Diễn đàn » Công nghệ thông tin » Đồ hoạ Trả lời Trả lời cuối Xem
Hình 3D...Bàn,chai,bông...Vật liệu mới,đổi ánh sáng,thêm chút màu mè...
Post by sonlugia2012, 06:55 18-07-2013
1 phucphan 336
Lên voi,xuống chó...
Post by sonlugia2012, 03:57 17-07-2013
1 phucphan 368
Hình 3D...
Post by sonlugia2012, 20:11 15-06-2013
4 sonlugia2012 635
Hiệu ứng plastic...
Post by sonlugia2012, 07:59 11-06-2013
1 phucphan 525
Scroll khg hợp lý!...
Post by sonlugia2012, 22:28 10-06-2013
4 admin 528
Post gif animated ,video được khg?...
Post by sonlugia2012, 20:29 09-06-2013
1 phucphan 525
Hiệu ứng trừu tượng...
Post by sonlugia2012, 20:03 09-06-2013
7 hoanghac 735
hello world...
Post by sonlugia2012, 04:53 09-06-2013
3 admin 613
Không đề
Post by sonlugia2012, 01:30 09-06-2013
8 admin 846