MC Đại Nghĩa lần đầu kiểm tra nguy cơ đột quỵ, thu hút hàng nghìn người tham gia

- 19/11/2020 15:00
Đại Nghĩa thực hiện thử thách 'Đứng một chân' trong trạng thái nhắm mắt để đo nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn cùng với nhiều người U50.
MC Đại Nghĩa lần đầu kiểm tra nguy cơ đột quỵ, thu hút hàng nghìn người tham gia - Ảnh 1.
Share to your friend: