Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Xã Hội

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yểu vô tiêu tức Xã Hội Đại Chúng 7952
Xùng xình áo lạ mới may
Hôm qua mới bận (mặc) bữa nay mất rồi
Xã Hội Miền Trung 8791
Xa quê có lúc quay về
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 2040
Xả kỷ vị tha Xã Hội Đại Chúng 4132
Vui xem hát nhạt xem bơi
Tả tơi xem hội bối rối xem đám ma
Xã Hội Đại Chúng 1988
Voi địt hơn trâu rống Xã Hội Đại Chúng 8656
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho mầy đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng.
Xã Hội Miền Trung 6987
Vô một gà ra phải ba trâu Xã Hội Đại Chúng 2012
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 4210
Ví dầu cầu ván đóng đinh (4)
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 6213
Vác bổi thui trâu Xã Hội Đại Chúng 5612
Vắng ngắt như chùa Bà Ðanh Xã Hội Miền Bắc 544
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Xã Hội Đại Chúng 8777
Vắng chủ nhà gà bới bếp Xã Hội Đại Chúng 7757
Tuổi già sức yếu Xã Hội Đại Chúng 3231
Trói gà không chặt Xã Hội Đại Chúng 9339
Trên đời có gì đẹp bằng bèo
Chờ khi nước lụt bèo trèo lên sen
Trên đời gì tốt bằng sen
Quan yên dân chuộng, rã bèn cũng hư
Xã Hội Đại Chúng 4251
Tre lên ba lóng còn non.
Có chồng như bậu gái son không bằng.
Xã Hội Miền Trung 7312
Tre lên ba lá còn non
Có chồng như bậu, gái son không bằng.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 3880
Trâu lành (Trâu sống) không ai mà cả
Trâu ngã nhiều gã cầm dao
Xã Hội Đại Chúng 7370
Trâu cho ra trâu cho
Bò bán ra bò bán
Xã Hội Đại Chúng 837
Trâu chết mặc trâu bò chết mặc bò
Củ tỏi giắt lưng
Xã Hội Đại Chúng 8767
Trâu chậm uống nước đục Xã Hội Đại Chúng 4368
Trâu buộc ghét trâu ăn Xã Hội Đại Chúng 847
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết Xã Hội Đại Chúng 3134
Trai vượt biển có bạn, gái vượt biển một mình Xã Hội Đại Chúng 1488
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con Xã Hội Đại Chúng 4745
Trai tân đang đứng đang chờ
Ai bưng mắt em lại, em lại vơ cha dòng?
Cha dòng áo rách em thương
Trai tân quần lợt áo lương không dùng.
Xã Hội Đại Chúng 596
Trái núi đẻ ra con chuột Xã Hội Đại Chúng 2654
Trai miền Nam như chim anh vũ
Gái miền Bắc như khỉ trên rừng !
Gái miền Nam như cây liễu rũ
Gái miền Bắc như củ khoai sùng !
Chim anh vũ đậu cây liễu rũ
Khỉ trên rừng ăn củ khoai sùng !
Xã Hội Đại Chúng 4037
Trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu Xã Hội Đại Chúng 2360
Trên rừng thì hổ lang dưới làng thì mặt rỗ Xã Hội Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5826
Trứng khôn hơn vịt Xã Hội Đại Chúng 5553
Trứng gà trứng vịt Xã Hội Đại Chúng 7243
Trẻ trộm gà già trộm bò (trọm trâu) Xã Hội Đại Chúng 10077
Trắng như trứng gà bóc Xã Hội Đại Chúng 7649
Trật con toán bán cái nhà (con trâu) Xã Hội Đại Chúng 5764
Trấu trong nhà để gà ai bới Xã Hội Đại Chúng 7162
Trải xem ca vịnh xưa sau,
Tự nhiên cảm phát biết bao nhiêu tình.
Lạ chi nữ tú nam thanh,
Nhiều lời ong bướm dỗ dành trăng hoa.
Trọng vì đạo chúa nghĩa cha,
Những điều ta thán cũng là tự nhiên.
Chữ rằng: Phong nguyệt vô biên.
Vợ chồng tơ tóc nhơn duyên thâm trầm.
Quốc phong xưa có mười lăm,
Tục diêu mới góp mười trăm câu ngoài.
Kinh thanh vĩ trược rẽ hai,
Nối diêu vẽ rắn, mựa nài khen chê.
Xã Hội Miền Nam, Lục Tỉnh 9802
Tiếng vang không ít thì nhiều
Mấy ai mà dám đặt điều cho ai.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 517
Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre, Kiên Giang 7483
Thui trâu nửa mùa hết rơm Xã Hội Đại Chúng 8885
Thiếp gặp chàng bên đàng Chợ Phố
Chàng gặp thiếp nơi chỗ Chùa Cầu
Nhìn nhau nước mắt thấm bâu
Bạn về xứ bạn, không biết giải sầu cùng ai
Xã Hội Miền Trung 5482
Tiếc thịt trâu toi Xã Hội Đại Chúng 6242
Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 8275
Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu Xã Hội Đại Chúng 8319
Thân khô tưới nước cũng khô
Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 4264
Thân hỡi thân thân sao lận đận
Mình trách mình thời vận đảo điên.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 4263
Thân bại danh liệt Xã Hội Đại Chúng 9033
Tham bong bóng bỏ bọng trâu Xã Hội Đại Chúng 10070