Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Khuyến Nông

Ai đi đường ấy mặc ai
Ta về cấy lúa, trồng khoai, trồng cà
Xem: 911
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trời mưa trời gió đùng đùng (2)
Cha con lão Hùng đi gánh phân trâu,
Đem về bón tốt ruộng sâu,
Đêm đêm đạp nước trông mau tới mùa.
Phen này lão quyết thi đua
Cấy hai ang giống, thu thừa trăm ang.
Khuyến Nông Miền Trung 6295
Ai đi đâu đấy hỡi ai? (3)
Hãy về trồng ruộng, trồng khoai, trồng cà
Khuyến Nông Đại Chúng 897
Ăn thóc tìm giống Khuyến Nông Đại Chúng 4447
Ra công trồng một vườn cà
Cà đem muối mặn cả nhà ăn chung
Vịt gà nuôi béo nhốt lồng
Chờ khi giỗ chạp, vặt lông cúng thờ
Khuyến Nông Đại Chúng 6404
Làng ta phong cảnh hữu tình
Dân cư đông đúc như hình con long
Nhờ trời hạ kế sang đông
Làm nghề cày cấy, vun trồng tốt tươi
Vụ năm cho đến vụ mười
Trong làng già trẻ, gái, trai đua nghề
Mặt trời lặn mới ra về
Ngày ngày, tháng tháng, nghiệp nghề truân chuyên!
Dưới dân tráng trên quan viên
Công binh giữ mực, cầm quyền thẳng ngay
Bao giờ gặp hội chẳng may
Khi trời hạn hán, khi đây mưa dầm
Khi trời gió bão ầm ầm
Đồng ruộng thóc lúa, mười phần được ba
Lấy gì cung ứng can qua
Lấy gì lo việc trong nhà cho đương
Lấy gì sưu thuế phép thường
Lấy gì hỗ trợ cho đường làm ăn
Trời làm khổ cực hại dân
Vì mùa mất mát trăm đương lao đao!
Khuyến Nông Đại Chúng 5465
Văn chương (Thông ngôn) phú lục chẳng hay
Trở về làng cũ học cày cho xong
Ngày ngày vác cuốc thăm đồng
Hết nước thì lấy gàu sòng tát lên.
Hết mạ ta lại quẩy thêm
Hết lúa ta lại mang tiền đi đong.
Nay mai lúa tốt đầy đồng
Gặt về đập sảy bõ công cấy cày.
Khuyến Nông Đại Chúng 3177
Em thời đi cấy lấy công
Còn anh nhổ mạ, tiền chung một mòi
Đem về để bác mẹ coi
Để cho người biết mình nòi canh nông
Khuyến Nông Đại Chúng 6465
Kể nghề làm ruộng không nhàm
Tôi xin nói hết rõ ràng hỡi ai
Tháng chạp là tháng trông khoai
Tháng giêng trông đậu, tháng hai trồng cà
Tháng ba cày bửa ruộng ra
Tháng tư gieo mạ, thuận hòa vui thay
Tháng năm cấy lúa vừa rồi
Tháng sáu mưa xuống nước trôi đầy đồng
Tháng bảy cày cấy đã xong
Tháng tám lúa tôt trong lòng vui thay
Tháng chín tôi lại kể ngay
Đồng lúa bụ bẫm , sướng thay trong lòng
Tháng mười lúa chín đầy đồng
Gặt về đổ cót để dùng năm sau
Được mùa ca hát cùng nhau
Trời làm thất bát đâu đâu cũng buồn
Khuyến Nông Đại Chúng 5082
Ai ơi! uống rượu thì say
Bỏ ruộng trâu cày bỏ giống ai gieo
Khuyến Nông Đại Chúng 6999
Tháng giêng chân bước đi cày, (2)
Tháng Hai vãi lúa, ngày ngày siêng năng
Thuận thời lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta ăn đầy nhà
Khuyến Nông Đại Chúng 10188
Nhác trông sao Đẩu về đông
Chị em ra sức cho xong ruộng này
Lấm lem tay cấy tay cày
Hay trồng cây ngọc cũng ngày hữu thu
Khuyên người đừng có ngao du
Một năm no ấm vẫn trù tự đây
Khuyến Nông Đại Chúng 4507
Chiêm khô ré lụt Khuyến Nông Đại Chúng 4722
Chẳng nên cơm cháo gì đâu
Trở về đất (cuốc) bãi trồng dâu nuôi tằm
Ai ơi, Trời chẳng trao quyền
Túi thơ đủng đỉnh dạo miền thú quê
Khuyến Nông Đại Chúng 2539
Quản chi nước mắt mồ hôi
Cố công cày cấy miệt mài sớm trưa
Khuyến Nông Đại Chúng 3234
Kể việc làm ruộng mọi đường
Tôi xin được kể rõ ràng hở ai
Tháng Chạp là tiết trồng khoai
Tháng Giêng trồng đậu, tháng Hai cấy cà
Tháng Ba cày bở ruộng ra
Tháng Tư bắc mạ thuận hòa vui thay
Tháng Năm cắt lúa vừa rồi
Tháng sáu mưa xuống nước trôi đầy đồng
Tháng Bảy cày cấy đã xong
Tháng Tám thấy lúa tốt lòng vui thay
Tháng Chín tôi lại kể nay
Bắc mạ xem được mới hay trong lòng
Tháng Mười lúa chín đầy đồng
Cắt về đổ cót để phòng năm sau
Mười một là tiết cấy sâu
Một năm kể cả tử đầu đến đuôi
Khuyến Nông Đại Chúng 6202
Yếu trâu cũng bằng bò khỏe Khuyến Nông Đại Chúng 1153
Quý hồ nhiều lúa là tiên
Rõ ràng phú túc, bình yên cả nhà
Bốn mùa xuân lại thu qua
Muốn cho thóc lúa đầy nhà hán sương
Bước sang hạ giá thu tàn
Thu thu tiền hoạch, giầu sang Thạch Sùng
Quý nhân dùng kẻ anh hùng
Rắp toan muốn hỏi nhà nông ê hề
Thật là chân chỉ thú quê
Chuyên cần học nghiệp, học nghề đoan trang
Gặp thời là được thọ khang
Tam đa ngũ phúc, rõ ràng trời cho!
Khuyến Nông Đại Chúng 2090
Quê em (anh) ngày tám tháng ba
Quay vào làm rọ, quay ra đan lờ
Nhờ Trời mưa thuận gió hòa
Lờ rọ bán được cảnh nhà thêm vui
Khuyến Nông Đại Chúng 2470
Việc nhà nông tốn công tốn sức
Làm một mình biết lúc nào xong
Rủ nhau lập nhóm đổi công
Dẫu rằng lắm việc cũng không ngại gì!
Lúa con gái đang kỳ chăm bón
Bà con ta một xóm chung nhau
Đổi người làm cỏ cho mau
Để còn lấy đất trồng mầu nay mai
Một mình công việc kéo dài
Đổi công năng suất gấp hai người thường!
Khuyến Nông Đại Chúng 4201
Tháng giêng chân bước đi cày,
Tháng hai vãi mạ ngày ngày siêng năng.
Thuận mưa lúa tốt đằng đằng
Tháng mười gặt lúa ta khuân về nhà. (*)
Khuyến Nông Đại Chúng 8078