Nhà nước trưng dụng một phần hoặc toàn bộ sân bay khi cần

- 27/01/2021 22:14
TTO - Theo nghị định 05/2021/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay vừa được Chính phủ ban hành, khi Nhà nước cần trưng dụng sân bay thì thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.
Nhà nước trưng dụng một phần hoặc toàn bộ sân bay khi cần - Ảnh 1.

Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) là sân bay đầu tiên do tư nhân đầu tư toàn bộ theo phương thức PPP - Ảnh: S.G.

Cụ thể, về nguyên tắc quản lý, khai thác cảng hàng không sân bay, nghị định quy định tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý và kết cấu tài sản hạ tầng hàng không gắn với mặt đất, mặt nước, chưa tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp thì thực hiện theo pháp luật về quản lý tài sản công.

Trường hợp Nhà nước cần trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về trưng mua, trưng dụng tài sản.

Nghị định quy định doanh nghiệp cảng hàng không quản lý, khai thác hạ tầng, trang thiết bị tại cảng hàng không được Nhà nước giao, cho thuê quyền khai thác hoặc được chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác nếu giao hoặc thuê tổ chức trực tiếp khai thác cảng hàng không, sân bay vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quản lý, tổ chức khai thác cảng hàng không, sân bay.

Đối với các cảng hàng không đã được đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP), việc đầu tư các hạng mục công trình không thuộc phạm vi dự án PPP nhằm phát triển, mở rộng cảng hàng không được thực hiện theo phương thức PPP hoặc phương thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Nghị định 05/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10-3 và thay thế nghị định số 102/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay vì một số quy định không còn phù hợp với thực tiễn do chịu sự tác động của các Luật quy hoạch, Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật phí, Luật hải quan.

Giao ACV quản lý, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay Giao ACV quản lý, khai thác tài sản do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay

TTO - Theo quyết định của Thủ tướng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) được giao quản lý, sử dụng, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư tại 22 sân bay từ nay đến hết năm 2025.

Share to your friend: