ? ch?ng
Gi t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3786
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3128
V?ng m?t em ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t em r?i, ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
T??ng T? Mi?n Trung 556
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 9774
V?ng em c m?t phin ?
Tr?u ?n ch?ng c chuy?n tr th khng
T??ng T? ??i Chng 5927
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
T??ng T? ??i Chng 9777
V?ng c?m ba b?a cn no
V?ng em ba b?a gi? gi khng ln.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7675
Trc v?i mai, mai v? nh? trc
Trc tr? v?, mai nh? trc khng,
By gi? k? b?c ng??i ?ng
K? sao cho xi?t t?m lng t??ng t?.
T??ng T? ??i Chng 2658
Trng anh trng ??ng trng ng?i
Trng t? canh m?t trng h?i canh n?m
T??ng T? ??i Chng 8395
Tro ln cy g?o cao cao
Nom xu?ng hng th?t nh? dao c?t lng
T??ng T? ??i Chng 3019
Trn tr?i c ?m my vng
Bn sng n??c ch?y c nng quay t?.
Nng bu?n nng b? quay t?
Chng bu?n chng b? thi th? h?c hnh.
Nng bu?n nng b? c?i canh
Chng bu?n chng b? h?c hnh chng ?i.
T??ng T? ??i Chng 2092
Tre gi v b?i nh?n gi?ng
?m khuya v b?i kh?ng kh?ng nh? chng
Bu?n trng l?a t?t nhang tn
D? ku r? r? th??ng chng s?u ring
Ai lm duyn n? ??o ?in
Trai anh hng ch?u th?m, gi thuy?n quyn ch?u s?u
T??ng T? Mi?n Trung 5731
Tr?c nhn m? m?t trng ra
Nng ?u khng th?y, i chu cha l bu?n
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 1998
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
T??ng T? ??i Chng 1385
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
T??ng T? ??i Chng 4742
Tr?i khng ch?p b? m?a ngu?n
H?i anh v? v?n anh bu?n v ?u
Tr?i khng gi th?m my s?u
H?i anh v? v?n v ?u anh bu?n.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7478
Tr?u ?n khng bo m thm
Ngi nhn chi m?y m ?em lng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4023
Tr??ng giang l?ng l?ng b?t c?ng chi tnh
Ai kia h? h?ng, ring mnh t??ng t?
T??ng T? ??i Chng 788
Ti ng? m??i ?m, ?m no ti c?ng m?
S?u t??ng t? nn d? nh? anh hoi
Anh ?i, anh c duyn v?i em lm chi
Niu c?m ai n?y ?n, nh ai n?y ?
T?i l?i hai ??a hai phng, ph?i ch?u c?nh ?i n?i.
T??ng T? Mi?n Nam, ??ng Thp 6518
Tnh c? m g?p nhau ?y,
M??n c?t ci o m??n may ci qu?n.
L sen g?u o chn qu?n
T??ng t? ? nh?n b?y ph?n cn ba.
Ng?n ?n th?p thong bng xa xa
Xun Lan Thu Cc m?n m c? ?i
V?ng nghe ai ht trn ??i
Ti?ng ai xa t?n chn tr?i vang vang
T??ng T? ??i Chng 7123
Thc ?n h??ng th?m h?n m?i thc
?i?m trn l?u tr?ng gi?c ??nh ?ng.
N?m canh gi mt tr?ng trong
Th?n h?n ??nh t?nh m?t lng ch? sa?
Ai i nghe l?y ai ai!
T??ng T? ??i Chng 9643
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 6866
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
T??ng T? Mi?n Nam, 8113
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
T??ng T? Mi?n Nam, 7764
Ti xa anh m?t ngy khng ?m c?ng ?au
M?t nhn tr?ng tr?ng l?n, tay ??m sao sao tn
T??ng T? ??i Chng 10095
Thi?p xa chng nh? than trng l?a
Chng xa thi?p nh? tr?i h?n trng m?a
T??ng T? Mi?n Trung 718
Thi?p xa chng hi du qun gi? (2)
Chng xa thi?p c?t c? qun li?m
Xu?ng sng gnh n??c h? chm, ging tri
V? nh than ??ng th? ng?i
??p bn tay xu?ng chi?u: thi r?i cn chi
B? nt vng tra o c? y
Chng m xa thi?p ti chi khng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4528
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3774
Th?y b?n m ch?ng th?y chng
Bng khung nh? m?t l?ng vng trn tay
T??ng T? ??i Chng 4696
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng,
Th?y anh em c?ng m? mng.
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i.
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i,
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan.
Thi?p ti m m?n canh tn,
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn.
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin,
T??ng t?, b?nh em n pht lin mi?n c? ngy.
Ng? ung duyn n? ? ?y,
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no.
Cho thi?p t? thi?t m?i nao.
T??ng T? Mi?n Nam, 9662
Th??ng nhau nh? nh? s?u s?u
C?m ?n n? ???c, l?y tr?u ng?m h?i
T??ng T? ??i Chng 1118
Th??ng nhau nn ph?i ?i tm,
Nh? nhau m?t lc nh? chim l?c ?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 8528
Tay c?m cy ko cy kim
Vai mang g?i l?a ?i tm ng??i th??ng.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7061
Tu seo n??c gi nh? ??ng
Tay ??a li?m gi?y m lng nh? ai
Nh? ng??i tu?i ngo?i ?i m??i
Da xanh mai mi mi?ng c??i ??a duyn.
T??ng T? Mi?n B?c, H N?i 2203
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
T??ng T? ??i Chng 1110
T t bng ng? tr?ng nghing
Tr?m vui v? b?n, ngn phi?n v? ta
T??ng T? Mi?n Trung 4347
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 10070
T? ngy v?ng khch ?o th?
Chi?u ??p n?a chi?u ch?n ch? n?a ch?n.
T??ng T? ??i Chng 5230
T? ngy ?n ph?i mi?ng tr?u
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u t??ng t?.
V ng??i ti ph?i vi?t th?
Nh? con chim nh?n ??a th? cho ng??i.
Th? r?ng: em ch?ng c ai
Trn nghin d??i m?c c?a ci ch? sen.
T??ng T? ??i Chng 8567
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2438
T?i tm tnh anh l?m ? ng??i yu
Ng??i yu ngh? l?i ? m?y chi?u anh khng ?n
H?i no em n? n? n?n n?n
Anh b? cng b? vi?c qun kh?n v nng
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 4398
T??ng t? ch?ng ?m c?ng s?u
Con ru?i ??u mp ch?ng ?au c?ng bu?n
T??ng T? ??i Chng 3032
T??ng t? ??u tc r?i b,
??t l??c ln, l?y l??c xu?ng, n??c m?t chi khng kh.
T??ng T? Mi?n Nam, Long An 6901
T??ng t? ??u c r?i ni
??t l??c xu?ng n??c m?t chi khng kh
T??ng T? ??i Chng 6964