Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??c M?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
??c M? Mi?n Nam, V?nh Long 8178
Xin tr?i cho ng??c gi ?ng
Thuy?n quay m?i l?i thi?p trng th?y chng.
??c M? ??i Chng 9167
Xin tr?i ??ng n?ng ch? m?a
Rm rm gi mt cho v?a lng ti
??c M? ??i Chng 2508
Vi Tr?i cho gi th?i ??t dy trang
Cho bng cc r?t xu?ng
Cho manh chi?u bay lan ln ??u
??c M? ??i Chng 4321
Trn tr?i c ?m my xanh (4)
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh s?a ?ng r??c du
Thanh Ha c?ng ??n tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
Ph Th? qu?t n??c h?a l
H?i D??ng r?c l gi gi gi nem
Tuyn Quang n?u b?c ?c ti?n
Ninh Bnh dao th?t Qu?ng Yn ?c n?i
An Giang gnh ? nung vi
Th?a Thin ? n?ng th?i xi n?u ch
Qu?ng Bnh H T?nh thuy?n ghe
??ng Nai Gia ??nh ch? tre b?c c?u
Anh m?i kh?p n??c ch? h?u
N??c Ty n??c Tu anh g?i th? sang
Nam To B?c ??u d?n ?ng
Thin Li La St hai hng hai bn
??c M? ??i Chng 9542
Trn tr?i c ?m my xanh
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh d?n ?ng ??a du
T?nh Thanh c?ng ?ng tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
H?ng Yn qu?t n??c h?a l
Thi bnh th ph?i gi gi gi nem
Ninh Bnh tr?i chi?u b?ng mm
H?i D??ng vt ??a, Ph? ng ?c n?i
S?n ty gnh ? nung vi
B?c C?n th?i ph?i th?i xi n?u ch
Gia ?nh h?u ?i?u hng xe
Ph? nh th?i ph?i chm tre b?c c?u
Anh m?i m??i tm n??c ch? h?u
N??c Ty, n??c Tu anh g?i t?n n?i
Anh m?i hai h? nh tr?i
ng S?m, ng St, Thin Li ??ng ??u
??c M? ??i Chng 7612
Tr?i v?ng v? my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?.
Bi?t lm sao cho nn ngh?a phu th
? ch?ng ?y v? ?i v? c ?i.
??c M? ??i Chng 9420
Ph?i chi tr?i khi?n em g?n,
S?m tr?a hi t?o, b? t?n em dng.
??c M? Mi?n Nam, 6311
Ph?i chi ti ha ??ng con vng
Ti bay qua ch? ? v?t chng ?em ?i.
??c M? Mi?n Nam, An Giang 7262
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??c M? Mi?n Trung 6631
Ph?i chi sng ci c c?u,
Em qua em gi?i c?n s?u cho anh.
??c M? Mi?n Nam, 5101
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
??c M? ??i Chng 9472
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
??c M? ??i Chng 3958
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u (2)
Anh ra anh gi?i c?n s?u b?n khuy
??c M? Mi?n Trung 6584
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u
Anh ra ??n ? gi?i s?u cho em
??c M? ??i Chng 9637
Ph?i chi ln ??ng trn tr?i
H?i coi duyn n? ??i d?i v? ?u ?
??c M? ??i Chng 3782
Ph?i chi ln ??ng ng tr?i
H?i xem duyn n? ??i d?i v? ?u
??c M? Mi?n Trung 2933
Ph?i chi ln ??ng Ng?c Hong (5)
Anh coi s? b? xem duyn nng v? ai
??c M? ??i Chng 10247
Ph?i chi ln ???c ng tr?i
M??n g??m ng S?m gi?t ng??i b?c n
??c M? Mi?n Trung 5825
Ph?i chi l?y ???c v? v??n
T?p ?i c?u kh? thm ???ng d?c ngang
??c M? ??i Chng 6172
Ph?i chi anh ch?a v?, hy cn n? cn duyn,
Em c?ng c?y yn nh? thuy?n c?y li,
Ai ng? ph?n ti nh? li ngh?ch cheo,
Thi anh ph?i gi? l?y lo,
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi.
??c M? ??i Chng 8276
Ph?i chi anh ? ??ng ch?n n?y
Th?c khuya d?y s?m sum v?y c nhau
??c M? Mi?n Trung 8187
Ph?i chi em c cnh nh? chim
Bay ln ?p xu?ng ?i tm b?n xa
??c M? ??i Chng 4171
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i th? nao
??c M? ??i Chng 716
Ph?i chi c?t ru?t ??ng ?au
?? ti c?t ru?t trao anh mang v?
??c M? ??i Chng 3044
Ph?i chi c?i t? h??n sinh
M? gan trao l?i k?o mnh nh? em
??c M? Mi?n Nam, 1344
Nghing mnh n?m xu?ng n?m loan
Ng? qun m?t gi?c b?n vng c ?i
??c M? ??i Chng 1114
Nghe anh phn l?i hn
Em c?ng m?ng ??c l?n
Ph?i chi Tr?i khi?n ? g?n
S?m tr?a ha t?o bn t?n knh d?ng
??c M? ??i Chng 4673
Ngh? r?ng em ? c ch?ng r?i
Sao em ch?a c, ??ng ng?i vn vi
i th?y m? ?i c?m ?on con chi!
