Chưa cập nhật trạng thái mới

Nam
1968-06-03
Vietnam
TP Hải Phòng
Độc thân
Nam
5' 8" (173 cm)
Không
Kết bạn lâu dài
Đen
Không
Trung bình
Không
Co quan nha nuoc
Cử nhân
Nâu
se noi sau
se noi sau
Bình luận Sắp xếp theo