Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Xã Hội

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yểu vô tiêu tức Xã Hội Đại Chúng 7942
Xùng xình áo lạ mới may
Hôm qua mới bận (mặc) bữa nay mất rồi
Xã Hội Miền Trung 8780
Xa quê có lúc quay về
Mà sao nghèo mãi chưa hề buông tha.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 2030
Xả kỷ vị tha Xã Hội Đại Chúng 4120
Vui xem hát nhạt xem bơi
Tả tơi xem hội bối rối xem đám ma
Xã Hội Đại Chúng 1978
Voi địt hơn trâu rống Xã Hội Đại Chúng 8645
Vô rừng bứt một sợi mây
Đem về thắt gióng cho mầy đi buôn
Đi buôn không lỗ thì lời
Đi ra cho thấy mặt trời, mặt trăng.
Xã Hội Miền Trung 6976
Vô một gà ra phải ba trâu Xã Hội Đại Chúng 1999
Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học, mẹ đi trường đời.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 4200
Ví dầu cầu ván đóng đinh (4)
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi.
Khó đi mượn chén ăn cơm,
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 6203
Vác bổi thui trâu Xã Hội Đại Chúng 5602
Vắng ngắt như chùa Bà Ðanh Xã Hội Miền Bắc 531
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Xã Hội Đại Chúng 8766
Vắng chủ nhà gà bới bếp Xã Hội Đại Chúng 7747
Tuổi già sức yếu Xã Hội Đại Chúng 3221
Trói gà không chặt Xã Hội Đại Chúng 9327
Trên đời có gì đẹp bằng bèo
Chờ khi nước lụt bèo trèo lên sen
Trên đời gì tốt bằng sen
Quan yên dân chuộng, rã bèn cũng hư
Xã Hội Đại Chúng 4242
Tre lên ba lóng còn non.
Có chồng như bậu gái son không bằng.
Xã Hội Miền Trung 7301
Tre lên ba lá còn non
Có chồng như bậu, gái son không bằng.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre 3868
Trâu lành (Trâu sống) không ai mà cả
Trâu ngã nhiều gã cầm dao
Xã Hội Đại Chúng 7361
Trâu cho ra trâu cho
Bò bán ra bò bán
Xã Hội Đại Chúng 826
Trâu chết mặc trâu bò chết mặc bò
Củ tỏi giắt lưng
Xã Hội Đại Chúng 8755
Trâu chậm uống nước đục Xã Hội Đại Chúng 4355
Trâu buộc ghét trâu ăn Xã Hội Đại Chúng 836
Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết Xã Hội Đại Chúng 3121
Trai vượt biển có bạn, gái vượt biển một mình Xã Hội Đại Chúng 1477
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con Xã Hội Đại Chúng 4716
Trai tân đang đứng đang chờ
Ai bưng mắt em lại, em lại vơ cha dòng?
Cha dòng áo rách em thương
Trai tân quần lợt áo lương không dùng.
Xã Hội Đại Chúng 583
Trái núi đẻ ra con chuột Xã Hội Đại Chúng 2641
Trai miền Nam như chim anh vũ
Gái miền Bắc như khỉ trên rừng !
Gái miền Nam như cây liễu rũ
Gái miền Bắc như củ khoai sùng !
Chim anh vũ đậu cây liễu rũ
Khỉ trên rừng ăn củ khoai sùng !
Xã Hội Đại Chúng 4027
Trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu Xã Hội Đại Chúng 2349
Trên rừng thì hổ lang dưới làng thì mặt rỗ Xã Hội Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 5816
Trứng khôn hơn vịt Xã Hội Đại Chúng 5542
Trứng gà trứng vịt Xã Hội Đại Chúng 7225
Trẻ trộm gà già trộm bò (trọm trâu) Xã Hội Đại Chúng 10063
Trắng như trứng gà bóc Xã Hội Đại Chúng 7627
Trật con toán bán cái nhà (con trâu) Xã Hội Đại Chúng 5755
Trấu trong nhà để gà ai bới Xã Hội Đại Chúng 7143
Trải xem ca vịnh xưa sau,
Tự nhiên cảm phát biết bao nhiêu tình.
Lạ chi nữ tú nam thanh,
Nhiều lời ong bướm dỗ dành trăng hoa.
Trọng vì đạo chúa nghĩa cha,
Những điều ta thán cũng là tự nhiên.
Chữ rằng: Phong nguyệt vô biên.
Vợ chồng tơ tóc nhơn duyên thâm trầm.
Quốc phong xưa có mười lăm,
Tục diêu mới góp mười trăm câu ngoài.
Kinh thanh vĩ trược rẽ hai,
Nối diêu vẽ rắn, mựa nài khen chê.
Xã Hội Miền Nam, Lục Tỉnh 9792
Tiếng vang không ít thì nhiều
Mấy ai mà dám đặt điều cho ai.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 506
Tiếng đồn cha mẹ anh hiền
Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai.
Xã Hội Miền Nam, Bến Tre, Kiên Giang 7473
Thui trâu nửa mùa hết rơm Xã Hội Đại Chúng 8875
Thiếp gặp chàng bên đàng Chợ Phố
Chàng gặp thiếp nơi chỗ Chùa Cầu
Nhìn nhau nước mắt thấm bâu
Bạn về xứ bạn, không biết giải sầu cùng ai
Xã Hội Miền Trung 5470
Tiếc thịt trâu toi Xã Hội Đại Chúng 6231
Thiếu cơm thiếu áo chẳng màng
Thiếu tình đoàn kết, xóm làng không vui.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 8259
Thân trâu trâu lo thân bò bò liệu Xã Hội Đại Chúng 8307
Thân khô tưới nước cũng khô
Phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 4254
Thân hỡi thân thân sao lận đận
Mình trách mình thời vận đảo điên.
Xã Hội Miền Nam, Bạc Liêu 4252
Thân bại danh liệt Xã Hội Đại Chúng 9022
Tham bong bóng bỏ bọng trâu Xã Hội Đại Chúng 10059