Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ước Mơ

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xóm trên có cặp sinh đôi
Lại thương con chị, nhớ đời con em
Phải chi cho phép rõ ràng
Anh cưới hai nàng hạnh phúc biết bao?
Ước Mơ Miền Nam, Vĩnh Long 8072
Xin trời cho ngược gió đông
Thuyền quay mũi lại thiếp trông thấy chàng.
Ước Mơ Đại Chúng 9101
Xin trời đừng nắng chớ mưa
Râm râm gió mát cho vừa lòng tôi
Ước Mơ Đại Chúng 2438
Vái Trời cho gió thổi đứt dây trang
Cho bông cúc rớt xuống
Cho manh chiếu bay lan lên đầu
Ước Mơ Đại Chúng 4264
Trên trời có đám mây xanh (4)
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh sửa đàng rước dâu
Thanh Hóa cũng đốn trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Phú Thọ quạt nước hỏa lò
Hải Dương rọc lá giã giò gói nem
Tuyên Quang nấu bạc đúc tiền
Ninh Bình dao thớt Quảng Yên đúc nồi
An Giang gánh đá nung vôi
Thừa Thiên Đà nẵng thổi xôi nấu chè
Quảng Bình Hà Tĩnh thuyền ghe
Đồng Nai Gia Định chẻ tre bắc cầu
Anh mời khắp nước chư hầu
Nước Tây nước Tàu anh gởi thư sang
Nam Tào Bắc đẩu dọn đàng
Thiên Lôi La Sát hai hàng hai bên
Ước Mơ Đại Chúng 9475
Trên trời có đám mây xanh
Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng
Ước gì ta lấy được nàng
Hà Nội, Nam Ðịnh dọn đàng đưa dâu
Tỉnh Thanh cũng đóng trầu cau
Nghệ An thì phải thui trâu mổ bò
Hưng Yên quạt nước hỏa lò
Thái bình thì phải giã giò gói nem
Ninh Bình trải chiếu bưng mâm
Hải Dương vót đũa, Phủ Ðông đúc nồi
Sơn tây gánh đá nung vôi
Bắc Cạn thời phải thổi xôi nấu chè
Gia Ðịnh hầu điếu hàng xe
Phủ Ðình thời phải chém tre bắc cầu
Anh mời mười tám nước chư hầu
Nước Tây, nước Tàu anh gởi tận nơi
Anh mời hai họ nhà trời
Ông Sấm, ông Sét, Thiên Lôi đứng đầu
Ước Mơ Đại Chúng 7555
Trời vầng vũ mây giăng bốn phía
Nước biển Đông sóng dợn tứ bề.
Biết làm sao cho nên nghĩa phu thê
Đó chồng đây vợ đi về có đôi.
Ước Mơ Đại Chúng 9366
Phải chi trời khiến em gần,
Sớm trưa hái tảo, bẻ tần em dâng.
Ước Mơ Miền Nam, 6253
Phải chi tôi hóa đặng con ó vàng
Tôi bay qua chỗ đó vớt chàng đem đi.
Ước Mơ Miền Nam, An Giang 7206
Phải chi sông có cái cầu
Thiếp qua thiếp giải cái sầu chàng nghe
Ai làm chén nọ xa ve
Mùa xuân thiếp đợi, mùa hè chàng trông
Biết là có đặng hay không
Đó chờ đây đợi uổng cônghai đàng
Ước Mơ Miền Trung 6576
Phải chi sông cái có cầu,
Em qua em giải cơn sầu cho anh.
Ước Mơ Miền Nam, 5043
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9412
Phải chi nhan sắc em còn
Anh lăn vô đó chiều đòn cũng ưng
Ước Mơ Đại Chúng 3900
Phải chi ngoài biển có cầu (2)
Anh ra anh giải cơn sầu bạn khuây
Ước Mơ Miền Trung 6533
Phải chi ngoài biển có cầu
Anh ra đến đó giải sầu cho em
Ước Mơ Đại Chúng 9580
Phải chi lên đặng trên trời
Hỏi coi duyên nợ đổi dời về đâu ?
Ước Mơ Đại Chúng 3724
Phải chi lên đặng ông trời
Hỏi xem duyên nợ đổi dời về đâu
Ước Mơ Miền Trung 2871
Phải chi lên đặng Ngọc Hoàng (5)
Anh coi sổ bộ xem duyên nàng về ai
Ước Mơ Đại Chúng 10188
Phải chi lên được ông trời
Mượn gươm ông Sấm giết người bạc ân
Ước Mơ Miền Trung 5775
Phải chi lấy được vợ vườn
Tập đi cầu khỉ thêm đường dọc ngang
Ước Mơ Đại Chúng 6124
Phải chi anh chưa vợ, hãy còn nợ còn duyên,
Em cũng cậy yên như thuyền cậy lái,
Ai ngờ phận tái như lái nghịch cheo,
Thôi anh phải giữ lấy lèo,
Đừng ham thả lỏng hiểm nghèo có khi.
