Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Khuyến Nông

Ai đi đâu đấy hỡi ai? (3)
Hãy về trồng ruộng, trồng khoai, trồng cà
Xem: 897
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chẳng nên cơm cháo gì đâu (2)
Trở về đất bãi trồng dâu nuôi tằm
Giang sơn phó mặc hàng mâm
Sấm chớp ì ầm phó mặc Thiên Lôi
Khuyến Nông Đại Chúng 4512
Chiêm xong lại đến vụ mùa
Hết mùa rau muống đến mùa cải hoa
Đừng khinh dưa muối, tương cà
Tuy rằng ít bổ, nhưng mà có luôn.
Khuyến Nông Miền Bắc 9465
Hoa bí đỏ ngoài
Hoa bầu trắng xóa
Muốn ăn được quả
Xin chớ ngắt hoa
Ai về nhắn chị em nhà
Muốn cho hoa tốt liệu mà bón phân
Khuyến Nông Đại Chúng 2905
Quê em (anh) ngày tám tháng ba
Quay vào làm rọ, quay ra đan lờ
Nhờ Trời mưa thuận gió hòa
Lờ rọ bán được cảnh nhà thêm vui
Khuyến Nông Đại Chúng 2470
Tháng giêng chân bước đi cày, (2)
Tháng Hai vãi lúa, ngày ngày siêng năng
Thuận thời lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà
Khuyến Nông Đại Chúng 10188
Ăn quả nhớ kẻ làm vườn
Uống nước phải nhớ nước nguồn chảy ra
Khuyến Nông Đại Chúng 3533
Kể nghề làm ruộng không nhàm
Tôi xin nói hết rõ ràng hỡi ai
Tháng chạp là tháng trông khoai
Tháng giêng trông đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày bửa ruộng ra
Tháng tư gieo mạ, thuận hòa vui thay
Tháng năm cấy lúa vừa rồi
Tháng sáu mưa xuống nước trôi đầy đồng
Tháng bảy cày cấy đã xong
Tháng tám lúa tôt trong lòng vui thay
Tháng chín tôi lại kể ngay
Đồng lúa bụ bẫm , sướng thay trong lòng
Tháng mười lúa chín đầy đồng
Gặt về đổ cót để dùng năm sau
Được mùa ca hát cùng nhau
Trời làm thất bát đâu đâu cũng buồn
Khuyến Nông Đại Chúng 5082
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Khuyến Nông Đại Chúng 1153
Tháng giêng ăn tết ở nhà (2)
Tháng hai rỗi rãi quay ra nuôi tằm.
Tháng ba đi bán vải thâm
Tháng tư đi gặt, tháng năm trở về.
Tháng sáu thiếp đi buôn bè
Tháng bảy, tháng tám trở về trồng ngô.
Chín mười cắt rạ đồng mùa
Một chạp vớ được anh đồ dài lưng.
Anh ăn rồi anh lại nằm
Làm cho thiếp phải quanh năm lo phiền.
Khuyến Nông Đại Chúng 9977
Canh nông sớm tối ngoài đồng
Suốt ngày cặm cụi chổng mông lên trời
Bữa ăn như bữa vét nồi
Đói cào đói rã mồ hôi ướt đầm
Sống gì sống tối sống tăm
Khổ ngày khổ tháng khổ năm khổ đời
Bắc thang lên hỏi ông Trời
Cớ sao nỡ để kiếp người đắng cay ?
Khuyến Nông Miền Bắc 928
Trời mưa trái gió đùng đùng
Cha con Lão Hùng đi gánh phân trâu
Đem về bón tất ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Khuyến Nông Miền Trung 479
Ai đi đường ấy mặc ai
Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà
Khuyến Nông Đại Chúng 910
Nhác trông sao Đẩu về đông
Chị em ra sức cho xong ruộng này
Lấm lem tay cấy tay cày
Hay trồng cây ngọc cũng ngày hữu thu
Khuyên người đừng có ngao du
Một năm no ấm vẫn trù tự đây
Khuyến Nông Đại Chúng 4507
Ra đi anh có dặn rằng (6)
Sông sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau (*)
Khuyến Nông Miền Nam, Bến Tre 2539
Có bột mới gột nên hồ,
Có gian khổ mới có cơ đồ vẻ vang.
Khuyến Nông Miền Trung 3046
Việc nhà nông tốn công tốn sức
Làm một mình biết lúc nào xong
Rủ nhau lập nhóm đổi công
Dẫu rằng lắm việc cũng không ngại gì!
Lúa con gái đang kỳ chăm bón
Bà con ta một xóm chung nhau
Đổi người làm cỏ cho mau
Để còn lấy đất trồng mầu nay mai
Một mình công việc kéo dài
Đổi công năng suất gấp hai người thường!
Khuyến Nông Đại Chúng 4201
Quý hồ nhiều lúa là tiên
Rõ ràng phú túc, bình yên cả nhà
Bốn mùa xuân lại thu qua
Muốn cho thóc lúa đầy nhà hán sương
Bước sang hạ giá thu tàn
Thu thu tiền hoạch, giầu sang Thạch Sùng
Quý nhân dùng kẻ anh hùng
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề
Thật là chân chỉ thú quê
Chuyên cần học nghiệp, học nghề đoan trang
Gặp thời là được thọ khang
Tam đa ngũ phúc, rõ ràng trời cho!
Khuyến Nông Đại Chúng 2090
Tháng giêng chân bước đi cày,
Tháng hai vãi mạ ngày ngày siêng năng.
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta khuân về nhà. (*)
Khuyến Nông Đại Chúng 8078
Quản chi nước mắt mồ hôi
Cố công cày cấy miệt mài sớm trưa
Khuyến Nông Đại Chúng 3234
Cậu kia cắp sách đi đâu
Cậu học chữ Tầu hay học chữ Tây?
Học chữ Tây không tiền không việc,
Học chữ Tầu ai biết ai nghe
Chi bằng về chốn thôn quê
Cấy cày còn được no nê có ngày
Khuyến Nông Miền Bắc 8428