Nhập khách sạn hoặc địa chỉ (tên đường) khách sạn cần tìm

Khách sạn Việt Nam » Khách sạn Hồ Chí Minh » Khách sạn Queen Ann Sài Gòn

Khách sạn Queen Ann Sài Gòn

Số 86-88 Bùi Thị Xuân - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39254444

Fax: (08) 39259002

Website: http://www.queenannhotelvn.com/

Nguồn: khachsan.dulichvietnam.com.vn

Gía: 750,000