Ước Mơ Đại Chúng 8224
Phải chi anh ở đặng chốn nầy
Thức khuya dậy sớm sum vầy có nhau
Ước Mơ Miền Trung 8136
Phải chi em có cánh như chim
Bay lên đáp xuống đi tìm bạn xa
Ước Mơ Đại Chúng 4115
Phải chi cao đất thấp trời
Hỏi thăm duyên nợ đổi dời thế nao
Ước Mơ Đại Chúng 663
Phải chi cắt ruột đừng đau
Để tôi cắt ruột trao anh mang về
Ước Mơ Đại Chúng 2989
Phải chi cải tử hườn sinh
Mổ gan trao lại kẻo mình nhớ em
Ước Mơ Miền Nam, 1288
Nghiêng mình nằm xuống nệm loan
Ngủ quên một giấc bạn vàng có đôi
Ước Mơ Đại Chúng 1056
Nghe anh phân lại hãn
Em cũng mảng ước lần
Phải chi Trời khiến ở gần
Sớm trưa hóa tảo bán tần kính dưng
Ước Mơ Đại Chúng 4621
Nghĩ rằng em đã có chồng rồi
Sao em chưa có, đứng ngồi vân vi
Ôi thầy mẹ ơi cấm đoán con chi!
Mười lăm mười tám, sao chẳng cho đi lấy chồng?
Ôi ông trời ơi, ông ở bất công,
Người ta có cả, sao tôi không có gì?
Một mai quá lứa, nhỡ thì
Tuổi già kéo đến còn gì là xuân!
Đêm nằm vuốt bụng khấn thầm
Xin ông thí bỏ một chồng cho xong
Rồi tôi sẽ tạ ơn ông
Con bò to béo, cho xứng với anh chồng béo to!
Ước Mơ Đại Chúng 7213
Người chê đã có anh yêu
Nhan sắc mà nỡ bỏ liều sao em ?
Ước Mơ Đại Chúng 7042
Muốn sao đổi được tuần trăng
Muốn sao đấy ở bằng lòng đây!
Ước Mơ Đại Chúng 2462
Muốn rằng oản bụt cho thơm
Còn như cơm nếp thì nươm trong nhà!
Ước Mơ Đại Chúng 8319
Muốn cho trong trúc ngoài tre
Phá đi một lũy mà nghe em đàn.
Ước Mơ Đại Chúng 3059
Muốn cho sông cả đò đầy
Muốn cho chung mẹ chung thầy với em.
Tính tình tang bầu rượu nắm nem
Đôi ta xuôi ngược như chim giuữa ngàn.
Em có ng em gởi lời sang
Sông sâu, trăng sáng, gió ngàn rung cây
Ước Mơ Đại Chúng 5332
Muốn cho sông cạn đất liền
Kẻo anh đi lại tốn tiền đò ngang
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 1193
Muốn cho no vợ đủ chồng (2)
Để mà gắn bó chữ đồng tương lai
Ước Mơ Đại Chúng 3463
Muốn cho no đủ vợ chồng
Để mà kết tóc trông mong ở đời
Ước Mơ Đại Chúng 8556
Muốn cho lắm cội nhiều cành
Muốn cho lắm chị nhiều anh trong nhà,
Ước Mơ Đại Chúng 9660
Muốn cho họp chợ đến chiều
Cho lắm kẻ bán cho nhiều người mua
Ước Mơ Đại Chúng 6447
May ra thì hóa Tứ Linh
Chẳng may thì lại nằm đình Cổ Lương
Ước Mơ Đại Chúng 4147
Một ngày dự mạng thuyền rồng
Còn hơn muôn kiếp ở trong thuyền chài
Ước Mơ Đại Chúng 1357
Lỗi căn duyên như đờn lỗi nhịp
Biết bao giờ cho hiệp phụng loan
Ước Mơ Miền Nam, Đồng Tháp 3987
Em chả tham nhà ngói tầy đình
Tham về ngọn bút rập rình trên tay
Chả tham nhà ngói anh đâu
Tham về con mắt bồ câu liếc người
Ước Mơ Đại Chúng 6092
Dù ai cho bạc cho vàng,
Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay.
Dù ai cho nhẫn trao (bạc cầm) tay
Không bằng được thấy chàng ngay bây giờ
Ước Mơ Miền Nam, 2027
Còn trời còn nước còn non (6)
Còn sư gõ mõ anh còn thắp nhang
Chùa thiêng anh khấn Bụt vàng
Trai không, đừng cưới cô nàng được không
Ước Mơ Đại Chúng 1313
Cái quạt mười tám cái nan,
Ở giữa phất giấy hai nan hai đầu.
Quạt nầy anh để che đầu.
Đêm đêm đi ngủ chung nhau quạt này,
Uớc gì chung mẹ chung thầy,
Để em giữ cái quạt này làm thân,
Rồi ta chung gối, chung chăn.
Chung quần, chung áo chung khăn đội đầu.
Nằm thời chung cái giường tầu
Dậy thời chung cả hộp trầu, ống vôi.
Ăn cơm chung cả một nồi,
Gội đầu chung cả dầu hồi, nước hoa.
Chải đầu chung cái lược ngà,
Soi gương chung cả ngành hoa giắt đầu.
Ước Mơ Miền Nam, 8117
Cầu được ước thấy Ước Mơ Đại Chúng 6191
Cả đời khốn khổ chua cay
Ước sao chỉ được một ngày làm vua
Ước Mơ Đại Chúng 5299
Bao giờ cho mía trổ bông
Cho chị lấy chồng em gặm giò heo
Giò heo chị để trên treo
Em lấy giò mèo, em gặm em chơi
Ước Mơ Đại Chúng 1401
Bao giờ cho hương bén hoa,
Khăn đào bén túi, cho ta bén mình.
Thuyền không đậu bến Giang đình,
Ta không, ta quyết lấy mình làm đôi.
Ước Mơ Miền Nam, 858

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý