Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1997-02-16
Vietnam
Hưng Yên
Độc thân
Nữ
5' 11" (180 cm)
Không
Đi chơi
Đen
Không
Lý tưởng
Không
học sinh
Tốt nghiệp PTTH
Nâu
dệp trai
thông minh
Bình luận Sắp xếp theo