Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lẽ Sống

Ai đâu trẻ mãi không già
Xem: 8911
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ngồi dưng ăn hoang, Mỏ vàng cũng cạn, Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5648
Ai có thân người ấy lo Lẽ Sống Đại Chúng 7803
Xin người hiếu tử gắng khuyên (2)
Kịp thời nuôi nấng cho tuyền đạo con.
Kẻo khi sông cạn đá mòn,
Phú Ngà, Phú Uất có còn là chi.
Lẽ Sống Miền Trung 6078
Thế gian giàu bởi chữ cần,
Có mà lười biếng thì thân chẳng còn
Lẽ Sống Miền Nam, An Giang 5180
Vì sương cho núi bạc đầu
Biển lay vì gió, hoa sầu vì mưa
Lẽ Sống Đại Chúng 3054
Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận Lẽ Sống Đại Chúng 3368
Thần tiên lúc túng cũng liều
Huống chi thân cú quản điều hôi tanh.
Lẽ Sống Đại Chúng 7547
Ai nhọ măt người ấy xấu Lẽ Sống Đại Chúng 3755
Hy vọng hão huyền Lẽ Sống Đại Chúng 6523
Ai thân thân với, lọ cầu ai thân Lẽ Sống Đại Chúng 7111
Ai từng đo miệng cá mà uốn lưỡi câu Lẽ Sống Đại Chúng 9808
Vô vật bất sinh Lẽ Sống Đại Chúng 9288
Người dại bảo thủ,
Người khôn thức thời
Lẽ Sống Đại Chúng 7676
Hay chi những thói cạnh ngôn
Một lần nhường nhịn, một lần tai qua
Lẽ Sống Đại Chúng 8592
Ai trồng khoai đất này Lẽ Sống Đại Chúng 8412
Ai nắm tay đến tối
Ai gối (Ai duỗi) tay đến sáng ?
Lẽ Sống Đại Chúng 7601
Ai bắt được ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 6125
Ai thấy ma ăn cỗ Lẽ Sống Đại Chúng 5704
Ăn đọi cơm trắng nhớ đọi cơm lang
Ăn đọi cơm dẻo nhớ nẻo đường đi.
Lẽ Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3099
Ấm lạnh ngọt bùi Lẽ Sống Đại Chúng 3323