Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » V Von

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng V Von ??i Chng 4671
Xa cha tr?ng v?ng g?n cha inh tai V Von ??i Chng 5307
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
V Von Mi?n Trung 7124
Vc nu c?m ru?ng cha, (2)
V?t tr?u ch?ng ???c v?t th?y tu.
V Von ??i Chng 3351
Vc nu c?m ru?ng cha,
Vc ba ??n nh ban.
V Von ??i Chng 6418
V?ng m?t anh nh? tr?u xanh thi?u n??c
G?p m?t anh r?i nh? ru?ng ???c m?a
- B?i gi m?a, tnh th?a g?p g?
?oi non th?, ?m nh? ngy th??ng
- Nh? r?i th??ng, su v??ng t?c d?
?m v?ng ng??i l ch dng chu
V Von ??i Chng 2688
Trc d?u chy, ??t ngay v?n th?ng V Von ??i Chng 5692
Trn Trng Thi d??i Trng Thi
Ai ?em nhn ngi ti ?i ??ng no ?
Trn Hng o, d??i Hng o
Ai ?em nhn ngi ti vo Trng Thi ?
V Von ??i Chng 8394
Trai khng v? nh? ??ng khng ?,
Gi khng ch?ng nh? ? n? khng ??ng,
? khng ??ng, ? thnh v d?ng,
??ng khng ?, ??ng c?ng kh dng.
Anh xin em cho anh k?t ngh?a ??n cng,
Phng khi m?a gi bo bng c ?i.
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 5332
Tri chi tri cu?n c queo
M??p ty khng ph?i, d?a leo khng nh?m
U?ng cng lu=.a gi?ng bao n?m
Gi?ng tr?ng khng ch?n ch?n nh?m gi?ng xanh
V Von Mi?n Trung 9283
Tri cau l?a sao m anh g?i, l cau khng nng
Tc d?n sng, sao m sng khng tro
Trai nam nhi m ??i ??ng gi m ?o xin theo
V Von ??i Chng 10225
Trn r?ng c cy ha ki?ng,
D??i bi?n c c ha long,
V Von Mi?n Nam, 7160
Trai anh hng ng?i d?a g?c mai
Gi th?c n? ??i trai anh hng
V Von ??i Chng 5059
Tr?i m?a gi rt kn kn
??p ?i y?m d?i h?n nghn ch?n bng
V Von ??i Chng 2652
Tr? tru khc nh?c C?u Hong
Lng em b?n ch?t khc nng V?n Qun
V Von ??i Chng 9240
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
V Von Mi?n Trung 7742
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Nam 2998
Tm nhau nh? n tm chim,
K? ?i ng? tr??c, ng??i tm ng? sau.
V Von Mi?n Nam, 5690
Ti?n v?i qu?n ch? khng b?ng ti?n ch? qu?n ti V Von ??i Chng 1677
Ti?n trinh ?? l?n ti?n vng
?? trong kh?n gi ?? nng bi?t chi
Ti?n trinh ?? l?n ti?n ch
?? trong kh?n gi ?? g h?i anh
V Von ??i Chng 4144
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
V Von Mi?n Trung 2839
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
V Von Mi?n Trung 3265
Thi thi ??ng v?t ??ng g
C non ch?m m?m c gi lm d?a
V Von ??i Chng 4491
Thc gi?ng l?m chu?t trong b?
M?t tr?m l m? ?? v? con tru
V Von ??i Chng 2835
Thi?p nh? cam qut, b??i, bng
Ngoi tuy cay ??ng, trong lng ng?t ngay
V Von Mi?n Trung 6471
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 6355
Thn em nh? chi?c gi??ng ng
Thn anh nh? chi?u rch, ng??i m ng?i trn
Tr?m l?y ng tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch n?m tr gi??ng ng
V Von Mi?n Trung 5010
Thn em nh? ci s?p vng
Anh nh? chi?u rch bn ?ng b? qun
L?y tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch bay ln s?p vng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 2741
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
V Von Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 6122
Th lm h?t ct Tin Sa (*)
Cn h?n lm m?nh ? hoa trong cha
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 2576
Th? c tr chui c?ng (chui ?ng) V Von ??i Chng 8734
Thng Ging, Thng Hai
Thng Ba, thng B?n
Thng kh?n thng n?n
?i vay, ?i t?m
???c tm quan hai
Ch?y ra ch? Mai
Ti mua ci ?
Tr?i m?a tr?i gi
Vc ? ?i ??m
Ch?y v ?n c?m
Ch?y ra m?t ?
Ny ai l?y ?, ? ?i
? khng phn qua
Ni l?i m?t l?i cho ?y hay
V Von ??i Chng 10352
Th??ng ng??i ng??i ch?ng bi?t cho
Di?u bay cao di?u l?n, so th?i vo vo m?t mnh.
V Von ??i Chng 799
Thn em nh? th? tri chanh
L?t l?o trn cnh nhi?u k? ??c ao (m?)
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 1122
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
V Von Mi?n Nam, ??ng Thp 4782
Thn em nh? th? ?a sen
Anh nh? bo b?t ch?ng chen ???c vo
L?y tr?i cho ?? m?a ro
Cho sen l?ng xu?ng cho bo ln trn.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7517
Thn em nh? t?m l?a ?i?u
? ?ng n?i chu?ng l?i nhi?u n?i th??ng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7404
Thn em nh? t?m l?a ?o (5)
Dm ?u x l? vung no cho ai (*)
Em v?n cnh trc, em t?a cnh mai
?ng ?o ty li?u, bi?t ai b?n cng
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 6468
Sng nh? tr?ng r?m V Von ??i Chng 8295
Ru?ng c?y chay, ?n my r?ng b? V Von ??i Chng 1347
R?ng nh? ?t B?t V Von ??i Chng 6133
R?n c chn r?n bi?t
Ng?c ?n ? ng?c hay
Anh cng em m?i g?p nhau ?y
Bi?t th?i bi?t m?t no hay trong lng
V Von ??i Chng 6190
R?n ?? n?c cho l??n,
R?n ??n nh khng ?nh thnh qui
V Von ??i Chng 4823
R?ch ?ng con n??c ch?y
Con c nh?y, con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
Cha m? l? no khng th??ng
V Von ??i Chng 2571
Quy?n th?ng h?i V Von ??i Chng 5996
Phu th tr?ng ngh?a t??ng phng
Ch?n loan, g?i qu?, r?p lng ch? ai
V Von ??i Chng 2209
Phn L Hu say m thi t?
On th d? cn ??i ra hi?n
Hu?ng chi ph?n thuy?n quyn
Ch?ng qua c?n s? ??nh, gi?n phi?n u?ng cng
V Von Mi?n Nam, 8216
Ph?i ch?ng v??n m?i thm cy
Cnh chia thm n? th ?y lui v??
V Von ??i Chng 2831
Nng nh? tr??ng Phi V Von ??i Chng 8545
Nng nh? thiu nh? ??t V Von ??i Chng 3227