Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ước Mơ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xóm trên có cặp sinh đôi
Lại thương con chị, nhớ đời con em
Phải chi cho phép rõ ràng
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?
Ước Mơ Miền Nam, Vĩnh Long 8118
Xin trời cho ngược gió đông
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.
Ước Mơ Đại Chúng 9126
Xin trời đừng nắng chớ mưa
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi
Ước Mơ Đại Chúng 2463
Vái Trời cho gió thổi đứt dây trang
Cho bông cúc rớt xuống
Cho manh chiếu bay lan lên đầu
Ước Mơ Đại Chúng 4285
Trên trời có đám mây xanh (4)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên
Ước Mơ Đại Chúng 9497
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cũng đóng trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò
Thái bình thì phải giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Ðông đúc nồi
Sơn tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè
Gia Ðịnh hầu điếu hàng xe
Phủ Ðình thời phải chém tre bắc cầu
Anh mời mười tám nước chư hầu
Nước Tây, nước Tàu anh gởi tận nơi
Anh mời hai họ nhà trời
Ông Sấm, ông Sét, Thiên Lôi đứng đầu
Ước Mơ Đại Chúng 7578
Trời vầng vũ mây giăng bốn phía
Nước biển Đông sóng dợn tứ bề.
Biết làm sao cho nên nghĩa phu thê
Đó chồng đây vợ đi về có đôi.
Ước Mơ Đại Chúng 9387
Phải chi trời khiến em gần,
Sớm trưa hái tảo, bẻ tần em dâng.
Ước Mơ Miền Nam, 6274
Phải chi tôi hóa đặng con ó vàng
Tôi bay qua chỗ đó vớt chàng đem đi.
Ước Mơ Miền Nam, An Giang 7229
Phải chi sông có cái cầu
Thiếp qua thiếp giải cái sầu chàng nghe
Ai làm chén nọ xa ve
Mùa xuân thiếp đợi, mùa hè chàng trông
Biết là có đặng hay không
Đó chờ đây đợi uổng cônghai đàng
Ước Mơ Miền Trung 6595
Phải chi sông cái có cầu,
Em qua em giải cơn sầu cho anh.
Ước Mơ Miền Nam, 5065
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9434
Phải chi nhan sắc em còn
Anh lăn vô đó chiều đòn cũng ưng
Ước Mơ Đại Chúng 3920
Phải chi ngoài biển có cầu (2)
Anh ra anh giải cơn sầu bạn khuây
Ước Mơ Miền Trung 6551
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải sầu cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9605
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Ước Mơ Đại Chúng 3743
Phải chi lên đặng ông trời
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu
Ước Mơ Miền Trung 2892
Phải chi lên đặng Ngọc Hoàng (5)
Anh coi sổ bộ xem duyên nàng về ai
Ước Mơ Đại Chúng 10210
Phải chi lên được ông trời
Mượn gươm ông Sấm giết người bạc ân
Ước Mơ Miền Trung 5794
Phải chi lấy được vợ vườn
Tập đi cầu khỉ thêm đường dọc ngang
Ước Mơ Đại Chúng 6141
Phải chi anh chưa vợ, hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái,
Ai ngờ phận tái như lái nghịch cheo,
Thôi anh phải giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.
Ước Mơ Đại Chúng 8243
Phải chi anh ở đặng chốn nầy
Thức khuya dậy sớm sum vầy có nhau
Ước Mơ Miền Trung 8153
Phải chi em có cánh như chim
Bay lên đáp xuống đi tìm bạn xa
Ước Mơ Đại Chúng 4137
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Ước Mơ Đại Chúng 681
Phải chi cắt ruột đừng đau
Để tôi cắt ruột trao anh mang về
Ước Mơ Đại Chúng 3008
Phải chi cải tử hườn sinh
Mổ gan trao lại kẻo mình nhớ em
Ước Mơ Miền Nam, 1307
Nghiêng mình nằm xuống nệm loan
Ngủ quên một giấc bạn vàng có đôi
Ước Mơ Đại Chúng 1077
Nghe anh phân lại hãn
Em cũng mảng ước lần
Phải chi Trời khiến ở gần
Sớm trưa hóa tảo bán tần kính dưng
Ước Mơ Đại Chúng 4640
Nghĩ rằng em đã có chồng rồi
Sao em chưa có, đứng ngồi vân vi
Ôi thầy mẹ ơi cấm đoán con chi!
Mười lăm mười tám, sao chẳng cho đi lấy chồng?
Ôi ông trời ơi, ông ở bất công,
Người ta có cả, sao tôi không có gì?
Một mai quá lứa, nhỡ thì
Tuổi già kéo đến còn gì là xuân!
Đêm nằm vuốt bụng khấn thầm
Xin ông thí bỏ một chồng cho xong
Rồi tôi sẽ tạ ơn ông
Con bò to béo, cho xứng với anh chồng béo to!
Ước Mơ Đại Chúng 7246
Người chê đã có anh yêu
Nhan sắc mà nỡ bỏ liều sao em ?
Ước Mơ Đại Chúng 7064
Muốn sao đổi được tuần trăng
Muốn sao đấy ở bằng lòng đây!
Ước Mơ Đại Chúng 2493
Muốn rằng oản bụt cho thơm
Còn như cơm nếp thì nươm trong nhà!
Ước Mơ Đại Chúng 8338
Muốn cho trong trúc ngoài tre
Phá đi một lũy mà nghe em đàn.
Ước Mơ Đại Chúng 3088
Muốn cho sông cả đò đầy
Muốn cho chung mẹ chung thầy với em.
Tính tình tang bầu rượu nắm nem
Đôi ta xuôi ngược như chim giuữa ngàn.
Em có ng em gởi lời sang
Sông sâu, trăng sáng, gió ngàn rung cây
Ước Mơ Đại Chúng 5351
Muốn cho sông cạn đất liền
Kẻo anh đi lại tốn tiền đò ngang
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 1212
Muốn cho no vợ đủ chồng (2)
Để mà gắn bó chữ đồng tương lai
Ước Mơ Đại Chúng 3489
Muốn cho no đủ vợ chồng
Để mà kết tóc trông mong ở đời
Ước Mơ Đại Chúng 8591
Muốn cho lắm cội nhiều cành
Muốn cho lắm chị nhiều anh trong nhà,
Ước Mơ Đại Chúng 9693
Muốn cho họp chợ đến chiều
Cho lắm kẻ bán cho nhiều người mua
Ước Mơ Đại Chúng 6466
May ra thì hóa Tứ Linh
Chẳng may thì lại nằm đình Cổ Lương
Ước Mơ Đại Chúng 4172
Một ngày dự mạng thuyền rồng
Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài
Ước Mơ Đại Chúng 1383
Lỗi căn duyên như đờn lỗi nhịp
Biết bao giờ cho hiệp phụng loan
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 4007
Em chả tham nhà ngói tầy đình
Tham về ngọn bút rập rình trên tay
Chả tham nhà ngói anh đâu
Tham về con mắt bồ câu liếc người
Ước Mơ Đại Chúng 6111
Dù ai cho bạc cho vàng,
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay.
Dù ai cho nhẫn trao (bạc cầm) tay
Không bằng được thấy chàng ngay bây giờ
Ước Mơ Miền Nam, 2046
Còn trời còn nước còn non (6)
Còn sư gõ mõ anh còn thắp nhang
Chùa thiêng anh khấn Bụt vàng
Trai không, đừng cưới cô nàng được không
Ước Mơ Đại Chúng 1332
Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phất giấy hai nan hai đầu.
Quạt nầy anh để che đầu.
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này,
Uớc gì chung mẹ chung thầy,
Để em giữ cái quạt này làm thân,
Rồi ta chung gối, chung chăn.
Chung quần, chung áo chung khăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường tầu
Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi.
Ăn cơm chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi, nước hoa.
Chải đầu chung cái lược ngà,
Soi gương chung cả ngành hoa giắt đầu.
Ước Mơ Miền Nam, 8137
Cầu được ước thấy Ước Mơ Đại Chúng 6218
Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua
Ước Mơ Đại Chúng 5478
Bao giờ cho mía trổ bông
Cho chị lấy chồng em gặm giò heo
Giò heo chị để trên treo
Em lấy giò mèo, em gặm em chơi
Ước Mơ Đại Chúng 1420
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến Giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.
Ước Mơ Miền Nam, 878