Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Châm Biếm

Ăn ở với nhau như bát nước đầy
Xem: 5072
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Lỗ miệng thì tụng Nam mô
Bụng đựng một bồ dao găm
Châm Biếm Đại Chúng 3635
Thừa con chẳng gả cho anh hàng tờ
Đến ba mươi tết vẫn phất phơ ngoài đường.
Châm Biếm Miền Bắc, Hà Nội 8356
Ăn nhịn để dành Châm Biếm Đại Chúng 8603
Chợ chiều nhiều khế ế chanh (2)
Nhiều con gái quá cho nên anh chàng ràng
Chàng ràng bắt cá hai tay
Cá kia sẩy mất, chim bay về rừng
Châm Biếm Miền Trung, Bình Định 9438
Đầu đường có một Dây Leo
Trông cậy Sậy nhỏ, ra điều mỉa mai,
Rằng: "Sao bé thấp lạ đời,
Trông em, anh cũng nực cười lắm thay"
Nghe lời, Sậy mới đáp ngay,
Rằng: "Mày không nghĩ phận mày xem sao,
Nhờ ai mày mới được cao?
Những như thân ấy, còn bao giờ mà?
Ta đây dù thấp là đà,
Tự ta ta mọc, chẳng nhờ cậy ai”
Châm Biếm Đại Chúng 7514
Miệng tu hú, ăn lở rú lở rí Châm Biếm Miền Trung, Phú Yên 4434
Ăn cơm chưa biết trở (dở) đầu đũa Châm Biếm Đại Chúng 8315
Ăn mày quen ngõ Châm Biếm Đại Chúng 2637
Trông xa cứ tưởng bí tây
Bắc cầu sang hái hóa cây rau dền
Trông xa cứ tưởng là vàng
Lại gần mốc thếch như quang treo nồi
Châm Biếm Đại Chúng 7164
Vàng mười bạc bảy thau ba
Đồng đen trinh tiết lại pha lộn chì
Châm Biếm Đại Chúng 5760
Cây tre chặt mắt, dịu quặc khó chèo
Tuồng mặt như chim mèo ăn nói vời ai
Châm Biếm Miền Nam, An Giang 6894
Còn như yêu vụng nhớ thầm
Họp chợ trên bụng hàng trăm sá gì
Châm Biếm Đại Chúng 2130
Con đĩ nên bà, bõ già nên ông Châm Biếm Đại Chúng 2020
Đem chuông đi đấm nước người
Đem gà đi chọi những nơi anh hùng
Những nơi chẳng đáng, chẳng thông
Cho nên vàng chẳng đổ đồng với thau!
Châm Biếm Đại Chúng 6098
Học trò thò lò mũi xanh
Ăn vụng bánh đúc chạy quanh nhà thầy
Châm Biếm Đại Chúng 8717
Cầm chày giã gạo phăng phăng
Đêm nay có kẻ rụng răng tới hò
Châm Biếm Miền Trung, Khánh Hòa 5191
Một tiền gà
Ba tiền thó cặc
Châm Biếm Đại Chúng 9602
Quan có cần nhưng dân chưa vội
Quan có vội, quan lội quan sang
Châm Biếm Đại Chúng 8146
Ăn nhai không kịp Châm Biếm Đại Chúng 6264
Tụng kinh dạ tưởng rì rầm
Gái tơ, vãi trẻ mắt nhằm bôn ba
Châm Biếm Đại Chúng 8616