Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Hồ Chí Minh » Kelly Hotel

Kelly Hotel

Số 44 - Thủ Khoa Huân - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 38233364

Fax: (08) 38233367

Website: http://www.kellyhotel.com.vn/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 882,000