Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Quảng Nam » Khách sạn Golden Sand Resort & Spa

Khách sạn Golden Sand Resort & Spa

Đường Thanh Niên - Bãi biển Cửa Đại - Hội An - Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3927555

Fax: (0510) 3927560

Website: http://www.swiss-belhotel.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 2,415,000