Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ví Von

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xác như vờ, xơ như nhộng Ví Von Đại Chúng 4650
Xa chùa trống vắng gần chùa inh tai Ví Von Đại Chúng 5285
Ví ví von von
Anh cho một cái, cỏng con về nhà
Ví Von Miền Trung 7104
Vác nêu cắm ruộng chùa, (2)
Vật trịu chẳng được vật thầy tu.
Ví Von Đại Chúng 3328
Vác nêu cắm ruộng chùa,
Vác búa đến nhà ban.
Ví Von Đại Chúng 6396
Vắng mặt anh như trầu xanh thiếu nước
Gặp mặt anh rồi như ruộng được mưa
- Bởi gió mưa, tình thưa gặp gỡ
Đoái non thề, đêm nhớ ngày thương
- Nhớ rồi thương, sâu vương tấc dạ
Đêm vắng người lã chã dòng châu
Ví Von Đại Chúng 2669
Trúc dẫu cháy, đốt ngay vẫn thẳng Ví Von Đại Chúng 5671
Trên Tràng Thi dưới Tràng Thi
Ai đem nhân ngãi tôi đi đằng nào ?
Trên Hàng Ðào, dưới Hàng Ðào
Ai đem nhân ngãi tôi vào Tràng Thi ?
Ví Von Đại Chúng 8375
Trai không vợ như đăng không đó,
Gái không chồng như đó nọ không đăng,
Đó không đăng, đó thành vô dụng,
Đăng không đó, đăng cũng khó dùng.
Anh xin em cho anh kết nghĩa đến cùng,
Phòng khi mưa gió bão bùng có đôi.
Ví Von Miền Nam, Bến Tre 5310
Trái chi trái cuộn cù queo
Mướp tây không phải, dưa leo không nhằm
Uổng công lu=.a giống bao năm
Giống trắng không chọn chọn nhằm giống xanh
Ví Von Miền Trung 9263
Trái cau lửa sao mà anh gọi, là cau không nóng
Tóc dợn sóng, sao mà sóng không trào
Trai nam nhi mà đối đặng gái má đào xin theo
Ví Von Đại Chúng 10204
Trên rừng có cây hóa kiểng,
Dưới biển có cá hóa long,
Ví Von Miền Nam, 7139
Trai anh hùng ngồi dựa gốc mai
Gái thục nữ đối trai anh hùng
Ví Von Đại Chúng 5038
Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi yếm dải hơn nghìn chăn bông
Ví Von Đại Chúng 2632
Trớ trêu khúc nhạc Cầu Hoàng
Lòng em bền chặt khác nàng Văn Quân
Ví Von Đại Chúng 9217
Trồng trầu thả lộn với tiêu
Con đi đò dọc, mẹ liều thân con
Ví Von Miền Trung 7721
Trần ai gặp lúc cơ hàn
Rổ đan mặt mốt, xuống ngàn đổi khoai.
Ví Von Miền Trung, Quảng Nam 2978
Tìm nhau như ná tìm chim,
Kẻ đi ngả trước, người tìm ngả sau.
Ví Von Miền Nam, 5669
Tiền vải quần chị không bằng tiền chỉ quần tôi Ví Von Đại Chúng 1655
Tiền trinh đổ lẫn tiền vàng
Để trong khăn gói đố nàng biết chi
Tiền trinh đổ lẫn tiền chì
Để trong khăn gói đố gì hởi anh
Ví Von Đại Chúng 4123
Thuyền em có gãy một nan
Không tin anh đội về làng mà xem
Vườn anh có gốc tre dài
Thuyên em có gãy, anh chẻ nan gài lại cho
Ví Von Miền Trung 2821
Thuyền em bán mấy anh mua cho
Đem về làm đò chở khách vãng lai
- Thuyền em đúng giá ba ngàn
Không tin anh đội về làng anh coi
Ví Von Miền Trung 3245
Thôi thôi đừng vịt đừng gà
Cà non chấm mắm cà già làm dưa
Ví Von Đại Chúng 4470
Thóc giống lắm chuột trong bồ
Một trăm lá mạ đổ vồ con trâu
Ví Von Đại Chúng 2816
Thiếp như cam quít, bưởi, bòng
Ngoài tuy cay đắng, trong lòng ngọt ngay
Ví Von Miền Trung 6450
Thân em như con nhạn một mình
Ngày ngai du ngoài ruộng, tối đậu mé đình kêu
Ví Von Miền Nam, Bến Tre 6333
Thân em như chiếc giường ngà
Thân anh như chiếu rách, người mà ngồi trên
Trăm lạy ông trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách nằm trê giường ngà
Ví Von Miền Trung 4992
Thân em như cái sạp vàng
Anh như chiếu rách bên đàng bỏ quên
Lạy trời cho gió nổi lên
Cho manh chiếu rách bay lên sạp vàng.
