Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Lệ Làng

Ăn biếu ngồi chiếu cạp điều
Xem: 2102
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Chùa làng có tự cổ sơ
Lớn lên bà thấy Bụt thờ ba ông
Lệ Làng Đại Chúng 7241
Trèo lên cây gạo cao cao (3)
Lệ cheo làng Nhót độ bao nhiêu tiền?
Cheo thời có bảy quan hai
Lệ làng khảo rể trăm hai mươi vồ.
Thôi thôi tôi giã ơn cô
Tiền cheo cũng nặng, trăm vồ cũng đau.
Lệ Làng Miền Bắc, Hà Nội 1692
Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía
Lược cài đầu thuở bé vui chơi
Ví bằng anh chửa có nơi
Thì em vượt suối vạch trời em sang.
Lòng em cũng muốn đa mang
Còn e thân phận dở dang giữa vờị
Cho nên chẳng muốn trao lời
Song tình như đã trọn đời không quên.
Tình không quên, nghĩa không quên
Ai đem chìa bạc tra lên khóa vàng?
Trách vì một nỗi lệ làng
Cho nên duyên phận nhỡ nhàng đôi tạ
Lệ Làng Đại Chúng 7257
Làm cỗ không lo mất phần Lệ Làng Đại Chúng 2921
Chùa làng một điện năm gian
Hàng năm giỗ Bụt cả làng dân qui
Lệ Làng Đại Chúng 5957
Làng theo lệ làng nước theo lệ nước Lệ Làng Đại Chúng 2477
Chùa làng hai mõ bốn chuông
Có ba tượng Bụt, có ông thần già
Lệ Làng Đại Chúng 5596
Tánh quen hoa nguyệt chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu mặc làng.
Lệ Làng Miền Nam, 1080
Ăn biếu ngồi chiếu cạp điều Lệ Làng Đại Chúng 2102
Làm cỗ sẵn cho người ăn Lệ Làng Đại Chúng 6380
Ba mươi súc miệng ăn chay
Sáng ngày mồng một dựng cây trúc đài
Làm sân khấn vái Phật Trời
Biết đâu có nắng mà phơi quần hồng
Ai ơi, hãy hoãn lấy chồng
Để cho trai gái dốc lòng đi tu.
Chùa này chẳng có Bụt ru
Mà đem chuông khánh treo chùa Hồ Sen
Thấy cô yếm đỏ răng đen
Nam mô Di phật lại quên mất chùa!
Ai mua tấc cảnh thì mua
Thanh la não bạt, thày chùa bán cho
Hộ pháp thì một quan ba
Long thần chín rưỡi, thích ca ba tiền
Còn hai mụ Thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa.
Lệ Làng Miền Bắc, Hà Nội 4282
Phép vua thua lệ làng Lệ Làng Đại Chúng 6867
Phú Nhiêu có cây da Heo
Ai về xứ đó phải theo lệ làng
Lệ Làng Miền Trung, Phú Yên, 2440
Chùa làng có một cái đầm
Người đem nhiều cá mỗi rằm phóng sinh
Lệ Làng Đại Chúng 10101
Thà thiếu thuế vua hơn thua lệ làng Lệ Làng Đại Chúng 5053
Thấy cô yếm thẳng răng đen
Nam Vô Di Phật lại quên mất chùa
Ai mua tu cảnh thì mua
Thanh la, não bạt thầy chùa bán cho
Hộ Pháp thì một quan ba
Long Thần chín rưỡi, Thích Ca ba tiền
Còn hai mụ Thiện hai bên
Ai mua bán nốt lấy tiền nộp cheo
Lệ làng thiếu thốn bao nhiêu
Đẵn cây tre cộc cắm nêu sân chùa
Lệ Làng Đại Chúng 7710
Anh đánh thì em (tôi) chịu đòn
Tánh em (tôi) hoa nguyệt mười con chẳng chừa
Anh đánh thì tôi xin thưa
Tánh tôi hoa nguyệt chẳng chừa được đâu
Ăn quen chừa được chẳng lâu
Lệ làng làng bắt mất trâu mặc làng
Lệ Làng Đại Chúng 6935
Đánh tôi thì tôi đau đòn
Tính tôi hoa nguyệt phấn son mặc dầu
Quen rồi chừa chẳng được đâu
Lệ làng, làng bắt mấy trâu kệ làng.
Lệ Làng Đại Chúng 6741
Luật vua thua lệ làng Lệ Làng Đại Chúng 3024