Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Nhân Cách

Ăn cơm tao, mày khổng biết lo,
Chẳng thà tao cho chó ăn no giữ nhà.
Xem: 4388
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Người ngay, mắt ngó thẳng, hiền
Láo liên, liếc trộm là phường gian manh
Nhân Cách Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 6494
Đố ai bưng kín miệng bình
Đố ai đan thúng cho mình úp voi
Hỏi thăm cô Bưởi hàng Gai
Quần sồi yếm nhiễu cho ai mất rồi
Biết chăng họa có ông trời
Chuyện này đến bụt cũng cười nhăn răng.
Tre già tủi thẹn vì măng
Chua ngoa mà cũng gió trăng nữa là.
Nhân Cách Đại Chúng 8535
Ngôn dị hành nan Nhân Cách Đại Chúng 1186
Ở đâu chẳng có anh hùng
Ở đâu chẳng có kẻ khùng, người ngu.
Nhân Cách Miền Nam, Kiên Giang 2053
Những người mặt mũi nhỏ nhen
Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn không lau!
Nhân Cách Đại Chúng 6783
Ngôn cố hành hành cố ngôn Nhân Cách Đại Chúng 8171
Tay chân nhi nhí bắp cày
Cái lưng thắt đáy cũng tày voi nan
Nhân Cách Đại Chúng 9789
Người khôn nhọc lo
Người dại ăn no lại nằm.
Nhân Cách Đại Chúng 5755
Dở ngọng dở nghịu Nhân Cách Đại Chúng 7402
Ngôn bất tận ý Nhân Cách Đại Chúng 4662
Ngún ngỡn như anh thuyền chài
Áo ngắn mặc ngoài áo dài mặc trong.
Nhân Cách Đại Chúng 9253
Ăn cơm nhà nọ, kháo cà nhà kia Nhân Cách Đại Chúng 5383
Người khôn như thể chiếc thuyền
Cái be thật chắc, lưu truyền bền lâu
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 10080
Hò ơ Không chồng đi dọc đi ngang
Có chồng cứ thẳng một đàng mà đi
Trót sanh làm phận nữ nhi
Giữ sao cho khỏi tiếng... (ờ)
Hò ơ... Giữ sao cho khỏi tiếng thị phi chê cười
Nhân Cách Đại Chúng 3470
Ăn thanh nói lịch Nhân Cách Đại Chúng 4332
Ngôn giả bất tri Nhân Cách Đại Chúng 5985
Người khôn nhọc lo đứa dại ăn no lại nằm Nhân Cách Đại Chúng 8346
Bất thành nhân cách Nhân Cách Đại Chúng 1820
Người xinh cái bóng cũng xinh
Người tình đến bạc đầu xanh cũng tình
Nhân Cách Đại Chúng 5084
Người khôn gắng chí keo sơn
Không nóng, không giận, không hờn mới hay
Nhân Cách Miền Nam, Vĩnh Long 3573