M??i l?m m??i tm, sao ch?ng cho ?i l?y ch?ng?
i ng tr?i ?i, ng ? b?t cng,
Ng??i ta c c?, sao ti khng c g?
M?t mai qu l?a, nh? th
Tu?i gi ko ??n cn g l xun!
?m n?m vu?t b?ng kh?n th?m
Xin ng th b? m?t ch?ng cho xong
R?i ti s? t? ?n ng
Con b to bo, cho x?ng v?i anh ch?ng bo to!
??c M? ??i Chng 7280
Ng??i ch ? c anh yu
Nhan s?c m n? b? li?u sao em ?
??c M? ??i Chng 7103
Mu?n sao ??i ???c tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? b?ng lng ?y!
??c M? ??i Chng 2528
Mu?n r?ng o?n b?t cho th?m
Cn nh? c?m n?p th n??m trong nh!
??c M? ??i Chng 8372
Mu?n cho trong trc ngoi tre
Ph ?i m?t l?y m nghe em ?n.
??c M? ??i Chng 3130
Mu?n cho sng c? ? ??y
Mu?n cho chung m? chung th?y v?i em.
Tnh tnh tang b?u r??u n?m nem
?i ta xui ng??c nh? chim giu?a ngn.
Em c ng em g?i l?i sang
Sng su, tr?ng sng, gi ngn rung cy
??c M? ??i Chng 5384
Mu?n cho sng c?n ??t li?n
K?o anh ?i l?i t?n ti?n ? ngang
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 1246
Mu?n cho no v? ?? ch?ng (2)
?? m g?n b ch? ??ng t??ng lai
??c M? ??i Chng 3530
Mu?n cho no ?? v? ch?ng
?? m k?t tc trng mong ? ??i
??c M? ??i Chng 8624
Mu?n cho l?m c?i nhi?u cnh
Mu?n cho l?m ch? nhi?u anh trong nh,
??c M? ??i Chng 9729
Mu?n cho h?p ch? ??n chi?u
Cho l?m k? bn cho nhi?u ng??i mua
??c M? ??i Chng 6499
May ra th ha T? Linh
Ch?ng may th l?i n?m ?nh C? L??ng
??c M? ??i Chng 4209
M?t ngy d? m?ng thuy?n r?ng
Cn h?n mun ki?p ? trong thuy?n chi
??c M? ??i Chng 1422
L?i c?n duyn nh? ??n l?i nh?p
Bi?t bao gi? cho hi?p ph?ng loan
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 4037
Em ch? tham nh ngi t?y ?nh
Tham v? ng?n bt r?p rnh trn tay
Ch? tham nh ngi anh ?u
Tham v? con m?t b? cu li?c ng??i
??c M? ??i Chng 6144
D ai cho b?c cho vng,
Ch?ng b?ng trng th?y m?t chng hm nay.
D ai cho nh?n trao (b?c c?m) tay
Khng b?ng ???c th?y chng ngay by gi?
??c M? Mi?n Nam, 2082
Cn tr?i cn n??c cn non (6)
Cn s? g m anh cn th?p nhang
Cha thing anh kh?n B?t vng
Trai khng, ??ng c??i c nng ???c khng
??c M? ??i Chng 1364
Ci qu?t m??i tm ci nan,
? gi?a ph?t gi?y hai nan hai ??u.
Qu?t n?y anh ?? che ??u.
?m ?m ?i ng? chung nhau qu?t ny,
U?c g chung m? chung th?y,
?? em gi? ci qu?t ny lm thn,
R?i ta chung g?i, chung ch?n.
Chung qu?n, chung o chung kh?n ??i ??u.
N?m th?i chung ci gi??ng t?u
D?y th?i chung c? h?p tr?u, ?ng vi.
?n c?m chung c? m?t n?i,
G?i ??u chung c? d?u h?i, n??c hoa.
Ch?i ??u chung ci l??c ng,
Soi g??ng chung c? ngnh hoa gi?t ??u.
??c M? Mi?n Nam, 8175
C?u ???c ??c th?y ??c M? ??i Chng 6261
C? ??i kh?n kh? chua cay
??c sao ch? ???c m?t ngy lm vua
??c M? ??i Chng 5553
Bao gi? cho ma tr? bng
Cho ch? l?y ch?ng em g?m gi heo
Gi heo ch? ?? trn treo
Em l?y gi mo, em g?m em ch?i
??c M? ??i Chng 1449
Bao gi? cho h??ng bn hoa,
Kh?n ?o bn ti, cho ta bn mnh.
Thuy?n khng ??u b?n Giang ?nh,
Ta khng, ta quy?t l?y mnh lm ?i.
??c M? Mi?n Nam, 911