Ví Von Miền Nam, Bạc Liêu 2722
Thân em như cái chuông vàng
Để trong thành nội có ngàn quân canh
-Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn bỏ lóc chờ ngày dộng chuông
Ví Von Miền Trung, Miền Nam, Bạc Liêu 6102
Thà làm hạt cát Tiên Sa (*)
Còn hơn làm mảnh đá hoa trong chùa
Ví Von Miền Trung, Quảng Ngãi 2555
Thề cá trê chui cống (chui ống) Ví Von Đại Chúng 8712
Tháng Giêng, Tháng Hai
Tháng Ba, tháng Bốn
Tháng khốn tháng nạn
Đi vay, đi tạm
Được tám quan hai
Chạy ra chợ Mai
Tôi mua cái đó
Trời mưa trời gió
Vác đó đi đơm
Chạy vô ăn cơm
Chạy ra mất đó
Này ai lấy đó, đó ơi
Đó không phân qua
Nói lại một lời cho đây hay
Ví Von Đại Chúng 10332
Thương người người chẳng biết cho
Diều bay cao diều lộn, sáo thổi vo vo một mình.
Ví Von Đại Chúng 780
Thân em như thể trái chanh
Lắt lẻo trên cành nhiều kẻ ước ao (mơ)
Ví Von Miền Nam, Bạc Liêu 1102
Thân em như thể chuông đồng
Để trên bàn Phật, đứng thành hàng hai
Thân anh như thể cái chày
Bỏ lăn long lóc đợi ngày dọng chuông
Ví Von Miền Nam, Đồng Tháp 4761
Thân em như thể đóa sen
Anh như bèo bọt chẳng chen được vào
Lạy trời cho đổ mưa rào
Cho sen lắng xuống cho bèo lên trên.
Ví Von Miền Nam, Bạc Liêu 7498
Thân em như tấm lụa điều
Đã đông nơi chuộng lại nhiều nơi thương.
Ví Von Miền Nam, Bạc Liêu 7384
Thân em như tấm lụa đào (5)
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai (*)
Em vịn cành trúc, em tựa cành mai
Đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng
Ví Von Miền Nam, Bạc Liêu 6448
Sáng như trăng rằm Ví Von Đại Chúng 8269
Ruộng cấy chay, ăn mày rỗng bị Ví Von Đại Chúng 1328
Rỗng như đít Bụt Ví Von Đại Chúng 6110
Rắn có chân rắn biết
Ngọc ẩn đá ngọc hay
Anh cùng em mới gặp nhau đây
Biết thời biết mặt nào hay trong lòng
Ví Von Đại Chúng 6170
Rắn đổ nọc cho lươn,
Rắn đến nhà không đánh thành quái
Ví Von Đại Chúng 4801
Rạch Đông con nước chảy
Con cá nhảy, con tôm nhào
Hai đứa mình kết nghĩa
Cha mẹ lẽ nào không thương
Ví Von Đại Chúng 2554
Quyền thằng hủi Ví Von Đại Chúng 5970
Phu thê trọng nghĩa tương phùng
Chăn loan, gối quế, rắp lòng chờ ai
Ví Von Đại Chúng 2189
Phàn Lê Huê say mê thái tử
Oán thù dữ còn đổi ra hiền
Huống chi phận thuyền quyên
Chẳng qua căn số định, giận phiền uổng công
Ví Von Miền Nam, 8195
Phải chăng vườn mới thêm cây
Cành chia thêm nụ thì đây lui về?
Ví Von Đại Chúng 2809
Nóng như trương Phi Ví Von Đại Chúng 8524
Nóng như thiêu như đốt Ví Von Đại Chúng 3205