Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??c M?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
??c M? Mi?n Nam, V?nh Long 8131
Xin tr?i cho ng??c gi ?ng
Thuy?n quay m?i l?i thi?p trng th?y chng.
??c M? ??i Chng 9140
Xin tr?i ??ng n?ng ch? m?a
Rm rm gi mt cho v?a lng ti
??c M? ??i Chng 2478
Vi Tr?i cho gi th?i ??t dy trang
Cho bng cc r?t xu?ng
Cho manh chi?u bay lan ln ??u
??c M? ??i Chng 4302
Trn tr?i c ?m my xanh (4)
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh s?a ?ng r??c du
Thanh Ha c?ng ??n tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
Ph Th? qu?t n??c h?a l
H?i D??ng r?c l gi gi gi nem
Tuyn Quang n?u b?c ?c ti?n
Ninh Bnh dao th?t Qu?ng Yn ?c n?i
An Giang gnh ? nung vi
Th?a Thin ? n?ng th?i xi n?u ch
Qu?ng Bnh H T?nh thuy?n ghe
??ng Nai Gia ??nh ch? tre b?c c?u
Anh m?i kh?p n??c ch? h?u
N??c Ty n??c Tu anh g?i th? sang
Nam To B?c ??u d?n ?ng
Thin Li La St hai hng hai bn
??c M? ??i Chng 9518
Trn tr?i c ?m my xanh
? gi?a my tr?ng chung quanh my vng
??c g ta l?y ???c nng
H N?i, Nam ?nh d?n ?ng ??a du
T?nh Thanh c?ng ?ng tr?u cau
Ngh? An th ph?i thui tru m? b
H?ng Yn qu?t n??c h?a l
Thi bnh th ph?i gi gi gi nem
Ninh Bnh tr?i chi?u b?ng mm
H?i D??ng vt ??a, Ph? ng ?c n?i
S?n ty gnh ? nung vi
B?c C?n th?i ph?i th?i xi n?u ch
Gia ?nh h?u ?i?u hng xe
Ph? nh th?i ph?i chm tre b?c c?u
Anh m?i m??i tm n??c ch? h?u
N??c Ty, n??c Tu anh g?i t?n n?i
Anh m?i hai h? nh tr?i
ng S?m, ng St, Thin Li ??ng ??u
??c M? ??i Chng 7594
Tr?i v?ng v? my gi?ng b?n pha
N??c bi?n ?ng sng d?n t? b?.
Bi?t lm sao cho nn ngh?a phu th
? ch?ng ?y v? ?i v? c ?i.
??c M? ??i Chng 9402
Ph?i chi tr?i khi?n em g?n,
S?m tr?a hi t?o, b? t?n em dng.
??c M? Mi?n Nam, 6290
Ph?i chi ti ha ??ng con vng
Ti bay qua ch? ? v?t chng ?em ?i.
??c M? Mi?n Nam, An Giang 7243
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??c M? Mi?n Trung 6609
Ph?i chi sng ci c c?u,
Em qua em gi?i c?n s?u cho anh.
??c M? Mi?n Nam, 5080
Ph?i chi nhan s?c em cn (2)
Anh v ? ?? ch?u ?n cho em
??c M? ??i Chng 9450
Ph?i chi nhan s?c em cn
Anh l?n v ? chi?u ?n c?ng ?ng
??c M? ??i Chng 3940
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u (2)
Anh ra anh gi?i c?n s?u b?n khuy
??c M? Mi?n Trung 6566
Ph?i chi ngoi bi?n c c?u
Anh ra ??n ? gi?i s?u cho em
??c M? ??i Chng 9620
Ph?i chi ln ??ng trn tr?i
H?i coi duyn n? ??i d?i v? ?u ?
??c M? ??i Chng 3760
Ph?i chi ln ??ng ng tr?i
H?i xem duyn n? ??i d?i v? ?u
??c M? Mi?n Trung 2908
Ph?i chi ln ??ng Ng?c Hong (5)
Anh coi s? b? xem duyn nng v? ai
??c M? ??i Chng 10225
Ph?i chi ln ???c ng tr?i
M??n g??m ng S?m gi?t ng??i b?c n
??c M? Mi?n Trung 5808
Ph?i chi l?y ???c v? v??n
T?p ?i c?u kh? thm ???ng d?c ngang
??c M? ??i Chng 6155
Ph?i chi anh ch?a v?, hy cn n? cn duyn,
Em c?ng c?y yn nh? thuy?n c?y li,
Ai ng? ph?n ti nh? li ngh?ch cheo,
Thi anh ph?i gi? l?y lo,
??ng ham th? l?ng hi?m ngho c khi.
??c M? ??i Chng 8258
Ph?i chi anh ? ??ng ch?n n?y
Th?c khuya d?y s?m sum v?y c nhau
??c M? Mi?n Trung 8169
Ph?i chi em c cnh nh? chim
Bay ln ?p xu?ng ?i tm b?n xa
??c M? ??i Chng 4152
Ph?i chi cao ??t th?p tr?i
H?i th?m duyn n? ??i d?i th? nao
??c M? ??i Chng 696
Ph?i chi c?t ru?t ??ng ?au
?? ti c?t ru?t trao anh mang v?
