Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » T??ng T?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau ch? l?y ???c nhau
Con l?n b? ?i bu?ng cau b? gi
Bao gi? sum h?p m?t nh
Con l?n l?i bo cau gi l?i non.
T??ng T? Mi?n Nam, An Giang 7816
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
T??ng T? ??i Chng 694
Vn my th?y c?p r?ng xanh
Th??ng ai thao th?c n?m canh khc rng
T??ng T? ??i Chng 5069
Vch thnh cao l?m kh dm,
Nh? anh em khc ?? lm con ng??i
T??ng T? Mi?n Trung, Mi?n Nam, Ti?n Giang 1388
V? xa ch?ng mu?i c?n khng ?au,
?m n?m r r??i nh? rau m?i tr?ng.
T??ng T? Mi?n Nam, 3919
V?ng Phu thu?c dy ni B (5)
Ph??c S?n ch?t ng?t g?i l ni ng (*)
Ph?i chi ?y ? v? ch?ng
Gnh t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Bnh ??nh, Ph Yn 9077
V?ng phu t?c g?i Hn B
T??ng S?n ch?t ng?t g?i l Hn ng
Ph?i chi ?y v? ? ch?ng
Gi t??ng t? kh?i n?ng lng n??c non
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3806
V?ng m?t nng anh ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t nng anh ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
S? e r?p ch?ng y khun
Khi vui ni v?y khi bu?n b? em
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 3146
V?ng m?t em ?n vng c?ng ??ng
G?p m?t em r?i, ?n h?t mu?i tr?ng c?ng ngon
T??ng T? Mi?n Trung 572
V?ng m?t chng khng m?y nhiu lu
B?a ?n n??c m?t th?m bu nh? dn
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 9793
V?ng em c m?t phin ?
Tr?u ?n ch?ng c chuy?n tr th khng
T??ng T? ??i Chng 5946
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
T??ng T? ??i Chng 9793
V?ng c?m ba b?a cn no
V?ng em ba b?a gi? gi khng ln.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7690
Trc v?i mai, mai v? nh? trc
Trc tr? v?, mai nh? trc khng,
By gi? k? b?c ng??i ?ng
K? sao cho xi?t t?m lng t??ng t?.
T??ng T? ??i Chng 2684
Trng anh trng ??ng trng ng?i
Trng t? canh m?t trng h?i canh n?m
T??ng T? ??i Chng 8412
Tro ln cy g?o cao cao
Nom xu?ng hng th?t nh? dao c?t lng
T??ng T? ??i Chng 3035
Trn tr?i c ?m my vng
Bn sng n??c ch?y c nng quay t?.
Nng bu?n nng b? quay t?
Chng bu?n chng b? thi th? h?c hnh.
Nng bu?n nng b? c?i canh
Chng bu?n chng b? h?c hnh chng ?i.
T??ng T? ??i Chng 2112
Tre gi v b?i nh?n gi?ng
?m khuya v b?i kh?ng kh?ng nh? chng
Bu?n trng l?a t?t nhang tn
D? ku r? r? th??ng chng s?u ring
Ai lm duyn n? ??o ?in
Trai anh hng ch?u th?m, gi thuy?n quyn ch?u s?u
T??ng T? Mi?n Trung 5751
Tr?c nhn m? m?t trng ra
Nng ?u khng th?y, i chu cha l bu?n
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2014
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
T??ng T? ??i Chng 1404
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
T??ng T? ??i Chng 4761
Tr?i khng ch?p b? m?a ngu?n
H?i anh v? v?n anh bu?n v ?u
Tr?i khng gi th?m my s?u
H?i anh v? v?n v ?u anh bu?n.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7493
Tr?u ?n khng bo m thm
Ngi nhn chi m?y m ?em lng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4039
Tr??ng giang l?ng l?ng b?t c?ng chi tnh
Ai kia h? h?ng, ring mnh t??ng t?
T??ng T? ??i Chng 806
Ti ng? m??i ?m, ?m no ti c?ng m?
S?u t??ng t? nn d? nh? anh hoi
Anh ?i, anh c duyn v?i em lm chi
Niu c?m ai n?y ?n, nh ai n?y ?
T?i l?i hai ??a hai phng, ph?i ch?u c?nh ?i n?i.
T??ng T? Mi?n Nam, ??ng Thp 6538
Tnh c? m g?p nhau ?y,
M??n c?t ci o m??n may ci qu?n.
L sen g?u o chn qu?n
T??ng t? ? nh?n b?y ph?n cn ba.
Ng?n ?n th?p thong bng xa xa
Xun Lan Thu Cc m?n m c? ?i
V?ng nghe ai ht trn ??i
Ti?ng ai xa t?n chn tr?i vang vang
T??ng T? ??i Chng 7143
Thc ?n h??ng th?m h?n m?i thc
?i?m trn l?u tr?ng gi?c ??nh ?ng.
N?m canh gi mt tr?ng trong
Th?n h?n ??nh t?nh m?t lng ch? sa?
Ai i nghe l?y ai ai!
T??ng T? ??i Chng 9660
Ti xa mnh r?i nh?t ch?t nh ?au,
Thu?c ?i thang m em khng h?t, g?p m?t nhau h?t li?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 6885
Ti xa mnh ng tr?i n?ng ti ni m?a
Canh ba ti ni sng, gi?a tr?a ti ni chi?u
T??ng T? Mi?n Nam, 8139
Ti xa mnh khng ch?t c?ng ?au
Thu?c b?c tr?m khng m?nh, m?t nhn nhau m?nh li?n
T??ng T? Mi?n Nam, 7782
Ti xa anh m?t ngy khng ?m c?ng ?au
M?t nhn tr?ng tr?ng l?n, tay ??m sao sao tn
T??ng T? ??i Chng 10113
Thi?p xa chng nh? than trng l?a
Chng xa thi?p nh? tr?i h?n trng m?a
T??ng T? Mi?n Trung 732
Thi?p xa chng hi du qun gi? (2)
Chng xa thi?p c?t c? qun li?m
Xu?ng sng gnh n??c h? chm, ging tri
V? nh than ??ng th? ng?i
??p bn tay xu?ng chi?u: thi r?i cn chi
B? nt vng tra o c? y
Chng m xa thi?p ti chi khng phi?n
T??ng T? Mi?n Trung 4552
Thn em nh? cy th?u ?u,
Ngoi t??i trong ho, gi?a s?u t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 3792
Th?y b?n m ch?ng th?y chng
Bng khung nh? m?t l?ng vng trn tay
T??ng T? ??i Chng 4717
Th?y anh l?ch s? c duyn d?u dng,
Th?y anh em c?ng m? mng.
T??ng r?ng ?y ??y ph??ng hong k?t ?i.
Th?y anh ch?a k?p ng? l?i,
Ai ng? anh ? v?i d?i gt loan.
Thi?p ti m m?n canh tn,
Chim bao nh? th?y anh chng ng?i bn.
T?nh ra l?ng l?ng yn nhin,
T??ng t?, b?nh em n pht lin mi?n c? ngy.
Ng? ung duyn n? ? ?y,
Xin chng hy l?i ch?i ?y cht no.
Cho thi?p t? thi?t m?i nao.
T??ng T? Mi?n Nam, 9682
Th??ng nhau nh? nh? s?u s?u
C?m ?n n? ???c, l?y tr?u ng?m h?i
T??ng T? ??i Chng 1142
Th??ng nhau nn ph?i ?i tm,
Nh? nhau m?t lc nh? chim l?c ?n.
T??ng T? Mi?n Nam, 8546
Tay c?m cy ko cy kim
Vai mang g?i l?a ?i tm ng??i th??ng.
T??ng T? Mi?n Nam, B?c Liu 7082
Tu seo n??c gi nh? ??ng
Tay ??a li?m gi?y m lng nh? ai
Nh? ng??i tu?i ngo?i ?i m??i
Da xanh mai mi mi?ng c??i ??a duyn.
T??ng T? Mi?n B?c, H N?i 2222
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
T??ng T? ??i Chng 1131
T t bng ng? tr?ng nghing
Tr?m vui v? b?n, ngn phi?n v? ta
T??ng T? Mi?n Trung 4372
T? ngy xa b?n t?i nay
C?m ?n ch?ng ??ng, n?m hoi t??ng t?.
T??ng T? Mi?n Nam, Ti?n Giang 10094
T? ngy v?ng khch ?o th?
Chi?u ??p n?a chi?u ch?n ch? n?a ch?n.
T??ng T? ??i Chng 5251
T? ngy ?n ph?i mi?ng tr?u
Mi?ng ?n mi ?? d? s?u t??ng t?.
V ng??i ti ph?i vi?t th?
Nh? con chim nh?n ??a th? cho ng??i.
Th? r?ng: em ch?ng c ai
Trn nghin d??i m?c c?a ci ch? sen.
T??ng T? ??i Chng 8606
T? khi chim ph?ng xa loan,
?m n?m vi vi ch?ng an gi?c n?ng.
T??ng T? Mi?n Trung, Ph Yn, 2456
T?i tm tnh anh l?m ? ng??i yu
Ng??i yu ngh? l?i ? m?y chi?u anh khng ?n
H?i no em n? n? n?n n?n
Anh b? cng b? vi?c qun kh?n v nng
T??ng T? Mi?n Trung, Khnh Ha 4413
T??ng t? ch?ng ?m c?ng s?u
Con ru?i ??u mp ch?ng ?au c?ng bu?n
T??ng T? ??i Chng 3053
T??ng t? ??u tc r?i b,
??t l??c ln, l?y l??c xu?ng, n??c m?t chi khng kh.
T??ng T? Mi?n Nam, Long An 6916
T??ng t? ??u c r?i ni
??t l??c xu?ng n??c m?t chi khng kh
T??ng T? ??i Chng 6981