Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » V Von

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xc nh? v?, x? nh? nh?ng V Von ??i Chng 4688
Xa cha tr?ng v?ng g?n cha inh tai V Von ??i Chng 5327
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
V Von Mi?n Trung 7141
Vc nu c?m ru?ng cha, (2)
V?t tr?u ch?ng ???c v?t th?y tu.
V Von ??i Chng 3370
Vc nu c?m ru?ng cha,
Vc ba ??n nh ban.
V Von ??i Chng 6433
V?ng m?t anh nh? tr?u xanh thi?u n??c
G?p m?t anh r?i nh? ru?ng ???c m?a
- B?i gi m?a, tnh th?a g?p g?
?oi non th?, ?m nh? ngy th??ng
- Nh? r?i th??ng, su v??ng t?c d?
?m v?ng ng??i l ch dng chu
V Von ??i Chng 2704
Trc d?u chy, ??t ngay v?n th?ng V Von ??i Chng 5708
Trn Trng Thi d??i Trng Thi
Ai ?em nhn ngi ti ?i ??ng no ?
Trn Hng o, d??i Hng o
Ai ?em nhn ngi ti vo Trng Thi ?
V Von ??i Chng 8416
Trai khng v? nh? ??ng khng ?,
Gi khng ch?ng nh? ? n? khng ??ng,
? khng ??ng, ? thnh v d?ng,
??ng khng ?, ??ng c?ng kh dng.
Anh xin em cho anh k?t ngh?a ??n cng,
Phng khi m?a gi bo bng c ?i.
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 5348
Tri chi tri cu?n c queo
M??p ty khng ph?i, d?a leo khng nh?m
U?ng cng lu=.a gi?ng bao n?m
Gi?ng tr?ng khng ch?n ch?n nh?m gi?ng xanh
V Von Mi?n Trung 9302
Tri cau l?a sao m anh g?i, l cau khng nng
Tc d?n sng, sao m sng khng tro
Trai nam nhi m ??i ??ng gi m ?o xin theo
V Von ??i Chng 10246
Trn r?ng c cy ha ki?ng,
D??i bi?n c c ha long,
V Von Mi?n Nam, 7175
Trai anh hng ng?i d?a g?c mai
Gi th?c n? ??i trai anh hng
V Von ??i Chng 5077
Tr?i m?a gi rt kn kn
??p ?i y?m d?i h?n nghn ch?n bng
V Von ??i Chng 2666
Tr? tru khc nh?c C?u Hong
Lng em b?n ch?t khc nng V?n Qun
V Von ??i Chng 9257
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
V Von Mi?n Trung 7760
Tr?n ai g?p lc c? hn
R? ?an m?t m?t, xu?ng ngn ??i khoai.
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3013
Tm nhau nh? n tm chim,
K? ?i ng? tr??c, ng??i tm ng? sau.
V Von Mi?n Nam, 5710
Ti?n v?i qu?n ch? khng b?ng ti?n ch? qu?n ti V Von ??i Chng 1695
Ti?n trinh ?? l?n ti?n vng
?? trong kh?n gi ?? nng bi?t chi
Ti?n trinh ?? l?n ti?n ch
?? trong kh?n gi ?? g h?i anh
V Von ??i Chng 4161
Thuy?n em c gy m?t nan
Khng tin anh ??i v? lng m xem
V??n anh c g?c tre di
Thuyn em c gy, anh ch? nan gi l?i cho
V Von Mi?n Trung 2855
Thuy?n em bn m?y anh mua cho
?em v? lm ? ch? khch vng lai
- Thuy?n em ?ng gi ba ngn
Khng tin anh ??i v? lng anh coi
V Von Mi?n Trung 3278
Thi thi ??ng v?t ??ng g
C non ch?m m?m c gi lm d?a
V Von ??i Chng 4510
Thc gi?ng l?m chu?t trong b?