??c M? ??i Chng 3024
Ph?i chi c?i t? h??n sinh
M? gan trao l?i k?o mnh nh? em
??c M? Mi?n Nam, 1320
Nghing mnh n?m xu?ng n?m loan
Ng? qun m?t gi?c b?n vng c ?i
??c M? ??i Chng 1093
Nghe anh phn l?i hn
Em c?ng m?ng ??c l?n
Ph?i chi Tr?i khi?n ? g?n
S?m tr?a ha t?o bn t?n knh d?ng
??c M? ??i Chng 4653
Ngh? r?ng em ? c ch?ng r?i
Sao em ch?a c, ??ng ng?i vn vi
i th?y m? ?i c?m ?on con chi!
M??i l?m m??i tm, sao ch?ng cho ?i l?y ch?ng?
i ng tr?i ?i, ng ? b?t cng,
Ng??i ta c c?, sao ti khng c g?
M?t mai qu l?a, nh? th
Tu?i gi ko ??n cn g l xun!
?m n?m vu?t b?ng kh?n th?m
Xin ng th b? m?t ch?ng cho xong
R?i ti s? t? ?n ng
Con b to bo, cho x?ng v?i anh ch?ng bo to!
??c M? ??i Chng 7260
Ng??i ch ? c anh yu
Nhan s?c m n? b? li?u sao em ?
??c M? ??i Chng 7082
Mu?n sao ??i ???c tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? b?ng lng ?y!
??c M? ??i Chng 2509
Mu?n r?ng o?n b?t cho th?m
Cn nh? c?m n?p th n??m trong nh!
??c M? ??i Chng 8352
Mu?n cho trong trc ngoi tre
Ph ?i m?t l?y m nghe em ?n.
??c M? ??i Chng 3107
Mu?n cho sng c? ? ??y
Mu?n cho chung m? chung th?y v?i em.
Tnh tnh tang b?u r??u n?m nem
?i ta xui ng??c nh? chim giu?a ngn.
Em c ng em g?i l?i sang
Sng su, tr?ng sng, gi ngn rung cy
??c M? ??i Chng 5367
Mu?n cho sng c?n ??t li?n
K?o anh ?i l?i t?n ti?n ? ngang
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 1227
Mu?n cho no v? ?? ch?ng (2)
?? m g?n b ch? ??ng t??ng lai
??c M? ??i Chng 3506
Mu?n cho no ?? v? ch?ng
?? m k?t tc trng mong ? ??i
??c M? ??i Chng 8608
Mu?n cho l?m c?i nhi?u cnh
Mu?n cho l?m ch? nhi?u anh trong nh,
??c M? ??i Chng 9712
Mu?n cho h?p ch? ??n chi?u
Cho l?m k? bn cho nhi?u ng??i mua
??c M? ??i Chng 6479
May ra th ha T? Linh
Ch?ng may th l?i n?m ?nh C? L??ng
??c M? ??i Chng 4189
M?t ngy d? m?ng thuy?n r?ng
Cn h?n mun ki?p ? trong thuy?n chi
??c M? ??i Chng 1401
L?i c?n duyn nh? ??n l?i nh?p
Bi?t bao gi? cho hi?p ph?ng loan
??c M? Mi?n Nam, ??ng Thp 4022
Em ch? tham nh ngi t?y ?nh
Tham v? ng?n bt r?p rnh trn tay
Ch? tham nh ngi anh ?u
Tham v? con m?t b? cu li?c ng??i
??c M? ??i Chng 6125
D ai cho b?c cho vng,
Ch?ng b?ng trng th?y m?t chng hm nay.
D ai cho nh?n trao (b?c c?m) tay
Khng b?ng ???c th?y chng ngay by gi?
??c M? Mi?n Nam, 2061
Cn tr?i cn n??c cn non (6)
Cn s? g m anh cn th?p nhang
Cha thing anh kh?n B?t vng
Trai khng, ??ng c??i c nng ???c khng
??c M? ??i Chng 1343
Ci qu?t m??i tm ci nan,
? gi?a ph?t gi?y hai nan hai ??u.
Qu?t n?y anh ?? che ??u.
?m ?m ?i ng? chung nhau qu?t ny,
U?c g chung m? chung th?y,
?? em gi? ci qu?t ny lm thn,
R?i ta chung g?i, chung ch?n.
Chung qu?n, chung o chung kh?n ??i ??u.
N?m th?i chung ci gi??ng t?u
D?y th?i chung c? h?p tr?u, ?ng vi.
?n c?m chung c? m?t n?i,
G?i ??u chung c? d?u h?i, n??c hoa.
Ch?i ??u chung ci l??c ng,
Soi g??ng chung c? ngnh hoa gi?t ??u.
??c M? Mi?n Nam, 8151
C?u ???c ??c th?y ??c M? ??i Chng 6233
C? ??i kh?n kh? chua cay
??c sao ch? ???c m?t ngy lm vua
??c M? ??i Chng 5514
Bao gi? cho ma tr? bng
Cho ch? l?y ch?ng em g?m gi heo
Gi heo ch? ?? trn treo
Em l?y gi mo, em g?m em ch?i
??c M? ??i Chng 1434
Bao gi? cho h??ng bn hoa,
Kh?n ?o bn ti, cho ta bn mnh.
Thuy?n khng ??u b?n Giang ?nh,
Ta khng, ta quy?t l?y mnh lm ?i.
??c M? Mi?n Nam, 894