Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Ai đánh mà khai
Xem: 1429
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Đi một ngày đàng, học một sàng khôn Lẽ Sống Đại Chúng 3523
Người dại bảo thủ,
Người khôn thức thời
Lẽ Sống Đại Chúng 7676
Tối lửa tắt đèn trắng cũng như đen Lẽ Sống Đại Chúng 9712
Ai đâu trẻ mãi không già Lẽ Sống Đại Chúng 8911
Ai khảo mà khai (mà xưng) Lẽ Sống Đại Chúng 1937
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7547
Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Lẽ Sống Đại Chúng 9808
Muốn ăn thì lăn (phải lăn) vô bếp Lẽ Sống Đại Chúng 860
Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an Lẽ Sống Đại Chúng 6831
Ăn đọi cơm trắng nhớ đọi cơm lang
Ăn đọi cơm dẻo nhớ nẻo đường đi.
Lẽ Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3099
Không nên vơ đũa cả nắm Lẽ Sống Miền Nam, 6397
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3755
Ai thấy nấy giữ Lẽ Sống Đại Chúng 8928
Đi với Bụt mặc áo cà sa
Đi với ma mặc áo giấy
Lẽ Sống Đại Chúng 7706
Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Lẽ Sống Đại Chúng 7111
Ai bắt được ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 6125
Ru hời, ru hỡi là ru (2)
Con cá lù đù đánh vảy chặt vi
Lẽ Sống Miền Trung 6920
Ai có của mát mặt người ấy Lẽ Sống Đại Chúng 10073
Xin người hiếu tử gắng khuyên (2)
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.
Lẽ Sống Miền Trung 6078
Ai làm nấy chịu Lẽ Sống Đại Chúng 6265