M?t tr?m l m? ?? v? con tru
V Von ??i Chng 2854
Thi?p nh? cam qut, b??i, bng
Ngoi tuy cay ??ng, trong lng ng?t ngay
V Von Mi?n Trung 6485
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
V Von Mi?n Nam, B?n Tre 6376
Thn em nh? chi?c gi??ng ng
Thn anh nh? chi?u rch, ng??i m ng?i trn
Tr?m l?y ng tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch n?m tr gi??ng ng
V Von Mi?n Trung 5027
Thn em nh? ci s?p vng
Anh nh? chi?u rch bn ?ng b? qun
L?y tr?i cho gi n?i ln
Cho manh chi?u rch bay ln s?p vng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 2756
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
V Von Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 6139
Th lm h?t ct Tin Sa (*)
Cn h?n lm m?nh ? hoa trong cha
V Von Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 2591
Th? c tr chui c?ng (chui ?ng) V Von ??i Chng 8773
Thng Ging, Thng Hai
Thng Ba, thng B?n
Thng kh?n thng n?n
?i vay, ?i t?m
???c tm quan hai
Ch?y ra ch? Mai
Ti mua ci ?
Tr?i m?a tr?i gi
Vc ? ?i ??m
Ch?y v ?n c?m
Ch?y ra m?t ?
Ny ai l?y ?, ? ?i
? khng phn qua
Ni l?i m?t l?i cho ?y hay
V Von ??i Chng 10367
Th??ng ng??i ng??i ch?ng bi?t cho
Di?u bay cao di?u l?n, so th?i vo vo m?t mnh.
V Von ??i Chng 817
Thn em nh? th? tri chanh
L?t l?o trn cnh nhi?u k? ??c ao (m?)
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 1141
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
V Von Mi?n Nam, ??ng Thp 4799
Thn em nh? th? ?a sen
Anh nh? bo b?t ch?ng chen ???c vo
L?y tr?i cho ?? m?a ro
Cho sen l?ng xu?ng cho bo ln trn.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7534
Thn em nh? t?m l?a ?i?u
? ?ng n?i chu?ng l?i nhi?u n?i th??ng.
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 7420
Thn em nh? t?m l?a ?o (5)
Dm ?u x l? vung no cho ai (*)
Em v?n cnh trc, em t?a cnh mai
?ng ?o ty li?u, bi?t ai b?n cng
V Von Mi?n Nam, B?c Liu 6486
Sng nh? tr?ng r?m V Von ??i Chng 8313
Ru?ng c?y chay, ?n my r?ng b? V Von ??i Chng 1364
R?ng nh? ?t B?t V Von ??i Chng 6148
R?n c chn r?n bi?t
Ng?c ?n ? ng?c hay
Anh cng em m?i g?p nhau ?y
Bi?t th?i bi?t m?t no hay trong lng
V Von ??i Chng 6208
R?n ?? n?c cho l??n,
R?n ??n nh khng ?nh thnh qui
V Von ??i Chng 4844
R?ch ?ng con n??c ch?y
Con c nh?y, con tm nho
Hai ??a mnh k?t ngh?a
Cha m? l? no khng th??ng
V Von ??i Chng 2590
Quy?n th?ng h?i V Von ??i Chng 6015
Phu th tr?ng ngh?a t??ng phng
Ch?n loan, g?i qu?, r?p lng ch? ai
V Von ??i Chng 2225
Phn L Hu say m thi t?
On th d? cn ??i ra hi?n
Hu?ng chi ph?n thuy?n quyn
Ch?ng qua c?n s? ??nh, gi?n phi?n u?ng cng
V Von Mi?n Nam, 8234
Ph?i ch?ng v??n m?i thm cy
Cnh chia thm n? th ?y lui v??
V Von ??i Chng 2846
Nng nh? tr??ng Phi V Von ??i Chng 8565
Nng nh? thiu nh? ??t V Von ??i Chng 3245