Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ca dao về Tính Nết

Ăn trộm có tang, chơi ngang có tích
Xem: 8112
Nguồn: e-cadao.com
Bình luận Sắp xếp theo
Ca dao cùng thể loại Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ăn lấy được Tính Nết Đại Chúng 1985
Ăn cá nhả xương ăn đường nuốt chậm Tính Nết Đại Chúng 7901
Ăn bữa trưa chừa bữa tối Tính Nết Đại Chúng 5201
Ăn từ giờ Dần đến giờ Ty Tính Nết Đại Chúng 3243
Ăn chung mủng riêng Tính Nết Đại Chúng 4083
Ăn nói chanh chua Tính Nết Đại Chúng 1558
Ăn nhịn để dành Tính Nết Đại Chúng 825
Ăn vụng quen tay, ngủ ngày quen mắt Tính Nết Đại Chúng 2479
Ăn không nên đọi, nói không nên lời Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5975
Ăn đầy bụng ỉa đầy bồ Tính Nết Đại Chúng 1781
Ăn không nói có Tính Nết Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9748
Ăn nói chảnh lỏn Tính Nết Đại Chúng 8922
Ăn ngang nói ngược Tính Nết Đại Chúng 3093
Ăn tham chắc, mặc tham bền Tính Nết Đại Chúng 5167
Ăn ngon ngủ kỹ Tính Nết Đại Chúng 7088
Ăn muối còn hơn ăn chuối chát Tính Nết Đại Chúng 9303
Ăn cá bỏ lờ Tính Nết Đại Chúng 5082
Ăn hết phần chồng phần con Tính Nết Đại Chúng 400
Ăn một mình đau (thì) tức, làm một mình thì bực (thì cực thân) Tính Nết Đại Chúng 207
Ăn thật làm giả Tính Nết Đại Chúng 485